Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:postgresql:windows

< PostgreSQL

PostgreSQL Windowson

Bevezetés

Egy nyílt forráskódú adatbázis-kezelő rendszer, amely minden jelentős platformon ( Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows és Mac OS X) elérhető.

Telepítés

choco install postgresql

A telepítés során létrejön egy postgres nevű felhasználó, amihez kiírja a generált jelszót.

A jelszó visszanézhető a következő helyen:

 • C:\ProgramData\chocolatey\logs\choco.summary.log

Lásd még:

Útvonal beállítása

A telepítés után is kapunk egy ajánlást, miszerint tegyük PATH változóba a következő útvonalat:

 • C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin

Belépés

psql --username=postgres
Password for user postgres:
psql (16.0)
WARNING: Console code page (852) differs from Windows code page (1250)
     8-bit characters might not work correctly. See psql refernce
     page "Notes for Windows users" for details.
Type "help" for help.

postgre=#

Jelszó

psql paranccsal:

\password
postgres=# \password postgres
Enter new password: titok
postgres=# \q

Lekérdezéssel:

alter user postgres password 'titok';

psql

psql -U postgress
psql -h localhost -p 5432 -U postgress testdb

Használat

Adatbázisok listázása:

\l
\list
select datname from pg_database;

Adatbázis létrehozása:

create database zoldzrt;

Felhasználó létrehozása:

create user zoldzrt with encrypted password 'titok;

Jog beállítása:

grant all privileges on database zoldzrt to zoldzrt;

Kapcsolódás

Aktuális adatbázis:

select current_database();
\conninfo
\c testdb;
\connect testdb;

Tábla

create table dolgozok(nev varchar(50));

Webhely

Keressük fel a webhelyet:

Kapunk például egy ilyen telepítőt:

 • postgresql-14.3-1-windows-x64.exe

Szolgáltatás

sc stop postresql-x64-16
sc start postresql-x64-16

Távoli elérés

Keressük meg a következő fájlt:

 • c:\Program Files\PostgreSQL\16\data\pg_hba.conf

Keressük meg ezt:

host all all 127.0.0.1/32  scram-sha-256

Cseréljük erre:

host all all 0.0.0.0/0  scram-sha-256

Keressük meg a következő fájlt:

 • c:\Program Files\PostgreSQL\16\data\postgresql.conf

Cholatey telepítés után, * karakter kell szerepeljen a listen_addresses tulajdonságnál. Csak ellenőrizzük:

listen_addresses = '*'

Linkek

oktatas/adatbazis-kezeles/postgresql/windows.txt · Utolsó módosítás: 2024/01/19 20:33 szerkesztette: admin