Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:adatbazis-kezeles:mariadb:docker

< MariaDB

MariaDB - Docker

Docker telepítése

Debian GNU/Linux

apt install docker.io
gpasswd -a "${USER}" docker

Windows

choco install docker

MariaDB képfájl beszerzése

Online kereső:

Keresés:

docker search mariadb

Képfájl beszerzése

docker pull mariadb:10.4

Legkésőbbi képfájl beszerzése:

docker pull mariadb:latest

Konténer futtatása

 docker run --net host --name sajatmariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=titok -p 3306:3306 -d docker.io/library/mariadb:10.3
docker run --net host --name db1 --rm -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=titok -p 3307:3306 mariadb:latest

Docker műveletek

Képfájlok:

docker images

Futó konténerek listázása:

docker ps

Az összes konténer:

docker ps -a

Leállítás:

docker stop db1

Indítás

docker start db1

Újraindítás:

docker restart db1

Konténer törlése:

docker rm db1

Konténer elérése

A legtöbb konténerben valamilyen linuxos rendszeren fut a MariaDB. Ennek a Linuxnak a parancssorához tudunk kapcsolódni:

docker exec -it db1 bash

Docker Compose

A Docker telepítésével kapunk egy docker-compose nevű parancsot is, ami Yaml fájlok alapján létrehozza, elindítja, leállítja a kívánt konténert.

docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
 mariadb01:
  image: mariadb
  container_name: mariadb01
  environment:
   - MARIADB_ROOT_PASSWORD=titok
  ports:
   - 3307:3306
  volumes:
   - ./data:/var/lib/mysql

Indítás:

docker-compose up -d

Leállítás és törlés:

docker-compose down
A docker-compose segítségével indított konténerek kezelhetők a docker paranccsal is.
Ha a legfrissebb Dockert a webhelyről szerezzük be, a docker-compose helyett egy docker compose parancsot kell használhatunk, ha feltelepítjük a docker-compose-plugin csomagot.

Függelék

Példák

docker-compose.yaml
version: '3.8'

services:
 mariadb01:
  image: mariadb
  container_name: mariadb01
  environment:
   - MARIADB_ROOT_PASSWORD=titok
  ports:
   - 3307:3306
  volumes:
   - ./valami:/var/lib/mysql

A konténer indítása:

docker compose up -d

Konténer leállítása:

docker compose down -v

Kezelés:

docker compose stop
docker compose start

Indítás utána a MariaDB szerver elérhető a 3307-s porton.

Igény szerint kapcsolódhatunk a konténerhez:

docker exec -it mariadb01 bash
docker-compose.yaml
version: '3.7'

services:
 mariadb01:
  image: mariadb
  restart: always
  container_name: mariadb01
  environment:
   - MARIADB_ROOT_PASSWORD=titok
  ports:
   - 3307:3306
  volumes:
   - ./data:/var/lib/mysql

 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin
  restart: always
  ports:
   - "40001:80"
  environment:
   - PMA_HOST=mariadb01
   - PMA_PORT=3306
  depends_on:
   - mariadb01
oktatas/adatbazis-kezeles/mariadb/docker.txt · Utolsó módosítás: 2024/02/16 19:11 szerkesztette: admin