Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:statisztika

< Számítástechnika

Statisztika

Bevezetés

A statisztika a valóság számszerű információinak megfigyelése.

Mit itt a statisztika néhány függvényével foglalkozunk.

Érintett témák

Átlag, minimum, maximum, medián, módusz és szórás számítása.

Követelmény: Tudni kell használni táblázatkezelőben és le kell tudni programozni.

Átlag

Az átlagon a számtani vagy aritmetikai középértéket értjük.

Az átlag számítása

Vesszük a számok összegének és darabszámának a hányadosát.

atlag = {a_1 + ... a_n}/n

Táblázatkezelőkben az átlag számítása, magyar nyelvű függvények esetén:

  • átlag()

Angol nyelvű függvények esetén:

  • average()

Szórás

A szórás a számok változékonyságának mérőszáma.

Vegyük például a hőmérséklet-változást hetente. Az első héten a hőmérséklet értékek, egész értékekkel:

3 3 2 4 5 6 3

A következő héten a hőmérséklet értékei:

8 5 7 -3 -5 -10 -12

A második esetben a szórás nagyobb, mivel nagyobb mértékben változtak a számok.

A következőkben lássuk hogyan szokás képlettel kiszámítani a szórást:

sqrt{ { (x_1-x)^2 + (x_2-x)^2  +  ... +   (x_n-x)^2 } / n  }

Egy konkrét példában, ahol csak három érték van ez így néz ki:

Eredeti
számok
Átlag Eltérés
az átlagtól
Négyzetre
emeljük
Összeadjuk Átlag
13:3
Gyök
2 -2 4
4 4 0 0 13 4,33 2,08
7 3 9

Maximum keresése jQueryben

Adott egy weboldal ahova vesszővel tagolva adhatunk meg számokat, amelynek szeretnék a legnagyobb elemét megkeresni.

index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Statisztika</title>
<meta charset="utf-8">
 
<link rel="stylesheet" href="style.css">
 
 
</head>
 
<input type="text" id="nums"><br>
<button id="calcMax">Számít</button>
 
<script src="jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script src="script.js"></script>
 
<body>
</body>
</html>

A weboldalon van egy „nums” azonosítójú szövegbeviteli mező, és egy „calcMax” azonosítójú nyomógomb. A nyomógombra kattintva kell a számításnak megtörténnie.

script.js
$("#calcMax").click(function(){
	var nums = $("#nums").val();
	var numsArray = nums.split(",");
	alert(selectMax(numsArray));
});
 
var selectMax = function(inArray){
	var n = inArray.length;
	var max = inArray[0];
	for(i=0; i<n; i++)
		if(inArray[i]>max)
			max = inArray[i];
	return max;
}
oktatas/szamitastechnika/statisztika.txt · Utolsó módosítás: 2020/07/12 16:11 szerkesztette: admin