Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szakmaspecifikus_modulok:foglalkoztatas_ii

< Szakmaspecifikus modulok

Foglalkoztatás II

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2016, 2019
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Bevezetés

A tananyag vége nincs teljesen kidolgozva. Helyette ajánlott a vallalkozasok feldolgozása.

A tananyag feldolgozása során 3 beadandó feladat van:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Számla

Munkajog

Idézet az alaptörvényből:

XII. cikk:

(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.

(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.

XVII. cikk:

(1) A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek egymással.

(2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, amely magában foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát.

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.

(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

A munkavállaló jogai

 • a munkáért bért kapni
 • joga van a munkához
 • joga van a gondoskodásra
  • joga van a megfelelő védőfelszereléshez
  • biztosítani kell a munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítását
  • joga van a munkavégzést megtagadni
   • ha az a biztonságos munkavégzés feltételi nem teljesülnek
   • ha saját vagy mások testi épségét veszélyezteti a munka elvégzése

Ha a munkavállalónak nem lenne joga bért kapni a munkáért, akkor rabszolgaságról beszélhetnénk.

Munkával kapcsolatos szervezetek

 • NFSZ – Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
  • munkaügyi hivatalok
  • munkaügyi központok
 • FIT – Foglalkozási Információs Tanácsadók
 • FIP – Foglalkoztatási Információs Pontok
 • NPP – Nemzeti Pályaorientációs Portál

NFSZ

Munkanélküliség következménye:

 • pszichés és szociális változás

Az NFSZ segítséget nyújt: Pszichológiai tanácsadó segít.

Munkaügyi központ feladata:

 • csoportos létszámleépítéshez kapcsolódó feladatok
 • bérgarancia Alapból nyújtott támogatások
 • magán munkaközvetítők nyilvántartása
 • munkaerő kölcsönzők nyilvántartása
 • külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezése
 • engedélymentes munkavállalás bejelentése
 • méltányossági kérelmek intézése
 • pl. részletfizetést kérek
 • munkaerő-piaci hatósági ellenőrzési feladatok
 • felnőttképző intézmények nyilvántartása

FIT

Foglalkozási Információs Tanácsadók

 • komplex szolgáltatást nyújt
 • bárki igénybe veheti

FIP

Foglalkoztatási Információs Pontok.

 • közösségi helyszíneken kialakítva:
  • önkormányzatok
  • művelődési intézmények
  • teleházak
  • alapítványok
  • egyesületek
 • munkaügyi központok szolgáltatásairól ad információt
 • foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés

NPP

Nemzeti Pályaorientációs Portál.

EURES

Európai Foglalkoztatási Szolgálat.

Munkaerő áramlás elősegítése az unióban.

A munka

Szereplők

 • alkalmazott
 • munkaadó

Az alkalmazott előnybe kerülhet a többi alkalmazottal szembe, ha alapos ismerettel rendelkezik a munkavállalásról.

Piacgazdaság

A piacgazdaság hatással van a munkaerő piacra.

A munkaerő természete

A munkaerő is áru. Áru, mert munkabért kell érte fizetni.

Itt is érvényesek a kereslet és kínálat szabályai.

 • sok munka - kevés munkavállaló: a munkavállaló szab feltételeket
 • kevés munka - sok munkavállaló: a munkáltató szab feltételeket

Csoportok a munkaerő piacon

Munkaképesnek számít minden 16 életévét betöltött ember, a nyugdíjaskorig.

Néhány fogalom:

 • munkaképes lakosság: 16-tól nyugdíjasig
 • aktív népesség: akik dolgozni akarnak
 • inaktív népesség: akik nem akarnak/képesek dolgozni
 • munkanélküliek: dolgoznának – állást keresnek

Munkanélküli ráta

A munkanélküli ráta a munkanélküliek és az aktív népesség aránya.

Kérdések

 • Miért áru a munkaerő?
 • Mikor volt áru az ember a történelem során, mit jelentett ez akkor?

Vállalkozások

 • egyéni vállalkozás
  • egyéni vállalkozó
  • egyszemélyes Kft
 • társas vállalkozás
  • Betéti társaság
  • Korlátolt felelősségű társaság
  • Részvénytársaság
   • nyílt - NyRt
   • zárt - ZRt
  • KözKereseti társaság - KKT

Foglalkoztatási formák

 • munkaviszony
 • megbízási jogviszony
 • vállalkozási jogviszony
 • közalkalmazotti jogviszony
 • köztisztviselői jogviszony

Munkaviszony

Munkavégzésre irányuló jogviszony külön törvényben szabályozott formája.

Speciális formája a közfoglalkoztatás.

Megbízási jogviszony

Megbízási jogviszony:

 • megbízási szerződés
 • a megbízott a megbízó érdekében jár el
 • minden munkaviszonyon kívüli, díjazás ellenében munkavégzés

Vállalkozói jogviszony

 • eredménykötelemmel jár
 • eredményt kell létrehoznia
 • a megrendelés díj fizetésére köteles
 • a megrendelő csak akkor köteles fizetni, ha eredményesen el lett végezve a munka
 • a vállalkozó szavatossággal tartozik

Közalkalmazotti jogviszony

 • állami és helyi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak
 • külön törvény: 1992. évi XXXIII. tv

Köztisztviselői jogviszony

 • közigazgatásban résztvevő
 • állami vagy önkormányzati hatalmat megszemélyesítő tisztviselő
 • állami közhatalmat gyakorol
 • külön törvény foglalkozik vele: 2002. évi XVIII. törvény

Álláskeresés

Karrierlehetőségek

Önéletrajz és motivációs levél

Álláskeresési módszerek

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása

Állásinterjú

Munkaviszony létesítése

Munkaviszony létrejötte és fajtái

Iratok

Szerződés

Adózás

Munkanélküliség

Az álláskereső jogai

Álláskeresési ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Közfoglalkoztatás

Kommunikációs formák

Függelék

Számla

Linkek

oktatas/szakmaspecifikus_modulok/foglalkoztatas_ii.txt · Utolsó módosítás: 2021/03/24 16:45 szerkesztette: admin