Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:mertekegysegek

< Számítástechnika

Mértékegységek

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © 2011, Sallai András
 • Szerkesztve: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Licenc: CC BY-SA 4.0

Bevezetés

Hosszmértékegységünk a méter, súlymértékegységünk a gramm. Ha ezekből van 1000, akkor nem azt mondjuk, hogy van 1000 g, vagy 1000 m. Helyette: 1kg, vagy 1km.

A „kiló-” szót tettük elé. A kiló- egy előtétszó (prefixum). a SI szabvány írja le a használatát.

Bináris prefixumok

A prefixum magyarosabban előtétszavak, előszavak vagy előtagok.

Bináris előtétszavak

Alapja: 2 hatványai

International Electrotechnical Commission (IEC; nemzetközi elektrotechnikai bizottság) szabványa. 1986-ban hirdették ki.

Bináris prefixumok
Név Szimbólum Hatvány Érték
kibi- Ki 210 1024
mebi- Mi 220 1048576
gibi- Gi 230 1073741824
tebi- Ti 240 1099511627776
pebi- Pi 250 1125899906842624
exbi- Ei 260 1152921504606846976
zebi- Zi 270 1180591620717411303424
yobi- Yi 280 1208925819614629174706176

az eredeti előtétszó első két betűjéhez illesztjük a bi (binary=bináris) szócskát

 • kibi byte ⇒ 1024 byte (210) byte
 • mebi byte ⇒ 1024 (210) kibibyte = 1048576 (220) byte
 • gibi byte ⇒ 1024 mebibyte
 • tebi byte ⇒ 1024 gibibyte
 • pebi byte ⇒ 1024 tebibyte
 • exbi byte ⇒ 1024 pebibyte
 • zebi byte ⇒ 1024 exbibyte

Milyen mértékegységgel használjuk?

 • bit
 • byte
 • Hz

SI prefixumokkal

A SI a Système International d’Unités szavak rövidítése.

A természettudományban használt prefixumok (előtagok):

Alapja: 10 hatványai

Név Szimbólum Hatvány Érték
kiló- kB 103 1000
mega- MB 106 1000000
giga- GB 109 1000000000
tera- TB 1012 1000000000000
peta- PB 1015 1000000000000000
exa- EB 1018 1000000000000000000
zetta- ZB 1021 1000000000000000000000
yotta- YB 1024 1000000000000000000000000
 • 1 kilobyte = 1000 (103) byte
 • 1 megabyte = 1000 (103) kilobyte = 1 000 000 (106) byte
 • 1 gigabyte = 1000 megabyte
 • 1 terabyte = 1000 gigabyte

Teljesebb táblázat

SI prefixumok
Név Jele Hatvány Érték Számnévvel
yotta- Y 1024 1000000000000000000000000 kvadrillió
zetta- Z 1021 1000000000000000000000 trilliárd
exa- E 1018 1000000000000000000 trillió
peta- P 1015 1000000000000000 billiárd
tera- T 1012 1000000000000 billió
giga- G 109 1000000000 milliárd
mega- M 106 1000000 millió
kiló- k 103 1000 ezer
hekto- h 102 100 száz
deka- da 101 10 tíz
- 100 1 egy
deci- d 10-1 0,1 tized
centi- c 10-2 0,01 század
milli- m 10-3 0,001 ezred
mikro- µ 10-6 0,000001 milliomod
nano- n 10-9 0,000000001 milliárdod
piko- p 10-12 0,000000000001 billiomod
femto- f 10-15 0,000000000000001 billiárdod
atto- a 10-18 0,000000000000000001 trilliomod
zepto- z 10-21 0,000000000000000000001 trilliárdod
yocto- y 10-24 0,000000000000000000000001 kvadrilliomod

Képernyő

pica

pica [ˈpaɪkə]

Tipográfiai mértékegység. A láb 1/72 része. Az inch 1/6 része. 12 pont.

inch

Hosszúság-mértékegység. Jelölése: „

1” = 2,54 cm

Különböző nyelveken:

 • latinul digitus
 • németül Zoll (ejtsd: coll)
 • angolul inch (ejtsd: incs).

10 hatványai

Tíz hatványai
hatvány magyar US, modern angol
100 egy one
101 tíz ten
102 száz hundred
103 ezer thousand
106 millió million
109 milliárd billion
1012 billió trillion
1015 billiárd quadrillion
1018 trillió quintillion
1021 trilliárd sextillion
1024 kvadrillió septillion
1027 kvadrilliárd octillion
1030 kvintillió nonillion
1033 kvintilliárd decillion
1036 szextillió undecillion
1042 szeptillió tredecillion
1048 oktillió quindecillion
1054 nonillió septendecillion
1060 decillió novemdecillion
1066 undecillió
1072 bidecillió
1078 tridecillió
1084 kvadecillió
1090 kvintdecillió
1096 szexdecillió
10100 googol googol
10600 centillió centillion
10googol googolplex googolplex

1 googol = 10100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Nagyságrendek
Hosszúság méter (megközelítőleg)
a Galaxis sugara 1019
a Naprendszer sugara 1011
a Föld sugara 5*106
a Csomolungma magassága 104
egy ember magassága 2
a papír vastagsága 10-4
a fény hullámhossza 5*10-7
az atom sugara 10-10
az atommag sugara 10-14

Tömeg

 • Amerikában 1 tonna 2000 font azaz 9000 kg
 • A metrikus 1 tonna 1000 kg - Európa (európai tonna)

Idő

Neve Jele
másodperc s
perc min
óra h
nap
hét
év
 • 1 min = 60 s
 • 1 h = 60 min
 • Feladat 001: 5 min hány másodperc?
 • Megoldás: 5 * 60 = 300 s
 • Feladat 002: 148 000 s hány nap, óra és perc?
 • Megoldás:
  • 148 000 / 60 = 2466 min
  • 148 000 / (60 * 60) = 41 h
  • 148 000 / (60 * 60 * 24) = 1.71 nap

Farad

Az elektromos kapacitás mértékegysége, a SI mértékegységrendszer része. Magyarul [farád]. A farad jele a C.

Név Fixpontos alak Hatványkitevős alak Jel
millifarad 0,001 F 10-3 mF
mikrofarad 0,000 001 F 10-6 μF
nanofarad 0,000 000 001 F 10-9 nF
pikofarad 0,000 000 000 001 F 10-12 pF
femtofarad 0,000 000 000 000 001 F 10-15 fF
attofarad 0,000 000 000 000 000 001 F 10-18 aF
zeptofarad 0,000 000 000 000 000 000 001 F 10-21 zF

Ha a μ karakter nem áll rendelkezésre, akkor használható a helyette az „u”. A farad elnevezés Michael Faraday angol fizikus neve után történt. A kapacitás a kondenzátorok egyik jellemzője.

SI mértékegységrendszer

A SI mértékrendszert 1948-ban kezdték előkészíteni, 1960-ban publikálták. A rendszerből a kilogramm már 1790-óta használatban van.

A SI előfutára a decimális mértékegységrendszer

név jelzés egység jel
méter m hossz l (kis L)
gramm g tömeg m
másodperc s idő t
amper A áramerősség I (nagy i)
kelvin K hőmérséklet T
mól mol anyagmennyiség n
kandela cd fényerősség Iv

A tömeg esetén a SI mértékegység valójában kilogramm, mivel ennek etalonját őrzik Sèvres városában, és minden mást ebből származtatunk. A grammot kell vissza származtatni a kilogrammból hivatalosan.

Kiegészítő egységek:

név jelzés egység
radián rad síkszög
szteradián sr térszög

Származtatott egységek (a teljesség igénye nélkül):

név jelzés egység
hertz Hz frekvencia
newton N erő
pascal Pa nyomás
joule J energia, munka, hő
watt W teljesítmény, hőáramlás
coulomb C elektromos töltés
volt V elektromos feszültség
ohm Ω elektromos ellenállás
siemens S elektromos vezetőképesség
farad F kapacitás

Linkek

oktatas/szamitastechnika/mertekegysegek.txt · Utolsó módosítás: 2023/08/04 22:50 szerkesztette: admin