Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:mariadb:oktatas

< MariaDB

MariaDB oktatás

  • Szerző: Sallai András
  • Copyright © Sallai András, 2019, 2020
  • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

tan_ kezdetű adatbázis

Ha felveszünk egy tanulót, érdemes olyan jogot beállítani, amely több adatbázis létrehozását is megengedi, olyan néven, aminek első része megegyezik a tanuló nevével. Lehet például egy olyan adatbázis, ami így kezdődik:

tan_

Az alulvonás után bármilyen neve lehet az adatbázisnak.

GRANT ALL PRIVILEGES ON `tan\_%`.* TO 'tan'@'localhost' IDENTIFIED BY 'titok';

Ellenőrzés:

SHOW grants FOR tan@localhost;
SELECT USER,host,password FROM mysql.user;

Felhasználó kezelése

Csak select

Már létező felhasználónak:

GRANT SELECT ON zoldzrt.* TO 'tan'@'localhost';

Jelszó

Jelszó beállítása

SET PASSWORD FOR 'tan'@'localhost' = PASSWORD('titok');

Jelszó nélkül

SET password FOR tan@localhost = '';

Jogok

Megvonás, törlés

Jogok megvonása:

revoke all privileges on `janos\_%`.* from janos@localhost;

Felhasználó törlése:

drop user 'janos'@'localhost';

Felhasználó felvétel menete

create user 'janos'@'localhost' identified by 'titok';
grant all privileges on *.* to 'janos'@'localhost' ;
oktatas/adatbazis-kezeles/mariadb/oktatas.txt · Utolsó módosítás: 2020/02/16 21:09 szerkesztette: admin