Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:terinformatika

< Számítástechnika

Térinformatika

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

A térinformatikáról

Más nyelvterületeken Geoinformatika néven ismert, magyar nyelvterületen, azonban térinformatika néven használjuk.

A térinformatika objektumok és jelenségek közötti térben mérhető kapcsolatait gyűjti, elemzi, tematikus térképeken megjeleníti.

A térinformatika alapelemei tehát:

 • adatnyerés
 • adattárolás
 • adatelemzés
 • adatkezelés
 • megjelenítés

Angolosan:

 • input
 • data storage
 • analysis
 • management
 • presentation

Történelem

1963

Az első térinformatikai rendszert Kanadában hozták létre erdőgazdasági nyilvántartásokra, CLI azaz Canada Land Inventory néven :

Kanada több mint 2,5 millió négyzetkilométernyi földjeinek és a vizeinek átfogó leltára.

1965

SYMAP (Synagraphic Mapping System)

Harvard Laboratórium

Fekete-fehér tematikus térképek készítése a feladata

ESRI

Alapítva: 1969

Intézet alapítás:

Environmental Systems Research Institute (Környezeti Rendszereket Kutató Intézet)

1981 - ArcInfo nevű térinformatikai rendszer - ma a neve ArcGIS

GIS - Geographic information system - Földrajzi információs rendszer

Integraph

Cég alapítás: M&S Computing Inc., 1969

1980 - átnevezik Intergraph névre

1988 - Modular GIS Environment (MGE) szoftver

Autodesk

Autodesk Inc.

Alapítva 1982-ben (California).

MapInfo

Mapinfo Corporation

Alapítva: 1986

Termék

QGIS

 • Indulás: 2002
 • Nyílt forráskódú
 • Platformok:
  • Windows, Linux, Mac OS X, Android

A térinformatika forrásai

 • mérések
 • légifelvételek
 • műholdfelvételek
 • GPS
 • meglévő térképek
 • egyéb adatgyűjtés

Térképismeret

Fedvény

A digitális térképek fedvényekből állnak, amelyek valójában az egyes térképelemek rétegre bontása. Külön réteget alkothat például:

 • domborzat
 • vízrajz
 • az úthálózat
 • települések
 • stb.

Geokódolás

A digitális adatokhoz koordinátákat vagy más jellemző adatot rendelünk, hogy digitális térkép és a valós világ összerendelésére.

Tájolás

A térképeken égtájak szerint szoktunk tájékozódni. Minden térképet úgy készítünk el, hogy a térkép teteje észak felé néz.

ÉNy É ÉK
Ny K
DNy D DK
North
West East
South

Mérték

A térképkészítés során, a földet leképezzük egy képzeletbeli síkra, majd a használhatóság érdekében egy kicsinyítési transzformációt hajtunk rajta végre.

Lényeges kérdés lehet, hogy adott méret egy térképen mekkora lehet a valóságban. A térképen mértékszámmal és a vonalas mértékkel adjuk meg.

Legyen a példa kedvéért a következő arány:

1:100 000

Ekkor ami térképen 1 cm, a valóságban 100 000 cm, azaz 1000 méter.

méretarány = {{térképi hossz} / {leképezett alapfelületi hossz}}

Jellemző értékek:

1:1 000 000
1:500 000
1:250 000
1:100 000
1:50 000
1:25 000
1:10 000
1:5000
1:2500
1:1000
1:500

Térképvetületek

A képfelület típusa szerint

 • síkvetület
 • hengervetület
 • kúpvetület

upload.wikimedia.org_wikipedia_hu_8_82_vet_c3_bcletek.jpg

A vetületi torzulás, a leképezés során a méretviszonyok megváltozását értjük.

A képfelület és földgömb kölcsönös helyzete szerint

 • ekvatoriális vetület - az egyenlítő síkja esik egybe a képfelület forgástengelyével
 • poláris vetület - a Föld forgástengelye egybe esik a képfelület forgástengelyével
 • meridionális vetület - a föld és a képfelület forgástengelye hegyesszöget zár be

Torzulási viszonyok szerint

 • hossztartó
 • iránytartó (szögtartó)
 • területtartó (a területek aránya)
 • körtartó
 • általános torzulású (az eddigieken kívül valami más)

Topológia

A topológia a geometria egy ága, amely alakzatok leképezésének tulajdonságait, a köztük lévő kapcsolatot vizsgálja.

Mivel dolgozik a topológia?

 • csomópontok
 • élek
 • poligonok

A topológia néhány jellemzője:

 • a pontokat x, y koordinátával adjuk meg
 • a vonalaknak irányuk van
 • a poligonokat határolóvonalakkal valósítjuk meg
 • a vonalaknak és polinomoknak azonosítójuk és tulajdonságaik vannak
 • lehetnek belső polinomok (sziget)

Koordináta-rendszerek

GPS

A Global Positioning System szavakból alkotott betűszó, magyarosan Globális helymeghatározó rendszer.

A GPS elsősorban katonai célokra lett kifejlesztve, de ma már a civil szférában is használható.

Egy GPS készülék műholdak segítségével határozza meg helyzetünket.

Egy helyzetmeghatározáshoz minimum három műhold szükséges. Egy-egy műhold megtudja határozni, hogy milyen távol vagyunk tőle. Ezek után biztosak lehetünk abban, hogy tőle adott sugarú körön vagyunk. A másik két műhold, azért szükséges, hogy egyetlen metszéspontot kapjunk.

A gyakorlatban persze négy műholddal dolgoznak a készülékeink, mert elég pontatlan eredményt ad három műhold. Vannak geodéziai műszerek amelyek 5 műholdat is használnak.

A műholdak egy nap többször is megkerülik a földet. Akkor honnan tudják, hogy éppen hol vannak, amiből kikövetkeztethetik, hogy mi éppen hol vagyunk? A válasz egyszerű. A földön radarok követik a műholdjainkat, amelyek folyamatosan közlik a műholdakkal a helyzetüket.

World Geodetic System

Röviden WGS. Egy geodéziai, kartográfiai és navigációs szabvány. Magába-foglalja a föld szabványos koordináta-rendszerét, gömbfelszíni hivatkozásokat, a geoid 1) használatát.

A szabványt többször újra írták. Az utolsó 1984-ben (ebbe már javítottak 2004-ben) készült, amelynek azonosítója: WGS 84 (WGS 84, EPSG:4326). Korábbi változatok: WGS 60, WGS 66, WGS 72. A WGS 84 már tartalmazza a GPS használatát is.

Szótár

izometrikus térkép

 • 3D nézőpontú térkép 2D-ben

Geodézia

 • Földméréstan

geomatika

A geodézia és térinformatika egyesítése.

CAD

 • Computer-Aided Design - számítógéppel segített tervezés

CAM

 • Computer Aided Modeling - Számítógéppel segített modellezés

Függelék

Programok Debian GNU/Linuxon

Program:

 • qgis
  • apt-get install qgis
 • qlandkartegt
  • apt-get install qlandkartegt
 • gpsprune
  • apt-get install gpsprune

Érinthető témakörök

 • alapfogalmak
 • GPS
 • GPS programok
 • Geomatika
 • helyzethűség
 • CAD, CAM
 • fotogrametria
 • méretarány
 • entitás
 • térképek fajtái
 • digitális térképek
 • Google térkép weblapon
 • Google Earth
 • Adatmodellek

Tesztkérdések 1

 1. Mi az ESRI?
 2. Az első térinformatikai rendszert hol és mikor találták ki?
 3. Mi az Autodesk?
 4. Mi a fedvény?
 5. Mi a Geokódolás?
 6. Milyen térképvetületek vannak?
 7. Írja le a GPS működését.
 8. Mit jelent egy térképen a 1:1 000 000 jelölés?

Tesztkérdések 2

 1. Mi köze az égtájaknak a térképhez?
 2. Mitől függ, hogy a térképen melyik oldalon lesz az északi irány?
 3. Írja le mik a térinformatika forrásai. Min. 4.
 4. Mi a geokódolás?
 5. Mikor alapították az Autodesk Inc.-t?
 6. Mikor alapították az M&S Computing Inc.-t?
 7. A M&S Computing Inc-nek mi a neve mai napság?
 8. Írjon példát földrajzi szélességi körre.
 9. Írjon példát földrajzi hosszúsági körre.
 10. Mit jelent a következő: N17°15' E20°10'
 11. Milyen összefüggés van a sík, derékszögű descartes-féle koordináta-rendszer és a polárkoordináta-rendszer között?
 12. Milyen koordináta rendszereket használunk a térinformatikában?
 13. Mi a különbség a balsodrású és a jobbsodrású descartes-féle koordináta-rendszer között?
 14. Milyen descartes féle koordináta rendszereket tanultunk?
 15. Az egyenlítő hosszúsági vagy szélességi kör?
 16. Mi az a greenwhichi délkör?
 17. Mi a meridián?
 18. Rajzoljon egy polárkoordináta-rendszert.

Linkek

1)
A geoid egy geodéziai fogalom, amellyel a föld középpontját /geodéziai dátum/ határozzák meg, ami a tengerszint feletti magasság méréséhez használható
oktatas/szamitastechnika/terinformatika.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 17:35 szerkesztette: admin