Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:mariadb:felhasznalok

< MariaDB

MariaDB felhasználók

Felhasználó kezelése

Felvétel

create user 'janos'@'localhost' identified by 'titok';

Törlés

Felhasználó törlése:

drop user 'janos'@'localhost';

Jelszó

Jelszó beállítása

set password for 'tan'@'localhost' = password('titok');

Jelszó nélkül

set password for tan@localhost = '';

Felhasználó tiltása/engedése

alter user 'janos'@'localhost' account lock;
alter user 'janos'@'localhost' account unlock;

Ellenőrzés:

show create user 'janos'@'localhost';

Jogok

Lekérdezés

Az aktuális felhasználónak milyen jogok vannak beállítva.

show grants;

Jog beállítása

grant all privileges on dbnev.* to janos@localhost;
grant all privileges on `janos\_%`.* to 'janos'@'localhost' identified by 'titok';

Ellenőrzés:

show grants for janos@localhost;

Csak select

Már létező felhasználónak:

grant select on zoldzrt.* to 'tan'@'localhost';

Megvonás, törlés

Jogok megvonása:

revoke all privileges on `janos\_%`.* from janos@localhost;

Grant jogok

A grant jogokkal, másoknak is adhatunk jogot.

grant all privileges on 'dbname'@'localhost' 
to 'mari'@'localhost' with grant option;

Adatbázison

Az adatbázison milyen felhasználóknak van valami jog beállítva.

select user from mysql.db where db='db_name';

Felhasználó felvétel menete

create user 'janos'@'localhost' identified by 'titok';
grant all privileges on *.* to 'janos'@'localhost' ;

Kliens

Aktuális felhasználó:

select user();

Mezők

A select jog, csak a nev és telepules mezőn, a dolgozók táblából:

grant select (nev,telepules) 
on panda.dolgozok 
to peti@localhost;

Kötelező megjelölni egy táblát, és annak léteznie kell.

grant update (nev,telepules) 
on panda.dolgozok 
to peti@localhost;
grant update (nev,telepules),insert(nev,telepules) 
on panda.dolgozok 
to peti@localhost;

Ellenőrizzük a beállításokat:

show grants for peti@localhost;

Adminisztrátor felhasználó

grant all privileges 
on *.* 
to 'admin'@'localhost' 
identified by 'titok'
with grant option;

Webhelyfelhasználó

create database dbname
character set utf8
collate utf8_hungarian_ci;
 
grant all privileges
on dbname.*
to 'user'@'localhost'
identified by 'titok';
oktatas/adatbazis-kezeles/mariadb/felhasznalok.txt · Utolsó módosítás: 2023/08/04 21:29 szerkesztette: admin