Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:access

< Adatbázis-kezelés

Access

Bevezetés

Itt csak röviden néhány Access SQL specialitást találunk.

Limit

Az Access SQL-ben a top kulcsszóval adjuk meg limitet:

SELECT top 1
FROM tablanev;

Számmal kezdődő azonosítók

A WHERE záradékban az Access SQL nem tűri meg az olyan azonosítókat, amelyek számmal kezdődnek, ha azt nem tesszük szögletes zárójelbe.

SELECT adatok.nev
FROM adatok, 6izsak
WHERE adatok.nev<>[6izsak].nev
AND adatok.mat=[6izsak].mat
AND adatok.angol=[6izsak].angol 
AND adatok.[2nyelv]=[6izsak].[2nyelv]
AND adatok.tesi=[6izsak].tesi;

Dátum

A dátum és idő értékeket Access SQL-ben # jelek között adjuk meg:

SELECT * 
FROM tablanev
WHERE erkezes=#0:25:0#
SELECT * 
FROM tablanev
WHERE szuletes=#1956-12-30#

Helyettesítő karakter stringben

N betűvel kezdődő nevek:

SELECT nev
FROM adatok
WHERE nev LIKE "N*"

A helyettesítő karakter a „*”, míg más rendszerekben „%” karakter.

oktatas/adatbazis-kezeles/access.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/15 22:25 szerkesztette: admin