Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:mysql:mysql_oktatas

< MySQL

MySQL oktatás

Bevezetés

Ez az oldal tanárok számára készült, ahol röviden arról írok, milyen jogokat adok a tanulók számára, hogy több adatbázis is létre tudjanak hozni, de mindenki csak a saját adatbázisait tudja kezelni.

Felhasználók felvétele

Ha több adatbázist szeretnénk használtatni a tanulókkal, akkor a jogok létrehozásánál ajánlott:

GRANT ALL PRIVILEGES ON `tanulo1\_%`.* TO 'tanulo1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'titok';

A tanuló nevébe ne tegyünk pontot (.). Nem fog működni. A felhasználónév felvételekor a „%” helymegadás nem engedi be a PHPMyAdmin felületet.

A tanulók így olyan adatbázisokat hozhatnak létre, amelyek a nevükkel kezdődnek, egy alulvonással (_) folytatódnak, majd az adatbázis neve követi őket. Például:

  • tanulo1_piroszrt
  • tanulo2_piroszrt
  • tanulo1_zoldkft
  • tanulo2_zoldkft

Távoli elérés

Erre akkor van szükség, ha nem PhpMyAdmin felületről, hanem valamilyen egyéb kliens programból szeretnénk elérni az adatbázisrendszert. Például HeidiSQL.

A /etc/mysql/my.cnf konfigurációs fájlban tegyük megjegyzésbe a következő sort:

bind-address = 127.0.0.1

Megjegyzésbe téve:

#bind-address = 127.0.0.1

Jelszó

SET password FOR 'tanulo1'@'localhost' = password('titok')
oktatas/adatbazis-kezeles/mysql/mysql_oktatas.txt · Utolsó módosítás: 2023/08/21 10:23 szerkesztette: admin