Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:halozat:halozatok

< Hálózat

Hálózatok

Bevezetés

A hálózat fogalma

Egymással összekapcsolt számítógépek és más informatikai eszközök rendszere.

Úgyis mondhatnánk: Egy speciális rendszer amely a számítógépek és más informatikai eszközök közötti kommunikációt biztosítja.

Történet

Elektromosság

Az 1700-1800-as években nagy szerepe volt az elektromosság felhasználásában a következő embereknek:

Távíró

Az elektromosságot, hírközlésre kezdték használni Morzekódokkal. Így lett a távíró.

Telefon

Felvetődött, hogy a hangot is átvihetnének az elektromos kábeleken. Így lett a telefon.

Telex

Morse kódok helyett billentyűt leütő hírközlő gépeket hoztak létre. Ebből lett a telex.

Számítógépes kezdet

A korai számítógépek közötti utasítások továbbítását kezdetben maguk az emberek végezték.

1940

George Stibitz 1940-ben két távoli telexgépet köt össze. 
New Hampshire <- -> New Yorkban

Kulcs szavak:

 • 1940
 • George Stibiz
 • telexgép
 • New Hampshire
 • New Yorkban

1962

A számítógépek kimeneti perifériáinak (telexgépek perifériái) összekapcsolásán először 1962-ben, az Advanced Research Projects Agency ARPA keretében végezet el J. C. R. Licklider (Joseph Carl Robnett Licklider) az Intergalactic Network nevű munkacsoporttal.

Licklider szorgalmazza a következő három dolgot:

 • az egyetemeken legyenek informatikai osztályok
 • időosztásos rendszerek
 • hálózatok (Intergalactic Computer Network hálózat létrehozása)

1964

1964-ben megalkották az első kereskedelmileg sikeres idő-osztásos rendszert Dartmouth College-ben. A neve Dartmouth Time-Sharing Systemet (DTSS) lett.

Az időosztásos rendszerek lényege, hogy minden folyamat nagyon kis időszeletet kap a futásra, amitől a felhasználók úgy érzik, hogy több program folyamatosan fut és csak ők használják a számítógépet.

Így lehetővé válik egy nagy számítógép szolgáltatásainak nagyszámú felhasználó közötti megosztása.

Az idő-osztásos rendszert persze korábban már 1957-ben leírja Bob Bemer az Automatic Control Magazine-ban.

Kulcsszavak:

 • időosztásos rendszer
 • Dartmouth

1964 újból

MIT, valamint a General Electric és Bell Labs fejlesztőiből álló csoport egy számítógépével (a DEC PDP-8-as) megvalósította egy telefonközpont vezérlését.

1968

Paul Alexander Baran a Stanford University professzora, javaslatot tesz egy olyan hálózat létrehozására, ahol az adatok adatcsomagokban, angolosan datagramokban utaznak.

Kulcsszavak:

 • Paul A. Baran
 • adatcsomagok
 • datagramok

1969

ARPANET

A projektet négy egyetem kezdte megvalósítani:

 • UCLA - University of California, Los Angeles
 • SRI (Stanford)
 • UCSB - University of California, Santa Barbara
 • University of Utah (Salt Lake City)

Az akkori hálózat még 50 kbit/s hurok használatával működött.

ARPANET térképek

1993

TEN hálózatok

Az Európai Unió kezdeményezésére jött létre, az 1993-as Fehér Könyv alapján. Ennek jogi alapja a 1992-es Maastrichti Szerződés.Célja a gazdaság működésének segítése. Tartalma közlekedési, energiaszállítási és telekommunikációs hálózatokra terjed ki.

A TEN három része:

 • TEN-T: közlekedési folyosók hálózata
 • TEN-E: energiaszállítási hálózat
 • eTEN: telekommunikációs hálózat

Előnyei

A hálózatok előnyei:

 • erőforrások megosztása
 • teljesítmények egyenletesebb megosztása
 • nagyobb megbízhatóság
 • költség-hatékony
 • adatbázisok elérése
 • kommunikáció

Host

A hálózatban megjelenő számítógépeket hostoknak nevezzük. Minden hostot csatornákon keresztül kötünk össze.

Fogalmak

Gyakorlat

Válaszoljon a következő kérdésekre:

 • Mit nevezünk hálózatnak?
 • Mit a host?
 • Az időosztásos rendszerek hol és mikor jelentek meg?

Hálózatok lerajzolva

Hálózatok csoportosítása

Összeköttetés

 • Fix
 • Ideiglenes
 • Cellás (mobil)
 • Wifi

Hálózati technológiák

 • Adatszórásos technológiák
  • Idegen szóval broadcasting vagy multipont összeköttetésű hálózat. Egyetlen kommunikációs csatorna, amelyet a hálózatra csatlakozó összes gép közösen használ.
 • Pont-pont hálózatok
  • Sok olyan kapcsolatból állnak, amelyek géppárokat kötnek össze

Hálózatok méret szerinti osztályozása

 • PAN
  • Személyes hálózat
  • 1 m
  • Asztalon
 • LAN
  • Helyi hálózat
  • 10 m
  • Szobában
 • LAN
  • Helyi hálózat
  • 100 m
  • Épületben
 • LAN
  • Helyi hálózat
  • 1000 m
  • Üzemben, egyetemen
 • MAN
  • Városi hálózat
  • 10 km
  • Városban
 • WAN
  • Nagy kiterjedésű hálózat
  • 100 km
  • Ország
 • WAN
  • Nagy kiterjedésű hálózat
  • 1000 km
  • Földrész
 • Internet
  • Internet
  • 10000 km
  • Bolygó

Rövidítések

 • Személyi hálózat (az angol Personal Area Network alapján PAN hálózatok)
 • Helyi hálózat (az angol Local Area Network alapján elfogadott LAN hálózatok)
  • Otthoni hálózat
  • Elektromos hálózaton keresztüli kommunikáció (HomePlug)
 • Városi hálózat (az angol Metropolitan Area Network alapján MAN hálózatok)
 • Nagy kiterjedésű hálózat (az angol Wide Area Network alapján WAN hálózatok)

Funkcionális kapcsolatok szerint

Funkcionális kapcsolat, vagy viszony szerinti csoportosítás:

 • Kliens-szerver
  • Mindig van egy kiemelt számítógép, amelyet szervernek nevezünk. A szerver szolgáltatásokat nyújt a többi számítógép számára, a klienseknek.
 • Peer-to-peer Egyenrangú munkacsoportok. Nincs kiemelt számítógép
 • Hoszt-terminál - központi számítógéphez billentyűzet és monitor páros csatlakozik

Kommunikáció iránya szerint

 • Szimplex
  • a hálózati kommunikáció egyirányú
 • Half-duplex
  • a hálózati kommunikáció váltakozó irányú
 • Duplex
  • a hálózati kommunikáció kétirányú

Egyéb hálózat típusok

 • VLAN - Virtuális hálózat - Hálózati eszközök, amelyek úgy tesznek mintha egy szórási tartományba esnének, fizikai elhelyezkedésüktől függetlenül.
 • WLAN - Wireless LAN - vezeték nélküli hálózat

Sebesség alapján

 • ~30 kbit/s - telefon vonal
 • ~50 kbit/s - ARPANET 1969
 • 9 kbit/s és 56 kbit/s között - Régi telefonos modemek
 • 64 kbit/s ISDN
 • 64 kbit/s és 1024 kbit/s között az ADSL feltöltés
 • 256 kbit/s és 8 Mbit/s között az ADSL letöltés
 • 1-20 Mbit/s - A legtöbb LAN
 • 10 Mbit/s Ethernet
 • 16 Mbit/s Token Ring
 • 100 Mbit/s-os Fast Ethernet - 1995-ben vezetik be
 • 1 Gbit/s Gigabit Ethernet (1 000 000 000 bit/másodperc)
 • 10 Gbit/s 10 gigabites Ethernet (10Gbase-X)

Protokollok

A hálózathoz minimum két összekötött gépre van szükség. A két gép kommunikációjához kell valamilyen szabályrendszer, előírás, amit mind a két gép betart. Az ilyen szabályok gyűjteményét nevezzük protokollnak.

A protokollokból később szabványok lesznek, amelyet vagy a gyártó vagy egy adott szervezet hoz létre.

A protokoll tehát, szabályok gyűjteménye, amit szabványba foglalunk.

ITU-T

Az ITU-T távközlési és telekommunikációval kapcsolatos nemzetközi szabványokkal foglalkozik 1960 óta.

Korábbi neve CCITT, amely francia elnevezése alapján kapta a nevét: Comité consultatif international téléphonique et télégraphique. Akkoriban magyar neve: Nemzetközi Távíró és Telefon (technikai) Konzultatív Bizottság.

Az ITU sorozatokat és ajánlásokat hoz létre. A sorozatok mindig egy betűjellel kezdődnek.

Számunkra az egyik fontos sorozat az X sorozat. Az X adathálózatok és nyílt rendszerek közötti kommunikációval foglalkozik.

Néhány fontosabb szabvány:

 • X.21 végberendezések közötti interfész
 • X.25 hálózati végberendezések
 • V17-34 modemek

IEEE

Az IEEE egy szakmai szövetség, amelyet 1963-ban alapítottak. Az IEEE is sorozatokat hoz létre. Ilyen sorozat az IEEE 802, amely helyi hálózatokhoz tartalmaz szabványokat, úgymint Ethernet, Token Ring stb.

ISO

Az ISO a International Organization for Standardization angol szavak rövidítése. Magyarul: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. A szervezet 1947-ben alakult.

RFC

Az Internet protokolljait szabványokba foglaljuk, és úgynevezett RFC dokumentumban tároljuk. Az RFC a Request For Comments szavak rövidítése.

Egy RFC egy protokollt adott verzióját írja le. Minden RFC számozva van.

A példa kedvéért nézzük az FTP protokollt. Az FTP első RFC-je például 114. Az 959-es RFC az FTP protokoll utolsó kiadása. De jelent meg kiegészítés, kiterjesztés is az FTP-hez. A 2228 RFC az FTP titkosított átviteléhez tartalmaz kiegészítéseket. Az 2428 RFC például az IPv6 és NAT-ról tartalmaz kiegészítő leírt.

Egy RFC a továbbiakban sosem változik. Ha hibás, akkor újabb RFC-t adnak ki.

IETF

Az Internetes szabványok szabályozása a feladata, az RFC-ken keresztül. Az Internet legfelső szintű felügyeletét látják el. Az IETF 1986-ban lett alapítva. Ezt a feladatot előtte a DARPA részeként a Internet Activities Board (IAB) látta el.

IANA

Az IANA az angol Assignment Number Authority szavak rövidítése. Az Interneten belüli számok kiosztásáért felelős.

Adatátviteli/hálózati protokollok

A protokoll fogalma

A kommunikációnál használt szabályok és megállapodások összességét protokollnak (protocol) nevezzük.

Protokollok

Néhány protokoll mindenféle szempont nélkül felsorolva:

 • ARCNET
 • AppleTalk
 • ATM
 • Bluetooth
 • DECnet
 • Ethernet
 • FDDI
 • Frame relay
 • HIPPI
 • IEEE 1394 FireWire, iLink
 • IEEE 802.11
 • IEEE-488
 • IP
 • IPX
 • Myrinet
 • QsNet
 • RS-232 1)
 • SPX
 • System Network Architecture
 • Token-Ring
 • TCP
 • TCP Tuning
 • USB
 • UDP
 • X.25 2)

Hálózat rétegek

A hálózat egyes részeit a megvalósított szolgáltatások alapján rétegekbe csoportosítjuk.

Minden réteg a saját szolgáltatásai megvalósításánál csak az alatta lévő réteg nyújtotta szolgáltatásokra támaszkodhat.

OSI rétegmodellje

 • Alkalmazási
 • Megjelenési
 • Viszonylati
 • Transzport
 • Hálózati
 • Adatkapcsolati
 • Fizikai

TCP/IP rétegei

 • Alkalmazási
 • Transzport
 • Internet
 • Hálózat-hozzáférés

Az OSI és a TCP/IP összevetése

OSI modell TCP/IP
Alkalmazási Alkalmazási
Megjelenési
Viszonylati
Szállítás Szállítási
Hálózati Hálózati
Adatkapcsolat Adatkapcsolat
Fizikai Fizikai

Közeghozzáférés

Előfordul, hogy egyszerre több számítógép szeretne hozzáférni egy üzenetszórásos csatornához.

Közeg-hozzáférési módok

 • véletlen átvitelvezérlés:
  • ha szabad a hálózat, akkor bármelyik állomás leadhat jelet (CSMA/CD)
 • osztott átvitelvezérlés
  • csak egy állomásnak van joga jelet adni (token busz)
 • központosított átvitelvezérlés
  • egy kitüntetett állomás foglalkozik az átviteli jogokkal (szerver)

Az adatátvitel alapjai

Cél

 • Az adatátvitel célja az információ eljuttatása egyik helyről a másikra.

Adat

 • Adatnak nevezzük az átadott üzenet elemeit.

Az egységnyi adat jelentésében a felek előzetesen megállapodnak.

Bináris adat: 0 és 1 állapotokból áll. Ezeket bináris számjegyeknek vagy biteknek hívjuk.

A bitek átvitele történhet elektromos és optikai jelként.

Elektromos jel esetén a bit állapotát (1 vagy 0) a jelszint mutatja.

Optikai jel esetén a bit állapotát a fény hiánya vagy megmléte mutatja.

Adatátvitel:

Az adatátviteli csatorna lehet analóg vagy digitális

Analóg

 • Változó amplitúdó és frekvencia

Digitális

 • Állandó amplitúdó és frekvencia

Jelcsillapodás:

 • Ahogy a jel halad az adatátviteli csatornán amplitúdója folyamatosan csökken

ARP

Minden számítógépen van egy hardvercím-IP-cím összerendelési táblázat. Ennek karbantartását végzi az ARP protokoll.

Az ARP protokoll egy IP cím alapján kideríti a MAC címet.

DHCP

A DHCP a Dynamic Host Configuration Protocol angol szavakból alkotott betűszó. Így fordíthatjuk: Dinamikus állomáskonfiguráló protokoll

A DHCP tulajdonképpen egy szerverszolgáltatás.

Egy DHCP szerver a következőket szolgáltatja:

 • IP
 • DNS szerverek elérhetőségét
 • alapértelmezett átjárót
 • maszkot
 • hostnév

Megvalósítható benne a hardvercímek és az IP címek összerendelése.

Hardver cím IP cím
00:c0:c3:45:bc:44 192.168.8.2

Milyen porton figyel a DHCP szerver?

 • Port: 67
 • Protkoll: UDP

Feladat

Készítsen egy alhálózatot:

 • 6 gép
 • IP cím tartomány. 172.16.x.x
 • 6-dik gép szerver, DHCP kiszolgálóval
 • minden gép DHCP szerverről kapja az IP címet.
1)
Az RS-232, a sorosport
2)
Az X.25, analóg csomagkapcsolt hálózat. Modemeknél találkozunk vele. A maga korában a legnépszerűbb protokoll. De az orosz TT-pisztoly, kínai másolatának egy verziója is.
oktatas/halozat/halozatok.txt · Utolsó módosítás: 2022/08/07 23:34 szerkesztette: admin