Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:web:puppeteer

< Web

Puppeteer

Webhely

Telepítés

npm install puppeteer

Példa

test/test01.js
const puppeteer = require('puppeteer');
 
(async () => {
  const browser = await puppeteer.launch();
  const page = await browser.newPage();
 
  await page.goto('https://szit.hu/');
 
  await page.type('#qsearch__in', 'Programozás');
  await page.click('button[type="submit"]');
 
  await page.waitForSelector('body');
 
  const content = await page.content();
  const containsProgramming = content.includes('programozas');
 
  if (containsProgramming) {
    console.log('Az oldal tartalmazza a "programozas" szót.');
  } else {
    console.log('Az oldal nem tartalmazza a "programozas" szót.');
  }
 
  await browser.close();
})();

A teszt indítás:

node test/test01.js

Indítás böngésző fejjel

Szeretnénk látni a böngészőt 5 másodpercig. Letiltjuk a fej nélküli indítást:

test/valami.js
const puppeteer = require('puppeteer');
 
(async () => {
  const browser = await puppeteer.launch({headless: false});
  const page = await browser.newPage();
 
  await page.goto('https://szit.hu/');
 
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 5000));
  await browser.close();
})();

A teszt indítás:

node test/valami.js

Képernyőkép

test/valami.js
const puppeteer = require('puppeteer');
 
(async () => {
  const browser = await puppeteer.launch({headless: false});
  const page = await browser.newPage();
 
  await page.goto('https://szit.hu/');
 
  await page.screenshot({ path: 'szit.png', fullPage: true});
  await page.pdf({ path: 'szit.pdf', format: 'A4'});
 
  await browser.close();
})();

Használat Mocha mellett

npm install --save-dev mocha
test/valami.js
const puppeteer = require('puppeteer');
const assert = require('assert');
 
describe('Teszt', function() {
  let browser;
  let page;
  before(async function() {
    browser = await puppeteer.launch({headless: true});
    page = await browser.newPage();
  });
  after(async function() {
    await browser.close();
  });
  it('Az oldalra navigálunk', async function() {
    await page.goto('https://szit.hu');
    const title = await page.title();
    assert.strictEqual(title, 'start [szit]')
  });
  it('Oktatás link a főoldalon', async function() {
    await page.goto('https://szit.hu');
    const linkExists = await page.waitForSelector('a[href="/doku.php?id=oktatas"]');
    assert.ok(linkExists, 'Az Oktatás link nem található a főoldalon.');
  });
 
  it('Kattintunk az Oktatás linkre', async function() {
    await page.goto('https://szit.hu');
    await page.click('a[href="/doku.php?id=oktatas"]');
    await page.waitForSelector('body')
    const currentUrl = await page.url();
    assert.strictEqual(currentUrl, 'https://szit.hu/doku.php?id=oktatas');
  });
});

Futtatás ha a Mocha a projektbe van telepítve:

npx mocha

Szelektorok

const content = await page.$eval('.form .input:nth-child(2) .form-label',
   element => element.textContent.trim())
  it('Az alap label tartalma', async function() {
    const content = await page.$eval('.form .input:first-child .form-label',
    element => element.textContent.trim())
    assert.strictEqual(content, 'Alap')
  })
  it('A magasság label tartalma', async function() {
    const content = await page.$eval('label[for="height"]', 
    element => element.textContent.trim())
    assert.strictEqual(content, 'Magasság')
  })

Az id alapján hivatkozás:

const inputValue = await page.$eval('#height', element => element.value);

Háromszög területszámítás

index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Háromszög</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">    
 </head>
 <body>
  <div class="container">
   <h1>Háromszög területe</h1>
   <div class="form">
    <div class="input">
     <label for="base" class="form-label">
      Alap
     </label>
     <input type="text" id="base"
     class="form-control">
    </div>
    <div class="input">
     <label for="height" class="form-label">
      Magasság
     </label>
     <input type="text" id="height"
     class="form-control">
    </div>
    <div>
     <button id="calcButton"
     class="btn btn-primary mt-2">
      Számít
     </button>
    </div>
    <div class="input">
     <label for="area" class="form-label">
      Terület
     </label>
     <input type="text" id="area"
     class="form-control" readonly>
    </div>
 
   </div>
  </div>
  <script type="module" src="app.js"></script>
 </body>
</html>
app.js
const doc = {
  baseInput: document.querySelector('#base'),
  heightInput: document.querySelector('#height'),
  areaInput: document.querySelector('#area'),
  calcButton: document.querySelector('#calcButton')
}
 
const state = {
  base: 0,
  height: 0,
  area: 0
}
 
doc.calcButton.addEventListener('click', () => {
  startCalc()
})
 
function startCalc() {
  state.base = doc.baseInput.value
  state.height = doc.heightInput.value
  state.area = calcArea(state.base, state.height)
  renderResult()
}
 
function calcArea(base, height) {
  return base * height / 2
}
 
function renderResult() {
  doc.baseInput.value = ''
  doc.heightInput.value = ''  
  doc.areaInput.value = state.area
  doc.baseInput.focus();
}

Teszt

Ebben a példában ECMASCriptet használunk, így import kulcsszavakkal importálunk.

test/apptest.js
import puppeteer from 'puppeteer'
import assert from 'assert'
 
describe('Területszámítás tesztje', () => {
  let browser;
  let page;
  before(async function () {
    browser = await puppeteer.launch({headless: true})
    page = await browser.newPage()
    await page.goto('http://localhost:3000')    
  })
  after(async function() {
    await browser.close()
  })
  it('Böngésző címsora', async function() {    
    const title = await page.title()
    assert.strictEqual(title, 'Háromszög')
  })
  it('h1 tartalma', async function() {
    const content = await page.$eval('h1', element => element.textContent)
    assert.strictEqual(content, 'Háromszög területe')
  })
 
  it('Az alap label tartalma', async function() {
    const content = await page.$eval('label[for="base"]', element => element.textContent.trim())
    assert.strictEqual(content, 'Alap')
  })
  it('A magasság label tartalma', async function() {
    const content = await page.$eval('label[for="height"]', element => element.textContent.trim())
    assert.strictEqual(content, 'Magasság')
  })
  it('Az alap input', async function() {
    const element = await page.$('#base')
    assert.ok(element, 'A base input elemnek léteznie kell')
  })
  it('A magasság input', async function() {
    const element = await page.$('#height')
    assert.ok(element, 'A height input elemnek léteznie kell')
  })
 
  it('Input 30 35 és kattintás', async function() {
    await page.type('#base', '30')
    await page.type('#height', '35')    
    await page.click('#calcButton')
    const actual = await page.$eval('#area', elem => elem.value)
    assert.strictEqual(actual, '525')
  })
})
oktatas/web/puppeteer.txt · Utolsó módosítás: 2024/05/19 19:28 szerkesztette: admin