Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:gyakorlas

< Számítástechnika

Gyakorlás

Hardver - alapok

 • Hogyan csoportosítjuk a hardvert?
 • Hogyan csoportosítjuk a perifériákat?
 • Soroljon fel legalább négy beviteli eszközt.
 • Mit tartalmaz a központi egység?
 • Rajzolja le sematikusan, hogyan épül fel egy számítógép.
 • Hogyan épül fel egy processzor?

Történet

 • Mi a kipu?
 • Mi a Soroban?
 • Milyen generációi vannak a számítógépeknek?

Logika

 • Írja fel a negálás igazságtábláját.
 • Írja fel a konjunkció igazságtábláját.
 • Írja fel a diszjunkció igazságtábláját.
 • Írja fel az antivalencia igazságtábláját.
 • Írja fel a következő egyenlet igazságtábláját: A ∧ ¬(B ∨ ¬C) = D

Számrendszerek

 • Mit jelent az 518, ha ez egy decimális szám?
 • Mit jelent az 512, ha ez egy oktális szám?
 • Mit jelent az 512, ha ez egy hexadecimális szám?
 • Mit jelent az 1011, ha ez egy decimális szám?
 • Mit jelent az 1011, ha ez egy bináris szám?
 • Mit jelent az 1011, ha ez egy oktális szám?
 • Mit jelent az 1011, ha ez egy hexadecimális szám?
 • Mit jelent az 5f, ha ez egy hexadecimális szám?
 • Melyik számrendszerben van a következő szám: 111b
 • Melyik számrendszerben van a következő szám: 111d
 • Melyik számrendszerben van a következő szám: 111o
 • Melyik számrendszerben van a következő szám: 111h
 • Mennyi 518h decimálisan?
 • Mennyi 101011b decimálisan?
 • Mennyi 100101b decimálisan?
 • Mennyi 5eh decimálisan?
 • Mennyi 58d binárisan?
 • Mennyi 152 binárisan?

Számábrázolás

 • Írja fel 58,82432 számot lebegőpontos alakban.
 • Írja fel 58,82432 számot tudományos alakban.
 • Írja fel 58,82432 számot normál alakban.
 • Írja fel a 58 számot fixpontosan.
 • Írja fel a 5E-2 számot fixpontosan.
 • Írja fel a 23,7E+8 számot fixpontosan
 • Mi a googol?
 • Egyszeres pontosság esetén hány biten ábrázolom a számot?
 • Dupla pontosság esetén hány biten ábrázolom a számot?
 • Hogyan képezzük komplemenst?

Műveletvégzés

 • Melyik az az aritmetikai művelet, amelyre visszavezethető a többi?

Mértékegységek

 • Mik azok a bináris prefixumok?
 • Hány bájt 1 Ti?
 • Hány bájt 2 Ti?
 • Hogyan mondom ki „Ti” mértékegységet?
 • Mit jelent a kilo?
 • Mik azok a SI prefixumok?
 • Mondjon 2 mértékegységet a SI mértékrendszerből.
 • Mi a „pica”?
 • Hány Farad töltés 1 μF?

Karakterkódolás

 • Milyen jelek tárolására alkalmas a BDC kódolás? Írjon min. 4 példát.
 • Milyen jelek tárolására alkalmas a EBCDIC kódolás? Írjon min. 4 példát.
 • Mi az ASCII?
 • Mi a különbség az ASCII-7 és az ASCII-8 között?
 • Mi az Unicode?
 • Mi az UTF-8?
 • Mi az UTF-16?
 • Mi az UTF-32?
 • Hány byte-on tárolódik egy „a” karakter UTF-8 kódolás esetén?
 • Hány byte-on tárolódik egy „a” karakter UTF-16 kódolás esetén?
 • Hány byte-on tárolódik egy „a” karakter UTF-32 kódolás esetén?
 • Hány byte-on tárolódik egy „á” karakter UTF-8 kódolás esetén?
 • Hány byte-on tárolódik egy „á” karakter UTF-16 kódolás esetén?
 • Hány byte-on tárolódik egy „á” karakter UTF-32 kódolás esetén?
 • Mi az előnye a Unicode rendszernek?

Karakterek

 • Mi a neve a következő karakternek: |
 • Mi a neve a következő karakternek: ~
 • Mi a neve a következő karakternek: #
 • Mi a neve a következő karakternek: \
 • Mik azok a Whitespace karakterek?

Neumann-elvek

 • Sorolja fel a Neumann-elveket.
 • Ki volt Neumann János?

Hardver

 • Soroljon fel kiviteli eszközöket.
 • Mi a cilinder?
 • Mi a sáv?
 • Mi a sávozás?
 • Mi az SSD?
 • Mi a HDD?
 • Soroljon fel optikai tárolókat.
 • Milyen fényt használ a Blu-ray technológia?
 • Mire használható egy IDE buszos merevlemezen a Jumper?
 • Mire használható egy SATA buszos merevlemezen a Jumper?

Partíciók

 • Mi a partíció?
 • Milyen partíciókat tartalmazhat egy msdos partíciós tábla?
 • Mi az Inode?
 • Mi a FAT?
 • Mi az NTFS?
 • Mi az Ext4?
 • Mi a Btrfs
 • Mit jelent az, hogy egy fájlrendszer naplózó?
 • Mi a grub?
 • Milyen előnye van több partíció létrehozásának?

Fájlrendszerek

 • Mi az exFAT?
 • Mi a HFS?
 • Hol használják az ext4 fájlrendszert?
 • Mi a fájlrendszer?
 • Milyen fájlrendszereket használhatunk Windowsin? Minimum 3.
 • Milyen fájlrendszereket használhatunk Linuxon. Minimum 3.
 • Használható-e Linuxos rendszeren a NTFS fájlrendszer?

Fájlok

 • Minek a kiterjesztése a .pdf?
 • NTFS fájlrendszeren milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy fájl?
 • Milyen jogok értelmezhetők egy ext fájlrendszer állományán?
 • Milyen hosszú lehet egy fájlnév Windowson?
 • Egy állomány a következő karaktert tartalmazza: ☿ Lehet ez szöveges állomány?

INI fájlok

 • Hol használják az INI fájlokat?
 • Miket tartalmaz egy INI fájl?
 • Hogyan lehet INI fájlban megjegyzést készíteni?

XML

 • Milyen nyelvből fejlesztették az XML-t?
 • Mi a tag?
 • Milyen karakterekkel adunk meg egy taget?
 • Mi a gyökérelem?
 • Mi az SGML?
 • Hol használják az SGML-t?
 • Mi az XML?
 • Hol használják az XML-?
 • Készítsen egy egyszerű XML állományt, amely csavarok adatait tárolja
  • eltárolandó: menetszám, menethossz, csavarhossz, kulcsméret
 • Készítsen SGML fájlt, amely recepteket tárol
  • eltárolandó: étel neve, hozzávalók, elkészítés:
 • Mi a DTD? Készítse el az előző két feladathoz tartozó DTD-t.

CSV

 • Mi a CSV?
 • Egy dolgozó nevét, életkorát és fizetését szeretnénk eltárolni.
  • Készítsen egy állományt, amelyben 3 dolgozó adatait tárolja CSV állományban.
 • Milyen kiterjesztése lehet egy CSV állománynak?

JSON

 • Mi a JSON?
 • Mire használjuk a JSON?

Operációs rendszer

 • Sorolja fel az operációs rendszer feladatait.
 • Írjon fel minimum 3 nem Windows operációs rendszert.
 • Milyen felületei lehetnek egy operációs rendszernek?
 • Mi a UNIX?
 • Mondjon két Unix alapú operációs rendszert.
 • Mi a POSIX?
 • Milyen operációs rendszerből származik az MS-DOS?

Szellemi tulajdon védelme

 • Mit véd a szabadalmi jog?
 • Mit jelent a lajstromozás?
 • Szükséges-e a szabadalmit oltalom esetén lajstromozni?
 • Meddig érvényes a szabadalmi jog?
 • Kell-e díjat fizetni a szabadalmi oltalomért?
 • Mikor, milyen esetekben szűnik meg egy szabadalom?
 • Hol kell bejelenteni a szabadalmat?
 • Mi az önkéntes műnyilvánatartás?
 • Ismertesse a szerzői jogot.
 • Mikor keletkezik szerzői jog?
 • Kiterjed-e a szerzői jog ötletre?
 • Mikor jár le a szerzői jogi védelem?
 • Mit jelent, a szerzői jog esetén a személyhez fűződő jog?
 • Hogyan jelezzük, hogy szeretnénk jogainkat fenntartani?
 • Hogyan jelezzük, hogy az adott mű a sajátunk?
 • Mi az EULA?
 • Mit jelent a public domain engedély?
 • Mit jelent a freeware?
 • Mit jelenet a shareware?
 • Mit jelent az, hogy egy szoftver fél szabad?
 • Mi az szoftver az OEM szoftver?
 • Mi Open Source Software?
 • Írjon példát Open Source Software-re.
 • Mi az adware?
 • Mi az abandonware?
 • Mi a patchware?
 • Hogyan, milyen módokon valósulhat meg az illegális szoftverhasználat?
oktatas/szamitastechnika/gyakorlas.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 17:43 szerkesztette: admin