Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:tranzakcio

< Adatbázis-kezelés

Tranzakció

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2014, 2021
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Fogalom

Inkonzisztens

Egymásnak ellentmondó adatok

Osztott erőforrások

Az erőforrásainkat szeretjük megosztani több felhasználó között, a gazdaságosabb, hatékonyabb működés érdekében. Egy erőforrás használata konfliktushoz vezethet, ha egyszerre akarja használni két vagy több felhasználó. Az adatbázisainkat általában egyszerre többen használjuk, az egyes adatbázis műveletek szintén konfliktusba kerülhetnek egymással.

ACID elvek

 • Atomicity - atomicitás - [ˌæ.təm.ˈɪ.sɪ.ti]
  • A műveletek egybe tartoznak. Vagy mindent végrehajtok vagy semmit.
 • Consistency - konzisztencia - kən.ˈsɪ.stən.si]
  • Konzisztens állapot - műveletek előtt naplózás.
  • Az adatok nincsenek ellentmondásban egymással.
 • Isolation - izoláció - [ˌaɪ.sə.ˈleɪʃ.n̩]
  • Egy művelet nem függ másoktól
 • Durability - tartósság - [ˌdjʊə.rə.ˈbɪ.lɪ.ti]
  • Az elvégzett műveletek eredménye legyen tartós.

A tranzakcióról

Egyben kezelt műveletsor, amelyre teljesülnek az ACID elvek.

Az adatok védelme érdekében a tranzakciókezelés során két feladat van:

 • a tranzakciók, korrekt párhuzamos végrehajtása
 • tevékenységek naplózása

Tranzakció példa

A tranzakciók tárgyalásánál gyakran használnak egy banki átutalást példaként:

 1. Megnézzük létezik-e a célszámla
 2. Megnézzük a forrásszámlán van-e elég pénz
 3. Csökkentjük a forrásszámla egyenlegét
 4. Növeljük a célszámla egyenlegét

Dolgozók

folyamat1
beolvas Béla fizetése 5000
Béla fizetését megemeljük 2000-rel 7000
Kiírjuk a fizetést 7000
folyamat2
beolvas Béla fizetése 7000
Béla fizetését megemeljük 2000-rel 9000
Kiírjuk a fizetést 9000
f1 beolvas Béla fizetése 5000
f1 Béla fizetését megemeljük 2000-rel 7000
f2 beolvas Béla fizetése 5000
f2 Béla fizetését megemeljük 2000-rel 7000
f1 kiír Béla fizetése 7000
f2 kiír Béla fizetése 7000

Megoldás

 • sorosítás
 • zárolás

Tranzakció

Az utasítások oszthatatlanul hajtódnak végre.

Jellemzők:

 • zárolást alkalmazunk
 • a külső tranzakció vár
 • véglegesítés

Tranzakció példa

create database tran
character set utf8
collate utf8_hungarian_ci;
 
 
create table dolgozok (
  az int not null primary key auto_increment,
  nev varchar(20),
  fizetes double
);
 
 
insert into dolgozok
(nev, fizetes)
values
('Béla', 5000),
('Tibi', 5000);

Visszavont

start transaction;
update dolgozok set fizetes = 16000;
update dolgozok set fizetes = fizetes + 10000 where id = 2;
select * from dolgozok;
rollback
select * from dolgozok;

Konkurálás

Két terminálban:

terminál1 terminál2
select * from dolgozok select * from dolgozok
terminál1 terminál2
start transaction start transaction
terminál1 terminál2
update dolgozok
set fizetes=11000
az = 2
update dolgozok
set fizetes=12000
az = 1
select * from dolgozok select * from dolgozok

Mivel a két tranakció el van szigetelve egymástól, a terminál1-ben nem látszik még a terminál2 módosítása, és a terminál2-ben nem látszik még termnál1 módoítása.

terminál1 terminál2
update dolgozok
set nev='Emese'
az=1

A terminál1 várakozik, mert az 1-s rekordot a terminál2 már módosította.

terminál1 terminál2
commit

A terminál2 végzett. Nézzük meg baloldalon:

terminál1 terminál2
select * from dolgozok

Nézzük meg a terminál2-ben:

terminál1 terminál2
select * from dolgozok

A terminál2-ben még nem látható a terminál1 Emese névváltoztatása.

terminál1 terminál2
commit
select * from dolgozok select * from dolgozok

Most már az állapotok egyeznek.

Deadlock

terminál1 terminál2
start transaction start transaction
terminál1 terminál2
update dolgozok
set nev=„Irén”
where az=1
update dolgozok
set nev=„Kati”
where az=2
terminál1 terminál2
update dolgozok
set fizetes=20000
where az=2

A terminál1 várakozásra kényszerül.

Terminál2-ben:

terminál1 terminál2
update dolgozok
set fizetes=40000
where az=1

Most keresztbe várakoznak.

MySQL tranzakció

Példa:

Legyen a következő két tábla:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Dolgozok` (
`az` int(11) NOT NULL,
 `nev` varchar(28) DEFAULT NULL,
 `anyja_neve` varchar(23) DEFAULT NULL,
 `telepules` varchar(20) DEFAULT NULL,
 `lakcim` varchar(46) DEFAULT NULL,
 `fizetes` double DEFAULT NULL,
 `szuletes` date DEFAULT NULL,
 `jutalom` double DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Naplo` (
`az` int(11) NOT NULL,
 `telepules` varchar(100) COLLATE utf8_hungarian_ci NOT NULL,
 `osszeg` double NOT NULL,
 `megjegyzes` text COLLATE utf8_hungarian_ci NOT NULL,
 `datum` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_hungarian_ci;

Feltöltjük, a Dolgozok táblát, úgy hogy legyen miskolci dolgozó, majd a következő SQL utasítást adjuk ki:

start transaction;
 
SELECT @A:=sum(fizetes) 
FROM `Dolgozok`
where telepules="Miskolc";
 
insert into Naplo (osszeg, telepules, datum)
values (@A, "Miskolc", "2014-09-23");
 
commit;

Izolációs szintek

Izolációs szintek a MySQL tranzakciókban

READ UNCOMMITED

Olyan adatokat is olvashatunk, amelyek még nincsenek rögzítve. Piszkos olvasás. A tranzakció vége előtt már olvashatók a nem rögzített adatok.

READ COMMITED

Olvasáskor mindig a már rögzített (commitelt) eredményt kapjuk. Ha fut egy tranzakció ami már változtatott az általunk kívánatos sorokon, akkor mi a régi eredményeket kapjuk. Ha sokan írják az adatbázist, itt lassulás következhet be, más folyamatok arra várnak, hogy az egész tábla frissítése befejeződjön.

Előforulhat a Phantom read és Non-repeatable reads hiba.

A Phantom read jelentése a következő: Előfordulhat, hogy két lekérdezés lefut és más eredményt adnak.

A Non-repeatable reads azt jelenti, hogy egy tranzakció még nem fejeződött be, amikor egy másik már megváltoztatta az olvasott adatokat.

Alapértelmezett szint MS SQL Server esetén.

REPEATABLE READ

Alapértelmezett szintje az InnoDB tábláknak. Csak rögzített rekordokat olvasunk. Vagyis nem várunk a teljes tábla frissítésére, ami már rögzített rekord az olvasható is.

Előfordulhat a Phantom read hiba.

SERIALIZABLE

Más tranzakció nem frissíthet, nem nézhet a táblába, amíg véget nem ér egy tranzakció. Olyan mint a zárolt (LOCK) tábla.

InnoDB és más rendszerek

Az InnoDB mind a négy szintet támogatja. De vigyázzunk konvertáláskor, mert más adatbázis-kezelők esetleg nem támogatják mind a négy szintet.

Pl.:

 • PostgreSQL
  • alapértelmezett: REPEATABLE READ
  • támogatja: REPEATABLE READ and SERIALIZABLE
 • Oracle
  • alapértelmezett: READ COMMITTED
  • támogatott: READ COMMITTED, SERIALIZABLE és a nem szabványos READ ONLY)
 • MS SQL
  • READ UNCOMMITTED, READ COMMITTED, REPEATABLE READ, SNAPSHOT , SERIALIZABLE

Izolációs szint beállítása

A my.cnf állományban a [mysqld] szakaszban állíthatjuk:

[mysqld]
transaction-isolation = {READ-UNCOMMITTED | READ-COMMITTED | REPEATABLE-READ | SERIALIZABLE}

Vagy egy SQL paranccsal is megadhatjuk amit szeretnénk:

SET [SESSION | GLOBAL] TRANSACTION ISOLATION LEVEL
            {READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | REPEATABLE READ | SERIALIZABLE}

A tranzakciós szint nem állítható tranzakción belül. Ha nem használjuk a session vagy a global kulcsot, a beállítás egy select elvégzéséig él csak.

Lehetséges beállítások:

set transaction isolation level read uncommitted;
set transaction isolation level read committed;
set transaction isolation level repeatable read;
set transaction isolation level serializable;

Ellenőrzés:

select @@global.tx_isolation, @@tx_isolation

Különbségek a session, global és mindkettő elhagyása között:

 • mindkettő elhagyása:
  • Csak egyetlen select utasításig érvényes.
  • set transaction isolation level read uncommitted;
 • session
  • Csak adott belépő számára érvényes.
  • set session transaction isolation level read uncommitted;
 • global
  • Minden új belépőnek érvényes.
  • set global transaction isolation level read uncommitted;

Izolációs szint tesztelése

Teszttábla létrehozása

create database tran
character set utf8
collate utf8_hungarian_ci;
 
create table dolgozok (
  az int not null primary key auto_increment,
  nev varchar(20),
  fizetes double
);
 
insert into dolgozok
(nev, fizetes)
values
('Béla', 5000),
('Tibi', 5000);

Read Uncommitted

Indítsunk egy terminálban egy kapcsolatot:

start transaction;
update dolgozok set fizetes=2000;

Egy másik terminálban, vizsgáljuk meg milyen izolációs szint van beállítva a munkameneten:

select @@tx_isolation;

Kérdezzük le a tran adatbázis dolgozók táblájának tartalmát:

select * from dolgozok;

Állítsuk be a read uncommitted izolációs szintet a munkamenetre:

set session transaction isolation level read uncommitted;

Most kérdezzük le újból:

select * from dolgozok;

Az első lekérdezésnél, ha az izolációs szint repeatable read volt, az update eredménye még nem látszik. A második lekérdezésnél, azonban meg kell jelenjen az első terminálon beállított új érték. A read uncommitted izolációs szint működik.

oktatas/adatbazis-kezeles/tranzakcio.txt · Utolsó módosítás: 2021/10/11 23:25 szerkesztette: admin