Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:mariadb:oktatas

< MariaDB

MariaDB oktatás

tan_ kezdetű adatbázis

Ha felveszünk egy tanulót, érdemes olyan jogot beállítani, amely több adatbázis létrehozását is megengedi, olyan néven, aminek első része megegyezik a tanuló nevével. Lehet például egy olyan adatbázis, ami így kezdődik:

tan_

Az alulvonás után bármilyen neve lehet az adatbázisnak.

grant all privileges on `tan\_%`.* to 'tan'@'localhost' identified by 'titok';

Ellenőrzés:

show grants for tan@localhost;
select user,host,password from mysql.user;

Felhasználó kezelése

Csak select

Már létező felhasználónak:

grant select on zoldzrt.* to 'tan'@'localhost';

Jelszó

Jelszó beállítása

set password for 'tan'@'localhost' = password('titok');

Jelszó nélkül

set password for tan@localhost = '';

Jogok

Megvonás, törlés

Jogok megvonása:

revoke all privileges on `janos\_%`.* from janos@localhost;

Felhasználó törlése:

drop user 'janos'@'localhost';

Felhasználó felvétel menete

create user 'janos'@'localhost' identified by 'titok';
grant all privileges on *.* to 'janos'@'localhost' ;
oktatas/adatbazis-kezeles/mariadb/oktatas.txt · Utolsó módosítás: 2023/08/04 21:30 szerkesztette: admin