Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:mysql:mysql_sql_dcl

Tartalomjegyzék

< MySQL

DCL

Bevezetés

A DCL a Data Control Language szavak rövidítése, amelyet adatkontroll nyelvnek fordíthatunk. A DCL az SQL nyelvben használt parancsok egy részét értjük.

A következő SQL parancsok tartoznak ide:

  • GRANT
  • REVOKE

GRANT

Jogok megadása a grant paranccsal lehetséges. Ha a felhasználó nem létezik, akkor létrejön.

GRANT ALL privileges ON adatbazis.* TO 'tibor'@'%' IDENTIFIED BY 'titok';
FLUSH PRIVILEGES;
GRANT SELECT ON adatbazis.* TO 'tibor'@'localhost';
GRANT SELECT ON adatbazis.* TO 'tibor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'titok';
GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON adatbazis TO 'tibor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'titok';
GRANT USAGE ON *.* TO 'tibor'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD 'titok' 

Az USAGE joggal csak elérhetem a szervert, de nincs az adatbázison jogom.

REVOKE

Jogok törlése a revoke paranccsal lehetséges.

REVOKE USAGE ON *.* TO 'tibor'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD 'titok';
FLUSH PRIVILEGES;

Jogok

Privilégium Mező Kontextus
CREATE Create_priv adatbázisok, táblák, indexek
DROP Drop_priv adatbázisok, táblák, vagy nézetek
GRANT OPTION Grant_priv adatbázisok, táblák, tárolj eljárások
LOCK TABLES Lock_tables_priv adatbázisok
REFERENCES References_priv adatbázisok, táblák
EVENT Event_priv adatbázisok
ALTER Alter_priv táblák
DELETE Delete_priv táblák
INDEX Index_priv táblák
INSERT Insert_priv táblák, mezők
SELECT Select_priv táblák, mezők
UPDATE Update_priv táblák, mezők
CREATE TEMPORARY TABLES Create_tmp_table_priv táblák
TRIGGER Trigger_priv táblák
CREATE VIEW Create_view_priv nézetek
SHOW VIEW Show_view_priv nézetek
ALTER ROUTINE Alter_routine_priv tárolt eljárások
CREATE ROUTINE Create_routine_priv tárolt eljárások
EXECUTE Execute_priv tárolt eljárások
FILE File_priv fájl hozzáférés a szervergépen
CREATE USER Create_user_priv szerver adminisztráció
PROCESS Process_priv szerver adminisztráció
RELOAD Reload_priv szerver adminisztráció
REPLICATION CLIENT Repl_client_priv szerver adminisztráció
REPLICATION SLAVE Repl_slave_priv szerver adminisztráció
SHOW DATABASES Show_db_priv szerver adminisztráció
SHUTDOWN Shutdown_priv szerver adminisztráció
SUPER Super_priv szerver adminisztráció
ALL [PRIVILEGES] szerver adminisztráció
USAGE szerver adminisztráció

Linkek

oktatas/adatbazis-kezeles/mysql/mysql_sql_dcl.txt · Utolsó módosítás: 2023/08/21 10:20 szerkesztette: admin