Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:szoftvertervezes

< Programozás

Szoftvertervezés

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2014
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Szoftvertervezés folyamata

Grady Booch: A szoftverfejlesztő dolga az egyszerűség illúziójának megtervezése.

Szoftverkövetelmények

Követelmények meghatározása

Követelménytípusok:

 • felhasználói követelmények
 • rendszer követelmények

Felhasználói követelmények

Technikai részletek nélküli leírás.

 • funkcionális
 • nem funkcionális - megszorítások

Rendszerkövetelmények

Részletes leírás.

 • funkcionális
 • nem funkcionális - megszorítások
  • termék követelmények
   • hatékonyság
   • megbízhatóság
   • hordozhatósági
  • szervezeti követelmények
   • szállítási
   • megvalósítási
   • szabvánnyal kapcsolatos
  • külső követelmények
   • jogi
   • etikai
   • együttműködési

A követelményelemzés eszközei

 • interjú
 • kérdőív
  • nyílt kérdőív - nincs előre megadott válasz
  • zárt kérdőív - a válaszok előre adottak
  • vegyes kérdőív
 • dokumentumok gyűjtése, elemzése
 • ötletbörzék szervezése
 • etnográfia
  • a felhasználók tevékenységeinek figyelése
 • hasonlóságok kutatása más rendszerekkel
 • gyakorlat az adott területen
 • diagram készítése - ok-okozati összefüggések rajzolása

Ügyelni kell az ellentmondások feldolgozására.

Megvalósíthatósági tanulmány

A követelménytervezés első lépése.

A megvalósíthatósági tanulmány bemenetei a rendszer körvonalazott leírása és a kezdeti üzleti követelmények.

A kimenet egy rövid, tömör dokumentum, amely a következő kérdésekre keresi a választ:

 • Az ügyfél célkitűzéseit támogatja a szoftver?
 • Megvalósítható-e az adott technológia, költségvetés és ütemezés mellett?
 • A már meglévő rendszerekkel integrálható?

Követelmény specifikáció

A kívánt eljárások hivatalos leírása. Része lehet a felhasználói és a rendszerkövetelmények. A követelmény specifikáció az alapja az ügyfél és a szoftverfejlesztő között létrejövő szerződésnek.

Kik használják a követelmény specifikációt?

 • megrendelő
 • menedzserek
 • rendszertervezők
 • rendszerteszt tervezők
 • rendszerkarbantartás tervezők

A követelmény dokumentumot szabvány is előírja: IEEE/ANSI 830-1993

 1. Bevezetés
  1. célok
  2. felhasználási terület
  3. szakkifejezések
  4. rövidítések
  5. más dokumentumokra hivatkozások
  6. a dokumentum hátralévő részéről áttekintés
 2. Általános leírás
  1. miért van szükség a termékre
  2. funkciók
  3. használati jellemzők
  4. megszorítások
  5. feltételezések és függőségek
 3. Speciális követelmények
  1. más rendszerekhez kapcsolódás lehetőségei
 4. Függelék
  1. hardver leírás
  2. adatbázis leírás
 5. Tárgymutató
  1. hagyományos betűrendes
  2. funkciók
  3. diagramok indexe

A papír prototípus

A papír prototípusról

Egy papírra rajzoljuk le a felülettel vagy más terveinkkel kapcsolatos elképzeléseinket.

Egy széles körben alkalmazott módszer a felhasználó-központú tervezési folyamatban. Az eldobható, kézzel rajzolt prototípusoknak nagy jelentősége van.

A papír prototípus az egyszerűsége ellenére nagyon fontos lehet a tervezési, tesztelési folyamatban, amelynek eredménye egy jobb termék. A papír prototípus hasznosságát sok szakember támassza alá.

A papír prototípus pénzt és időt takarít meg. Lehetővé teszi a fejlesztők számára a felület tesztelését.

Mikor használjuk?

 • Amikor a tervező eszközök éppen nem állnak rendelkezésre.
 • A fejlesztésben kevésbé jártas csapattagok is részt vehessenek a felület kialakításában.
 • A tervezés nagy rajzokat eredményez.

Architekturális tervezés

Egy magas szintű terv, amelyben meghatározzuk az elkészítendő rendszereket és alrendszereket.

Az architektúra a komponensek és a közöttük lévő kapcsolat.

Leírjuk vagy rajzoljuk milyen komponensek vannak és azok között van-e kapcsolat.

A következő kérdések segítenek az architekturális tervezésben.

 • Létezik már hasonló rendszer?
 • Milyen tárolási modell alkalmazunk?
  • az alrendszerek saját adatbázist használnak
  • központi adatbázis használata
 • Milyen meghibásodási lehetőségek vannak?
 • Milyen biztonsági elveket kövessünk, ezeket hogyan teszteljük?
 • Mit naplózzunk és hova?
 • Kelle-e menteni, ki, mikor, hova?

A következőkben UML segítségével megrajzolt terveket látunk:

Egy konkrét megvalósított rendszer kész levelezőrendszer rendszer:

Szoftver specifikáció

Egy magas szintű terv, amelyben meghatározzuk az elkészítendő alrendszereket részletesen.

Minőségi követelmények

Mire kell gondolni?

 • szabványok
 • hibajegyek kezelése
 • verziókövetés
 • tesztelés
 • biztonság

Példa specifikáció

A szoftvernek a következő funkciókat kell tudnia.

 1. felhasználók kezelése
 2. felhasználók csoportokra bontása
 3. felhasználói adminisztráció
 4. bejelentkezés
 5. áru kezelése
 6. eladás
 7. számlázás
 8. naplózás
 9. kimutatás készítés

Felhasználók kezelése

A szoftvert csak felhasználói azonosítás után lehet elérni, amely felhasználónév jelszó párost jelent. A felhasználók MySQL adatbázisban vannak tárolva, titkosítva. A felhasználók csoportokra oszthatók, minden csoport más más felületet érhet el. A következő csoportok vannak:

 • vezetés
 • dolgozó
 • pénztáros
 • admin

A felhasználók adminisztrálást a rendszergazda végzi, az adminisztrációs felületen. A rendszergazda a szoftver bármely felületét elérheti, de eladási és készletezési tevékenységet nem tud végezni. …

Interfész tervezés

Az interfész tervezésről

A felhasználói interfészt mindig a felhasználóhoz igazítjuk. Általánosságban a következő elveket fogalmazhatjuk meg:

 • a felhasználók ismereteihez tervezzük a felületet
 • konzisztens felületek - a felületek, menük legyenek hasonlóak
 • a viselkedés is legyen hasonló
 • legyen útmutató (help rendszer)
 • számítsunk a felhasználói hibákra
 • akadálymentesítési lehetőség
 • visszavonási lehetőség
 • egyszerűség
 • a túlzott effektek kerülése

Adatbevitel felületeken fontos helyes sorrend. Fentről lefele, jobbról balra haladjon. A következő képen egy jó sorrendet látunk:

Helytelen össze-vissza ugrálás.

A bevitt adatokat ellenőrizzük.

 • szintaktikai
 • szemantikai - Az adtok megfelelő intervallumba esnek?

A hibákról tájékoztatjuk a felhasználót.

UCD

Az UCD-ről

A User-centered design szavakból alkotott betűszó.

Tágabb értelemben felhasználói felület tervezés egy típusa, ahol a felhasználói kívánságok nagy figyelmet kapnak.

Szabvány

A tervezési folyamatot az ISO is szabványba foglalta. A szabvány száma: ISO 9241-210, 2010

Az alapelvek

Az ISO szabvány hat alapelvet ír le:

 1. A tervezés a felhasználók, a feladatok és a környezet konkrét megismerésével folyik.
 2. A felhasználók is részt vesznek a tervezés egyes szakaszaiban.
 3. A felületet a felhasználók is értékelik.
 4. A folyamat ismétlődik.
 5. A tervezésben a teljes felhasználói élménnyel foglalkozunk.
 6. A projektben résztvevők többféle tudományos nézőponttal és készségekkel rendelkeznek.

Kérdések

A következő kérdések segítenek a megvalósításban:

 • Kik a felhasználók?
 • Mik a felhasználók feladati és céljai?
 • Milyen szinten van a felhasználók szakértelme?
 • Milyen funkciókra van szüksége a felhasználóknak?
 • Milyen információkra és milyen formában lehet szüksége a felhasználóknak?
 • Mit gondolnak a felhasználók, hogyan kellene működnie az egésznek?
 • Milyen különös körülmények merülhetnek fel?
 • A felhasználók más feladatokat is végeznek?
 • A felhasználói felületnek kezelnie kell olyan beviteli módokat mint érintés, beszéd, gesztusok, irányok?

Fontos elemek

Láttatás

A felhasználók jól átlátható programmodellel találják magukat szembe. A navigációs lehetőségek legyenek kiemelve. A felhasználók számára azonnal derüljön ki mit tehetnek meg és mit nem.

Olvashatóság

A szöveg legyen olvasható. Szükséges a megfelelő tipográfiai ismeret. Tudni kell milyen fontokat érdemes használni, mikor engedhetünk meg magunknak díszes fontokat. A fontok esetén a sans serif használata ajánlott 10-12 pixeles nagyságban. Serif esetén 12-16 pixeles méretek az ajánlottak. Növeli az olvashatóságot a megfelelő kontraszt. A legolvashatóbb sötét szöveg világos háttéren.

Nyelv

A nyelv megválasztásánál a megcélzott felhasználók döntőek. A mondatok legyenek rövidek, szerkezetük legyen egyszerű. Kivételt képezhet, ha valamiféle szakzsargon miatt bővebb kifejtés szükséges. Passzív mondatszerkezetek helyett az aktív szerkezetek és igék használata ajánlott főnevek és névszók helyett.

 • Aktív mondat: Az fájl letöltődött.
 • Passzív mondat: A fájl le van töltve.

A felhasználói központú tervezés egyéb eszközei

Személy

Egy kitalált személy a felhasználó minden tulajdonságával.

Forgatókönyv

Bizonyos események sorozata amely az adott személlyel kapcsolatos.

Használati eset

Egy kölcsönhatás a felhasználó és a világ között.

Az érzelmekről

A fejlesztett felületet jó esetben élvezetes használni. A felület megtervezése ezért kiemelt fontossággal jár.

Linkek

oktatas/programozas/szoftvertervezes.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 11:21 szerkesztette: admin