Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:telefon:react_native:alap_komponensek

< React Native

React Native alap komponensek

Megjegyzés

{/* megjegyzés */}

Komponensek

A React Native fejlesztői szerint az alapkomponensek a következők:

 • View
 • Text
 • Image
 • TextInput
 • ScrollView
 • StyleSheet

Több információ:

Nézet

A komponenseket mindig valamilyen nézetbe, azaz egy konténer komponensbe helyezzük el. A konténer típusú komponens például a View, a többi általában View-ra végződik.

A View komponenst használat előtt importálni szükséges:

import { View, Text } from 'react-native';

A Text is bekerült az import sorba, mivel azt is használni fogjuk.

  <View>
    <Text>Helló Világ!</Text>
  </View>

A szöveg megjelenítéshez szükség van a Text komponensre.

Képek

Vegyük fel egy új importálandó osztályt:

 • Image

A statikus fájlokat, mint a képek, egy assets nevű könyvtárban szokás tárolni, ami a projekt gyökér könyvtárából nyílik.

Importáljuk az Image komponenst:

import { StyleSheet, Text, View, Image } from 'react-native';

A komponensnek a source attribútumában adjuk meg a megjelenítendő képet.

<Image source={require('./assets/icon.png')} />
<Image source={require('./assets/vmi.jpg')} />

Használjunk képet innen:

A következő példában az Internetről használunk egy képet, megadva a szélességet és magasságot is:

   <Image source={{
    width: 200,
    height: 300,
    uri: "https://picsum.photos/200/300",
   }} />

A teljes kód:

App.js
import React from 'react';
import { Image, View, StyleSheet } from 'react-native';
 
export default () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Image source={{
    width: 200,
    height: 300,
    uri: "https://picsum.photos/200/300",
   }} />
  </View>
 );
}
 
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#fff',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
 },
});

TextInput

Bevitelhez használjuk a TextInput komponenst. Importáljuk, majd helyezzük el.

import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, TextInput, View } from 'react-native';
 
export default function App() {
 const [text, onChangeText] = React.useState('');
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text>Szám</Text>
   <TextInput 
    style={styles.input} 
    onChangeText={text => onChangeText(text)}
    />
   <Text>{text}</Text>
  </View>
 );
}
 
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#fff',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
 },
 input: {  
  borderColor: 'blue',
  borderWidth: 1,
  backgroundColor: 'lightblue',
  width: '80%',
 },
});

Figyeljük meg, hogy a TextInput komponens számára két attribútumot állítottam be:

 • style
 • onChangeText

A style értékében adom meg, hol van beállítva stílus. A onChangeText egy eseménykezelő. Megmondom mi történjen ha szöveg változik a beviteli mezőben.

A TextInput API-ja:

Jelszó beírása

    <TextInput 
     secureTextEntry={true}
    />
    <TextInput 
     secureTextEntry={true}
     placeholder='jelszó'
     placeholderTextColor='#888'
     style={{
      width: '95%', 
      backgroundColor: 'white',
      marginTop: 10,
     }}
    />

ScrollView

A ScrollView egy csomagoló komponens.

A ScrollView-nek korlátozott magasságú konténerben kell lennie, mivel korlátlan magasságú tartalma van.

import React from 'react';
import { ScrollView, StyleSheet, Text,View } from 'react-native';
 
export default function App() {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.title}>Cím</Text>
   <ScrollView style={styles.content}>
 
    <Text style={styles.middle}>
     Sunt veniam nulla consequat quis est dolor ut occaecat.
     Ullamco voluptate culpa veniam cupidatat. 
    </Text>
   </ScrollView>
  </View>
 );
}
 
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#fff',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
 },
 content: {
  margin: 20, 
 },
 middle: {
  fontSize: 50,
 },
 title: {
  fontSize: 64,
  backgroundColor: 'blue',
  color: 'white',
 }
});

Interfész komponensek

 • Button
 • Switch

Button

import { StyleSheet, View, Button } from 'react-native';
  <View style={styles.container}>
   <Button title='Nyomd meg'/>
  </View>

Eseménykezelés:

   <Button 
    title='Nyomd meg'
    onPress={() => alert('Üdvözlet')}
    />

A teljeskód:

import React from 'react';
import { Button, StyleSheet, View } from 'react-native';
 
export default function App() {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Button 
    title='Nyomd meg'
    onPress={() => alert('Üdvözlet')}
    />
  </View>
 );
}
 
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#fff',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
 },
});

Alert osztály:

import { Button, StyleSheet, View, Alert } from 'react-native';
   <Button 
    title='Nyomd meg'
    onPress={() => Alert.alert('Üdvözlet')}
    />

Switch

import { useState } from "react";
import { Switch } from 'react-native';
 const [isEnabled, setIsEnabled] = useState(false);
 const toggleSwitch = () => setIsEnabled(
  previousState => !previousState);
   <Switch
    onValueChange={toggleSwitch}
    value={isEnabled}
    style={{ transform: [{ scaleX: 2.8}, { scaleY: 2.8 }] }}
 
    trackColor={{ false: "#767577", true: "#81b0ff" }}
    thumbColor={isEnabled ? "#f5dd4b" : "#f4f3f4"}
    />

Teljeskód:

App.js
import React from 'react';
import { StyleSheet, View } from 'react-native';
 
import { useState } from "react";
import { Switch } from 'react-native';
 
export default function App() {
 const [isEnabled, setIsEnabled] = useState(false);
 const toggleSwitch = () => setIsEnabled(
  previousState => !previousState);
 
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Switch
    onValueChange={toggleSwitch}
    value={isEnabled}
    style={{ transform: [{ scaleX: 2.8}, { scaleY: 2.8 }] }}
 
    trackColor={{ false: "#767577", true: "#81b0ff" }}
    thumbColor={isEnabled ? "#f5dd4b" : "#f4f3f4"}
    />
  </View>
 );
}
 
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#fff',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
 },
});

FlatList

App.js
import React from 'react';
import { StyleSheet, View } from 'react-native';
import { FlatList, Text } from "react-native";
 
const DATA = [
 { id: '1',  title: 'Alma' },
 { id: '2',  title: 'Körte' },
];
 
const Item = ({ title }) => (
 <View style={styles.item}>
  <Text style={styles.title}>{title}</Text>
 </View>
);
 
export default function App() {
 
 const renderItem = ({ item }) => (
  <Item title={item.title} />
 );
 
 return (
  <View style={styles.container}>
   <FlatList 
    data={DATA}
    renderItem={renderItem}
    keyExtractor={item => item.id}
    style={styles.list}
   />
  </View>
 );
}
 
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#fff',
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
 },
 item: {
  padding: 10,
  backgroundColor: '#005588',
 },
 title: {
  color: 'white',
  fontSize: 32,
 },
 list: {
  width: '100%',
 },
});
oktatas/telefon/react_native/alap_komponensek.txt · Utolsó módosítás: 2021/11/29 18:19 szerkesztette: admin