Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:java:java_gui_swing

Tartalomjegyzék

< Java

Java GUI Swing csomaggal

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2011-2020
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Bevezetés

Ennek a fejezetnek a megvalósításához feltételezem a Java alapismereteket és a Java objektumorientált programozási ismereteket.

Joggal kérdezhetjük, hogy miért van még egy grafikus eszközkészlet a Java nyelvben. Ott van az „awt” minek még a Swing is?

Az awt programozói eszközkészlet úgy működik, hogy az ablakok a komponensek megjelenítését az operációs rendszer ablakkezelőjére bízza, minden operációs rendszeren. Ennek eredménye, hogy ugyanaz a program másként néz ki Windowson, Linuxon, MacOSX-en vagy más rendszeren. A Swing eszközkészletet úgy alakították ki, hogy maga határozza meg hogyan nézzen ki a program ablaka. Így egységes kinézetet kapunk minden operációs rendszeren.

Ablak

Első program

A Java alapismeretek alapján, az első programunk, amely egy ablakot jelenít meg az alábbiak szerint nézhet ki.

Program.java
import javax.swing.JFrame;
 
class Program {
	public static void main(String args[]) {
		JFrame ablak = new JFrame();
		ablak.setSize(400, 300);
		ablak.setVisible(true);
	}
}

A fenti program egy szimpla ablakot valósít meg, amelynek a mérete 400×300-as.

Az első program elemzése

Az ablak létrehozásához JFrame osztályt használjuk, ezért az első kódot tartalmazó sorban importáljuk ezt az osztályt:

import javax.swing.JFrame;

A programban egy ablak nevű objektumot deklarálunk:

JFrame ablak

Rögtön helyet is foglalunk az objektum számára:

new JFrame();

A következő utasítás beállítja az ablak méretét:

ablak.setSize(400, 300);

A következő utasítás megjeleníti az ablakot. Ennek az utasításnak az utolsónak kell lenni.

ablak.setVisible(true);

A programunk magját tulajdonképpen a main() metódusban hoztuk létre, hagyományos módon:

JFrame ablak = new JFrame();
ablak.setSize(400, 300);
ablak.setVisible(true);

Második program

A második programunk eredménye mindenben megegyezik az előzővel, viszont másként valósítottuk meg. Kihasználjuk a Java objektum orientált tulajdonságait, és a megvalósításhoz az öröklést használjuk.

Program.java
import javax.swing.JFrame;
 
class Program extends JFrame
{
	Program()
	{
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
 
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Ugyanez NetBeans rendszerben:

Program.java
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
 
package program;
import javax.swing.JFrame;
 
/**
 *
 * @author andras
 */
public class Program extends JFrame{
 
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  Program()
  {
    setSize(400, 300);
    setVisible(true);
  }
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    new Program();
  }
}

A megjegyzéseket akár ki is törölhetjük.

Vegyük észre, hogy a megjegyzéseket nem tekintve a különbség csak az, hogy NetBeans forrásprogramjában van a forráskód elején egy package program; nevű sor.

A második program elemzése

Az első sor ugyanúgy importálja a JFrame osztályt mint az első programunk.

A főosztályunkban viszont most látunk egy „extends JFrame” kiegészítést. Az „extends” arra ad utasítást, hogy a JFrame összes tulajdonságát és metódusát átörökítjük a Program osztályunk számára. Ettől kezdve a Program osztály úgy viselkedik mint egy JFrame objektum. A programosztályon futtatható az összes metódus amivel rendelkezik a JFrame osztály. Ilyen metódus a példában szereplő setSize() és setVisible() metódus is.

Program()
{
	setSize(400, 300);
	setVisible(true);
}

A Program osztályon belül létre kell hozni egy speciális metódust, a „konstruktort”! Az objektum orientált tanulmányaikból tudhatjuk, hogy ennek meg kell egyeznie az osztály nevével. A példában ennek megfelelően egy Program() nevű konstruktort hoztunk létre a main() metódus előtt.

Az ablakunk beállításit ebben a konstruktorban adom meg. Lásd

setSize(400, 300);
setVisible(true);

Ahhoz, hogy a program elinduljon a main() metódusban meg kell hívnunk a konstruktorunkat:

new Program();

JLabel

Felirat

A következő programunk ablakára egy feliratot fogunk elhelyezni, amit a JLabel osztállyal valósítunk meg.

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat;
	Program()
	{
		felirat = new JLabel("Helló Világ!");
		add(felirat);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Létrehoztunk egy felirat nevű objektumot a JLabel osztályból. Vegyük észre, hogy ezt a konstruktor előtt deklaráltuk, de az objektumnak a helyfoglalást a konstruktoron belül valósítottuk meg. Ugyanakkor a konstruktornak paraméterként megadtuk a felírat szövegét, amely persze nem kötelező.

Az ablakhoz hozzáadtuk a felirat nevű objektumot:

add(felirat);

A program elején van két import kezdetű sor. Az első a JFrame osztályt importálja:

import javax.swing.JFrame;

A második a JLabel osztályt:

import javax.swing.JLabel

A felírat bármikor újraírható:

label1.setText("Másik felirat");

Ha a JLabel komponens háttérszínét szeretnénk változtatni, akkor előtte szükséges a setOpaque():

label1.setOpaque(true);
label1.setBackground(Color.blue);
label1.setForeground(Color.WHITE);

A Color osztály importálása

import java.awt.Color;
import javax.swing.SwingConstants;
...
//RIGHT, LEFT, CENTER
label1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
//TOP, BOTTOM, CENTER
label1.setVerticalAlignment(SwingConstants.TOP);

Ablak automatikus méretezése

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat;
	Program()
	{
		felirat = new JLabel("Helló Világ!");
		add(felirat);
		pack();
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Vegyük észre a pack() utasítást a konstruktorban. Ugyanakkor kivettük a setSize() metódust. A pack() metódus a komponens méretéhez igazítja az ablakméretét.

Komponensek elhelyezése

Az ablak egyes komponenseit elhelyezhetjük koordináták megadásával is. Ha így dolgozunk, be kell állítani a komponens szélességét és magasságát is. Ez megtehetjük a setBounds() metódussal. Az elrendezéskezelést azonban ki kell kapcsolni a setLayout() metódussal.

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat;
	Program()
	{
		felirat = new JLabel("Helló Világ!");
        felirat.setBounds(50, 50, 100, 30);
        setLayout(null);
		add(felirat);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Vegyük észre a setLayout() utasítást a konstruktorban. Ugyanakkor vissza tettük a setSize() metódust.

Ablakbezárás esemény kezelése

DefaultCloseOperation()

A grafikus programok eseményvezéreltek. A program folyamatosan fut, és események bekövetkezését várja. Ilyen események az egérkattintás és a billentyűzetnyomás, egy komponens valamely tulajdonságának megváltozása, stb. Egy normál alkalmazás ablak címsorában van egy bezárás gomb „X”, egy minimalizálás és egy maximalizálás gomb. A bezárás gombra kattintva kiváltódik az úgynevezett „Close” esemény.

Biztosan észrevettük, hogy ablakunk eddig nem záródott be, amikor az „X”-re kattintottuk. Az „X” alatt értve az ablak címsorában a bezárásikont. A következő programban egy alapértelmezett kezelőt adunk az ablakhoz, amely megvalósítja a program befejezését, ha erre az ikonra kattint a felhasználó.

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat;
	Program()
	{
		felirat = new JLabel("Helló Világ!");
		add(felirat);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Az újabb sor amit hozzáadtunk a programunkhoz:

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Az EXIT_ON_CLOSE a JFrame osztály egy mezője, amely valójában egy számállandó. Ha ezt a számállandót adjuk meg a setDefaultClsoeOperation() metódus paramétereként, akkor a program kilép a „Close” esemény bekövetkezésekor.

Ablakbezárás esemény

Alapértelmezetten amikor a felhasználó bezárja az ablakot, az ablak elrejtésre kerül.

A setDefaultCloseOperation argumentumaként más értékeket is beállíthatunk.

ablak.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Négy érték állítható be JFrame, JInternalPane és JDialog esetén:

 • DO_NOTHING_ON_CLOSE
  • Nem csinál semmit ablak bezárásra kattintva. A WindowsListener segítségével más hatásokat is beállíthatsz.
 • HIDE_ON_CLOSE (az alapértelmezett beállítás JDialog és JFrame esetén)
  • Az ablak elrejtése.
 • DISPOSE_ON_CLOSE (az alapértelmezett JInternalFrame esetén)
  • Elrejti és megszünteti az ablakot.
 • EXIT_ON_CLOSE (A JFrame osztályban van definiálva)
  • Kilép az alkalmazásból, a System.exit(0) hívással. Alkalmazások esetén csak ez ajánlott.

Az ablak helyének megadása

A következő programban azt szemléltetjük, hogyan határozzuk meg az ablak helyét saját magunk. Ehhez a setLocation() metódust használhatjuk:

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat;
	Program()
	{
		felirat = new JLabel("Helló Világ!");
		add(felirat);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setLocation(200, 200);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

A setLocation() metódusnak két paramétere van. A két száma az ablak helyéenk x és y koordinátája a képernyőn.

Ablak középre igazítása

Szokták ajánlani a setLocationRelativeTo() metódust, de ez az ablak bal felső sarkát teszi középre:

ablak.setLocationRelativeTo(null);

Ezért saját metódust írunk az ablak középre igazításához:

public static void centerWindow(java.awt.Window frame) {
	java.awt.Dimension dimension = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
	int x = (int) ((dimension.getWidth() - frame.getWidth()) / 2);
	int y = (int) ((dimension.getHeight() - frame.getHeight()) / 2);
	frame.setLocation(x, y);
}

Komplett program:

Program.java
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
 
class Program5
{
	JFrame ablak;
	JLabel cimke1;
	JLabel cimke2;
 
	public static void main(String args[])
	{
		new Program5();
	}
	Program5()
	{
		ablak = new JFrame("Címke");
		cimke1 = new JLabel("Első címke");
		cimke2 = new JLabel("Második címke");
 
		cimke1.setBounds(10, 10, 100, 30);
		cimke2.setBounds(10, 40, 100, 30);
 
 
		//ablak.setBounds(10, 40, 800, 600);
		ablak.setSize(800, 600);
		centerWindow(ablak);
 
 
		ablak.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 
		ablak.setLayout(null);
 
		ablak.add(cimke1);
		ablak.add(cimke2);
 
		ablak.setVisible(true);
	}
	public static void centerWindow(Window frame)
	{
		Dimension dimension = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
		int x = (int) ((dimension.getWidth() - frame.getWidth()) / 2);
		int y = (int) ((dimension.getHeight() - frame.getHeight()) / 2);
		frame.setLocation(x, y);
	}
}

Másik módszer az ablak középre igazításához:

public void setCenter(javax.swing.JFrame window) {
	java.awt.Point center = 
	java.awt.GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getCenterPoint();
	int x =(int) center.getX() - (this.getWidth()/2);
	int y =(int) center.getY() - (this.getHeight()/2);
	java.awt.Point windowCenter = new java.awt.Point(x, y);
	window.setLocation(windowCenter);
}

Középre igazítás teljes kód:

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.Point;
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat1;
	JLabel felirat2;
	Program()
	{
		felirat1 = new JLabel("Első címke");
		felirat2 = new JLabel("Második címke");
 
		add(felirat1);
		add(felirat2);
 
		setLayout(new FlowLayout());
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(300, 200);
		setCenter(this); //Fontos, hogy a méretezés után hívjuk meg
		setVisible(true);
	}
	void setCenter(JFrame ablak)
	{
		Point center = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getCenterPoint();
		int x =(int) center.getX() - (ablak.getWidth()/2);
		int y =(int) center.getY() - (ablak.getHeight()/2);
		Point ablakCenter = new Point(x, y);
		ablak.setLocation(ablakCenter);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Méretezés, hely

A méretezés és helymeghatározásra a setBounds() metódust használhatjuk. Általánosságban a setBounds() paraméterezése:

setBounds(x, y, szelesseg, magassag);

Az x és y koordináta határozza meg, hogy az ablak, vagy egy komponens hova kerüljön. Az x koordináta az ablak vízszintes helyzetét határozza meg a képernyőn, annak baloldalához képest. Az y koordináta az ablak függőleges helyzetét határozza meg a képernyőn, annak tetejétől. A „szelesseg” és a „magassag” önmagáért beszél.

Egy objektum helyének meghatározása:

setLocation(50, 50);

Egy objektum mérete:

setSize(400, 300);

Az objektum helye és mérete egyszerre:

setBounds(50, 50, 400, 300);

Az ablak átméretezésének tiltása:

setResizable(false);

Az ablak és a komponensek méretét el is tárolhatjuk a Dimension osztály segítségével:

import java.awt.Dimension;

Használata a következő módon lehetséges:

Dimension meret = new Dimension(400, 300);
setSize(meret);
Dimension meret = new Dimension();
meret.width = 400;
meret.height = 300;
setSize(meret);

A helyeket is eltárolhatjuk a java.awt.Point osztály segítségével:

Point hely = new Point();
hely.x = 50;
hely.y = 50;
setLocation(hely);

A hely és a méret egyszerre is eltárolható a java.awt.Rectangle osztály segítségével:

Rectangle teglalap = new Rectangle();
teglalap.x = 50;
teglalap.y = 50;
teglalap.width = 400;
teglalap.height = 300;
setBounds(teglalap);
setVisible(true);

Több komponens

Itt az ideje, hogy több komponenst is hozzáadjunk az ablakunkhoz. A komponens kettő darab címke. Az egyik cimke1 és a cimke2. A szokásos módon mind a kettőt létrehozzuk és helyet foglalunk számára. Ha fenti kódhoz hozzáillesztünk egy újabb címkét, azt tapasztaljuk, hogy egyik címke rálóg a másikra. Szükség van egy utasításra, amely megmondja, hogy egymás után kell azt megjeleníteni. Ehhez a java.awt.FlowLayout osztályt használhatjuk.

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.FlowLayout;
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat1;
	JLabel felirat2;
	Program()
	{
		felirat1 = new JLabel("Első címke");
		felirat2 = new JLabel("Második címke");
		add(felirat1);
		add(felirat2);
		setLayout(new FlowLayout());
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setLocation(200, 200);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

A FlowLayout() konstruktorral megmondjuk, hogy a komponenseket egymás után sorba helyezzük el. Ha ezt kihagyjuk, akkor egymásra rakja a komponenseket. Ez viszont az awt csomagban van, ezért importáljuk azt:

import java.awt.*;

Itt szeretném megjegyezni, hogy ha az awt csomagból csak a FlowLayout osztályt használjuk, akkor az importálásnál megadhatjuk, hogy csak ezt az osztályt importálom:

import java.awt.FlowLayout;

Abszolút pozíciónálás

A következő programunkban nem használunk elrendezéskezelőt (ablak.setLayout(…)). A komponensek helyét az ablakon mi magunk fogjuk meghatározni. Ehhez az elrendezéskezelő paramétereként „null” érték kerül átadásra. Így szükségtelen a java.awt.FlowLayout osztály importálása is.

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
 
class Program extends JFrame
{
	JLabel felirat1;
	JLabel felirat2;
 
	Program()
	{		
		felirat1 = new JLabel("Első címke");
		felirat2 = new JLabel("Második címke");
 
		felirat1.setBounds(50,50, 100, 30);
		felirat2.setBounds(50,100, 100, 30);
 
		setLayout(null);
 
		add(felirat1);
		add(felirat2);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400,300);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();				
	}
}

Vegyük észre, hogy az ablak.setLayout() paramétere most már null:

ablak.setLayout(null);

A komponenseknél meghatározzuk a setBounds() metódussal a helyüket és méretüket.

cimke1.setBounds(50,50, 100, 100);
cimke2.setBounds(50,100, 100, 100);

Gomb (JButton)

Alapértelmezett magasság: 25 pont

Program01.java
JButton gomb = new JButton("Klikkelj ide");
gomb.setText("Más felirat");
gomb.addActionListener(new Gomb_Click());

A java.awt.Insets osztály használható az JButton, JTextField és a JTextArea esetén is.

Belső margó:

nextButton.setMargin(new Insets(10, 10, 10, 10));

Eseménykezelés

Eseménykezelés Lambda kifejezéssel

A Lambda kifejezések a Java 8-s verziójától állnak rendelkezésre. Az eseménykezelésre egy példa:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
class Program01 extends SFrame {
	JButton closeButton = new JButton("Bezár");
	public Program01() {
		this.closeButton.setBounds(100, 100, 100, 30);
		this.closeButton.addActionListener(event -> closeButtonAction());
 
		this.add(closeButton);
		this.setLayout(null);
		this.setSize(800, 600);
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		this.setCenter();
		this.setVisible(true);		
	}
	public void closeButtonAction() {
		System.exit(0);
	}
	public static void main(String[] args) {
		Program01 prog = new Program01();	
	}
}

ActionPerformed

Az események figyeléséhez a Java 8 előtti verziókban az egyik lehetőség a az ActionListener interfész használata.

Az ActionListener egy actionPerformed() nevű metódust követel meg, amiben reagálhatunk a bekövetkezett eseményekre. Az actionPerformed() metódus megkövetel egy kötelező paramétert, aminek a típusa ActionEvent. Az ActionEvent objektumból lekérdezhető, melyik komponens váltotta ki az eseményt.

Eseménykezelő névtelen osztállyal

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
 
class Program extends JFrame
{
	JButton kilepesgomb;
 
	Program()
	{		
		kilepesgomb = new JButton("Kilépés");
 
		kilepesgomb.setBounds(50,100, 100, 30);
		kilepesgomb.addActionListener(new ActionListener()
		{
			public void actionPerformed(ActionEvent e)
			{
				System.exit(0);
			}
		});
 
		setLayout(null);
		add(kilepesgomb);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400,300);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();				
	}
}

A fenti példában az eseménykezelést névtelen beépített osztállyal valósítjuk meg.

Ezt a megoldást is gyakran használják.

A WindowsAdapter

A WindowAdapter segítségével, az ablakbezárás eseményre, makunk írhatunk metódust. Az alább példában, csak simán kilépünk.

import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
 
public class ExitListener extends WindowAdapter
{
	public void windowClosing(WindowEvent event)
	{
		System.exit(0);
	}
}

Szövegdoboz használata

Szövegdobozt a JTextField osztállyal hozhatunk létre. A szöveg doboznak kezdőértéket adhatunk a konstruktorban a Text tulajdonsággal. Például:

TextField1.Text = "Kezdő szöveg";

Később a doboz tartalmát a setText() metódussal állítjuk:

TextField1.setText("Új szöveg");

A doboz tartalmának lekérdezése:

String tartalom = TextField.getText();

A következő példában egy számot várunk, amit megduplázunk.

Program.java
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;
 
class Program extends JFrame
{
	JButton kilepesgomb;
	JButton duplazasgomb;	
	JTextField szammezo;
 
	Program()
	{
		kilepesgomb = new JButton("Kilépés");
		duplazasgomb = new JButton("Dupláz");
		szammezo = new JTextField();
 
		kilepesgomb.addActionListener(new KilepesGomb_Click());
		duplazasgomb.addActionListener(new DuplazoGomb_Click());
		szammezo.setColumns(7);
 
		add(kilepesgomb);
		add(duplazasgomb);
		add(szammezo);
		setLayout(new FlowLayout());		
		pack(); 
		setVisible(true);
	}
	class KilepesGomb_Click implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e) 
		{
			System.exit(0);
		}
	}
	class DuplazoGomb_Click implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			String szamstr = szammezo.getText();
			int szam = Integer.parseInt(szamstr);
			int eredmeny = szam * 2;
			szammezo.setText(Integer.toString(eredmeny));			
		}
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();				
	}
}

Alapértelmezett magasság: 19 pont.

setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);

JTextField beállítások

textField1.setEditable(false);
textField1.setHorizontalAlignment(JTextField.LEFT);
 • JTextField.LEFT
 • JTextField.CENTER
 • JTextField.RIGHT
 • JTextField.LEADING (vezetés, vagyis balra)
 • JTextField.TRAILING (követeés, vagyis jobbra)

Listadoboz

Egyszerű listadoboz

Listadobozhoz két osztály szükséges:

 • DefaultListModel
 • JList

Az első egy könnyen kezelhető listáról gondoskodik a másik pedig a megjelenítésről.

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.JScrollPane;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Dimension;
 
class Program01 extends JFrame
{
	final static long serialVersionUID = 1;
	DefaultListModel<String> listModel = new DefaultListModel<String>();
	JList<String> jlist1 = new JList<String>(listModel);
	JScrollPane scrollPane1 = new JScrollPane(jlist1);
 
	Program01()
	{		
		scrollPane1.setPreferredSize(new Dimension(100, 200));
		listModel.addElement("Első");
		listModel.addElement("Második");
		listModel.addElement("Harmadik");
		listModel.addElement("Negyedik");
 
		add(scrollPane1);
		setLayout(new FlowLayout());
		pack();
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program01();
	}
}

Ha kihagyjuk a ScrollPane osztályt, akkor listánk összeugrik.

Elem törlése:

model.remove(2);

A példában a harmadik elemet töröljük.

Elemek törlése:

model.clear();

Adott elem cseréje:

model.set(1, "gggg");

A második elem cseréje „gggg” karaktersorozatra.

A kiválasztott:

jlist1.getSelectedIndex()

Az 50-dik elemet szeretném:

String str = listModel.getElementAt(50);

Egy elem átírása:

void setElementAt(Object obj, int index)

Van kijelölt?:

isSelectionEmpty()

A különbség csupán a <String> részek a két sorban:

DefaultListModel<String> listModel = new DefaultListModel<String>();
JList<String> jlist1 = new JList<String>(listModel);

Listadoboz másként

String[] lista = {"első", "második", "harmadik"};
JList listabox = new Jlist(lista);

Teljes példa:

Program.java
import javax.swing.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JList listabox;
    Program()
    {
        setLayout(null);
		String[] lista = {"első", "második", "harmadik"};
        listabox = new JList(lista);
		listabox.setBounds(100,100, 100,100);
        add(listabox);
		setSize(800,600);
		setVisible(true);
    } 
    public static void main(String args[])
    {
        new Program();
    }
}

Skrollozható kerettel:

Program.java
import javax.swing.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JList listabox;
    Program()
    {
        setLayout(null);
		String[] lista = {"első", "második", "harmadik", "negyedik", "ötödik", "hatodik", "hetedik", "nyolcadik"};
        listabox = new JList(lista);				
 
		JScrollPane listaPane = new JScrollPane(listabox);
		listaPane.setBounds(100, 100, 100, 100);
		add(listaPane);		
 
		setSize(800,600);
		setVisible(true);
    } 
    public static void main(String args[])
    {
        new Program();
    }
}

Listamodel használata

Program.java
import javax.swing.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JList listabox;
	DefaultListModel listaModel;
    Program()
    {
        setLayout(null);		
 
		listaModel = new DefaultListModel();		
		listaModel.addElement("Első");
		listaModel.addElement("Második");
		listaModel.addElement("Harmadik");
		listaModel.addElement("Negyedik");
		listaModel.addElement("Ötödik");
		listaModel.addElement("Hatodik");
		listaModel.addElement("Hetedik");
		listaModel.addElement("Nyolcadik");		
 
		listabox = new JList(listaModel);		
 
		JScrollPane listaPane = new JScrollPane(listabox);
		listaPane.setBounds(100, 100, 100, 100);
		add(listaPane);		
 
		setSize(800,600);
		setVisible(true);
    } 
    public static void main(String args[])
    {
        new Program();
    }
}

Listamodel kezelése

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JList listabox;
	DefaultListModel listaModel;
	JButton gomb;
    Program()
    {
        setLayout(null);		
 
		listaModel = new DefaultListModel();		
		listaModel.addElement("Első");
		listaModel.addElement("Második");
 
		listabox = new JList(listaModel);		
 
		JScrollPane listaPane = new JScrollPane(listabox);
		listaPane.setBounds(100, 100, 100, 100);
 
		gomb = new JButton("Hozzáad");
        gomb.addActionListener(new ActionListener() {
        	public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				listaModel.addElement("Harmadik");				
            }
        });
		gomb.setBounds(20, 20, 100, 30);		
 
		add(listaPane);
		add(gomb);
 
		setSize(800,600);
		setVisible(true);
    } 
    public static void main(String args[])
    {
        new Program();
    }
}

A DefaultListModel osztály metódusai

void add(int index, Object element) Egy elem beszúrása egy adott helyre.
void addElement(Object obj) A lista végéhez fűzünk egy elemet.
int capacity() A lista kapacitása.
void clear() A lista összes elemének törlése.
boolean contains(Object elem) Az adott elem a listában van-e?
void copyInto(Object[] anArray) Komponensek másolása a megadott tömbbe.
Object elementAt(int index) Az elem indexével tér vissza.
Enumeration<?> elements() A lista komponenseinek felsorolt típusával (Enumeration) tér vissza.
void ensureCapacity(int minCapacity) Növeljük a lista kapacitását, ha szükséges, hogy
tárolni tudjuk a megadott minimálist elemet.
Object firstElement() A lista első elemét kapjuk vissza.
Object get(int index) A lista adott pozícióban lévő elemét adja vissza.
Object getElementAt(int index) Visszatér az adott indexű elemmel.
int getSize() Visszaadja a komponensek számát a listában.
int indexOf(Object elem) Egy elem első előfordulását keresi.
int indexOf(Object elem, int index) Egy elem első előfordulását keresi, az adott indextől.
void insertElementAt(Object obj, int index) Egy elem beszúrása a megadott indexhez.
boolean isEmpty() Megvizsgáljuk, hogy van-e elem a listának.
Object lastElement() A lista utolsó elemét adja vissza.
int lastIndexOf(Object elem) Az elem utolsó előfordulásának indexét adja vissza.
int lastIndexOf(Object elem, int index) Az elem utolsó előfordulásának indexét adja vissza, az adott indextől keresve.
Object remove(int index) Adott elem törlése a listából, a megadott pozícióban.
void removeAllElements() Az összes elem törlése, a méret lenullázása.
boolean removeElement(Object obj) Törli az elemet az első előfordulásnál (legkisebb indexűt) a listából.
void removeElementAt(int index) Elem törlése a megadott indexnél.
void removeRange(int fromIndex, int toIndex) Elemek törlése a megadott indextartományból.
Object set(int index, Object element) Adott pozícióban kicseréli egy elemet a megadott elemre.
void setElementAt(Object obj, int index) Adott indexű elemet beállítja a megadott elemre.
void setSize(int newSize) A lista méretének beállítása.
int size() Visszaadja az elemek számát a listában.
Object[] toArray() Visszatér egy tömbbel, amely tartalmazza az összes elemet, sorba rendezve.
String toString() Az objektum beállításainak megjelenítése, karaktersorozatként.
void trimToSize() A lista kapacitását beállítja a lista méretéhez.

Iterálás:

for(Object s : dictListModel.toArray())
	writer.println((String)s);

Függőleges görgetés beállítása:

wordScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

Ez az elem legyen látható. ScrollPane esetén is működik:

wordList.ensureIndexIsVisible(index);

Ha meret egy modellből jön, akkor 1-et ki kell vonni a mérteből:

int meret = listaModell.getSize();      
lista.ensureIndexIsVisible(meret-1);

Kiválasztás figyelése. Egy esemény bekövetkezik az egér lenyomásakor és a felengedéskor is. A getValueIsAdjusting() metódussal kiválasztható az első, vagy a második esemény:

topicsList.addListSelectionListener(new ListSelectionListener()
{
	public void valueChanged(ListSelectionEvent e)
	{		
		if(e.getValueIsAdjusting())
		{
			//Amit az egérlenyomásakor csinálunk
		}
		else
		{
			//Amit az egér felengedésekor csinálunk
		}		
	}
});

Párbeszédpanel

A JOptionPane osztály használatához importálni kell azt a javax.swing csomagból:

import javax.swing.JOptionPane;

Gyors kezdéshez:

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(getContentPane(), "");

Üzenetablakok

Egy egyszerű párbeszédablak:

JOptionPane.showMessageDialog(null, edit.getText());

Az első paraméter vagy null vagy a szülőablak. Ha null értéket írtunk be, a felugró párbeszédablak a programablaktól függetlenül a képernyő közepén jelenik meg.

JOptionPane.showMessageDialog(ablak, edit.getText());

Ha megadjuk a szülőablakot, akkor a párbeszédpanel a programablakhoz igazodik.

A párbeszédpanel 5 féle lehet. Az alapértelmezett az „information”

 • kérdő
 • információs
 • figyelmeztető
 • hiba
 • csak szöveg
JOptionPane.showMessageDialog(szulo , 
"Üzenet",
"Névjegy",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );

Lehet egy ötödik paraméter is az ikon, ekkor információs párbeszédablaknak hozzuk létre.

JOptionPane.showMessageDialog(szulo , 
"Üzenet",
"Névjegy",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
ikon );

Információt kérő párbeszédablakok

int res = JOptionPane.showConfirmDialog(null, 
"Figyelem! Biztosan ezt akarod?", 
"Figyelmeztetés", 
JOptionPane.YES_NO_OPTION);
 
if (res == JOptionPane.YES_OPTION) 
	System.out.println("Igen");
else
	System.out.println("Nem");

Nyomógomb saját szöveggel

Object[] options = {"Igen, kérem", "Nem, köszönöm. "};
 
int n = JOptionPane.showOptionDialog(ablak,
  "Kéred ezt a lehetőséget?",
  "Általános kérdés",
  JOptionPane.YES_NO_OPTION,
  JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
  null,   //nem használunk külön ikont
  options, //A gombok feliratai
  options[0]); //Az alapértelmezett gomb felirata

Forrás

Párbeszédablak átadott értékkel

Saját párbeszédablak készítése, átadott értékkel.

Program02.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
 
class Program02 extends JFrame
{
	JButton gomb = new JButton("Bekér");
	JTextField mezo = new JTextField(10);
	Program02()
	{
		gomb.addActionListener(new ActionListener()
		{
			public void actionPerformed(ActionEvent e)
			{
				Parbeszed p = new Parbeszed();				
				mezo.setText(p.showDialog());
			}
		});
		setLayout(new FlowLayout());
		add(gomb);
		add(mezo);
		pack();
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program02();
	}
}
 
 
class Parbeszed extends JDialog
{
	String nev;
	JTextField mezo = new JTextField(5);
	Parbeszed()
	{
		JButton gomb = new JButton("Ok");
		gomb.addActionListener(new ActionListener()
		{
			public void actionPerformed(ActionEvent e)
			{
				nev = mezo.getText();
				setVisible(false);
			}
		});
		add(new JLabel("Név: "));
		add(mezo);
		add(gomb);
		setLayout(new FlowLayout());
		pack();
	}
	public String showDialog()
	{
		setModal(true);
		setVisible(true);
		return nev;		
	}
}

Ikon

import javax.swing.*;
 
class ap
{
  public static void main(String args[])
  {
	JFrame ablak = new JFrame("Vmi");
	ablak.setLayout(null);
 
	ablak.setIconImage(new ImageIcon("ikon.png").getImage());
 
	ablak.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
	ablak.setSize(400,300);
	ablak.setVisible(true);
  }
}

Készíthetünk külön ikon változót, amit esetleg másra is használhatunk.

  ImageIcon ikon = new ImageIcon("ikon.png");
  ablak.setIconImage(ikon.getImage());

Esetleg így:

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Program extends JFrame
{
	Program()
	{		
		setIconImage(new ImageIcon("kep.png").getImage());
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(300, 200);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

A megvalósításhoz egy rögtönzött ikon:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.ImageIcon;
//~ import java.awt.Image;
class Program01 extends JFrame
{
	JButton gomb = new JButton("Klikkelj ide");
	Program01()
	{
		setIconImage(new ImageIcon("ikon.png").getImage());
		//~ Image kep = new ImageIcon("ikon.png").getImage().getScaledInstance(
        //~ 24, 24, java.awt.Image.SCALE_SMOOTH);
		gomb.setIcon(new ImageIcon("ikon.png"));
 
		add(gomb);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program01();
	}
}

A program ikon csak kis méretben jelenik meg. A nyomógombhoz rendelt ikon viszont az eredeti méreteben. A megjegyzésbe tett részt ha használjuk átméretezhetjük az eredeti képméretet.

Ha az ikonfájlt beletesszük a jar fájlba, akkor erőforrásként kell olvasni:

java.net.URL imageURL = 
	Program01.class.getResource("images/Program01Icon_32x32.png");
	setIconImage(new ImageIcon(imageURL).getImage());

Az első és második sor lehet így is:

java.net.URL imageURL = 
	getClass().getResource("images/Program01Icon_32x32.png");

Keret stílus

//a keretdekoráció look and feel stílusú 
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
 
//a keret elkészítése
JFrame frame = new JFrame("A window");
 
//keretikon beállítása fájlból
frame.setIconImage(new ImageIcon(imgURL).getImage());

Komponens szegély

A szegélyekről

Minden JComponentnek lehet egy vagy több szegélye. A border, azaz a szegély megmondja, hogy nézzen ki egy Swing komponens széle, és körbefogja azt.

A JComponent-ek számára szegélyt a setBorder() metódussal határozhatunk meg. A BorderFactory osztályt használhatjuk a szegély jellegének megadásánál.

A következőben egy szimpla panel egyszerű szegélyét adjuk meg.

JPanel pane = new JPanel();
pane.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.black));

Egyszerű szegély

Egy konkrét megvalósítás

Program01.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.border.*;
 
class Program01 {
    public static void main(String args[]) {
		JFrame ablak = new JFrame("Szegély példa");
		JLabel cimke = new JLabel("Felirat");
		Border a = BorderFactory.createLineBorder(Color.black);
 
		ablak.setLayout(null);
 
		cimke.setBorder(a);
		cimke.setBounds(10, 10, 80, 20);
 
		ablak.add(cimke);
		ablak.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		ablak.setSize(400,300);
		ablak.setVisible(true);
	}
}

Szegély cím beállítása

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.border.*;
 
class ap
{
    public static void main(String args[])
    {
		JFrame ablak = new JFrame("Szegély példa");
		JLabel cimke = new JLabel("Felirat");
		Border a = BorderFactory.createLineBorder(Color.black);
		a = BorderFactory.createTitledBorder(
			a, "cím",
			TitledBorder.LEFT, //CENTER
			TitledBorder.TOP); //BELOW_BOTTOM, ABOVE_TOP, TOP
 
 
		ablak.setLayout(null);
 
		cimke.setBorder(a);
		cimke.setBounds(10, 10, 120, 80);
 
		ablak.add(cimke);
		ablak.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		ablak.setSize(400,300);
		ablak.setVisible(true);
	}
}

Létrehozható szegélyfajták

 • javax.swing.border.LineBorder
 • javax.swing.border.EtchedBorder
 • javax.swing.border.BevelBorder
 • javax.swing.border.EmptyBorder
 • javax.swing.border.MatteBorder
 • javax.swing.border.TitledBorder
 • javax.swing.border.CompoundBorder
 • javax.swing.BorderFactory

Példák:

jlist1.setBorder(new EtchedBorder() );
scrollpane1.setBorder(new TitledBorder("Tartalom címe"));

Méretezett üres szegélyen belül, szegély és felirat kombinációja:

panel1.setBorder(
	BorderFactory.createCompoundBorder(
		new EmptyBorder(10, 10, 10, 10), 
		new TitledBorder("Behelyettesítés")
	)
);

Üres méretezett szegély és felirat:

panel1.setBorder(new TitledBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10), "Gyakoriságelemzés"));

Üres szegély méretmegadással:

panel1.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(0,10,10,10));

Utóbbit lehet így is:

panel1.setBorder(new EmptyBorder(10, 10, 10, 10) );

BevelBorder

Border bevelBorder = BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.RAISED);

Több info: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/border.html

Rádiógombok

radiogomb.java
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JRadioButton;
 
class radiogomb extends JFrame
{
    JButton GombElso;
	ButtonGroup csoport;
	JRadioButton radiogomb1;
	JRadioButton radiogomb2;
	JRadioButton radiogomb3;
	JRadioButton radiogomb4;
 
    radiogomb()
    {
		this.setSize(800, 600);
        GombElso = new JButton();
		radiogomb1 = new JRadioButton();
		radiogomb2 = new JRadioButton();
		radiogomb3 = new JRadioButton();
		radiogomb4 = new JRadioButton();
		csoport = new ButtonGroup();
        this.setVisible(true);
        this.setLayout(null);
 
        GombElso.setText("Valami");
		radiogomb1.setText("Valami");
		radiogomb2.setText("Valami2");
		radiogomb3.setText("Valami3");
		radiogomb4.setText("Valami4");
		radiogomb1.setSelected(false);
		radiogomb2.setSelected(true);
		radiogomb3.setSelected(false);
		radiogomb4.setSelected(false);				
 
        GombElso.setBounds(10,10, 100, 30);
 
		radiogomb1.setBounds(120,10,100,20);
		radiogomb2.setBounds(120,30,100,20);
		radiogomb3.setBounds(120,50,100,20);
		radiogomb4.setBounds(120,70,100,20);
 
		csoport.add(radiogomb1);
		csoport.add(radiogomb2);
		csoport.add(radiogomb3);
		csoport.add(radiogomb4);
 
        this.add(GombElso);
		this.add(radiogomb1);
		this.add(radiogomb2);
		this.add(radiogomb3);
		this.add(radiogomb4);
		GombElso.addActionListener(new ButtonListener1());
    }
    public static void main(String args[])
    {
        new radiogomb();
    }		
	class ButtonListener1 implements ActionListener 
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			if(radiogomb1.isSelected()) GombElso.setText("Első");
			if(radiogomb2.isSelected()) GombElso.setText("Második");
			if(radiogomb3.isSelected()) GombElso.setText("Harmadik");
			if(radiogomb3.isSelected()) GombElso.setText("Negyedik");
		}
    }
}

ButtonGroup

Táblázat

Bevezetés a táblázatkészítésbe

Egy táblázat adatainak megjelenítéséhez a JTable osztály használhatjuk. A táblázatot egy JScrollPane nevű konténerosztályra szoktuk feltenni. Ha szeretnénk a sorok és oszlopok számát futási időben változtatnunk, akkor szükségünk lesz még a DefaultTableModel osztályra. Itt fontos megjegyezni, hogy egy táblázat fejléce csak JScrollPane-ra helyezve jelenik meg.

Egyszerű tábla

Program.java
import javax.swing.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JTable tabla;
 
	Program()
	{
		String[] mezoNevek = {"id", "Név", "Település", "Kor"};
		Object[][] adat = {
			{1, "Nagy Peter", "Szolnok", 67},
			{2, "Nagy Lajos", "Szolnok", 27}
			};
 
		tabla = new JTable(adat, mezoNevek);
 
		tabla.setBounds(100, 100, 300, 200);
 
		setLayout(null);
		add(tabla); 
 
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] argv)
	{
		new Program();
	}
}

Tábla fejléccel

A táblát egy konténerhez adjuk. Esetünkben a JScrollPane osztály egy objektumához.

Program.java
import javax.swing.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JTable tabla;
	JScrollPane spanel;
	Program()
	{
		String[] mezoNevek = {"id", "Nev", "Telepules", "Kor"};
		Object[][] adat = {
			{1, "Nagy Peter", "Szolnok", 67},
			{2, "Nagy Lajos", "Szolnok", 27}
			};
 
		tabla = new JTable(adat, mezoNevek);
		spanel = new JScrollPane(tabla);		
		spanel.setBounds(50, 50, 400, 300);	
 
		add(spanel);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] argv)
	{
		new Program();
	}
}
Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
 
class Program01 extends JFrame {
	DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();
	JTable table = new JTable();
	JScrollPane spanel = new JScrollPane(table);
 
	public Program01() {
 
 
		Object[] felirat = {"Név", "Település"};
		model.setColumnIdentifiers(felirat);
 
		model.addRow(new Object[] {"Nagy János", "Szolnok"});
 
		table.setModel(model);
 
		spanel.setBounds(100, 100, 300, 200);
 
		this.add(spanel);
		this.setLayout(null);
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);		
		this.setSize(800, 600);
		this.setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] args) {
		Program01 prg01 = new Program01();
	}
}

Oszlop, sor méretezés

Oszlop szélessége:

tabla.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(10);
tabla.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(200);

A példában az első és második sor szélességét állítjuk be. Az oszlop szélessége a megadott számhoz egy közelítő érték lesz.

Sorok magassága:

tabla.setRowHeight(1, 80);

A példában a második sor magasságát állítjuk be.

Szelekció

Háttérszín:

tabla.setSelectionBackground(Color.red);

Kijelöltek indexének kinyerése:

int sor = tabla.getSelectedRow();
int osz = tabla.getSelectedColumn();

Szelekciós mód:

// ListSelectionModel.SINGLE_INTERVAL_SELECTION
// ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION
// ListSelectionModel.MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION
tabla.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
tabla.setColumnSelectionAllowed(true);
tabla.setRowSelectionAllowed(false);
tabla.setCellSelectionEnabled(true);

Igazítás

DefaultTableCellRenderer rightRenderer = new DefaultTableCellRenderer();
// JLabel.RIGHT, JLabel.CENTER, JLabel.LEFT (alapértelmezés)
// DefaultTableCellRenderer.RIGHT, .CENTER, .RIGHT
rightRenderer.setHorizontalAlignment(DefaultTableCellRenderer.CENTER);
tabla.getColumnModel().getColumn(0).setCellRenderer(rightRenderer);

Táblázat változásának figyelése

import javax.swing.event.*;
...
 
tabla.getModel().addTableModelListener(new TableModelListener() {
	public void tableChanged(TableModelEvent ev) {
		System.out.println("változott egy cella");
	}
});

Fejléc csere

A táblázat fejlécét a modellben tároljuk és ott változtatjuk. A feladatra két metódus áll rendelkezésre.

Lehet így:

void setColumnIdentifiers(Object[] newIdentifiers)

Lehet így:

void setColumnIdentifiers(Vector columnIdentifiers)

Konkrét megvalósítás:

Object[] obj ={"Az", "Név", "Anyja neve", "Település", "Lakcím", 
  "Fizetés", "Születés", "Jutalom", "Beosztás Az"};
tableModel.setColumnIdentifiers(obj);

Tartalom cseréje

//Tábla tartalmának beállítása Első sor, második mező
tabla.getModel().setValueAt("Feher Bela", 0, 1);

A tabla.getModel() metódus egy TableModel típusú objektumot ad vissza.

void addTableModelListener(TableModelListener l) Egy eseményfigyelő hozzáadása
int getColumnCount() A mezők számát adja vissza
String getColumnName(int mezoIndex) Adott indexű mező nevét adja vissza
int getRowCount() A sorok számát adja vissza
Object getValueAt(int sorIndex, int mezoIndex) Egy cell értékét adja
boolean isCellEditable(int sorIndex, int mezoIndex) Szerkeszthető-e?
void removeTableModelListener(TableModelListener l) Az változások figyelésének kikapcsolása
void setValueAt(Object ertek, int sorIndex, int mezoIndex) Egy cella értékének beállítása

Oszlopok, sorok beszúrása

A feladathoz használnunk kell a DefaultTableModel osztályt. Ezzel létrehozzuk egy model objektumot, amelyet a JTable konstruktorban átadunk.

Program.java
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
class Program extends JFrame
{
	JTable tabla;
	JScrollPane spanel;
	Program()
	{
		String[] mezoNevek = {"id", "Nev", "Telepules", "Kor"};
		Object[][] adat = {
			{1, "Nagy Peter", "Szolnok", 67},
			{2, "Nagy Lajos", "Szolnok", 27}
			};
 
		DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(adat, mezoNevek);
 
		tabla = new JTable(model);
		spanel = new JScrollPane(tabla);	
 
		spanel.setBounds(50, 50, 400, 300);
 
		//Mező hozzáadása
		model.addColumn("Fizetes");
 
		//Beszúrás az utolsó helyre
		model.insertRow(tabla.getRowCount(),new Object[] {"","","","",""});
 
		//Hozzáfűzés az utolsó helyre
		model.addRow(new Object[]{3, "Akad Tibor", "Miskolc", 37});		
 
		add(spanel);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] argv)
	{
		new Program();
	}
}

További metódusok használhatók a DefaultTableModel osztályból.

Cella színezése

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.Component;
import java.awt.Color;
import javax.swing.table.TableCellRenderer;
 
class Program01 extends JFrame
{
	private JTable tabla;
 
	public Program01()
	{
		setLayout(null);
 
		tabla = new JTable(9, 9);
		tabla.setBounds(100, 100, 300, 200);
		int columnWidht = 20;
		int rowHeight = 25;
 
		for(int i=0; i<9; i++)
			tabla.getColumnModel().getColumn(i).setPreferredWidth(columnWidht);
		for(int i=0; i<9; i++)
			tabla.setRowHeight(i, rowHeight);
 
		tabla.setDefaultRenderer(Object.class, new MyTableCellRenderer());
		tabla.getModel().setValueAt(Color.red, 3, 3);
		tabla.getModel().setValueAt(Color.red, 3, 5);
		add(tabla);
 
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program01();
	}	
	class MyTableCellRenderer extends JLabel implements TableCellRenderer
	{ 
		MyTableCellRenderer()
		{
			setOpaque(true);
		}
		public Component getTableCellRendererComponent(JTable table,
		    Object value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int col)
		{
			setBackground((Color) value);
			return this;
		}
	}
}

Néhány metódus:

setShowGrid(boolean bol)
setGridColor(Color col):
setShowVerticalLines():

Rajzolás a táblázaton

Ha rajzolni szeretnék egy táblázatra, akkor helyfoglalást (példányosítás) a következő módon adjuk meg.

JTable tabla = new JTable(9, 9)
{
	protected void paintComponent(Graphics g)
	{
		super.paintComponent(g);
		g.setColor (Color.black);
		g.drawString("1", 2, 12);
	}			
};

Táblázat fontméret

tabla.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 12));

Táblázat színezés

Egész tábla háttérszíne:

tabla.setBackground(Color.blue);

Szöveg színe:

tabla.setForeground(Color.yellow);

Rács színe:

tabla.setGridColor(Color.black);

Szegély színe:

tabla.setBorder(new MatteBorder(1, 1, 1, 1, Color.RED));

Az egész táblázat fontja

tabla.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD, 16));

A táblázatra rajzoláskor is ezt használjuk, hacsak nem adunk meg rajzolásnál mást.

TableModel használata

  TableModel tableModel = new AbstractTableModel(){
    @Override
    public Object getValueAt(int row, int col) { 
      return new Integer(row*col);
    };
    @Override
    public int getColumnCount(){return 10;};
    @Override
    public int getRowCount(){return 10;};
  };
  JTable table = new JTable(tableModel);
  JScrollPane jsp = new JScrollPane(table);

Fejléc rejtése

table.getTableHeader().setVisible(false);

Ha nem vizuális szerkesztőt használunk ez is működik:

table.setTableHeader(null);

Cellák igazítása

  class CenterTableCellRenderer extends DefaultTableCellRenderer {
 
    @Override
    public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object obj,
        boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int col) {
      Component cell = super.getTableCellRendererComponent(table, obj, 
      isSelected, hasFocus, row, col);
 
      setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
      return cell;
    }
  }

A táblázatra ekkor így állítom be:

table.setDefaultRenderer(Object.class, new CenterTableCellRenderer());

Vagy megoldom az egészet három sorból:

DefaultTableCellRenderer centerRenderer = new DefaultTableCellRenderer();
centerRenderer.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
table.setDefaultRenderer(Object.class, centerRenderer);

Irodalom a táblázathoz

Ablakméret lekérdezése

import java.awt.Dimension;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
 
class prog extends JFrame
{
    JButton gomb;
	JLabel cimke;
    prog()
    {
        setLayout(null);
        gomb = new JButton("Méret");
		cimke = new JLabel("Adatok");
        gomb.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                Dimension ablakMeret = getSize();
                int ablakMagassag = ablakMeret.height;
                int ablakSzelesseg = ablakMeret.width;
				cimke.setText(Integer.toString(ablakMagassag) + "x" + 
                             Integer.toString(ablakSzelesseg));
            }
        });
		gomb.setBounds(20, 20, 100, 30);
		cimke.setBounds(100,100, 100,30);
        add(gomb);
		add(cimke);
		setSize(800,600);
		setVisible(true);
    }
    public static void main(String args[])
    {
        new prog();
    }
}

Java GUI Füles panel

Füles ablakok elkészítésére a TabbedPane osztályt használjuk. Az alábbiakban ennek használatára látunk egy példát.

Fülespanel 001

import javax.swing.*;
import java.awt.BorderLayout;
 
class fulespanel extends JFrame
{
 
    private JTabbedPane fulespanelek;
	private JPanel panel1;
	private JPanel panel2;
	private JPanel panel3;
 
	fulespanel()
	{
		setTitle("Fülespanelek");
		setSize(800,600);
 
		setLayout( new BorderLayout() );
 
		panel1Keszites();
		panel2Keszites();
		panel3Keszites();
 
		fulespanelek = new JTabbedPane();
		fulespanelek.addTab("Első", panel1);
		fulespanelek.addTab("Második", panel2);
		fulespanelek.addTab("Harmadik", panel3);
 
		add(fulespanelek);
	}		
	void panel1Keszites()
	{
		panel1 = new JPanel();
		panel1.setLayout( null );
		JLabel cimke1 = new JLabel( "Első panel felirata" );
		cimke1.setBounds( 10, 15, 150, 20 );
		panel1.add( cimke1 );
	}
	void panel2Keszites()
	{
		panel2 = new JPanel();
		panel2.setLayout( null );
		JLabel cimke1 = new JLabel( "Második panel felirata" );
		cimke1.setBounds( 10, 15, 150, 20 );
		panel2.add( cimke1 );
	}		
	void panel3Keszites()
	{
		panel3 = new JPanel();
		panel3.setLayout( null );
		JLabel cimke1 = new JLabel( "Harmadik panel felirata" );
		cimke1.setBounds( 10, 15, 150, 20 );
		panel3.add( cimke1 );
	}		
    public static void main(String args[])
    {
        fulespanel ablak = new fulespanel();
        ablak.setVisible(true);
    }
}
import javax.swing.event.ChangeListener;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
...
tabbedPane1.addChangeListener(new ChangeListener() {
    public void stateChanged(ChangeEvent e) {
      //mi történjen
    }
  });

Java füles panel külső linkek

Panel használata

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Program extends JFrame
{	
	JPanel panel1;
	Program()
	{
		panel1 = new JPanel();
		panel1.setSize(200, 200);
		panel1.setLocation(50, 50);
		panel1.setBackground(Color.blue);
 
		this.setLayout(null);
		this.getContentPane().add(panel1);
		this.setSize(800, 600);
		this.setLocationRelativeTo(null);
		this.setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Egyszerű menü

Program, egyetlen menü, egyetlen menüpontjával.

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
 
class Program extends JFrame implements ActionListener
{	
	JMenuBar menusav;
	JMenu filemenu;
	JMenuItem kilepesitem;
 
	Program()
	{
		menusav = new JMenuBar();
		filemenu = new JMenu("Fájl");
		kilepesitem = new JMenuItem("Kilépés");
 
		kilepesitem.addActionListener(this);
 
		setJMenuBar(menusav);
		menusav.add(filemenu);
		filemenu.add(kilepesitem);
 
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
	{
		if(e.getSource() == kilepesitem)
			System.exit(0);
	}
}

Szeparátor hozzáadása

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
 
class Program extends JFrame implements ActionListener
{ 
	JMenuBar menusav;
	JMenu filemenu;
	JMenuItem kilepesitem;
	JMenuItem ujitem;
 
	Program()
	{
		menusav = new JMenuBar();
		filemenu = new JMenu("Fájl");
		kilepesitem = new JMenuItem("Kilépés");
		ujitem = new JMenuItem("Új");
 
		kilepesitem.addActionListener(this);
 
		setJMenuBar(menusav);
		menusav.add(filemenu);
 
		filemenu.add(ujitem);
		filemenu.addSeparator();		
		filemenu.add(kilepesitem);
 
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
	{
		if(e.getSource() == kilepesitem)
			System.exit(0);
	}
}

Rádiógomb és jelölőnégyzet

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
 
class Program extends JFrame implements ActionListener, ItemListener
{ 
	JMenuBar menusav;
	JMenu filemenu;
	JMenuItem kilepesitem;
	JMenuItem ujitem;
	JRadioButtonMenuItem kodolasitem;
	JRadioButtonMenuItem kodolasitem2;
	JCheckBoxMenuItem mentesitem;
 
	Program()
	{
		menusav = new JMenuBar();
		filemenu = new JMenu("Fájl");
		kilepesitem = new JMenuItem("Kilépés");
		ujitem = new JMenuItem("Új");
		kodolasitem = new JRadioButtonMenuItem("Kódolás");
		kodolasitem2 = new JRadioButtonMenuItem("Kódolás2");
		mentesitem = new JCheckBoxMenuItem("Automatikus mentés");
 
		kilepesitem.addActionListener(this);
		kilepesitem.setMnemonic(KeyEvent.VK_C);
 
		setJMenuBar(menusav);
		menusav.add(filemenu);
 
		filemenu.add(ujitem);
		filemenu.addSeparator();
		filemenu.add(kodolasitem);
		filemenu.add(kodolasitem2);
		filemenu.add(mentesitem);
		filemenu.addSeparator();
		filemenu.add(kilepesitem);
 
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
	{
		if(e.getSource() == kilepesitem)
			System.exit(0);
	}
	public void itemStateChanged(ItemEvent e) 
	{
 
	}
}

ComboBox

Program.java
import javax.swing.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JComboBox combo;
	Program()
	{
		combo = new JComboBox();
 
		combo.setSize(100, 30);
		combo.addItem("Első");
		combo.addItem("Második");
		combo.addItem("Harmadik");
		combo.addItem("Negyedik");
		combo.addItem("Ötödik");
 
		add(combo);
		setLayout(null);
		setSize(200, 100);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

A ComboBox alapértelmezett magassága 24 pont.

combo.removeAllItem();

Ha kiválasztott változott:

import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
 
...
 
comboBox.addItemListener(new ItemListener()
{
	public void itemStateChanged(ItemEvent e)
	{
 
	}
});

Ha kiválasztunk egy elemet, akkor az esemény kétszer váltódik ki. Az e.getStateChange() először 2, majd 1-et ad vissza. Ez alapján szétválaszthatjuk a két eseményt:

groupComboBox.addItemListener(new ItemListener()
{
	public void itemStateChanged(ItemEvent e)
	{
		if(e.getStateChange()==2)		
			; //Csinálunk valamit
	}
});
int a = lld.getItemCount();
int b = lld.getSelectedIndex();	

Adott elem lekérése:

if(lld.getItemCount()>0)
  String str = (String) lld.getSelectedItem();

A getSelectedItem() metódus Object típust ad vissza.

Rádiógomb

Egyszerű rádiógomb

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class Program extends JFrame
{
	ButtonGroup group;
	JRadioButton radio1;
	JRadioButton radio2;
	JPanel panel;
	Program()
	{
		group = new ButtonGroup();
		radio1 = new JRadioButton("Első");
		radio2 = new JRadioButton("Második");
		panel = new JPanel();
 
		group.add(radio1);
		group.add(radio2);
		panel.add(radio1);
		panel.add(radio2);
		add(panel);
 
		panel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Valami"));
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(300, 200);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

A rádiógombokat, hozzá kell adni a ButtonGroup objektumhoz is, de ez csak csoportosításra szolgál! A megjelenés érdekében a JPanel objektumhoz is hozzá kell adni. Persze a csoportosításnak csak akkor van értelme, ha több csoportunk is van.

Csoportok

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class Program extends JFrame
{
	ButtonGroup group1;
	ButtonGroup group2;
 
	JRadioButton[] radio1;
	JRadioButton[] radio2;
 
	JPanel panel1;
	JPanel panel2;
	Program()
	{
		group1 = new ButtonGroup();
		group2 = new ButtonGroup();
 
		String[] s1 = {"Első", "Második", "Harmadik", "Negyedik", "Ötödik", "Hatodik"};
		String[] s2 = {"1", "2", "3", "4", "5", "6"};
		radio1 = new JRadioButton[6];
		radio2 = new JRadioButton[6];
		panel1 = new JPanel();
		panel2 = new JPanel();
 
		for(int i=0; i<6;i++)
		{
			radio1[i] = new JRadioButton(s1[i]);
			group1.add(radio1[i]);
			panel1.add(radio1[i]);
			radio2[i] = new JRadioButton(s2[i]);			
			group2.add(radio2[i]);
			panel2.add(radio2[i]);
		}
 
		panel1.setLayout(new GridLayout(3, 2));
		panel2.setLayout(new GridLayout(3, 2));		
 
		add(panel1);
		add(panel2);
 
		panel1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Színek"));
		panel2.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Vastagság"));
 
		setLayout(new FlowLayout());
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(300, 200);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Az utóbbi példában már tömbként hozzuk létre a rádiógombokat.

Rádiógomb panel osztállyal

Hosszútávon jobban járunk, ha a panelt külön osztályba rakjuk:

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class SajatPanel extends JPanel
{
	ButtonGroup group;
	JRadioButton[] radio;
 
	SajatPanel(String[] felirat)
	{
		group = new ButtonGroup();
 
		radio = new JRadioButton[6];		
		for(int i=0; i<6;i++)
		{
			radio[i] = new JRadioButton(felirat[i]);
			group.add(radio[i]);
			add(radio[i]);
		}		
	}	
}
 
class Program extends JFrame
{
 
	SajatPanel panel1;
	SajatPanel panel2;
	Program()
	{
		String[] s1 = {"Első", "Második", "Harmadik", "Negyedik", "Ötödik", "Hatodik"};
		String[] s2 = {"1", "2", "3", "4", "5", "6"};
 
		panel1 = new SajatPanel(s1);
		panel2 = new SajatPanel(s2);
 
		panel1.setLayout(new GridLayout(3, 2));
		panel2.setLayout(new GridLayout(3, 2));		
 
		add(panel1);
		add(panel2);
 
		panel1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Színek"));
		panel2.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Vastagság"));
 
		setLayout(new FlowLayout());
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(300, 200);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Szöveghely

Program.java
import javax.swing.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JTextArea hely;
	Program()
	{
		hely = new JTextArea();		
 
		add(hely);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Margó beállítása:

setMargin(new Insets(10, 10, 10, 10));

Fájl tartalmának beolvasása:

textarea1.read(new InputStreamReader(
  getClass().getResourceAsStream("adat.txt")), null);

Vagy:

FileReader reader = new FileReader("adat.txt");
textarea1.read(reader, "adat.txt"); 

Színezés

Egy címkét színezünk a példaprogramban:

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JLabel cimke;
	Program()
	{
		cimke = new JLabel("Valamiaaaaaaaaaaa");
		cimke.setForeground(Color.blue);		
 
		add(cimke);
		pack();
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

A címke hátterének színezése:

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JLabel cimke;
	JLabel cimke2;
	JPanel panel;
	Program()
	{
		cimke = new JLabel("Valamiaaaaaaaaaaa");
		cimke2 = new JLabel("rövid", JLabel.CENTER);
		panel = new JPanel();
 
		cimke2.setForeground(Color.blue);
		cimke2.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 20));		
		panel.add(cimke2);
		panel.setBackground(Color.white);
 
		setLayout(new GridLayout(0,1));
		add(cimke);
		add(panel);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Tulajdonképpen egy panelra tesszük, és azt színezzük.

Fontok

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JLabel cimke;
	Program()
	{
		cimke = new JLabel("Valamiaaaaaaaaaaa");
		cimke.setForeground(Color.blue);
		cimke.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 20));		
 
		add(cimke);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Igazítás

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JLabel cimke;
	JLabel cimke2;
	Program()
	{
		cimke = new JLabel("Valamiaaaaaaaaaaa");
		cimke2 = new JLabel("rövid", JLabel.CENTER);
		cimke.setForeground(Color.blue);
		cimke.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 20));		
 
		setLayout(new GridLayout(0,1));
		add(cimke);
		add(cimke2);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Másik ablak

Az alábbiakban egy másik ablakot indítunk, majd arra is felteszünk egy gombot, ami annyit csinál, hogy bezárja azt.

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
 
class Mas extends JFrame
{
	JButton gomb;
	Mas()
	{
		gomb = new JButton("Nyomj");
		gomb.addActionListener(new GombKezelo());
 
		setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
		add(gomb);
		setSize(300, 200);
	}
	class GombKezelo implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			dispose();
		}
	}
}
 
class Program extends JFrame
{
	JButton gomb;
	Program()
	{
		gomb = new JButton("Nyomj");
		gomb.addActionListener(new GombKezelo());
 
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		add(gomb);
		setSize(200, 100);
		setVisible(true);		
	}
	class GombKezelo implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			Mas m = new Mas();
			m.setVisible(true);
		}
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Vegyük észre! A következő metódussal megadjuk, hogy az ablak bezárás eseményre töröljük az új ablakot:

setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

A dispose() metódussal pedig kiváltom a bezáráseseményt:

dispose();

Ha másik ablak párbeszédablak

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
class Program extends JFrame
{
	JButton masikgomb;
	Program()
	{
		masikgomb = new JButton("Masik");
		masikgomb.addActionListener(new MasikGombClick());
		masikgomb.setBounds( 50, 50, 100, 25);
 
		add(masikgomb);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JDialog.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] argv)
	{
		new Program();
	}
	class MasikGombClick implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			Parbeszed parbeszed = new Parbeszed();
			parbeszed.show();
		}
 
	}
	class Parbeszed extends JDialog
	{
		Parbeszed()
		{
			setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);
			setSize(400, 300);
			setLocationRelativeTo(this);
			setVisible(true);
 
		}
	}
}
DO_NOTHING_ON_CLOSE Nem teszünk semmit
HIDE_ON_CLOSE Az ablak elrejtése
DISPOSE_ON_CLOSE Az ablak elrejtése és törlése

Fájlválasztó párbeszédablak

Egyszerűen parancssorból:

Program.java
import javax.swing.JFileChooser;
class Program02 {
	Program02() {
		JFileChooser fc = new JFileChooser();
		fc.showOpenDialog(null);
 
		String utvonal = fc.getSelectedFile().getPath();
		System.out.println(utvonal);
 
	}
	public static void main(String[] args) {
		new Program02();
	}
}

Filter alkalmazása:

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.filechooser.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.File;
 
class ImageFilter extends FileFilter {
  private final String[] okFileExtensions =
	new String[] {"jpg", "png", "gif"};
 
  public boolean accept(File file) {
    if(file.isDirectory()) {
      return true;
    }
    for (String extension : okFileExtensions) {
      if (file.getName().toLowerCase().endsWith(extension)) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
  public String getDescription() {
    return "Képfájlok";
  }
}
 
class Program extends JFrame
{
	JFileChooser fc = new JFileChooser();
	JButton gomb;
	Program()
	{
		//~ fc.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
		fc.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
		fc.addChoosableFileFilter(new ImageFilter());
 
		gomb = new JButton("Nyomj");
		gomb.addActionListener(new GombClick());
 
		add(gomb);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	class GombClick implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			int a = fc.showOpenDialog(Program.this);
			setTitle(fc.getSelectedFile().getPath());
		}
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Kép beillesztése

Kép nyomógombon

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Program extends JFrame
{
	JButton gomb;
	Program()
	{		
		ImageIcon kep = new ImageIcon("kep.png");
		gomb = new JButton(kep);
		gomb.setBounds(10, 10, 100, 30);
 
		add(gomb);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(300, 200);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Kép panelen

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
 
class KepPanel extends JPanel
{
	Image image = null;	
	KepPanel()
	{
		image = new ImageIcon("kep.png").getImage();
	}
	public void paintComponent(Graphics g)
	{
		g.drawImage(image, 0, 0, 200, 200, null);
	}
 
}
 
class Program extends JFrame
{
	KepPanel keppanel;
	Program() 
	{		
		keppanel = new KepPanel();
		keppanel.setBounds(10, 10, 200, 200);		
 
		add(keppanel);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Az alábbi rajzoló utasítást:

g.drawImage(image, 0, 0, 200, 200, null);

Így is írhattuk volna:

g.drawImage(image, 0, 0, null);

Ekkor azonban a kép nem illeszkedik a panelen elhelyezett kép nagyságához. Nagyobb képnél csak a kép bal felső sarka fog látszani.

Kép panelen 2

Program.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.imageio.*;
import java.io.*;
 
class KepPanel extends JPanel
{
	Image image = null;	
	KepPanel() throws IOException
	{
		image = ImageIO.read(new File("kep.png"));
	}
	@Override
	public void paintComponent(Graphics g)
	{
		g.drawImage(image, 0, 0, 100, 100, null);
	}
}
 
class Program extends JFrame
{
	KepPanel panel;
	Program() throws IOException
	{
		panel = new KepPanel();
		panel.setBounds(10, 10, 150, 150);
 
		add(panel);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[]) throws IOException
	{
		new Program();
	}
}

JToggleButton

if(toggleButton.isSelected())
 ...
Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JToggleButton;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
 
class Program01 extends JFrame implements ActionListener {
	JToggleButton toggleButton = new JToggleButton("Kapcsoló");
	JButton button = new JButton("Mehet");
	Program01() {
		button.addActionListener(this);
 
		setLayout(new FlowLayout());
		add(toggleButton);
		add(button);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent event) {
		if(toggleButton.isSelected()) {
			setTitle("Kiválasztva");
		}else {
			setTitle("Nincs kiválasztva");
		}
	}
	public static void main(String[] args) {
		new Program01();
	}
}

Figyeljük, hogy változott-e a gomb állapota:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JToggleButton;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
 
class Program01 extends JFrame 
		implements ActionListener, ItemListener {
	JToggleButton toggleButton = new JToggleButton("Kapcsoló");
	JButton button = new JButton("Mehet");
	Program01() {
		button.addActionListener(this);
		toggleButton.addItemListener(this);
		setLayout(new FlowLayout());
		add(toggleButton);
		add(button);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent event) {
		if(toggleButton.isSelected()) {
			setTitle("Kiválasztva");
		}else {
			setTitle("Nincs kiválasztva");
		}
	}
	public void itemStateChanged(ItemEvent event) {
		setTitle(getTitle() + "_");
	}
	public static void main(String[] args) {
		new Program01();
	}
}
Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JToggleButton;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.awt.event.ItemEvent;
 
class Program01 extends JFrame 
		implements ActionListener, ItemListener {
	JToggleButton toggleButton = new JToggleButton("Kapcsoló");
	JButton button = new JButton("Mehet");
	Program01() {
		button.addActionListener(this);
		toggleButton.addItemListener(this);
		setLayout(new FlowLayout());
		add(toggleButton);
		add(button);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent event) {
		if(toggleButton.isSelected()) {
			setTitle("Kiválasztva");
		}else {
			setTitle("Nincs kiválasztva");
		}
	}
	public void itemStateChanged(ItemEvent event) {
		if(event.getStateChange()==ItemEvent.SELECTED) {
			setTitle("Kiválasztva");
		}else if(event.getStateChange()==ItemEvent.DESELECTED) {
			setTitle("Nincs kiválasztva");
		}
 
	}
	public static void main(String[] args) {
		new Program01();
	}
}

JFormattedTextField

Az alábbi példában csak egy telefonszámot szeretnénk megengedni beírni.

Program.java
import javax.swing.*;
import java.text.*;
import javax.swing.text.*;
 
class Program extends JFrame
{
	JFormattedTextField mezo;
	Program()
	{
		MaskFormatter mf = null;
		try{
			mf = new MaskFormatter("+36 (##) ###-####");
            mf.setPlaceholderCharacter('_'); //Nem kötelező, de hasznos
		}catch(ParseException e){};
		mezo = new JFormattedTextField(mf);
		mezo.setBounds(50, 50, 150, 30);
 
		add(mezo);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);		
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String args[])
	{
		new Program();
	}
}

Csak a következő három karaktert szeretnénk elfogadni: „abc”.

mf = new MaskFormatter("**");
mf.setPlaceholderCharacter('_');
mf.setValidCharacters("abc");
Karakter Leírás
# Bármilyen szám érvényes (Character.isDigit)
' Escape karakter, használhatók speciális formázó escape karakterek
U Bármilyen karakter (Character.isLetter) A kisbetűk nagybetűssént viselkednek
L Bármilyen karakter (Character.isLetter) A nagybetűk kisbetűsként értelmezendők
A Bármilyen karakter vagy szám (Character.isLetter vagy Character.isDigit)
? Bármilyen karakter (Character.isLetter)
* Bármi
H Bármilyen hexkarakter (0-9, a-f vagy A-F)

JSlider

A JSlider egy értékskála létrehozására való. A következő példaprogramban megadunk minimum és maximum értékeket, beállítjuk függőlegesre, adunk hozzá számozást. Amint változtatja felhasználó az értéket, azonnal megjelenítjük egy beviteli mezőben.

Program.java
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import java.awt.*;
class Program extends JFrame
{
	JSlider skala;
	JTextField mezo;
	Program()
	{
 
		skala = new JSlider();
		mezo = new JTextField();
 
		skala.setMinimum(0);
		skala.setMaximum(100);
		skala.setValue(20);
		skala.setOrientation(SwingConstants.VERTICAL);
		skala.setLabelTable(skala.createStandardLabels(10));
		skala.setPaintLabels(true);
		skala.addChangeListener(new skala_Change());
 
		mezo.setSize(50, 30);
		mezo.setText("kezdetben");
 
		setLayout(new FlowLayout());
		add(skala);
		add(mezo);
		pack();
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(50, 300);
		setVisible(true);
	}
	class skala_Change implements ChangeListener
	{
		public void stateChanged(ChangeEvent e)
		{
			int a = skala.getValue();
			mezo.setText(Integer.toString(a));
		}
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program();
	}
}

JProgressBar

A következő program egy folyamatsávot jelenít meg, amely a 20-as értéknél áll. A nyomógombot használva növelhetem annak értékét.

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
class Program extends JFrame
{
	JProgressBar folyamatsav;
	JButton gomb;
	Program()
	{
		folyamatsav = new JProgressBar();
		gomb = new JButton("Növel");
 
		folyamatsav.setMinimum(0);
		folyamatsav.setMaximum(100);
		folyamatsav.setValue(20);
		folyamatsav.setBounds(50, 50, 200, 30);
 
		gomb.setBounds(100, 100, 100, 30);
		gomb.addActionListener(new Gomb_Click());
		add(folyamatsav);
		add(gomb);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	class Gomb_Click implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			int a = folyamatsav.getValue();
			a++;
			folyamatsav.setValue(a);
		}
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program();
	}
}

Függőleges folyamatsávhoz állítsuk be a következőket:

folyamatsav.setBounds(50, 50, 30, 200);
folyamatsav.setOrientation(SwingConstants.VERTICAL);

A javax.swing.SwingConstans felsorolt típust használjuk paraméterként.

Százalékos megjelenítés:

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.SwingConstants;
class Program extends JFrame
{
	JProgressBar folyamatsav;
	JButton gomb;
	Program()
	{
		folyamatsav = new JProgressBar();
		gomb = new JButton("Klikk ide");
 
		folyamatsav.setMinimum(0);
		folyamatsav.setMaximum(100);
		folyamatsav.setValue(20);
		folyamatsav.setBounds(50, 50, 200, 30);		
		folyamatsav.setStringPainted(true);
 
		gomb.setBounds(100, 100, 100, 30);
		gomb.addActionListener(new Gomb_Click());
		add(folyamatsav);
		add(gomb);
		setLayout(null);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	class Gomb_Click implements ActionListener
	{
		public void actionPerformed(ActionEvent e)
		{
			int a = folyamatsav.getValue();
			a++;
			folyamatsav.setValue(a);
			folyamatsav.setString(a + " %");
		}
	}
	public static void main(String[] argv)
	{
		new Program();
	}
}

JTree

Faszerkezet.

JtreeProba.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;
 
public class JtreeProba extends JFrame {
 
  JTree tree = new JTree();
  DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode("root");
  DefaultMutableTreeNode egy = new DefaultMutableTreeNode("egy");
  DefaultMutableTreeNode ketto = new DefaultMutableTreeNode("kettő");
  DefaultTreeModel model = new DefaultTreeModel(root);  
 
  public JtreeProba() {
    model.insertNodeInto(egy, root, 0);
    model.insertNodeInto(ketto, root, 0);
 
    this.tree.setModel(model);
 
    this.add(tree);
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.setSize(300, 200);
    this.setVisible(true);
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    new JtreeProba();
  }  
}

Az egyes csomópontokra kattintás figyelése:

JtreeProba.java
package jtreeproba;
 
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;
import javax.swing.tree.TreePath;
 
public class JtreeProba extends JFrame {
 
  JTree tree = new JTree();
  DefaultMutableTreeNode root = new DefaultMutableTreeNode("root");
  DefaultMutableTreeNode egy = new DefaultMutableTreeNode("egy");
  DefaultMutableTreeNode ketto = new DefaultMutableTreeNode("kettő");
  DefaultTreeModel model = new DefaultTreeModel(root);  
 
  public JtreeProba() {
    this.tree.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent evt) {
        mouseClickedAction(evt);
      }
 
      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) { }
 
      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) { }
 
      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) { }
 
      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) { }
    });
    this.model.insertNodeInto(egy, root, 0);
    this.model.insertNodeInto(ketto, root, 0);    
    this.tree.setModel(model);    
    this.add(tree);
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.setSize(300, 200);
    this.setVisible(true);
  }
 
  public void mouseClickedAction(MouseEvent evt) {
    TreePath tp = this.tree.getPathForLocation(evt.getX(), evt.getY());
    if(tp != null) {
      String selected = tp.getLastPathComponent().toString();
      if(selected.equals("egy")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Egy");
      }
      if(selected.equals("kettő")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Kettő");
      }
    }
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    new JtreeProba();
  }  
}

A NetBeans vizuális fejlesztőjével aktiváljuk a JTree objektumot, majd a tulajdonságok között keressük meg a „model” nevűt. A mellette lévő gombra kattintva a Tree model szerkesztő ablaka ugrik elénk. Van egy bal és egy jobboldali része. Jobb oldalon csak az eredményt látjuk. Baloldalon szerkeszthetjük a csomópontokat. Az egyes csomópontok gyermek elemeit beljebb kell kezdeni egy szóközzel. Ha újabb alcsomópontokat szeretnénk létrehozni azokat két szóközzel kell beljebb kezdeni, stb.

JSpinner

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JSpinner;
import javax.swing.SpinnerModel;
import javax.swing.SpinnerNumberModel;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Dimension;
 
class Program01 extends JFrame
{
	SpinnerModel spinmodel;
	JSpinner lepteto;
	Program01()
	{
		int min = 2;
		int max = 15;
		int leptek = 1;
		int kezdoErtek = 9;
		spinmodel = new SpinnerNumberModel(kezdoErtek, min, max, leptek);
		lepteto = new JSpinner(spinmodel);
 
		Dimension d = lepteto.getPreferredSize();
		d.width = 50;
		lepteto.setPreferredSize(d);
 
		setLayout(new FlowLayout());
		add(lepteto);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program01();
	}
}

Szintaxis:

SpinnerNumberModel(double value, double minimum, double maximum, double stepSize) 
SpinnerNumberModel(int value, int minimum, int maximum, int stepSize) 

A változás figyelése:

delaySpinner.addChangeListener(new ChangeListener()
{
	public void stateChanged(ChangeEvent e)
	{
		int szam = (Integer)delaySpinner.getModel().getValue();
	}			
});

Ablakállapotok

Program.java
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Frame;
class Program extends JFrame
{
	Program() throws InterruptedException
	{
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(400, 300);
		setVisible(true);
 
        // Várunk 5 másodpercet
        Thread.sleep (5000);
        setState ( JFrame.ICONIFIED );
 
        // Várunk 5 másodpercet
        Thread.sleep (5000);
        setState ( JFrame.NORMAL );
 
        // Várunk 5 másodpecet
        Thread.sleep (5000);
        setVisible (false);
        dispose();
 
        // Kilépünk
        System.exit(0);	
 
	}
	public static void main(String args[]) throws InterruptedException
	{
		new Program();
	}
}

Elrendezéskezelés

Az elrendezéskezelésről

A setLayout() metódussal állítjuk. A JPanel komponens használata esetén a konstruktorban is megadható az elrendezéskezelő.

Elrendezéskezelő osztályok:

 • java.awt.BorderLayout
 • javax.swing.BoxLayout
 • java.awt.CardLayout
 • java.awt.FlowLayout
 • java.awt.GridBagLayout
 • java.awt.GridLayout
 • java.swing.GroupLayout
 • javax.swing.SprintLayout

javax.swing.BoxLayout

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JPanel;
 
class Program01 extends JFrame
{
	JButton gomb1 = new JButton("Első");
	JButton gomb2 = new JButton("Második");
	JButton gomb3 = new JButton("Harmadik");
 
	Program01()
	{
 
		//PAGE_AXIS, X_AXIS, Y_AXIS, LINE_AXIS
		setLayout(new BoxLayout(getContentPane(), BoxLayout.LINE_AXIS) );
		add(gomb1);
		add(gomb2);
		add(gomb3);
 
		pack();
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program01();
	}	
}

JPanel használatával:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JPanel;
 
class Program01 extends JFrame
{
	JButton gomb1 = new JButton("Első");
	JButton gomb2 = new JButton("Második");
	JButton gomb3 = new JButton("Harmadik");
	JPanel panel = new JPanel();
	Program01()
	{
 
		//PAGE_AXIS, X_AXIS, Y_AXIS, LINE_AXIS
		panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.LINE_AXIS) );
		panel.add(gomb1);
		panel.add(gomb2);
		panel.add(gomb3);
		add(panel);
		pack();
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program01();
	}	
}

GridBagLayout

import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.GridBagConstraints;
JPanel pane = new JPanel(new GridBagLayout());
GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();
 
panel1.add(aKomponens, c);

Minden komponenshez adhatunk saját GridBagConstraints objektumot, de ugyanazt is beállíthatjuk.

A GridBagConstraints a következő változókat tartalmazza:

gridx, gridy

Sorok és oszlopok megadása.

Az első mező címe: gridx=0 Az első sor címe: gridy=0

Az alapértelmezett: GridBagConstraints.RELATIVE

gridwidth, gridheight

Az oszlopok és sorok szélessége és magassága.

 • A előtt lévő sorral egyezen meg: GridBagConstraints.REMAINDER
 • GridBagConstraints.RELATIVE

fill

Kitölti a rendelkezésre álló helyet vízszintesen vagy függőlegesen.

 • GridBagConstraints.VERTICAL
 • GridBagConstraints.HORIZONTAL

ipadx, ipady

Belső térköz.

insets

Külső térköz

anchor

Akkor használjuk ha komponens kisebb mint a rendelkezésére álló hely.

A következő konstansok használhatók:

 • GridBagConstraints.CENTER (alapértelmezés)
 • PAGE_START
 • PAGE_END
 • LINE_START
 • LINE_END
 • FIRST_LINE_START
 • FIRST_LINE_END
 • LAST_LINE_END
 • LAST_LINE_START

weightx, weighty

Vastagság

 • 0.0 (alapértelmezett)
 • 1.0

További információk

BorderLayout

import java.awt.BorderLayout;
pane.add(button, BorderLayout.LINE_END);

BorderLayout:

button = new JButton("Button 3 (LINE_START)");
pane.add(button, BorderLayout.LINE_START);
 • PAGE_START
 • PAGE_END
 • LINE_START
 • LINE_END
 • CENTER

GridLayout

import java.awt.GridLayout;

Az első mindig a sor, a második paraméter mindig az oszlopok száma:

panel.setLayout(new GridLayout(1,0));
 
panel.add(gomb1);
panel.add(gomb2);

4 sor és 3 oszlopos példa:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.GridLayout;
 
class Program01 extends JFrame
{
	JButton[] buttons;
	Program01()
	{
		buttons = new JButton[12];
		for(int i=0; i<12; i++)
		{
			buttons[i] = new JButton();
			buttons[i].setText(Integer.toString(i));
			add(buttons[i]);
		}
 
		setLayout(new GridLayout(4, 3));
 
		pack();
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program01();
	}
}

De panelon is használhatjuk a GridLayout elrendezéskezelőt:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.BoxLayout;
 
class Program01 extends JFrame
{
	JButton[] buttons;
	JPanel buttonsPanel;
	JTextField displayTextField;
	Program01()
	{
		buttonsPanel = new JPanel();
		displayTextField = new JTextField();
 
		buttons = new JButton[12];
		for(int i=0; i<12; i++)
		{
			buttons[i] = new JButton();
			buttons[i].setText(Integer.toString(i));
			buttonsPanel.add(buttons[i]);
		}
 
		buttonsPanel.setLayout(new GridLayout(4, 3));
		setLayout(new BoxLayout(getContentPane(), 
			BoxLayout.Y_AXIS));
		add(displayTextField);
		add(buttonsPanel);
		pack();
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program01();
	}
}

TrayIcon

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.SystemTray;
import java.awt.TrayIcon;
import java.awt.AWTException;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JPopupMenu;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import javax.swing.JOptionPane;
 
class Program01 extends JFrame
{
	JButton button1 = new JButton("Kilépés");
	ImageIcon img = new ImageIcon(this.getClass().getClassLoader().getResource("ikon.png"));
	JPopupMenu jpopup = new JPopupMenu();
	Program01()
	{
		JMenuItem exampleMenuItem = new JMenuItem("Példa", new ImageIcon("ikon24x24.png"));
		JMenuItem exitMenuItem = new JMenuItem("Kilépés");
 
		exitMenuItem.addActionListener(new ActionListener()
		{
			public void actionPerformed(ActionEvent e)
			{
				System.exit(0);
			}
		});
		exampleMenuItem.addActionListener(new ActionListener()
		{
			public void actionPerformed(ActionEvent e)
			{
				JOptionPane.showMessageDialog(getContentPane(), "Példa");
			}
		});
 
		jpopup.add(exampleMenuItem);
		jpopup.addSeparator();
		jpopup.add(exitMenuItem);
 
 
		TrayIcon trayIcon = new TrayIcon(img.getImage());
		trayIcon.setImageAutoSize(true);
 
		trayIcon.addMouseListener(new MouseAdapter()
		{
			public void mouseReleased(MouseEvent e)
			{
				jpopup.setLocation(e.getX(), e.getY());
				jpopup.setInvoker(jpopup);
				jpopup.setVisible(true);				
			}
		});
 
		SystemTray sysTray = SystemTray.getSystemTray();
 
		try
		{
			sysTray.add(trayIcon);
		}
		catch(AWTException e)
		{
			e.printStackTrace();
			System.err.println("Rendszer tray ikon");
		}
 
 
		button1.addActionListener(new ActionListener()
		{
			public void actionPerformed(ActionEvent e)
			{
 
				System.exit(0);
			}
		});
		add(button1);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
		setVisible(true);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program01();
	}
}

JToolBar

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JToolBar;
import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.JButton;
 
class Program01 extends JFrame {
	JToolBar toolBar = new JToolBar();
	Program01() {
		JButton button = new JButton("Felirat");
		button.setToolTipText("Szöveg");
		toolBar.add(button);
		add(toolBar, BorderLayout.NORTH);
 
		setSize(800, 600);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setVisible(true);
	}	
	public static void main(String[] args) {
		new Program01();
	}	
}

Esetleg készítsünk egy saját eszköztár osztályt:

public class myToolbar extends JToolBar 
{
  public myToolbar() 
  {
    setName("Eszköztár");
    setBackground(new Color(245, 245, 245));
    setOrientation(1);
    setBorderPainted(false);
    setFloatable(true);
    setOpaque(true);
  }
}

Swing szállak

Ha elindítunk egy Swing programot, akkor az összes tevékenység az EDT-ben fut. Az EDT az Event Dispatching Thread szavak betűiből rövidítés. Ezért, ha kiteszünk egy JButton, amely egy időigényes programot futtat, a programunk várva a feladat befejezését, megmerevedik.

A probléma feloldható, ha az időigényes feladatot külön szálon futtatjuk. Ha azonban a külön szál, ugyanazt a komponenst egy időben akarja elérni, az egyik végrehajtása elmaradhat. Több szál használata esetén ezért a tevékenységeket sorba rendezzük.

Ezért szoktuk használni a SwingUtilities osztályt. Ebben az osztályban az invokeLater() metódusból indítjuk a programunkat.

import javax.swing.SwingUtilities;
 
...
 
  public static void main(String[] args)
  {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
    {
      @Override
      public void run()
      {
        new Program01();
      }
    });
  }

Az invokeLater() tetszőleges szálból hívható, amely az EDT várólistájára helyezi a kívánt tevékenységet.

A következő példában egyik gomb 5 másodperc várakozás után megváltoztatja a programablak címsorát, de közben a másik nyomógomb működik.

Program01.java
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
 
public class Program01 extends JFrame {
	JButton varGomb = new JButton("Vár");
	JButton valtGomb = new JButton("Vált");
	JTextField mezo = new JTextField(4);
 
	public Program01() {
		varGomb.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				varGombActionListener(arg0);
			}
		});
		valtGomb.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				mezo.setText("Valami");
			}
		});
 
		this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
		this.setLayout(new FlowLayout());
		this.add(varGomb);
		this.add(valtGomb);
		this.add(mezo);
		this.pack();
		this.setVisible(true);
	}
 
	private void varGombActionListener(ActionEvent e) {
		(new Thread() {
			public void run() {
				try {
					Thread.sleep(5000);
					setWindowTitle();
				} catch (InterruptedException e) {
					System.err.println("Megszakítási hiba!");
				}
			}
		}).start();
	}
 
	private void setWindowTitle() {
		this.setTitle("Működik");
	}
 
	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				new Program01();
			}
		});
	}
}

Időzítő

javax.swing.Timer

A konstruktor:

Timer(int varakozas, ActionListener figyelo)
 • varakozas - milliszekundum a kezdés és az első esemény között
 • figyelo - előkísztő figyelő (pl. ActionListener), de lehet null is
javax.swing.Timer timer = new javax.swing.Timer(induloVarakozas, this);
timer.setInitialDelay(varakozas);
timer.start(); 

Ablakállapotok kezelése

Az ablak bezárása előtt mentés:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.event.WindowStateListener;
import java.awt.event.WindowEvent;
class Program01 extends JFrame
{
	Program01()
	{
		addWindowStateListener(new WindowStateListener()
		{
			public void windowStateChanged(WindowEvent e)
			{
				windowStateListener(e);
			}
		});
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	private void windowStateListener(WindowEvent e)
	{
		if(e.getNewState()==WindowEvent.WINDOW_CLOSED)
		{
			//ide jön a mentés
		}
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		new Program01();
	}
}

JLayeredPane

A JLayeredPane lehetővé teszi rétegek kezelését. A rétegkezelést Z index, vagy sorrendnek is hívjuk.

A következő példában nyomógombokat helyeztünk egymás felé:

import javax.swing.JLayeredPane;
...
class RetegesPanel extends JLayeredPane {
  public RetegesPanel(){
    setComponentZOrder(button1, 1); 
    setComponentZOrder(button2, 1);		
    setComponentZOrder(button3, 0);
  }
}

Ha az egyik gomb felé viszem az egeret, akkor az a gomb felülre kerül.

Ha szeretnénk mindig az adott Z sorrendben látni a gombokat, akkor használjuk a setLayer() metódust:

import javax.swing.JLayeredPane;
...
class RetegesPanel extends JLayeredPane {
  public RetegesPanel(){
	setLayer(button1, 0);
	setLayer(button2, 0);
	setLayer(button3, 1);
  }
}

Így, ha az egeret egy gomb felé viszem, az adott rétegben marad.

Az ide vonatkozó hivatalos dokumentáció

Fókusz

Az ablakos program esetén mindig van egy ablakunk, amelyet frame-nek is szoktunk nevezni. Az ablakon komponenseket helyezünk el, amelyek közül egy mindig fókuszban van. A fókusz alatt értjük, hogy aktívvá válik, kissé megváltozik a színezete, stb. Mindig a fókuszban lévő komponensen tudunk egy billentyűnyomást figyelni.

Ha azt szeretnénk, hogy mindig figyeljünk bizonyos billentyűket, akkor a fókuszt tegyük mindig vissza az ablakra:

this.requestFocus();

Néha szeretnénk a fókuszt tiltani, vagy éppen újra engedélyezni. A Component osztály rendelkezik egy setFocusable() metódussal. Szintaktikája:

setFocusable(boolean focusable)

Segítségével a Component osztály vagy azok leszármazott osztályaiból példányosított objektumoknak beállítható a fókusz engedélyezése vagy tiltása.

Az ablakkeretre tehető komponensek (JButton, JTextField, stb) őse között szerepel a Component osztály, ezért mindegyiknél használható a metódus.

button1.setFocusable(false);

jDesktopPane

A jDesktopPane segítségével virtuális asztal létrehozása lehetséges. A virtuális asztalra jInternalFrame ablakok helyezhetők. Az ablakoknak beállítható az átméretezhetőség, ikonállapotba helyezhetőség, maximalizálás stb.

JDialog

Ha a JDialog ablakot szeretnék a szülőablakhoz igazítani, akkor használhatjuk a következő utasítást:

super.setLocationRelativeTo(parent);
public HelpDialog(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
  super(parent, modal);
  initComponents();
  super.setLocationRelativeTo(parent);
}

A perent objektum automatikusan rendelkezésünkre áll NetBeans esetén.

De így is használható:

public HelpDialog(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
  super(parent, modal);
  initComponents();
  setLocationRelativeTo(parent);
}

TextPane

Mozgás a lap tetejére:

setCaretPosition(0)

Függelék

Füles ablak példa

Négypaneles példa, státuszbárral:

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JLabel;
import java.awt.BorderLayout;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuItem;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.Dimension;
 
class Program01 extends JFrame implements ActionListener
{
	private JTabbedPane tabbedPane;
	private JPanel firstPanel;
	private JPanel secondPanel;
	private JPanel thirdPanel;
	private JPanel fourthPanel;
 
	private JMenuBar menuBar;
	private JMenuItem exitMenuItem;
 
	private StatusBar statusBar;
	public Program01()
	{
		setLayout( new BorderLayout() );
 
		menuBar = new JMenuBar();
		menuCreate();
 
		statusBar = new StatusBar();
		getContentPane().add(statusBar, java.awt.BorderLayout.SOUTH);
 
		firstPanelCreate();
		secondPanelCreate();
		thirdPanelCreate();
		fourthPanelCreate();
 
		tabbedPane = new JTabbedPane();
		tabbedPane.addTab("Első", firstPanel);
		tabbedPane.addTab("Második", secondPanel);
		tabbedPane.addTab("Harmadik", thirdPanel);
		tabbedPane.addTab("Negyedik", fourthPanel);
 
		add(tabbedPane);
 
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setSize(800, 600);
		setVisible(true);
	}
	void firstPanelCreate()
	{
		firstPanel = new JPanel();
		firstPanel.setLayout( null );
		JLabel cimke1 = new JLabel( "Első panel felirata" );
		cimke1.setBounds( 10, 15, 150, 20 );
		firstPanel.add( cimke1 );
	}
	void secondPanelCreate()
	{
		secondPanel = new JPanel();
		secondPanel.setLayout( null );
		JLabel cimke1 = new JLabel( "Második panel felirata" );
		cimke1.setBounds( 10, 15, 150, 20 );
		secondPanel.add( cimke1 );
	}
	void thirdPanelCreate()
	{
		thirdPanel = new JPanel();
		thirdPanel.setLayout( null );
		JLabel cimke1 = new JLabel( "Harmadik panel felirata" );
		cimke1.setBounds( 10, 15, 150, 20 );
		thirdPanel.add( cimke1 );
	}
	void fourthPanelCreate()
	{
		fourthPanel = new JPanel();
		fourthPanel.setLayout( null );
		JLabel cimke1 = new JLabel( "Harmadik panel felirata" );
		cimke1.setBounds( 10, 15, 150, 20 );
		fourthPanel.add( cimke1 );
	}
	void menuCreate()
	{
		JMenu filemenu;
 
		filemenu = new JMenu("Fájl");
		exitMenuItem = new JMenuItem("Kilépés");
 
		exitMenuItem.addActionListener(this);
 
		setJMenuBar(menuBar);
		menuBar.add(filemenu);
		filemenu.add(exitMenuItem);
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent e)
	{
		if(e.getSource() == exitMenuItem)
			System.exit(0);
	}
	public static void main(String args[])
	{
		new Program01();
	}
 
	public class StatusBar extends JLabel
	{
		public StatusBar()
		{
			super();
			super.setPreferredSize(new Dimension(100, 16));
			setMessage("Készen van");
		}
 
		public void setMessage(String message)
		{
			setText(" "+message);
		}
	}
}

Szeparátor

System.getProperty("line.separator")

Ablak stílus

Az eseménykezelőt az ActionListener névtelen példányosításával oldjuk meg. Létrehozunk egy actionPerformed() metódust. Az esemény hatására végrehajtandó kód külön metódusban van, a példában ez a GombActionPerformed().

Program01.java
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
 
 
class Program01 extends JFrame
{
	private JButton gomb;
	Program01()
	{
		gomb = new JButton();
		gomb.setText("Klikkelj ide");
		gomb.addActionListener(new ActionListener()
		{
			public void actionPerformed(ActionEvent e)
			{
				GombActionPerformed(e);
			}
		});
		add(gomb);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		pack();
	}
	private void GombActionPerformed(ActionEvent e)
	{
 
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		try
		{
			for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels())
			{
				if ("Nimbus".equals(info.getName()))
				{
					javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
					break;
				}
			}
		}
		catch (ClassNotFoundException ex)
		{
			java.util.logging.Logger.getLogger(Program01.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
		}
		catch (InstantiationException ex)
		{
			java.util.logging.Logger.getLogger(Program01.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
		}
		catch (IllegalAccessException ex)
		{
			java.util.logging.Logger.getLogger(Program01.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
		}
		catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex)
		{
			java.util.logging.Logger.getLogger(Program01.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
		}
 
		new Program01().setVisible(true);
	}
}

Beállítható:

 • CDE/Motif
 • GTK+
 • Nimbus
 • Metal

Óra részlet

Ha szeretnénk órát készíteni, szükségünk van egy időzítőre, és valahogy le kell kérdeznünk az időt, esetleg még a dátumot is. A programrészt a program konstruktorába tesszük vagy onnan hívjuk. A program része két feliratot is feltételez a GUI felületen. Az egyik timeLabel, a masik dateLabel.

    javax.swing.Timer timer = new Timer(1000, new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String timeStr, dateStr;
        Calendar c = Calendar.getInstance();
        SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
        SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        Date date = c.getTime();
        timeStr = timeFormat.format(date);
        dateStr = dateFormat.format(date);
        timeLabel.setText(timeStr);
        dateLabel.setText(dateStr);        
      }
    } );
    timer.start();
oktatas/programozas/java/java_gui_swing.txt · Utolsó módosítás: 2021/05/02 23:13 szerkesztette: admin