Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:mysql:mysql_sql_ddl

< MySQL

MySQL DDL

Bevezetés

A DDL a Data Definition Language szavak rövidítése, amelyet adatdefiníciós nyelvnek fordíthatunk. A DDL az SQL nyelvben használt parancsok egy részét értjük.

A következő SQL parancsok tartoznak ide:

 • CREATE
 • DROP
 • ALTER

Adatbázis létrehozása

Létrehozása

create database db_nev;

Teljes szintaxis

CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name
  [create_specification] ...
 
create_specification:
  [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
 | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name

Példa

CREATE DATABASE zoldZrt;
CREATE DATABASE aranyBt 
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_hungarian_ci

Ellenőrzés:

USE aranyBt
SHOW VARIABLES LIKE "char%database";
SHOW VARIABLES LIKE "coll%database";

vagy:

USE aranyBt
SELECT @@character_set_database;
SELECT @@collation_database;

Adatbázis módosítása

Teljes szintaxis

ALTER {DATABASE | SCHEMA} [db_name]
  alter_specification ...
ALTER {DATABASE | SCHEMA} db_name
  UPGRADE DATA DIRECTORY NAME
 
alter_specification:
  [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
 | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name

Példa

ALTER DATABASE zoldBolt COLLATE=latin1_swedish_ci

vagy

ALTER DATABASE zoldBolt COLLATE=latin2_hungarian_ci

vagy

ALTER DATABASE zoldBolt COLLATE=utf8_hungarian_ci

Adatbázis törlése

Teljes szintaxis

DROP {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] db_name

Példa

DROP DATABASE zoldZrt

Tábla létrehozása

Létrehozás

CREATE TABLE szemelyek (
  az INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nev VARCHAR(100),
  leiras text,
  telepules VARCHAR(100),
  enabled BOOLEAN
)

A mezők alapértelmezett értéke:

telepules VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
eletkor INT DEFAULT -1,

Szintaxis

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] tablaNev
(mező_meghatározások, ...)
tábla_beállítások

Teljes szintaxis

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
  (create_definition,...)
  [table_options]
  [partition_options]
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
  [(create_definition,...)]
  [table_options]
  [partition_options]
  select_statement
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
  { LIKE old_tbl_name | (LIKE old_tbl_name) }
create_definition:
  col_name column_definition
 | [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY [index_type] (index_col_name,...)
   [index_option] ...
 | {INDEX|KEY} [index_name] [index_type] (index_col_name,...)
   [index_option] ...
 | [CONSTRAINT [symbol]] UNIQUE [INDEX|KEY]
   [index_name] [index_type] (index_col_name,...)
   [index_option] ...
 | {FULLTEXT|SPATIAL} [INDEX|KEY] [index_name] (index_col_name,...)
   [index_option] ...
 | [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY
   [index_name] (index_col_name,...) reference_definition
 | CHECK (expr)
 
column_definition:
  data_type [NOT NULL | NULL] [DEFAULT default_value]
   [AUTO_INCREMENT] [UNIQUE [KEY] | [PRIMARY] KEY]
   [COMMENT 'string']
   [COLUMN_FORMAT {FIXED|DYNAMIC|DEFAULT}]
   [STORAGE {DISK|MEMORY|DEFAULT}]
   [reference_definition]
 
data_type:
  BIT[(LENGTH)]
 | TINYINT[(LENGTH)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | SMALLINT[(LENGTH)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | MEDIUMINT[(LENGTH)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | INT[(LENGTH)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | INTEGER[(LENGTH)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | BIGINT[(LENGTH)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | REAL[(LENGTH,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | DOUBLE[(LENGTH,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | FLOAT[(LENGTH,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | DECIMAL[(LENGTH[,decimals])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | NUMERIC[(LENGTH[,decimals])] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
 | DATE
 | TIME[(fsp)]
 | TIMESTAMP[(fsp)]
 | DATETIME[(fsp)]
 | YEAR
 | CHAR[(LENGTH)]
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | VARCHAR(LENGTH)
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | BINARY[(LENGTH)]
 | VARBINARY(LENGTH)
 | TINYBLOB
 | BLOB
 | MEDIUMBLOB
 | LONGBLOB
 | TINYTEXT [BINARY]
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | TEXT [BINARY]
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | MEDIUMTEXT [BINARY]
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | LONGTEXT [BINARY]
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | ENUM(value1,value2,value3,...)
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | SET(value1,value2,value3,...)
   [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]
 | spatial_type
 
index_col_name:
  col_name [(LENGTH)] [ASC | DESC]
 
index_type:
  USING {BTREE | HASH}
 
index_option:
  KEY_BLOCK_SIZE [=] VALUE
 | index_type
 | WITH PARSER parser_name
 | COMMENT 'string'
 
reference_definition:
  REFERENCES tbl_name (index_col_name,...)
   [MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE]
   [ON DELETE reference_option]
   [ON UPDATE reference_option]
 
reference_option:
  RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION
 
table_options:
  table_option [[,] table_option] ...
 
table_option:
  ENGINE [=] engine_name
 | AUTO_INCREMENT [=] VALUE
 | AVG_ROW_LENGTH [=] VALUE
 | [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
 | CHECKSUM [=] {0 | 1}
 | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name
 | COMMENT [=] 'string'
 | CONNECTION [=] 'connect_string'
 | DATA DIRECTORY [=] 'absolute path to directory'
 | DELAY_KEY_WRITE [=] {0 | 1}
 | INDEX DIRECTORY [=] 'absolute path to directory'
 | INSERT_METHOD [=] { NO | FIRST | LAST }
 | KEY_BLOCK_SIZE [=] VALUE
 | MAX_ROWS [=] VALUE
 | MIN_ROWS [=] VALUE
 | PACK_KEYS [=] {0 | 1 | DEFAULT}
 | PASSWORD [=] 'string'
 | ROW_FORMAT [=] {DEFAULT|DYNAMIC|FIXED|COMPRESSED|REDUNDANT|COMPACT}
 | STATS_AUTO_RECALC [=] {DEFAULT|0|1}
 | STATS_PERSISTENT [=] {DEFAULT|0|1}
 | STATS_SAMPLE_PAGES [=] VALUE
 | TABLESPACE tablespace_name [STORAGE {DISK|MEMORY|DEFAULT}]
 | UNION [=] (tbl_name[,tbl_name]...)
 
partition_options:
  PARTITION BY
    { [LINEAR] HASH(expr)
    | [LINEAR] KEY [ALGORITHM={1|2}] (column_list)
    | RANGE{(expr) | COLUMNS(column_list)}
    | LIST{(expr) | COLUMNS(column_list)} }
  [PARTITIONS num]
  [SUBPARTITION BY
    { [LINEAR] HASH(expr)
    | [LINEAR] KEY [ALGORITHM={1|2}] (column_list) }
   [SUBPARTITIONS num]
  ]
  [(partition_definition [, partition_definition] ...)]
 
partition_definition:
  PARTITION partition_name
    [VALUES 
      {LESS THAN {(expr | value_list) | MAXVALUE} 
      | 
      IN (value_list)}]
    [[STORAGE] ENGINE [=] engine_name]
    [COMMENT [=] 'comment_text' ]
    [DATA DIRECTORY [=] 'data_dir']
    [INDEX DIRECTORY [=] 'index_dir']
    [MAX_ROWS [=] max_number_of_rows]
    [MIN_ROWS [=] min_number_of_rows]
    [TABLESPACE [=] tablespace_name]
    [NODEGROUP [=] node_group_id]
    [(subpartition_definition [, subpartition_definition] ...)]
 
subpartition_definition:
  SUBPARTITION logical_name
    [[STORAGE] ENGINE [=] engine_name]
    [COMMENT [=] 'comment_text' ]
    [DATA DIRECTORY [=] 'data_dir']
    [INDEX DIRECTORY [=] 'index_dir']
    [MAX_ROWS [=] max_number_of_rows]
    [MIN_ROWS [=] min_number_of_rows]
    [TABLESPACE [=] tablespace_name]
    [NODEGROUP [=] node_group_id]
 
select_statement:
  [IGNORE | REPLACE] [AS] SELECT ...  (SOME valid SELECT statement)

Példa

CREATE TABLE Vevok2 (
  az INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  nev CHAR(50),
  kapcsolat VARCHAR(50),
  varos VARCHAR(50),
  cim VARCHAR(100),
  tel text,
  email VARCHAR(100)
  )

Tábla létrehozása már létező tábla alapján

CREATE TABLE Munkasok LIKE Dolgozok;

Tábla létrehozása összetett kulcs alapján

Összetett kulcs létrehozása:

CREATE TABLE szemely(
  szemelyiSzam CHAR(13),
  orszagKod CHAR(2),
  nev VARCHAR(100),
  info text,
  PRIMARY KEY(szemelyiSzam, orszagKod)
  )

Mindkét oszlopmeghatározás végére írva nem működik.

Tábla módosítása

Teljes szintaxis

ALTER [IGNORE] TABLE tbl_name
  [alter_specification [, alter_specification] ...]
  [partition_options]
 
alter_specification:
  table_options
 | ADD [COLUMN] col_name column_definition
    [FIRST | AFTER col_name ]
 | ADD [COLUMN] (col_name column_definition,...)
 | ADD {INDEX|KEY} [index_name]
    [index_type] (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY
    [index_type] (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD [CONSTRAINT [symbol]]
    UNIQUE [INDEX|KEY] [index_name]
    [index_type] (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD FULLTEXT [INDEX|KEY] [index_name]
    (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD SPATIAL [INDEX|KEY] [index_name]
    (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD [CONSTRAINT [symbol]]
    FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name,...)
    reference_definition
 | ALGORITHM [=] {DEFAULT|INPLACE|COPY}
 | ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}
 | CHANGE [COLUMN] old_col_name new_col_name column_definition
    [FIRST|AFTER col_name]
 | LOCK [=] {DEFAULT|NONE|SHARED|EXCLUSIVE}
 | MODIFY [COLUMN] col_name column_definition
    [FIRST | AFTER col_name]
 | DROP [COLUMN] col_name
 | DROP PRIMARY KEY
 | DROP {INDEX|KEY} index_name
 | DROP FOREIGN KEY fk_symbol
 | DISABLE KEYS
 | ENABLE KEYS
 | RENAME [TO|AS] new_tbl_name
 | ORDER BY col_name [, col_name] ...
 | CONVERT TO CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
 | [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name [COLLATE [=] collation_name]
 | DISCARD TABLESPACE
 | IMPORT TABLESPACE
 | FORCE
 | ADD PARTITION (partition_definition)
 | DROP PARTITION partition_names
 | TRUNCATE PARTITION {partition_names | ALL}
 | COALESCE PARTITION NUMBER
 | REORGANIZE PARTITION partition_names INTO (partition_definitions)
 | EXCHANGE PARTITION partition_name WITH TABLE tbl_name
 | ANALYZE PARTITION {partition_names | ALL}
 | CHECK PARTITION {partition_names | ALL}
 | OPTIMIZE PARTITION {partition_names | ALL}
 | REBUILD PARTITION {partition_names | ALL}
 | REPAIR PARTITION {partition_names | ALL}
 | REMOVE PARTITIONING
 
index_col_name:
  col_name [(LENGTH)] [ASC | DESC]
 
index_type:
  USING {BTREE | HASH}
 
index_option:
  KEY_BLOCK_SIZE [=] VALUE
 | index_type
 | WITH PARSER parser_name
 | COMMENT 'string'
 
table_options:
  table_option [[,] table_option] ... (see CREATE TABLE options)
 
partition_options:
  (see CREATE TABLE options)

Egy új mező táblához adása

ALTER TABLE megrendelesek ADD szallitoAz INT

Elsődleges kulcs módosítása

ALTER TABLE tabla1 MODIFY id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT

Idegenkulcs kezelése

Idegenkulcs hozzáadása:

ALTER TABLE Szemelyek 
ADD 
FOREIGN KEY(beosztasAz)
REFERENCES Bosztasok(az);

Megadhatjuk az idegenkulcs nevét:

ALTER TABLE Szemelyek 
ADD
CONSTRAINT `FK_Nev`
FOREIGN KEY(beosztasAz)
REFERENCES Bosztasok(az);

Ellenőrzés:

SHOW CREATE TABLE Szemelyek;

Idegenkulcs törlése:

ALTER TABLE DROP FOREIGN KEY fk_name;

Idegenkulcs meghatározásának cseréje, egyetlen utasítással:

ALTER TABLE táblanév
DROP FOREIGN KEY `fk_nev`,
 
ADD CONSTRAINT `fk_nev2` 
FOREIGN KEY (`idegenkulcsAz`)
REFERENCES `Masik_tabla` (`az`)
ON DELETE CASCADE;

Idegenkulcs másként:

ALTER TABLE Tablanev ADD PRIMARY KEY (fid)

Összetett kulcs megadása:

ALTER TABLE Tablanev ADD PRIMARY KEY (fid, vid)

Boolean típus alapértelmezéssel:

ALTER TABLE dolgozok
ADD enabled BOOLEAN
NOT NULL DEFAULT TRUE after `fizetes`;

Tábla törlése

Szintaxis

DROP TABLE Tablanev

Teljes szintaxis

DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS]
  tbl_name [, tbl_name] ...
  [RESTRICT | CASCADE]

Példa

DROP TABLE megrendelesek;

Linkek

oktatas/adatbazis-kezeles/mysql/mysql_sql_ddl.txt · Utolsó módosítás: 2023/08/21 10:19 szerkesztette: admin