Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:web:html:html5_nyelv

Tartalomjegyzék

< HTML

HTML5 nyelv

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Bevezetés

A HTML a HyperText Makeup Language szavakból alkotott betűszó. Jelentése Hiperszöveget leíró nyelv. Tulajdonképpen weboldalak készítésére lett létrehozva. A HTML5-ig hosszú „kanyargós út vezetett. A HTML oldalak megjelenítése sosem volt egy egzakt, minden részében pontosan meghatározott művelet. Ez természetesen a böngészőkön múlik. Azokon belül is mindig a legnépszerűbb böngészők alakítják a szabványokat, amelyeket más böngészőgyártók, kisebb-nagyobb sikerrel szintén megvalósítanak. A böngészők mindig más képességekkel rendelkeztek, holott mindig ugyanazt a weboldalt kellett megjeleníteni. Ha egy weboldal például Firefoxra lett optimalizálva, elkerülhetetlenül lesz aki a weboldalt Chrome-mal, Operával vagy más böngészővel nézi majd meg. A böngészők a nem ismert dokumentum elemeket egyszerűen figyelmen kívül hagyják, de mellette az ismerteket megjelenítik, saját tudásuk szerint. A webmestereknek így nehéz dolguk van, amikor azt szeretnék elérni, hogy minden böngészőben egységes legyen a weboldal megjelenése.

A jelenlegi legújabb HTML verzió a HTML5. A böngészők a HTML5 nyelvet nem ismerik százszázalékosan, de folyamatosan megvalósítják az újabb verzióikban. A böngészőnk HTML5 képességét ellenőrizzük itt: http://html5test.com

A nyelvekről

Nyelvek szerkezete

Mivel nyelvről beszélünk, ezért nézzük meg hogyan épül fel egy nyelv. Egy bármilyen nyelv szerkezetileg három részből áll: ábécé, szintaktika, szemantika.

Az ábécé a nyelv jelkészlete. A HTML esetén ez azok a karakterek, amelyekkel elkészíthetünk egy weboldalt.

A szintaktika a helyesírási szabályok. A HTML esetén a weblap leírásának szabályai.

A szemantika a nyelv jelentéstana. Ha szintaktikailag helyes mondatokat hozunk létre, de a jelentés értelmetlen, vagy nem az amit vártunk, akkor szemantikai hibáról beszélünk. A HTML esetén, nem azt a kinézetet, vagy tartalmat kapjuk amit vártunk, de szintaktikailag helyes.

Nyelvek osztályozása

A nyelveket feloszthatjuk természetes és mesterséges nyelvekre.

Természetes Mesterséges
Kommunikációra szánt Formális
magyar Eszperantó C
angol Eurolatin C++
német Egyszerű angol Python
francia Gestuno Perl
olasz Volapük HTML
spanyol Intal XHTML
görög Ido HTML5

A formális nyelvek osztályozása

Formális nyelvek
lekérdező dokumentumleíró programozási matematikai logikai
SQL HTML C
xBase XHTML C++
HPCC ECL SGML Pascal
XML Java

Eredet (SGML, XML)

A HTML5 nyelvet az XML alapján alkották meg, amely egy általános célú dokumentum leíró nyelv. A HTML5 „laza” szabályzata miatt ugyanakkor nem teljesíti százszázalékosan az XML követelményeit.

Az XML az SGML (Standard Generalized Markup Language) alapján készült.

Az SGML nyelven egy dokumentumot több részre tagolunk általunk meghatározott elemekkel. Ezen elemek neveit a ”<„ és ”>„ jelek között helyezzük el, hogy elkülönüljön a dokumentum tartalmától. Az elemek neveit mi magunk találhatjuk ki. Például tárolni szeretnénk egy gépjármű adatait akkor az egész dokumentum tartalmát közrefoghatjuk egy gépjármű nevű elemmel:

<gepjarmu>
 
</gepjarmu>

Egy gépárműről szeretnénk tárolni a rendszámát, űrtartalmát és színét.

<gepjarmu>
  <rendszam>ASG-843</rendszam>
  <urtartalom>1800</urtartalom>
  <szin>piros</szin> 
</gepjarmu>

A dokumentumot a gépjármű elem kezdi és zárja, ezért ezeket gyökér elemeknek nevezzük. Vegyük észre, hogy a záró elem nevét mindig ”/„ karakter előzi meg.

XML

<?xml version="1.0"?>
<gepjarmu>
  <rendszam>ASG-843</rendszam>
  <urtartalom>1800</urtartalom>
  <szin>piros</szin> 
</gepjarmu>

Gyakorlat 01

 1. Mi az SGML?
 2. Mi az XML?
 3. Hogyan osztályozzuk a nyelveket?
 4. Hogyan épül fel egy nyelv?
 5. Milyen dokumentumleíró nyelv alapján készült a HTML5?
 6. Készítsen egy SGML dokumentumot, amely dolgozók adatait tárolja.

HTML szabályok (helyesírás)

DTD

Úgynevezett DTD-ékben definiáljuk az SGML és az XML alapján alkalmazni kívánt szintaxist.

A DTD a Document Type Definition szavakból alkotott betűszó, magyarul Dokumentum Típus Definíció néven fordítható.

Egy DTD egyetlen sora általánosan így írható le:

<!DOCTYPE root-elem [elem-deklarációk]> 

A felkiáltó jel és root elem után megadhatunk egyéb deklarációt is, de az nem kötelező.

DTD példák

Járművekről általános szöveges leírást szeretnék tárolni. Az eltárolandó szöveg például:

A járművek a közlekedés eszközei.

A DTD így nézhet ki:

jarmu.dtd:

<!DOCTYPE jarmu [
<!ELEMENT jarmu (#PCDATA)>
]>

A példában egyetlen elemet deklaráltunk. Ez a gyökérelem, ami bármilyen szöveget tartalmazhat.

A dokumentum ekkor így nézhet ki:

 <!DOCTYPE jarmu SYSTEM "jarmu.dtd">
 <jarmu>
  A járművek a közlekedés eszközei.
 </jarmu>

Járművekről szeretnék információt tárolni egy dokumentumban.

A PCDATA a „parsed charachter data” szavakból alkotott betűszó. Az SGML vagy XML parszer átvizsgálja az ilyen adatot, és markup-okat és entity-ket keres benne. Ha ilyet talál, azokat visszakódolja (kifejti). Ilyen kód lehet az &lt; vagy &gt;

A CDATA a „character data” szavakból alkotott betűszó. Ilyen tartalomban az XML parszer nem végez entitáskeresést, ha van benne egy &lt; akkor azt négy önálló karakterként értelmezi. A CDATA tartalmazt a <![CDATA[ nyitó és ]]> bezáró jelek közzé tesszük.

XML Schema

Az XML Schema-át a W3C a DTD utódaként definiálta. Dokumentációja és használata igen bonyolult. A DTD pedig nem teljesen fedi le az XML lehetőségeit.

A HTML nyelvről

Az Internet az ARPANET-el kezdődött 1969-ben. Ekkor és még ez után több mint 20 évig webről szó sem volt. Ezek szerint az Internet a korai időszakban kb. 20 évig weboldalak nélkül létezett. Meg kell jegyezzük, az Internet ma sem egyenlő a Webbel (nem úgy, mint ahogy azt sokan gondolják). Az Interneten sok más szolgáltatás is van, de kétségtelen, hogy legnépszerűbb a web, ha nem is a legfontosabb.

A HTML a HyperText Makeup Language szavakból alkotott betűszó. Jelentése Hiperszöveget leíró nyelv.

A HTML-t Tim Berners Lee találta ki 1990-ben, majd 1991-ben közzé tette. Eredeti célja szerint a HTML csak az oldal szerkezetét határozta volna meg, és egy másik leírónyelv kell meghatározza az oldal kinézetét, stílusát. Az SGML általános célú dokumentumleíró nyelvet választotta a nyelv alapjául.

A HTML nem kis és nagybetűérzékeny. A kezdetekben a HTML elemeket nagybetűvel írtuk, hogy azok jól elkülönüljenek a tartalomtól. Idővel a HTML nyelv átalakítása XML alapokra szülte az XHTML nyelvet. Mivel ez XML-en alapszik az elemeket csak kisbetűvel lehetett írni.

Most a HTML5 nyelvben a kis és nagybetű újra lényegtelen. A HTML5 elemeket azonban ajánlott mégis kisbetűvel írni, mert a böngésző úgyis átalakítja.

Tim Berners Lee egy szövetséget hozott létre a webes szabványok kidolgozására, amelynek neve W3C lett. Az első HTML verzió után további verziók jelentek meg.

HTML verziók
első 1991
2.0 1995
3.2 1997
4.0 1997
4.01 1999
XHTML verziók
1.0 2000
1.1 2001
2.0 2009
HTML5
első 2008

A HTML5-öt nem a W3C konzorcium hozza létre. A böngészőgyártók nem voltak hajlandóak igazodni a szigorú XHTML szabványhoz. Úgy döntöttek meg kell jeleníteni a szemetet is. 2007-ben a Mozilla Foundation, Apple, és Opera Software létrehoztak egy munkacsoportot WHATWG néven, azaz Web Hypertext Application Technology Working Group. A csoport létrehozta a HTML5 nyelvet. A W3C konzorciummal való együttműködést azonban nem zárták ki, maga a konzorcium kénytelen hozzájuk igazodni, mivel az alternatív böngészők egyre nagyobb részesedést szereznek a böngészőpiacon. A W3C konzorciumra vár végül a feladat, hogy kidolgozza a HTML5 szabványt, miközben a böngésző gyártók megvalósítják azt.

A böngészők HTML5 képességét pontozással mérjük 1 – 555-ös skálán, amelyen 2013 áprilisában a következő pontszámok érvényesek:

2013 április (ekkor a max. pont: 500)
Böngésző Pont Bónusz
Chrome 26 468 13
Opera 12.10 419 9
Firefox 20 394 10
Safari 6.0 378 8
Internet Explorer 10 320 6

A web talán a leggyorsabban változó technológia. Amióta van – a gyors változásoknak köszönhetően – mindig más és más volt a népszerű a webmesterek között. Az első időszakban ha valakinek volt saját honlapja, az menő volt. Később képekkel tarkították a hiperszöveget. Ez után jött a CGI, amely által a weboldalak interaktívak lettek.

A következő ábrán megpróbáltam összeszedni a teljesség igénye nélkül a fontosabb mérföldköveket. Az ábra a teljesség igénye nélkül készült és szubjektív ítéleteken alapszik.

Gyakorlat 02

 • Milyen nyelvből ered a HTML nyelv?
 • Mi az SGML?
 • Mi a HTML?
 • Mi a DTD?
 • Ki találta ki a HTML nyelvet?
 • Ki készítette el az XML nyelvet?
 • Szerkezetileg hogyan épül fel egy nyelv?
 • Sorolja fel a HTML fontosabb verzióit.
 • A HTML5 verziót kik találták ki?
 • Mi a W3C konzorcium?
 • Mondjon egy magyar intézményt, amely tagja a W3C konzorciumnak.
 • Mi az ARPANET?
 • Mikortól létezik az ARPANET?
 • Mikor alkották meg az első weboldalt?
 • Az XHTML-nek melyik az utolsó verziója?
 • Mikor definiálták az XML 1.0 verziót?

Helló Világ

Kezdés

A következő példa egy végtelenül egyszerű weblapot jelenít meg, amelynek van egy cím és egy bekezdése.

index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
<title>Cím</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
 
<h1>Weblap címe</h1>
<p>Egy bekezdés</p>
 
</body>
</html>

A HTML oldalt egy doctype sorral kezdek, majd a html elemek jönnek. A html elemek közé egy head és egy body elem jön. A head részbe a weblaphoz hozzáadott járulékos információkat adjuk meg, mint az oldal címe ami a böngészőfüleken jelenik, meg a karakter kódolása, stb. A body elemek között adjuk meg magát a weboldalt, azt aminek a böngészőben meg kell jelennie.

DOM

A HTML oldal leírható egy dokumentum objektum modellel (DOM):

Dokumentum típus definíció

Egy HTML oldal első sora mindig a dokumentum típusát és verzióját leíró sor. Ezek mindig egy ”!DOCTYPE„ karaktersorozattal kezdődnek.

Elsőként lássuk a HTML5 előtt használatos DOCTYPE sorokat:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

A HTML5 definíciója:

<!DOCTYPE html>

Dokumentum

A HTML dokumentum két részre osztható egy fejrészre és egy törzsre.

Fejrész
Törzs

A fejrész a „head” elemek között van. A törzs pedig a „body” elemek között. A fej és a törzsrészt a „html” gyökérelem fogja közre:

<html>
<head>
Fejrész
</head>
<body>
Törzs
</body>
</html>

A gyökérelem számára megadhatunk egy tulajdonságot, amely az oldal nyelvét fogja tartalmazni:

<html lang="hu">

Ez a „lang” tulajdonság.

Értéke a nemzetköz nyelvi szabványban megadott egyik nyelv lehet (iso-639).

Fejrész

A fejrész a „head” eleme között helyezkedik el és tartalmazhat újabb elemeket. A fejrész tartalma nem jelenik meg a böngészőben, viszont hasznos információkat tartalmaznak a weboldalról.

Kötelező elem a „title”. A „title” elemmel mondjuk meg a böngésző számára, mit írjon ki a címsorban, vagy ha fülekkel dolgozunk a böngészőfülön.

Nem kötelező elem a „meta”. Ilyen elemet egyet vagy többet is tartalmazhat egy weboldal. Mindenképpen ajánlott megadni a karakterkódolást.

Gyakorlat 03

 1. Mire való a DOCTYPE sor?
 2. Mik a gyökérelemek?
 3. Milyen részekre osztható egy HTML forrás?
 4. Mi a szerepe a title elemnek?
 5. Írjon példát egy HTML5 előtti DOCTYPE sorra.

Meta elemek

A meta szót a magyarban összetett szavakban szoktuk használni és valaminek a módosulását jelöli.

A HTML-be is hasonló a szerepe. A weboldalnak vannak olyan tulajdonságai amik közvetlenül nem jelennek meg a weblapon, de hatással vannak arra, módosítják. Ezeket a tulajdonságokat a meta elemmel adjuk meg. A meta elemet mindig a head elemek között adjuk meg. Több dologra is használjuk, ezért a meta elemnél attribútumokkal adjuk meg éppen mire szeretnénk használni.

A meta elemek a „meta” névvel kezdődnek:

<meta ... >
<meta name=“érték“ content=“érték” /> 

Általában két tulajdonságot adunk meg, egy „name” vagy egy „http-equiv” és egy „content” tulajdonságot. Ez alól kivétel lehet a karakterkódolás, amelyet a HTML5 megenged rövidebb formában.

<meta charset="utf-8" />

Átirányítás ennyi idő múlva:

<meta http-equiv="Refresh" content="0; URL="masikweblap.html">

Még több meta elem:

<meta name="generator" content="Bluefish">
<meta name="author" content="Sallai András">
<meta name="date" content="2009-01-01">
<meta name="copyright" content="© 2009, Sallai András">
<meta name="keywords" content="web, html, css">
<meta name="description" content="Weboldal készítése">
<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="expires" content="0">
 • A weboldalt készítő program
 • A weboldal írója, szerzője – Lehet bő felsorolás is.
 • A készítés dátuma
 • Terjesztési feltételek
 • Kulcsszavak
 • Leírás
 • A keresőrobotok indexeljék-e a weboldalt
 • Weboldal kódolása
 • A weblap lejár

Még több meta tag:

<meta name="contact" content="nagyontitkospostafiok@gmail.com" />
<meta http-equiv="last-modified" content="YYYY-MM-DD@hh:mm:ss TMZ" />
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="content-language" content="hu,en" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
 • A weboldal tulajdonosának elérhetősége (A spammerek botjai figyelik!)
 • Utolsó módosítás
 • Az oldal legyen tárolva a böngésző tárolójában (cache).
 • A content-language a tartalma a ISO 639-1 alapján meghatározott két betű.
 • A pragma csak egy másik lehetőség a weblap tárolásának megakadályozására.

Keresőrobotok

Fentebb már említettük a robots kulcsot, nem néztük meg milyen értékeket vehet fel.

<meta name="robots" content="NOINDEX, NOFOLLOW">
 • All
 • Index, follow - ugyanaz, mint az all
 • NoIndex
 • NoFollow
 • NoIndex, NoFollow

Megjegyzés

<!-- megjegyzés -->

A megjegyzéseket a böngészők figyelmen kívül hagyják, így hasznos megjegyzéseket helyezhetünk el magunk számára a forráskódban.

A megjegyzéske tesztelés esetén is jól jönnek. A kód működő, vagy a teszt szempontjából lényegtelen kódokat megjegyzésbe téve tesztelhetjük a weblapunkat.

A megjegyzések nem egymásba ágyazhatók, és nem tartalmazhatnak ”--„ és ”->„ részeket.

Fejezetcímek meghatározása

Fejezet címeket h1, h2, h3, h4, h5 és h6-os elemekkel határozunk meg.

A példa kedvéért a tigrisről szeretnénk weblapot csinálni és szeretnénk írni az elterjedéséről, az alfajairól, a megjelenéséről, az életmódjáról és a szaporodásáról. Ekkor a következő módon határozzuk meg fejezetcímeknek:

<h2>Elterjedése</h2>
 
<h2>Alfajok</h2>
 
<h2>Megjelenése</h2>
 
<h2>Életmód</h2>

A különböző méretek

<h1>H1 fejezetcím</h1>
<h2>H2 fejezetcím</h2>
<h3>H3 fejezetcím</h3>
<h4>H4 fejezetcím</h4>
<h5>H5 fejezetcím</h5>
<h6>H6 fejezetcím</h6>

Bekezdések

A bekezdés

A bekezdéseket a p elemek közzé tesszük.

<p>
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum.
</p>

Szerkeszthető bekezdés

A tartalmat szerkeszthetővé tehetem a contenteditable tulajdonsággal:

<p contenteditable="true">
Lorem ipsum
</p>

A contenteditable bármely elemmel használható, nem csak a p elemmel.

A következő szöveg szerkeszthető:

Lorem ipsum

Blokkszintű és inline elemek

Ha blokkszintű elemből kettőt helyezünk el a kódban, a weboldalon a második elem tartalma már újabb sorban jelenik meg.

Az inline elem esetén A két elem tartalma azonos sorban jelenik meg, ha böngészőablakban az kifér.

Blokkszintű elemek

 • div
 • p
 • h1
 • h2
 • h3
 • h4
 • h5
 • h6
 • stb.

Inline szintű

 • span
 • b
 • i
 • a
 • stb.

Sortörés, elválasztás

Sortörés:

<br />

Nem törhető szóköz:

&nbsp;

Feltételes elválasztójel ( soft hyphen):

&shy;

Ha egy szóban elhelyezzük és az ablak mérete megkívánja a sorok tördelését, a sortörés az elválasztó jel mentén is megtörténhet.

Az a har&shy;cos aki csak az ö&shy;lés&shy;hez 
ért na&shy;gyon se&shy;bez&shy;hető. Az 
i&shy;ga&shy;zán nagy sza&shy;mu&shy;&shy;jok
na&shy;gyon szép ha&shy;i&shy;ku&shy;kat í&shy;rtak. 

A teszteléshez méretezzük kisebbre az ablakot:

Az a har­cos aki csak az ö­lés­hez ért na­gyon se­bez­hető. Az i­ga­zán nagy sza­mu­rá­jok na­gyon szép ha­i­ku­kat í­rtak.

Szöveg kiemelése

HTML kiemelő tagek

Tag Leírás
<b> félkövér szöveg
<em> kiemelt szöveg
<i> dőlt szöveg
<small> kis szöveg
<strong> erős szöveg
<sub> alsó index
<sup> felső index
<ins> beszúrt szöveg
<del> törölt szöveg

félkövér szöveg
kiemelt szöveg
dőlt szöveg
kis szöveg
erős szöveg

alsó index és felső index

beszúrt szöveg

törölt szöveg

HTML Számítógép kimeneti tagek

Tag Leírás
<code> számítógépes kód
<kbd> billentyűzet
<samp> mintakód
<var> változó
<pre> előreformázott szöveg

Kódszöveg: printf("alma\n");

Billentyűkombinációs: Ctrl + D

Minta: ^a.*

Másik minta:

Ha mentés során hiba keletkezett akkor kiírjuk a <samp>Hiba a mentés során!</samp> szöveget a képernyőre.

Ha mentés során hiba keletkezett akkor kiírjuk a Hiba a mentés során! szöveget a képernyőre.

Változó: $PATH

Előreformázott szöveg:

  printf("Behúzással\n");

A következő példa egy szerkeszthető pre elemet mutat be:

<pre contenteditable="true">
#include &lt;stdio&gt;
main()
{
  printf("Kezdés\n");
 
}
 
</pre>

#include <stdio>
main()
{
  printf("Kezdés\n");

}

HTML idézet és definíciós tagek

Tag Leírás
<abbr> egy rövidítés
<address> egy dokumentum tulajdonosának elérhetősége
<bdo> szöveg iránya
<blockquote> hosszú idézet
<q> rövid idézet
<cite> cím idézése
<dfn> egy kifejezés meghatározása

A HTML 4.01 verzióban létezett még a <acronym> elem, amely mozaikszavak megadására lett kitalálva, de a HTML5 már nem támogatja.

Rövidítések:

stb. u. dec. feb.

Nagy József
06(30) 123-4567
nagy.jozsef@valahol.tld

A szöveg irányának megváltoztatása:

Normál szöveg

<bdo dir="ltr">Valami szöveg</bdo>

Fordított irány:

<bdo dir="rtl">Valami szöveg</bdo>

Normál szöveg:Valami szöveg

A fordított szöveg megjelenítve:Valami szöveg

Gyakorlat 04

 • Milyen elemmel határozunk meg fejezetcímeket?
 • Hány fejezetcímet szintet tudunk meghatározni?
 • Milyen elemmel adunk meg címeket?

Lista

Számozatlan lista

<ul>
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ul>

Számozott lista

<ol>
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ol>
<ol start="50">
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ol>
<ol reversed="reversed">
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ol>

Egymásbaágyazás:

<ol>
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea
  <ol>
   <li>víz</li>
   <li></li>
   <li>édesítő</li>
  </ol>
 </li>
 <li>Tej</li>
</ol>

 1. Kávé
 2. Tea
  1. víz
  2. édesítő
 3. Tej

Böngésző támogatottság

A legtöbb jelentős böngésző támogatja az <ol> taget.

Definíció és használat

Az <ol> tag egy számozott listát definiál.

Használd az <li> taget a lista elemeinek meghatározásához.

Különbség a HTML 4.01 és a HTML5 között

A „start” attribútum elavult a HTML 4.01-ben de újra támogatott a HTML5-ben.

A „reversed” új a HTML5-ben.

A „compact” és a „type” attribútum elavult a HTML 4.01-ben és nincs támogatva a HTML5-ben.

Tippek és megyjegyzések

Tipp: Számozatlan listához használd az <ul> taget.

Tipp: Használj CSS a stílus meghatározásához.

Attribútumok

(Új) : Új a HTML5-ben.

Attribútum Érték Leírás
reversed (Új) reversed Csökkenő sorrend meghatározása (9,8,7…)
start szám Kiindulási érték maghatározása a listában
type 1
A
a
I
i
Listajelző megadása

Global Attributes

Az <ol> tag támogatja az globális attribútumokat a HTML5-ben.

Eseményattribútum

Az <ol> tag támogatja az esemény attribútumokat a HTML5-ben.

Definíciós lista

<dl>
 <dt>Kávé</dt>
  <dd>feket forró ital</dd>
 <dt>Tej</dt>
  <dd>Fehér hideg ital</dd>
</dl>

HTML elemek:

<dl> Egy definíciós lista definiálása
<dt> Egy definíciós lista egy elemét definiálja
<dd> Egy definíciós lista egy elemének leírása

Képek beillesztése

Az img elem

Képek beillesztésénél ügyeljünk arra, hogy megmutassuk a szöveg és a beillesztett kép közötti kapcsolatot.

A weblapra illeszthető képtípusok:

 • .jpg (Fényképek beillesztése)
 • .gif (Rajzok beillesztése)
 • .png (Vegyes felhasználásra)
<img src="fajlneve.jpg" alt="A Kép leírása">

A képnek és a html állománynak egy könyvtárban kell lenniük.

A figure elem

A figure elem, egy új elem a HTML5-ben. Képek és ábrákat vehetünk vele közre. A figure elem mellett rendelkezésünkre áll a figcaption, amellyel egy kép számára feliratot határozhatunk meg.

<figure>
 <img src="kep.png" alt="A kép leírása" />
 <figcaption>Felirat<figcaption>
</figure>
<figure style="
	border-style: solid;
	border-width: 1px;
	display: inline-block;
	padding: 10px;	
	">
	<img src="majom.jpg" alt="Majom" style="width: 200px;">
	<figcaption>
		A kép felirata	
	</figcaption>
</figure>

A figure elemmel, természetesen több kép is leírható:

<figure>
 <img src="kep01.jpg" alt="Első">
 <img src="kep02.jpg" alt="Második">
 <img src="kep03.jpg" alt="Harmadik">
 <figcaption>A képek leírása</figcaption>
</figure>

Táblázat

Alap

<table border="1">
 <tr>
  <th>Hónap</th>
  <th>Spórolás</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Január</td>
  <td>1000 Ft</td>
 </tr>
</table>

Hónap Spórolás
Január 1000 Ft

Felirat

<table border="1">
 <caption>Költségvetés</caption>
 <tr>
  <th>Hónap</th>
  <th>Spórolás</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Január</td>
  <td>1000 Ft</td>
 </tr>
</table>

Költségvetés
Hónap Spórolás
Január 1000 Ft

Összefoglaló

A böngészők nem jelenítik meg, de felolvasóprogram esetén hasznos.

<table border="1" summary="Ez a táblázat bemutatja a család spórolásának eseményeit">
 <caption>Költségvetés</caption>
 <tr>
  <th>Hónap</th>
  <th>Spórolás</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Január</td>
  <td>1000 Ft</td>
 </tr>
</table>

Költségvetés
Hónap Spórolás
Január 1000 Ft

Cella nyúlás

<table border="1">
 <tr>
  <th colspan="2">Költségek</th>
 </tr>
 <tr>
  <th>Hónap</th>
  <th>Spórolás</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Január</td>
  <td>1000 Ft</td>
 </tr>
</table>

Költségek
Hónap Spórolás
Január 1000 Ft

Sor nyúlás

<table border="1">
 <tr>
  <th rowspan="2">Adatok</th>
  <th>Hónap</th>
  <th>Spórolás</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Január</td>
  <td>1000 Ft</td>
 </tr>
</table>

Adatok Hónap Spórolás
Január 1000 Ft

Sor és cellanyúlás

A rowspan tulajdonsággal sorokat vonhatunk össze.

<table border="1">
 <tr>
  <th rowspan="3">Adatok</th>
  <th colspan="2">Költségek</th>
 </tr>
 <tr>
  <th>Hónap</th>
  <th>Spórolás</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Január</td>
  <td>1000 Ft</td>
 </tr>
</table>

Adatok Költségek
Hónap Spórolás
Január 1000 Ft

Oszlopok külön stílusan

Az első két oszlop sárba, az utána következő egy oszlop kék.

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:yellow">
  <col style="background-color:blue; color:white">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>No.</th>
  <th>Név</th>
  <th>Település</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>1</td>
  <td>Nagy József</td>
  <td>Szolnok</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>2</td>
  <td>Peres Ferenc</td>
  <td>Szeged</td>
 </tr>
</table>

Hiperhivatkozás

Horgony:

<a name="alul">

Hivatkozás:

<a href="masik.html">Másik</a>

Kép hivatkozásként:

<a href="masik.html"><img src="masik.png"></a>

Videó

Videókat a „video” elemmel építhetünk weboldalunkba. A video elem a következő attribútumokkal rendelkezik:

 • src
 • crossorigin
 • poster
 • preload
 • autoplay
 • mediagroup
 • loop
 • muted
 • controls
 • width
 • height
<video src="sample3.ogg" width=300height=300”></video>
 • Működik Firefox, Opera, Chrome alatt
 • IE8 nem jelenít meg semmit

Többféle formátumban felrakva

<video width=300height=300”>
  <source src="sample3.ogg">
  <source src="sample1.mp4">
</video>

Típusok megadása

<video width="….." height="….." controls>
<source src="….mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
<source src="…...webm" type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'>
<source src="…….ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>
</video>

A következő kódekekkel kell számolnunk:

 • MPEG-4
 • H.264
 • Ogg Theora/Vorbis/Opus
 • WebM - VP8
 • WebM - VP9

A konvertáláshoz ajánlott program:

Hang

<audio controls="controls">
 <source src="hangfajl.ogg" type="audio/ogg">
 <source src="hangfajl.mp3" type="audio/mpeg">
A böngésződ nem támogatja az audio elemet. 
</audio>

Beépített weblap

Egy weblap beépítve

<iframe src="https://szit.hu/download/doboz.html" width="300" height="200"></iframe>

Szegély:

frameborder="0"
<iframe src="https://szit.hu/download/doboz.html" name="iframe_a" width="500" height="200"></iframe>
<p><a href="https://szit.hu/doku.php?id=oktatas" target="iframe_a">http://szit.hu/doku.php?id=oktatas</a></p>

http://szit.hu/doku.php?id=oktatas

Űrlap

Az űrlapokkal valósítjuk meg az interaktív weblapokat. Egy weblap nem attól interaktív, hogy különböző dolgok mozognak rajta. Attól lesz interaktív, hogy a felhasználó adatokat küld a szerver felé. Ezt pedig űrlapok segítségével lehet megtenni. Az űrlap mindig adatokat kér tőlünk, amit egy „Elküldés” gombbal el kell küldenünk a szervernek.

Űrlap létrehozása

Űrlapot a form elemmel tudunk beszúrni. Van két kötelező tulajdonsága, az action és a method. Az action értékeként adjuk meg, hogy milyen szerveroldali script fogja feldolgozni az űrlapot. A method értékeként adjuk meg, hogy milyen metódussal küldjük az űrlapelemet:

urlap.html
<form action="akcio.php" method="POST">
<fieldset>
 <legend>Teljesnév</legend>
 <label for="vnev">Vezetéknév:</label>
 <input type="text" name="vnev" value="" id="vnev" /><br />
 <label for="knev">Keresztnév:</lable>
 <input type="text" name="knev" value="" id="knev" /><br />
 <input type="submit" value="Elküld" />
</fieldset>
</form>

Teljesnév

Kétféle metódussal küldhetjük el űrlapjainkat:

 • GET
 • POST

A GET metódus

Az adatokat a meghívó URL paramétereként adjuk át.

A POST metódus

Az adatok egy adatként kerülnek átadásra a szerver számára.

Text típus - szöveges mező

 • size - méret
 • maxlength - hány karakter hosszú
<input maxlength="10" size="10">

Űrlap elemek

Beviteli mező

<input type="text">

Az input tag-el többféle űrlapelem is meghatározható. Hogy melyik jelenik meg az mindig a type tulajdonságtól függ. A text értékkel egy beviteli mezőt jeleníthetünk meg. Kötelező tulajdonság még a name. Ezzel adjuk meg, milyen néven hivatkozhat a beviteli mező tartalmára a feldolgozó program.

Nem kötelező tulajdonság a value. Ezzel kezdőértéket írhatunk a bevitelimezőbe.

<input type="text" name="nev" value="Névtelen">

A for tulajdonság

A for tulajdonsággal egy label elemet összerendelhetünk egy input elemmel. A fort a label attribútumaként kell megadnunk:

<label for="nevaz"></label><input type="text" name="nev" value="Névtelen" id="nevaz">

Ennek hatására, ha kattintok a label elem tartalmára, aktiválódik az input elemünk. A for használatához az input elemben lenni kell egy id tulajdonságnak, amelynek értékére hivatkozunk a forban.

Elküldés gomb

<input type="submit">

Törlés gomb

<input type="reset">

Még egy gomb

<button type="button">Klikkelj ide!</button>

Rádiógombok

<form action="feldolgoz.php" method="POST"> 
 <input type="radio" name="nem" value="ferfi" id="ferfi"/>
 <label for="ferfi">Férfi</label><br />
 <input type="radio" name="nem" value="no" id="no"/>
 <label for="no"></label><br /> 
 <input type="submit" value="Mehet" />
</form>A rádiógomboknál nagyon fontos, hogy name tulajdonság azonos értékkel legyen kitöltve az egy csoportba tartozó radiógomboknál. A böngésző ebből tudja, hogy mely rádiógombok tartoznak egy csoportba. Ha kattintunk egyik rádiógombra, az előzőleg aktív rádiógomb jelöltségének meg kell szűnnie, ha az egy csoportban van az újonnan kattintottal.

Jelölőnégyzet

<form>
<input type="checkbox" name="jarmu" value="kerekpar" id="kerekpar" />
<label for="kerekpar">Van kerékpárom</label><br />
<input type="checkbox" name="jarmu" value="kocsi" id="kocsi" />
<label for="kocsi">Van kocsim</label><br />
<input type="submit" value="Mehet" />
</form>Szöveghely

<textarea rows="3" cols="20">
Lorem ipsum dolor sit amet.
</textarea>

Legördülő listadoboz

Egyszerű kombóbox

<select>
 <option>Opel</option>
 <option>Ford</option>
 <option>Volvo</option>
 <option>Saab</option>
 <option>Mercedes</option>
 <option>Audi</option>
</select>

Alcsoportok

<select>
 <optgroup label="Svéd kocsik">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Német kocsik">
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
 </optgroup>
</select>

Attribútumok

<select name="tipus">
 <option value="opel">Opel</option>
 <option value="ford">Ford</option>
 <option value="volvo" selected="selected">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="mercedes">Mercedes</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

Listadoboz

<select name="tipus" miltiple size="3">
 <option value="opel">Opel</option>
 <option value="ford">Ford</option>
 <option value="volvo" selected="selected">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="mercedes">Mercedes</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

Vizuális elemek

A form számára létrehozhatunk keretet, keretfeliratot, csak a jobb vizuális megjelenés érdekében.

<form>
<fieldset>
<legend>Személyes:</legend>
Név: <input type="text" size="30" /><br />
Email: <input type="text" size="30" /><br />
Születés dátuma: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
</form>

Személyes: Név:
Email:
Születés dátuma:

Új űrlap elemek

Színválasztó

 • Chrome, Opera
<form action="feldolgoz.php">
Válassz színt: <input type="color" name="favcolor"><br>
<input type="submit">
</form>

Válassz színt:

Naptár

 • Chrome, Safari, Opera
<form action="feldolgoz.php">
Születésnap: <input type="date" name="bday">
<input type="submit">
</form>

Születésnap:

E-mail ellenőrző

 • Firefox, Chrome, Opera
<form action="feldolgoz.php">
E-mail: <input type="email" name="usremail">
<br>
<input type="submit">
</form>

E-mail:

Léptetődoboz

 • Chrome, Safari, Opera
<form action="feldolgoz.php">
Terjedelem (1 és 5 között): <input type="number" name="quantity" min="1" max="5">
<input type="submit">
</form>

Terjedelem (1 és 5 között):

Nagyság beállítása

 • Chrome, Safari, Opera
<form action="feldolgoz.php" method="get">
Pontok: <input type="range" name="points" min="1" max="10"><input type="submit">
</form>

Pontok:

URL

 • Firefox, Chrome, Opera
<form action="feldolgoz.php">
Add meg a weblapod címét: <input type="url" name="homepage"><br>
<input type="submit">
</form>

Add meg a weblapod címét:

Titkosítás

 • Firefox, Chrome, Safari, Opera
<form action="feldolgoz.php" method="get">
Felhasználónév: <input type="text" name="usr_name">
Titkosítás: <keygen name="security">
<input type="submit">
</form>

Felhasználónév: Titkosítás:

Kimenet

 • Firefox, Chrome, Safari, Opera
<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
<input type="range" name="a" value="50">100 +
<input type="number" name="b" value="50">=
<output name="x" for="a b"></output>
</form>

0 100 + =

Automatikus fókusz

 • Firefox, Chrome, Safari, Opera
<form action="feldolgoz.php">
 Vezetéknév:<input type="text" name="vnev" autofocus="autofocus"><br>
 Keresztnév: <input type="text" name="knev"><br>
 <input type="submit">
</form>

Vezetéknév:
Keresztnév:

Új form és input attribútumok

A HTML5 form és input elemei néhány új attribútumot tartalmaz.

<form> / <input> autocomplete attribútum

Az automatikus kiegészítés ki vagy bekapcsolása. Néhány böngészőben aktiválni kell ezt a lehetőséget.

Lehetséges értékek:

 • on
 • off
<form action="feldolgoz.php" autocomplete="on">
 Vezetéknév:<input type="text" name="vnev"><br>
 Keresztnév: <input type="text" name="knev"><br>
 E-mail: <input type="email" name="email" autocomplete="off"><br>
 <input type="submit">
</form>

Vezetéknév:
Keresztnév:
E-mail:

Az opera nem támogatja.

A <form> novalidate Attribútuma

A novalidate attribútum egy logikai típus.

Ha be van állítva a form elküldésekor nem kér megerősítést.

A Safari nem támogatja.

<form action="feldolgoz.php" novalidate>
 E-mail: <input type="email" name="email">
 <input type="button" value="Mehet">
</form>

Az <input> autofocus attribútuma

Az autófókusz attribútum egy logikai típus.

Ha be van állítva, az oldal betöltődése után ez az elem kapja meg a fókuszt.

Név:<input type="text" name="nev" autofocus>

Az <input> form attribútum

Egy input elem melyik formhoz tartozik.

Az IE nem támogatja.

Akkor hasznos, ha egy input mező azon a formon kívül van, amelyhez tartozik.

<form action="feldolgoz.php" id="form1">
 Vezetéknév: <input type="text" name="vnev"><br>
 <input type="submit" value="Mehet">
</form>

Keresztnév: <input type="text" name="knev" form="form1">

Újabb példa:

<form action="feldolgoz.php" id="form1">
Vezetéknév: <input type="text" name="vnev"><br>
<input type="submit" value="Submit"></form>
 
<p>The "Keresztnév" mező a formon kívül van, de mégis része a formnak. </p>
 
Keresztnév: <input type="text" name="knev" form="form1">

Vezetéknév:

The "Keresztnév" mező a formon kívül van, de mégis része a formnak.

Keresztnév:

Az <input> formaction attribútum

A formaction segítségével alternatív feldolgozó script adható meg.

A submit típusú elküldőgomboknál használjuk.

<form action="reg.php">
 NÉv: <input type="text" name="nev"><br>
 <input type="submit" value="Regisztrál"><br>
 <input type="submit" formaction="check.php" value="Ellenőriz">
</form>

Újabb példa:

<form action="feldolgoz.php">
 Vezetéknév: <input type="text" name="vnev"><br>
 Keresztnév: <input type="text" name="knev"><br>
 <input type="submit" value="Küldés"><br>
 <input type="submit" formaction="feldolgozAdmin.php" value="Küldés adminként">
</form>

Vezetéknév:
Keresztnév:

formenctype attribútum az input elem számára

 • Firefox, Chrome, Safari, Opera

Az küldött adatok multipart (fájlfeltöltésnél használjuk) formában kódolása.

<form action="feldolgoz.php" method="post">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" 
   value="Küldés Multipart/form-data adatként">
</form>

Vezetéknév:

Az <input> formmethod attribútuma

A submit gomb számára megadhatjuk milyen metódussal küldjük az adatokat. A formmethod felülírja a form elem method attribútumát.

Használható submit és image típus esetén.

<form action="demo_form.asp" method="get">
 Vezetéknév: <input type="text" name="vne"><br>
 Keresztnév: <input type="text" name="knev"><br>
 <input type="submit" value="Küldés">
 <input type="submit" formmethod="post" formaction="feldolgoz.php"
 value="Küldés POST-al">
</form>

Az input elem formnovalidate attribútuma

A novalidate attribútuma egy logikai típus.

Ha be van állítva, az input elem érvényessége nem lesz ellenőrizve küldéskor.

A formnovalidate attribútum felülírja a form elem novalidate attribútumát.

A formnovalidate a submit típus esetén használható.

<form action="feldolgoz.php">
 E-mail: <input type="email" name="email"><br>
 <input type="submit" value="Mehet"><br>
 <input type="submit" formnovalidate value="Küldés ellenőrzés nélkül">
</form>

Az input elem formtarget attribútuma

A formtarget attribútummal kulcsszavakat adhatunk meg, szabályozzák a küldés után hol jelenjen meg a válasz.

A formtarget attribútum felülírja a form elem target attribútumát.

A formtarget attribútum a használható a következő attribútumokkal:

 • submit
 • image

Egy másik ablak megadása:

<form action="feldolgoz.php">
 Teljesnév: <input type="text" name="nev"><br>
 <input type="submit" value="Küldés">
 <input type="submit" formtarget="_blank" value="Küldés másik ablakba">
</form>

Az input elem height és width attribútuma

Egy input elem szélességének és magasságának megadása.

Csak a következő input típus esetén használható:

image
<input type="image" src="kuldokep.gif" alt="Mehet" width="48" height="48">

Az input elem list attribútuma

A list attribútum kapcsolódik a <datalist> elemhez. Ha beírunk egy karaktert, felkínálja a listából az azonos kezdőbetűjelűeket.

A Safari nem támogatja.

Egy input elem datalistával:

<input list="gyumolcsok">
 
<datalist id="gyumolcsok">
 <option value="alma">
 <option value="körte">
 <option value="barack">
 <option value="szilva">
 <option value="málna">
</datalist>

Gyümölcs:

Az input elem min és max attribútumai

Egy input elem minimum és maximum értékét adhatjuk meg vele.

A következő input típusokkal használható:

 • number
 • range
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • month
 • time
 • week

Legkésőbbi dátum 2005-05-01:

<input type="date" name="bday" max="2005-05-01">

Csak ez utáni dátum 2008-01-01:

<input type="date" name="bday" min="2008-01-01">

Terjedelem 1 és 10 között:

<input type="number" name="quantity" min="1" max="10">

Az input multiple attribútuma

A multiple attribútum logikai típusú adatot tartalmazhat.

Ha be van állítva, akkor több értéket is megadhat egy input elemben.

A következő input típusoknál használható:

 • email
 • file

A file upload field that accepts multiple values:

Fájlok kiválasztása: <input type="file" name="fajl" multiple>

Az <input> pattern attribútuma

A pattern attribútummal megadható egy szabályos kifejezés, amellyel ellenőrizhető az elem tartalma.

A pattern a következő típusú input attribútumokkal használható: text, password, url, tel, email, és search.

A mindenhol használható title attribútumban érdemes leírni a felhasználó számára egy segítséget.

A Safari nem támogatja.

A példa kedvéért készítsünk egy olyan szabályos kifejezést, amely 4 számot fogad el irányítószámként:

Irányítószám: <input type="text" name="iranyitoszam" pattern="[0-9]{4}" 
  title="Négy szám adható meg.">

Irányítószám:

A <input> placeholder attribútum

A placeholder attribútum egy rövid leírás arról, mit írhatunk az inputmezőbe.

A következő típusú input elemekkel működik: text, password, url, tel, email, és search.

<input type="text" name="nev" placeholder="Teljesnév">

A <input> required attribútum

A required attribútum egy logikai típust tartalmazhat.

Ha be van állítva, kötelező kitölteni az elem tartalmát elküldés előtt.

A required attribútum a következő típusokkal működik: text, password, url, tel, email, search, date pickers, number, checkbox, radio, és file.

A safari nem támogatja.

Teljesnév: <input type="text" name="nev" required>

Teljesnév:

Az <input> step attribútum

A step attribútummal megadható a legális számok intervalluma egy input elem esetén.

Ha például step=„4”, akkor elfogadható a -8, -4, 0, 4, 8 stb.

A max és min attribútumokkal a leghatékonyabb.

A következő típusú input elemekkel használható: number, range, date, datetime, datetime-local, month, time és a week.

A firefox nem támogatja!

<input type="number" name="pontok" step="4">

Step 4-es értékkel:

Min 2, max 22:

Jelölő elemek

A jelölő elemekkel a többi elemet vagy tartalmat csoportosítjuk, megjelöljük, hogy azokat önálló egységként tudjuk formázni CSS-ben.

div

A div elem a division, ejtsd: [dɪˈvɪʒən] szóból van, amelynek több jelentése is van: csoport, elválasztás, közfal, megoszlás, szakasz, tanács stb.

A div elemmel blokk szintű dobozokat hozhatunk létre.

span

A span angol szó, ejtsd: [spæn] jelentései: arasz, átfog, átível, fesztáv, ív stb.

A span elemmel inline szintű elemet hozunk létre.

Például egy szövegrészletet külön szeretnék formázni.

Lorem ipsum <span>dolores</span> sit amet.
span {
  text-decoration: undrline;
}

Vagy

Lorem ipsum <span class="dol">dolores</span> sit amet.
span.dol {
  text-decoration: undrline;
}

Tároló elemek

A tárolóelemekről

A tároló elemeket a HTML5-ben hozták létre, az oldal tartalmainak felosztására. Korábban erre csak a div elemek áltak rendelkezésre, amelyeket mindig egy azonosítóval vagy osztállyal jelöltünk. A HTML5-től a következő elemek is rendelkezésre állnak.

<header > A weboldal felső része
<nav> Navigációs része
<article> Független, önálló tartalom
<section> A weboldal egy része. Nem használjuk burkoló elemként!
<aside> Oldaljegyzet
<footer> A weboldal alsó része

Az Internet Exploler nem ismeri ezeket az elemeket, ezért JavaScript és CSS segítségével szokás az oldalt kompatibilissé tenni.

IE-hez javítás JavaScriptben és CSS-ben:

document.createElement("header");
document.createElement("footer");
document.createElement("hgroup");
document.createElement("section");
document.createElement("article");
document.createElement("nav");
header, footer, hgroup, section, article, nav {
  display: block;
}

Tárolóelem példa

<article>
  <header>
    <h1>A macskák élete</h1>
  </header>
  <p>Első bekezdés</p>
  <aside>
    <q>A nagymacskák azok másféle állatok</q>
  </aside>
  <p>A macskák élete</p>
</article>

A macskák élete

Első bekezdés

A macskák élete

Fejrészcsoport

<header>
    <h1>Programozás</h1>
    <h2>Objektum orientált megvalósítások</h2>
</header>

Programozás

Objektum orientált megvalósítások

Átirányítás

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://masikdomain.valahol">

Esetleg 10 másodpercre állítjuk, így 10 másodperc múlva átirányítunk:

index.html
<html>
<head>
<!-- A felhasználó átirányítása másik webhelyre -->
<title>redirect</title>
<meta http-equiv="refresh" content="10;URL=http://www.masikdomain.valahol">
</head>
<body>
Ez az oldal el lett távolítva. 10 másodpercen belül új oldalra irányítunk át. 
Ha ez nem történik meg, kattints a következő linkre:
<a href="http://www.masikdomain.valahol">Másik tartománynév</a>. 
</body>
</html>

A favicon

A favicon (favorites icon, vagyis kedvenc ikon) egy weboldalhoz vagy weblaphoz tartozó ikon.

A böngészők különböző helyeken jelenítenek meg. Ilyen például a böngésző címsora, a böngészőfül eleje, a könyvjelzők előtt.

Ha nincs semmi beállítva, akkor a webszerver gyökérkönyvtárában elhelyezett favicon.ico névűv fájl kerül megjelenítésre.

A böngészők ma már az ICO mellett már GIF és PNG fájlokat is tudnak kezelni (akár animáltakat is).

A fájlnak nem kell az adott szerveren lenni.

Mérete 16×16.

A HTML5-ben elég ennyi:

<link rel="icon" href="ikon.ico" />

Korábbi HTML verziók:

<link rel="shortcut icon" type="image/png" href="/utvonal/image.png" />
<link rel="shortcut icon" href="/utvonal/images/favicon.ico" />
<link rel="icon" type="images/gif" href="http://domain.com/image.gif" />
<link rel="icon" type="images/vnd.microsoft.icon" href="http://zold.and/ikon.ico" />

Speciális karakterek

Vannak olyan karakterek, amelyeknek speciális szerepük van HTML, vagy egyszerűen csak nem szerepelt a korábbi kódtáblákban. Az ilyen karakterek megjelenítéséhez úgynevezett entitásokat használhatunk. Az entitásnak lehet neve és mindig van egy kódja is. A következő táblázat az entitások listáját tartalmazza az teljesség igénye nélkül.

Karakter Kódnév Számkód
< &lt; &#60;
> &gt; &#62;
& &amp; &#38;
&quot; &#34;
&nbsp; &#160; nem törhető szóköz
&shy; &#173; elválasztó jel
§ &sect; &#167;
© &copy; &#169;
® &reg; &#174;
&trade; &#8482;
&euro; &#8364;
¢ &cent; &#162;
£ &pound; &#163;
¥ &yen; &#165;
° &deg; &#176;
× &times; &#215;
¼ &frac14; &#188;
½ &frac12; &#189;
¾ &frac34; &#190;
&infin; &#8734;
&ne; &#8800;
&le; &#8804;
&ge; &#8805;
± &plusmn; &#177;
÷ &divide; &#247;
µ &micro; &#181;
ƒ &fnof; &#402;
&prod; &#8719;
&sum; &#8721;
&lowast; &#8727;
&radic; &#8730;
&int; &#8747;
&equiv; &#8801;
¹ &sup1; &#185;
² &sup2; &#178;
³ &sup3; &#179;
¦ &brvbar; &#166;
« &laquo; &#171;
´ &acute; &#180;
· &middot; &#183;
¨ &uml; &#168;
» &raquo; &#187;
&para; &#182;
&hellip; &#8230;
&larr; &#8592;
&uarr; &#8593;
&rarr; &#8594;
&darr; &#8595;
&harr; &#8596;
&lArr; &#8656;
&uArr; &#8657;
&rArr; &#8658;
&dArr; &#8659;
&hArr; &#8660;
# &num; &#35;

Még több:

Rajzvászon

Vászon

<canvas id="vaszon1" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Rajzolás JavaScripttel

<canvas id="vaszon2" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
 
<script>
 
var c=document.getElementById("vaszon2");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.fillStyle="#0000ff";
ctx.fillRect(10,10,150,75);
 
</script>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Vonalhúzás

<canvas id="vaszon3" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
 
<script>
 
var c=document.getElementById("vaszon3");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.moveTo(0,0);
ctx.lineTo(300,150);
ctx.stroke();
 
</script>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Kör

<canvas id="vaszon4" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
 
<script>
var c=document.getElementById("vaszon4");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.beginPath();
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);
ctx.stroke();
 
</script>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Több rajz

<canvas id="vaszon" width="600" height="220"></canvas>
 
<script>
var v = document.getElementById("vaszon").getContext("2d");
 
v.fillStyle="rgba(0,0,123,1.0)";
v.fillRect(50, 10, 150, 50);
 
v.strokeStyle="rgba(0,0,123,1.0)";
v.strokeRect(50, 80, 240, 120);
 
v.beginPath();
v.arc(450, 110, 100, Math.PI * 2/2, Math.PI * 4/2);
v.lineWidth = 10;
v.lineCap = 'round';
v.strokeStyle = 'rgba(255, 127, 0, 1.0)';
v.stroke();
 
</script>

Szöveg

<canvas id="vaszon5" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
 
<script>
var c=document.getElementById("vaszon5");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.font="30px Arial";
ctx.fillText("Helló Világ",10,50);
 
</script>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Szöveg 2

<canvas id="vaszon6" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
 
<script>
var c=document.getElementById("vaszon6");
var ctx=c.getContext("2d");
ctx.font="30px Arial";
ctx.strokeText("Hello World",10,50);
 
</script>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Színátmenet

<canvas id="vaszon7" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
 
<script>
var c=document.getElementById("vaszon7");
var ctx=c.getContext("2d");
 
// Átmenet
var grd=ctx.createLinearGradient(0,0,200,0);
grd.addColorStop(0,"blue");
grd.addColorStop(1,"white");
 
// Kitöltés
ctx.fillStyle=grd;
ctx.fillRect(10,10,150,80);
 
</script>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Színátmenet 2

<canvas id="vaszon8" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
 
<script>
 
var c=document.getElementById("vaszon8");
var ctx=c.getContext("2d");
 
// Átmenet
var grd=ctx.createRadialGradient(75,50,5,90,60,100);
grd.addColorStop(0,"blue");
grd.addColorStop(1,"white");
 
// Kitöltés
ctx.fillStyle=grd;
ctx.fillRect(10,10,150,80);
 
 
</script>

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Kép

<p>A kép használata:</p>
 
<img id="sikoly" src="sikoly.jpg" alt="A sikoly" width="220" height="277">
 
<p>Vászon:</p>
 
<canvas id="vaszon9" width="250" height="300" style="border:1px solid #d3d3d3;">
A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.
</canvas>
 
<script>
 
var c=document.getElementById("vaszon9");
var ctx=c.getContext("2d");
var img=document.getElementById("sikoly");
ctx.drawImage(img,10,10);
 
</script>

A kép használata:

A sikoly

Vászon:

A böngésződ nem támogatja a HTML5 rajzvászont.

Más példa

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
</head>
<body>
 
<canvas id="canvas1" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;"></canvas>
 
<script>
var can=document.getElementById("canvas1");
var ctx=can.getContext("2d");
ctx.fillStyle="#00FF00";
ctx.fillRect(30,30,50,50);
</script>
</body>
</html>
<canvas id="canvas1" width="200" height="100"style="border:1px solid #000000;"></canvas>
 
<script>
var can=document.getElementById("canvas1");
var ctx=can.getContext("2d");
 
var grd=ctx.createLinearGradient(0,0,200,0);
grd.addColorStop(0,"blue");
grd.addColorStop(1,"white");
 
ctx.fillStyle=grd;
ctx.fillRect(30,30,100,50);
</script>

var can=document.getElementById("canvas1");
var ctx=can.getContext("2d");
 
ctx.moveTo(0,0);
ctx.lineTo(200,100);
ctx.stroke();

A moveTo() -tól a lineTo()-ig húzunk vonalat.

//arc(x, y, r, start, stop)
var can=document.getElementById("canvas1");
var ctx=can.getContext("2d");
 
ctx.beginPath();
ctx.arc(55, 50, 40, 0, 2 * Math.PI);
ctx.stroke();

Szerkesztők

WYSIWYG szerkesztők

Szerkesztők

 • Bluefish
 • Notepad2
 • Scite

Függelék

HTML5 sablon

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
 
<meta charset="utf-8">
<title>Névtelen</title>
 
<!--[if lt IE 9]>
   <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
 
</head>
<body>
 
</body>
</html>

PDF beépítése

<object data="azenallomanyom.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="100%">

<p>A böngésződ nem képes megjeleníteni a PDF dokumentumot.</p>

</object>

Szemantikus elemek

A szemantikus elemek egyértelműen megmondják a böngésző és a fejlesztő számára is, hogy mit tartalmaznak.

Szemantikus elemek:

<form>, <table>, <article>.

A nem szemantikus elemek:

<div>, <span>

Tartalmuk akármi lehet.

Néhány szemantikus elem:

 • <table>
 • <form>
 • <section>
 • <article>
 • <nav>
 • <header>
 • <footer>
 • <figure>
 • <figcaption>
 • <details>
 • <main>
 • <mark>
 • <summary>
 • <time>

Linkek és Irodalom

oktatas/web/html/html5_nyelv.txt · Utolsó módosítás: 2020/03/18 20:45 szerkesztette: admin