Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szotar

< Oktatás

Számítástechnika szótár

ACID

Az ACID a következő szavak első betűje: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Adatbázis-kezelőket szokás vele jellemezni.

 • Durability - a tárolás hibatűrő - [ˌdjʊərəˈbɪlɪti]
 • Isolation - a tranzakciók elkülönítése - [ˌaɪsəˈleɪʃən]
 • Consistency - érvényes adatok megtartása - [kənˈsɪstənsi]
 • Atomicity - vagy minden részművelet sikerül, vagy egy sem - [ˌætəmˈɪsɪti]

AFAIK

 • As Far As I Know
 • Tudtommal

Aktuális paraméterek

Aktuális paraméter a függvények, eljárások illetve metódusok meghívásának helyén beírt paraméterek.

Ezzel szemben formális paraméter, az ahol leírjuk a függvényt, eljárást vagy metódust.

Aláírás

Az aláírás a programozásban a függvények bemenőparaméterei, azok típusai. A visszatérés típusa nem tartozik bele.

Például egy C alapú nyelvben:

double terulet(int alap, int magassag)

Pascalban:

function terulet(alap : Integer; magassag : Integer) : Real;

API

Az Application Programming Interface szavakból alkotott betűszó. Magyarul alkalmazásprogramozási felületnek fordítható.

A programozás során használt eljárások, függvények, metódusok dokumentációja.

ATM

Két különböző dolgot is értünk alatta:

Binaurális zene

Olyan zene, amelyet direkt arra szántak, hogy befolyásolja az agyhullámokat.

BitTorrent Sync

A BitTorrent, Inc peer-to-peer alapú, fájlszinkronizációs eszköze.

A következő rendszereken hozzáférhető: Linux, BSD, Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone, Amazon Kindle Fire.

A különböző eszközök között a helyi hálózaton keresztül lehet szinkronizálni az állományainkat. Tulajdonképpen a BitTorrent protokoll módosított változatát használja.

Blueprint

Tervrajz, műszaki rajz, minta valamihez.

Boilerplate code

Olyan kód, ami készen van, nem változik. Nem is lényeges része a programnak, mert ez mindig ugyanaz.

Például:

#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;

HTML példa:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>

OOP esetén:

public class Ember {
  private String nev;
  private int kor;
 
  public Ember() {
    this.nev = "Névtelen";
    this.kor = 0;
  }
 
  public String lekernevNev() {
    return nev;
  }
 
  public void beallitNev(String nev) {
    this.nev = nev;
  }
 
  public int lekerKor() {
    return kor;
  }
 
  public void beallitKor(int kor) {
    this.kor = kor;
  }
}

A beállító, lekérdező metódusok például nem a megvalósítás lényegi részei, csak beállítást, lekérdezést szolgálják.

Cache-sensitive

Ejtése: [kæʃ ˈsensətɪv]

Cache-sensitive az adat lehet. A cache gyorsítótár. Vannak adatok mint a jelszavak, hitelkártyaszám stb., amelyek ideiglenes tárolása egy gyorsítótárban veszélyes lehet. Ezért például a jelszó vagy a hitelkártya száma cache-sensitive adat.

Case-sensitive

Ejtése: [keɪs ˈsensətɪv].

Kisbetű/nagybetű érzékeny. Tulajdonképpen azt jelenti: megkülönböztetjük a kis és nagybetűket.

Az angol upper case és lowercase kifejezések után.

CAM Table

Content Addressable Memory. A hálózati kapcsoló (switch) címtáblája. Az egyes MAC címek ebben a táblában vannak a kapcsoló portjához rendelve.

A hálózati kapcsolók az adatszórásos hálózatban nem továbbítanak minden lábukra minden csomagot. A címtáblában van feljegyezve, hogy melyik lábukra kell továbbítani.

CDN

Content Delivery Network vagy Content Distribution Network. Magyarul valami ilyen: Tartalom szállító/terjesztő hálózat.

Code smell

A programozásban használt kifejezés. Olyan kódokra használjuk, amelyek gyanús, mélyen megbúvó problémákat tartalmazhatnak.

Magyarul szagod kód, vagy gyanús kód lehet egy jó fordítás.

CRUD

A CRUD a számítógépes programozásban egy mozaikszó. A következő szavakból áll:

 • create
 • read
 • update
 • delete

Ezek a tartós tárolás négy alapvető funkciói. A read helyett néha a retrieve, az update helyett a modify, és a delete helyett a destroy angol szavak használatosak.

Az egyes nyelvekben (lekérdező, jelölő, programozási) lehetnek ezeknek szinonímái:

funkció SQL HTTP
create insert PUT/POST
read select GET
update update PUT/POST
delete delete DELETE

De-jure

[də ˈdʒʊr]

Olyan szabvány, amelyet bizottságok deklarálnak.

De-facto

[də ˈfæktəʊ]

Olyan szabvány, amelyet a használat alapján vezetnek be.

Deklarál

A programozásban megadjuk egy változó nevét és típusát.

Dekompozíció

Elemekre, összetevőkre való felbontás, szétbontás.

DevOps

A „development” és az „operations” szavakból alkotott szóösszerántás. Egy szoftverfejlesztési metódus, amely előnyben részesíti a kommunikációt, az együttműködést (információk megosztása webes felületen), integrációt, automatizálást a fejlesztőmérnökök és a más IT szakemberek között (üzemeltetők).

DoH

A DoH a DNS over HTTPS rövidítése. A böngészőgyártók vezetik be elsőként. A DNS lekérdezések HTTPS protokollon keresztül történnek. Ennek következménye, hogy nem látszik a felhasználó milyen tartományokat látogat meg.

DPMS

A DPMS a Display Power Management Signaling rövidítése. Egy VESA szabvány, amely szabályozza a monitorok energiafelvételét.

A DPMS négy móddal dolgozik:

 • on - bekacspolt
 • suspend - nyugalmi
 • stand-by - készenléti
 • off - kikapcsolt

ECMA

European Computer Manufacturers Association, röviden ECMA, magyarul Európai Számítógépgyártók Szövetsége. 1961-ben alapították.

Az ECMA felel az ECMAScript szabványáért („JavaScript”) is.

1994-től a neve Ecma International, amely utal a cég nemzetközi kiterjedésére, aktivitására. Innentől már nem használják a rövidítést, és az Ecma utolsó három tagja sem nagybetűs.

2016-ban weboldaluk: http://www.ecma-international.org/

Failover

Egy meghibásodott szerver, vagy szoftver, vagy hardver esetén egy másik redundáns eszköz veszi át a szerepét.

Felhő

A hálózatok azon részét szoktuk felhőként ábrázolni, amely számunkra ismeretlen. Például az Internet.

A felhő szót használják az Interneten tárolt adatokra, az Interneten használt alkalmazásokra is.

Formális paraméterek

A programozásban függvények, eljárások illetve metódusok létrehozása esetén megadhatjuk zárójelek között a paraméter listát. A függvény, eljárás vagy metódus definiálásának helyén ezeket formális paraméternek hívjuk.

Ezzel szemben aktuális paraméter, az ahol meghívjuk.

public static void main(String[] args) {
  double area = calcArea(30, 35);
        /*    ^^^^^^^
        aktuális paraméterek */
}
 
public double calcArea(double base, double height) {
         /*  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             formális paraméterek */
 
  return base * height / 2;
}

Kanonikus

Jelentése: Istentől ihletett. Például a levelező szerver esetén a szerver saját neve, vagyis ami nem virtuális.

Keylogger

[kiːˈlɒɡə]

Olyan program, amely minden leütött billentyűt rögzít, azt eltárolja vagy elküldi a valakinek.

Jellemzően jelszavak ellopására használják.

Léteznek keylogerek Windowsra, Linuxra de JavaScriptre is.

Kombináció

Példa: Adott 10 ember. Mindennap edzhetsz 3 emberrel, de nem többel. Törekvésed szerint mindenkivel szeretnél edzeni egy héten. A probléma: Egy hét alatt milyen kombinációkat állítasz össze?

I-doser

[aɪ ˈdosə]

Binaurális hanghatásokkal elért agyhullám változtatás, de a cél a drogokhoz hasonló hatás elérése.

Porosz fizikus Heinrich_Wilhelm_Dove fedezte fel.

Idempotencia

A számítástechnikában idempotens egy művelet, akkor ha nincs további hatása. Ha egy listából eltávolítunk egy elemet, nincs további hatása, vagyis idempotens. Ha az eltávolítandó elem nem létezik, akkor nem történik semmi. Másként mondva, a műveletet akárhányszor ismételjük az eredmény ugyanaz.

A matematikában idempotens műveletről beszélünk, ha érvényesül:

f(f(x)) = f(x)

Ilyen például az abs() függvény, amely abs(abs(a)) = abs(x) minden a-ra igaz.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Villamos- és Elektromérnökök Intézete

Szabványok létrehozásával foglalkozik.

IMHO

 • In My Humble Opinion
 • Szerény véleményem szerint
 • SZVSZ

Isten objektum

God object. Az objektum orientált programozásban használjuk, túlságosan nagy objektumokra.

joker karakter

'?' 

Lint szoftver

Olyan program, amely egy forráskódban a gyanús és nem hordozható kódrészeket keres, vizsgál. Eredetileg a C nyelvhez írtak ilyen programot, ma már a legtöbb programozási nyelvhez létezik valamilyen lint szoftver.

Legacy kód

Ejtése: [ˈleɡəsi]

Olyan forráskód, amelyet nem vizsgál egységteszt.

Elsőként Michael Feathers írta le a Working Effectively with Legacy Code könyvében.

Ha Legacy kóddal dolgozol, akkor álmatlan éjszakáid lesznek, mert nem tudod meddig működik még, bele merj-e nyúlni. A kód életkorának ehhez semmi köze. Ha nem vizsgálja teszt a kódot, akkor előbb-utóbb használhatatlan katyvasz lesz.

A rémálmok persze mindaddig nem következik be, amíg nem kell belenyúlni a kódba.

LOC

LOC vagy SLOC. A Line Of Code, illetve a Source Line Of Code betűszavai. Tulajdonképpen egy mértékegység, kódsor.

Szokás még megkülönböztetni a fizikai sort és a logikai sort.

Lássunk egy példát:

for (i = 0; i < 10; i++) printf("helló"); /* Tízszer helló */

Ez most egy sor vagy esetleg több?

 • 1 fizikai sor (LOC)
 • 2 logikai sor (LLOC)
 • 1 megjegyzés
for (i = 0; i < 10; i++)
{
  printf("helló"); 
}
/* Tízszer helló */
 • 5 fizikai sor (LOC)
 • 2 logikai sor (LLOC)
 • 1 megjegyzés
 • KLOC /ˈkeɪlɒk/ kay-lok: 1000 kódsor
 • KDLOC: 1000 átadott kódsor
 • KSLOC: 1000 forráskódsor
 • MLOC: 1 000 000 kódsor
 • GLOC: 1 000 000 000 kódsor

LTS

Az LTS a Long Term Support rövidítése.

Hosszú támogatottság egy szoftver esetén.

Például az Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com/LTS

Magic szám

Magic szám

A programozásban használjuk, több jelentése van.

 • Állandó szám vagy szöveg érték, amely egy fájlformátumot azonosít. Lásd fájl aláírások.
 • Egyedi megkülönböztető érték.

Források:

NaN

Not a Number. Nem egy szám. Valamilyen szám típus nincs definiálva vagy nem megjeleníthető, különösen a lebegőpontos számításoknál.

NAT

Network Address Translation

Címfordítás.

Egy átjáró számítógép az egyik hálózat gépének IP címeit átfordítja egy másik hálózat címeire.

PAE

A számítástechnikában a PAE a Physical Address Extension, azaz a fizikai címek kiterjesztését jelenti egy 32-bites rendszeren. Így 4 GB-nál nagyobb memória is elérhető a PAE technikával. A PAE technológiát az Intel Pentium Pro processzorban valósították meg először, melyhez az AMD laptábla hierarchiát adott hozzá.

A PAE technológia elérhető az Intel Pentium Pro és későbbi processzorokon (kivéve a 400 MHz-es busszal rendelkező verziót.) Az AMD processzorok, az Athlon és későbbi AMD verziók támogatják.

A PAE technológiát az operációs rendszer kernelének is támogatnia kell.

[ˈfɪzɪkəl əˈdres ɪkˈstenʃən]

Passphrase

[pɑːsfreɪz]

Néhol több szóból álló jelszó, de legalábbis a hagyományoshoz képest hosszabb jelszót értik alatta. Azt mondják jelszó helyett jelmondatot írunk.

A normál jelszó 8-16 karakter körül van, míg egy passphrase akár 100 karakter is lehet.

PAT

Port Address Translation

Port címek fordítása.

A NAT egy kiegészítése. A portokat is fordítjuk.

Permutáció

Átrendezést jelent. Adott például egy üléssorrend, és átrendezem.

A kriptográfiában a permutáció két azonos méretű blokk esetén adott indexű elemek cseréje. Tulajdonképpen ez is átrendezés.

Az átrendezések lehetséges maximális számát a faktoriális megadja.

programozási paradigma

programozási elv

A számítógépes programok tervezésének és programozásának módszerét jelenti.

Például:

 • eljárás-orientált programozás
 • strukturált programozás
 • objektum-orientált programozás

Prototípus

A prototípus egy eljárásnak, függvénynek vagy metódusnak a fejrésze, definíciója.

A C és C++ nyelvekben ha egy függvényt később deklarálunk, a hívás előtt, meg kell adni a függvény fejrészét. Ezekből a nyelvekből indult ki a prototípus fogalom. Például a C nyelvben a prinf() függvény prototípusa:

int printf(const char*, ...);

Van a math.h állományból a pow() függvény prototípusa:

double pow (double, double);

Újabban egy alkalmazás korai változatát is értik alatta, amely még nem rendelkezik minden funkcionalitással.

PWA

A PWA az angol Progressive Web Application rövidítése. Magyarul Progresszív Webalkalmazás.

Olyan webalkalmazást értünk alatta, amely úgy jelenik meg mintegy alkalmazás. Követelmény, hogy legyen használható önmagában, App Store / Play Store nélkül is.

REPL

A read-eval-print loop szavak rövidítése. Egy programozási nyelvhez kötődő parancsértelmező.

Néhány programozási nyelv például online elérhető, interaktív módon kipróbálható, REPL szolgáltatást nyújt adott programozási nyelvhez.

Az adott programozási nyelvhez tartozó parancsot beírok, amelyre a REPL azonnal válaszol.

Rolling release

Lehetséges magyar fordítások:

 • gördülő kiadás
 • gördülő frissítés
 • folyamatos szállítás

Operációs rendszerek esetén használjuk. A szoftverek folyamatosan frissítésre kerülnek, nem kötődnek egy adott ponthoz.

Ezzel ellentétes a szabványos, vagy hagyományos kiadás, de nevezhetjük pont-kiadásúnak is.

Rolling release operációs rendszerek:

 • Clear Linux
 • Arch Linux
 • stb.

sechol

Security hole, azaz biztonsági rés egy rendszeren.

Sniffer

A hálózat forgalmát figyelő, elfogó program. Az ilyen programok dolgozhatnak például a hálózati kártyát promiscuous módba kapcsolásával.

Social engineering

A Social engineering kifejezést az informatikában és a szociológiában is használják.

A szociológiában a lépésenkénti társadalomjavítást elmélete, mely szerint a társadalom fejlődése tervezhető.

Az informatikában pszichológiai manipulációt értünk, amely során az informatikai rendszer ellen indítanak támadást.

SOHO

SOHO (Small Office, Home Office), Otthoni-Irodai (kisvállalati)

Kisebb teljesítményű otthonra, vagy kis cégeknek szánt például útválasztó.

Spagetti kód

Strukturálatlan, nehezen karbantartható forráskód.

Spoofing

Hamisítás:

 • Email spoofing - e-mail cím küldőjének meghamisítása
 • IP spoofing - a csomag forrás IP címének meghamisítása

suckpuppet

 • suck
  • [UK: sʌk]
  • [US: ˈsək]
  • befolyás, csalódás, silány, szívás
 • puppet
  • [UK: ˈpʌpɪt]
  • [US: ˈpəpət]
  • báb, bábu

Állszemélyiség, egy közösségi portálon, akit azért hoztak létre, hogy spontánnak látszó véleménnyel befolyásolják a többiek véleményét.

Szubliminális üzenet

A tudattal fel nem fogott üzenetek.

Például a reklámokban, filmekben.

TCO

Total Cost of Ownership, azaz Teljes birtoklási költség.

Az informatikában használják hosszú távú költségeket is felszámolva, egy hardver vagy szoftvereszköz beszerzéséhez.

Számítása a következőkből tevődik össze:

 • bekerülési ár
 • szoftver licenc
 • áramfogyasztás
 • alkalmazások frissítési költségei
 • hálózati költségek
 • gépteremhűtés
 • biztonságra fordított kiadások
 • üzemeltetési költségek (bér és/vagy támogatás (szupport díj))

Bővebb összeállítás:

 • Számítógép hardver és szoftver
  • Hálózati hardver és szoftver
  • Szerver hardver és szoftver
  • Munkaállomás hardver és szoftver
  • Telepítés (hardver és szoftver összehangolás)
  • Beszerzési tevékenység
  • Garanciák és licencek
  • Licenckövetés
  • Migrációs költségek
  • Kockázatok: sebezhetőségek, frissítések, javítások, licenc változások, stb.
 • Üzemeltetési költségek
  • Infrastruktúra (a tárolás helye)
  • Hozzáértő személyzet
  • Villamos energia (a kapcsolódó berendezések, hűtés, tartalék teljesítmény)
  • Tesztelési költségek
  • Lejárati idő, üzemszünet és katasztrófák költségei
  • Felhasználói késedelmek, pénzügyi nehézségek
  • Biztonság, (betörések, megbízhatóság elvesztése, hasznosság és megelőzés)
  • Visszaállítás, újra telepítés
  • Technikai képzések
  • Audit (belső és külső)
  • Biztosítás
  • A vállalatirányítás által rászánt idő
 • Hosszútávú költségek
  • jövőbeni fejlesztések
  • leszerelés
  • cserék

TDD

Test Driven Development - Tesztvezérlet fejlesztés

Angolosan: [test ˈdrɪvən dɪˈveləpmənt]

Egy programozási módszer, amelyben írok egy kis tesztkódot, majd az ipari kódot olyan szintre hozom, hogy teljesítse a tesztet. Tovább fejlesztem a tesztet, majd megint annyit fejlesztek az ipari kódon, hogy teljesüljön a teszt. Apró lépésekben fejlesztem a tesztet, felváltva az ipari kóddal.

Technogén katasztrófa

Technológiai újításokkal tönkretett.

TOC

A Table Of Content rövidítése. Könyvek vagy dokumentumok tartalomjegyzéke.

UCE

Angolul: Unsolicited Commercial Email

Mi inkább spam-nek ismerjük

UI

User interface rövidítése. Egy alkalmazás, egy digitális termék felületét értjük alatta, de bármi amivel a felhasználó interakcióba léphet. Olyan szakemberek jelzőjeként is használatos, aki ezzel foglalkozik.

Nem tévesztendő össze az UX-el. Az UX-s szakember az élménnyel foglalkozik.

unary

[junöri]

melléknév

egy értékű

A programozási nyelvekben olyan operátor, amely csak egyetlen operandust vár. Például

i++

UX

Az UX a User experience rövidítése. Az UI mellett szokás emlegetni, és néhányan keverik is vele.

Az UX-s szakemberek, azzal foglalkozik, hogy milyen élményeket vált ki egy weboldal látogatójában egy cég terméke. Esetleg megmondja a UI-s szakembernek, hogy mi hova kerüljön a weboldalon.

A felhasználó élmény egy kifejezéssé vált, amit alkotóhoz is kötnek; Don Norman az Apple-nél dolgozott, amikor fogalmat alkotott belőle.

„A »felhasználói élmény« magában foglalja a végfelhasználónak a vállalattal, annak szolgáltatásaival és termékeivel való interakciójának minden aspektusát.”

Az UI és az UX közötti különbségről Don Norman és Jakob Nielsen a következőket mondták:

„Fontos megkülönböztetni a teljes felhasználói élményt a felhasználói felülettől (UI), még akkor is, ha az UI nyilvánvalóan rendkívül fontos része a tervezésnek. Példaként vegyünk egy webhelyet filmkritikákkal. Még ha a filmkereső felhasználói felület tökéletes is, az UX gyenge lesz annak a felhasználónak, aki egy kis független kiadásról szeretne információt kapni, ha az alapul szolgáló adatbázis csak a nagyobb stúdiók filmjeit tartalmazza.”

Variáció

Adott – például – az ábécé első 8 betűje: a, b, c, d, e, f, g, h. A probléma: Milyen variációk állíthatók össze, ha kettőt tehetsz egymás mellé? A sorrend számít. A „ab” és a „ba” két külön eset.

Vastagkliens

Az alkalmazás kliensoldalon fut és jelenik meg, az adatok tárolása történik a távoli szerveren.

Írunk egy alkalmazást, amely adatbázisba dolgozik.

Vékonykliens

Az alkalmazások egy központi szerveren futnak. A klienseken csak megjelenítés történik. Ilyen egy dinamikus weboldal, ahol a feldolgozás a szerveroldalon történik, a böngésző kliense csak megjeleníti az eredményt.

wildcard karakter

A wildcard ejtése: [ˈwaɪldˌkɑːd]. Jelentése helyettesítő.

A wildcard karakter egy helyettesítő jel.

Például:

(*)
(?)

Példa:

dir v?i.txt

Példa2:

dir *.txt

Year 2000 Compliance

2000 év kompatibilis. Az 2000-s évre átváltás problémamentes az adott eszköznél.

oktatas/szotar.txt · Utolsó módosítás: 2022/10/02 08:06 szerkesztette: admin