Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:web:cgi:cgi_perl_nyelven

< CGI

CGI Perl nyelven

  • Szerző: Sallai András
  • Copyright © Sallai András, 2015, 2017
  • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Helló Világ

p01.cgi
#!h:\bin\xampp\perl\bin\perl.exe
 
 
print "Content-type: text/html\n\n";
 
print <<EOT;
<!doctype html>
<html>
<head>
 
</head>
<body>
<h1>Teszt CGI program</h1>
</body>
</html>
 
EOT
p01.cgi
#!/usr/bin/perl
 
 
print "Content-type: text/html\n\n";
 
print <<EOT;
<!doctype html>
<html>
<head>
 
</head>
<body>
<h1>Teszt CGI program</h1>
</body>
</html>
 
EOT

Számláló

index.cgi
#!h:\bin\xampp\perl\bin\perl.exe
 
 
print "Content-type: text/html\n\n";
 
print <<EOT;
<!doctype html>
<html>
<head>
 
</head>
<body>
<h1>Teszt CGI program</h1>
EOT
 
open FAJLNEV, "<", "filenev.txt" or die $!;
$sor = <FAJLNEV>;
 
print $sor;
 
open FILEID, ">", "filenev.txt" or die $!;
print FILEID ++$sor;
close(FILEID);
 
 
print <<EOT;
</body>
</html>
EOT

Függelék

Helló világ

Win32 XAMPP-al:

test.cgi
#!"C:\xampp\perl\bin\perl.exe"
 
print "Content-Type: text/html\n\n";
print "OK";

Linuxon:

test.cgi
#!/usr/bin/perl
 
print "Content-Type: text/html\n\n";
print "OK";

CGI használata

ketto.cgi
#!"C:\xampp\perl\bin\perl.exe"
 
use CGI qw(:standard);
 
print header;
print "OK";
harom.cgi
#!"C:\xampp\perl\bin\perl.exe"
 
use CGI qw(:standard);
 
print header;
print start_html;
 
print "OK";
 
print end_html;
negy.cgi
#!"C:\xampp\perl\bin\perl.exe"
 
use CGI qw(:standard);
 
print header(-charset=>'utf-8');
 
print "árvíztűrő";

Objektumorientáltan

oop.cgi
#!"C:\xampp\perl\bin\perl.exe"
 
use CGI;
 
$q = CGI->new;
 
print 	$q->header,
	$q->start_html('Helló Világ'),
	$q->h1('Helló Világ'),
	$q->end_html;

UTF-8 beállítása:

oop2.cgi
#!"C:\xampp\perl\bin\perl.exe"
 
use CGI;
 
my $q = CGI->new;
 
 
 
print 	$q->header(-charset=>'utf-8'),
	$q->start_html('Helló Világ'),
	$q->h1('Helló Világ'),
	$q->end_html;

Heredoc szintaxis

program01.cgi
#!/usr/bin/perl
 
my $title = "Teszt";
print "Content-type: text/html\n\n";
print <<EOT;
<!doctype html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>$title</title>
</head>
<body>
	<h1>Teszt</h1>
	<p>törzs</p>
</body>
</html>
EOT
 
exit;
oktatas/web/cgi/cgi_perl_nyelven.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 20:46 szerkesztette: admin