Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:karakterek

< Számítástechnika

Karakterek

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2012, 2014, 2015
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Bevezetés

A számítástechnikában használatos karakterek. Karakter alatt betűk, számok, írásjelek, vezérlőjelek értendők.

Karakterek

& ampersand [æmpəsænd] „és” jel, esetleg [et] jel
@ at sign [æt saɪn] at jel (kukac; az angol
at szócskát jelképező írásjel)
’ ' aposztróf
\ backslash [ˈbækslæʃ] visszaperjel
^ Unicode karakter: caret [ˈkærət]
^ ékezetként: circumflex [ˈsɜːkəmfleks]
~ tilde [tɪld]
| pipe [paɪp] - álló vonal (virgula)
/ slash/stroke [slæʃ/stroʊk] perjel
solidus
# number (hesmárk jel) hashmark[hesmárk] kettős kereszt
÷ obelus
pilcrow (paragrafus jel)
ˇ caron (Cseh nyelvben: hacsek)
˘ breve [briːv]
| pipe[pájp]
< kisebb-mint jel (nyitó csúcsos zárójel)
> nagyobb-mint jel (záró csúcsos zárójel)
[ ] szögletes
{ } kapcsos zárójel
$ dollárjel
idézőjel
' aposztróf
_ alulvonás, esetleg aláhúzás jel
§ paragrafus
~ tilde
`´˝ Ferde aposztróf és idézőjel
„ ” » « (” „) idézőjelek

Az & és az @ ejtése

Az & ejtése [ənd] ha belátjuk, hogy az angol „and” szót helyettesíti. Ha magában nézzük ”&„ karaktert magyarul azt mondjuk „et” jel. Ezért ha azt mondjuk [æt], nem tudni @ vagy az & karakterre gondolunk. A & esetén használhatjuk az ampersand nevet, aminek az ejtése [æmpəsænd].

A @ ejtése [æt]. Ha jelezni akarjuk, hogy ez a karakter és nem helyettesítő, esetleg után tehetjük a „sign” szót. Így: at sign [æt saɪn]. Magyarban persze meghonosodott ma már a „kukac” szó, bár nem szép.

Aposztróf

Aposztróf. Felső-vesszőnek, vagy hiányjelnek is nevezzük. A szlengben egyszeres idézőjelnek is nevezik, de ez helytelen.

Backslash

A backslash [ˈbækslæʃ], azt jelenti vissza-per-jel.

\

Whitespace karakterek

A Whitespace, magyarul fehér helyként fordítható. Olyan karakterekre szokás használni, amelyeket a szövegszerkesztők alapértelmezésben nem jelenítenek meg. Három ilyen legfontosabb karakter:

 • szóköz
 • tabulátor
 • sortörés

Meg kell jegyezzük, a Windows alatt a sortörés két byte, azaz két karakter, míg Mac OS X és Linux rendszeren csak egy.

 • WIN - CRLF - carriage return, line feed
 • MAC - CR - carriage return
 • UNIX - LF - line feed

Szóközök

A szóközök jelzése Unicode szimbólumokkal:

 • ␠ (U+2420) Space
 • ␢ (U+2422) Blank Symbol „üres” jel
 • ␣ (U+2423) Open Box - nyitott doboz

Tabulátor

Eredetileg 8 karakter. De már az ASCII-7 kódtáblában is van külön bájt a számára. Egyetlen bájt-tal leírhatunk 8 karakterhelyet.

 • programozásban: \t

Az ASCII és a Unicode táblákban kétféle tabulátorjel van:

 • vízszintes - U+0009 - karaktertabulátor - HT
 • függőleges - U+000B - sortabulátor - VT

A billentyűzeten általában: ↹

Források

Ampersand:

oktatas/szamitastechnika/karakterek.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 16:26 szerkesztette: admin