Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:algoritmusok:muveletek_matrixokkal

< Algoritmusok

Műveletek mátrixokkal

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2014
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

A mátrixokról

A mátrixok tulajdonképpen számok téglalap alakú tömbjei. A mátrixokkal való műveletvégzés a tudományos számítások alapjai.

Fogalmak

Meghatározás

Számok táblázatos formában, amelynek n darab sora és m darab oszlopa van.

Példák

A = delim{[}{ matrix{2}{2} { 2 3 5 1 } }{]}

B = delim{[}{ matrix{3}{3} { 2 4 1 2 1 0 {-2} 2 1 } }{]}

C = delim{[}{ matrix{4}{4} { 2 4 1 {-1} 2 1 0 4 {-2} 2 1 5 3 1 0 2 } }{]}

3×4 mátrix:

D = delim{[}{ matrix{3}{4} { 2 4 1 {-1} 2 1 0 4 {-2} 2 1 5 } }{]}

Szögletes zárójelek helyett lehet szimpla zárójel is.

D = ( matrix{3}{4} { 2 4 1 {-1} 2 1 0 4 {-2} 2 1 5 } )

Mátrix indexekkel

A mátrixban minden elemre tudunk hivatkozni az indexük alapján. Az első index a sor jelöli, a második az oszlopot.

delim{[}{ matrix{3}{3} {2_{11} 1_{12} 3_{13} 2_{21} 1_{22} 3_{23} 0_{31} 1_{32} 2_{33}} }{]}

A a_{13} azt jelenti, az első sor, harmadik eleme.

Ha általánosan valamelyik elemre hivatkozunk akkor szokásos forma: a_{ij}. Ahol i sor, j az oszlop.

Főátló

A főátlót azok az elem alkotják, amelyek sor- és oszlopindexei azonosak.

delim{[}{ matrix{3}{3} { 8_{11} {-2_{12}} 2_{13} 3_{21} 5_{22} 2_{23} 0_{31} 0_{32} 3_{33}} }{]}

A fenti mátrixban főátlót a 8 5 és 3-as értékek alkotják, amelyeknek az indexe rendre: 11, 22, 33.

Determináns

A determinánsról

Minden mátrixhoz hozzárendelhető egy szám, amelyet determinánsnak nevezünk.

Ha a determináns 0, akkor szinguláris mátrixról beszélünk.

Ha determináns nem 0, akkor reguláris mátrixról beszélünk.

2x2-s mátrix

A determinánst számítása 2×2 mátrixban:

 • veszem a fő átló elemeinek szorzatát
 • veszem a másik átló elemeinek szorzatát
 • a két szorzat különbsége a determináns

A determináns jelölése:

|A|

vagy:

det(A)

Legyen egy 2×2-es mátrix:

delim{|} { matrix{2}{2} {2 1 3 4} } {|} = 2*4 - 3*1 = 5

Kifejtési tétel

Ha kvadratikus mátrix mérete nagyobb mint 2, a determináns számítása másként történik.

A kifejtéshez ki kell választani egy sort vagy egy oszlopot. Bármely sor vagy oszlop alapján meghatározható a determináns.

Legyen a példa kedvéért a következő mátrix:

( matrix{3}{3} { 2 3 0 4 5 1 6 8 9} )

A bal felső sarkot jelöljük meg „+” jellel. Ez után sakktábla-szerűen a többit is:

Vegyük a kifejtéshez az első oszlopot: 2, 4, 6.

Jelöljük meg közülük az elsőt, azaz a 2-t. A 2-vel azonos sorban és oszlopban lévő elemekkel nem foglalkozunk. Így marad egy 2×2-es mátrix:

matrix{2}{2} { 5 1 8 9}

Ennek kiszámítjuk a determinánsát a 2×2 nagyságú mátrix esetén tanultak alapján.

delim{|} { matrix{2}{2} { 5 1 8 9 } } {|} = 5 * 9 - 8 * 1 = 37

Írjuk fel a fentebb kiválasztott 2-es számot és ezt a 37-es eredményt szorzatként:

2 * 37

Vegyük az oszlop következő elemét, ami 4. A 4-gyel azonos sorokkal és oszlopokkal most nem foglalkozunk. A megmaradt elemek egy megint egy 2×2-es mátrixot alkotnak, aminek kiszámítjuk a determinánsát.

delim{|} { matrix{2}{2} { 3 0 8 9 } } {|} = 3 * 9 - 0 = 27

A 2 * 37 szorzathoz hozzáadjuk az újabbat:

(2 * 37) + (-4 * 27)

A táblázatból látjuk, hogy a 4-es érték negatívan számít.

Vegyük az oszlop utolsó elemét, amely a 6. A hozzátartozó sor és oszlop elemeivel itt sem foglalkozunk:

Kiszámítjuk a megmaradt 2×2-es mátrix determinánsát:

delim{|} { matrix{2}{2} { 3 0 5 1 } } {|} = 3 * 1 - 0 = 3

A fenti szorzatunkhoz hozzáadjuk a 6 * 3 szorzatot. A 6 itt is az oszlop utolsó eleme, a 27 pedig az utóbbi 2×2-es mátrix determinánsa.

A szorzatunk végül: (2 * 37) + (4 * 27) + (6 * 3) Kiszámítva megkapjuk a determinánst:

(2 * 37) + (-4 * 27) + (6 * 3) = -16

A 3×3-as mátrixunk determináns számítás eredménye ezek után így írható fel:

delim{|}{ matrix{3}{3} { 2 3 0 4 5 1 6 8 9} } {|} = -16

4x4-s mátrix

A 4×4-s mátrixot úgy kezdjük mint a 3×3 méret esetén, de most négy oszloppal és sorral számolok. Az elsőként kiválasztott elem esetén, a kiválasztott elemhez tartozó sorok és oszlopokon kívül eső rész nem 2×2-s mátrix, helyette 3×3. A 3×3-as mátrix determinánsát a kifejtési tétellel számoljuk, mint azt az előbb láttuk.

Így járok el a többi sor és oszlop esetén is.

Java megvalósítás

//Determináns számítása:
static double det(double[][] a, int n) {
	double d = 1;
	for(int k=0; k<n; k++){
		for(int i=k+1; i<n; i++) {
			double g = a[i][k] / a[k][k];
			for(int j=k+1; j<n; j++) {
				a[i][j] = a[i][j] - g * a[k][j];
			}
		}
		d = d * a[k][k];
	}
	return d;
}

Mátrix típusok

Skalármátrix

1×1 dimenziós mátrix. Valójában egy szimpla szám.

delim{[}{ matrix{1}{1} {5} }{]}

Oszlopmátrix

delim{[}{  matrix{4}{1} { a_{11} vdots vdots a_{n1}  }  }{]}

Sormátrix

delim{[}{ matrix{1}{4} { a_11 a_12 cdots a_1m  } }{]}

Négyzetes mátrix

Másként kvadratikus mátrix. A mátrix n x n elemből áll.

delim{[}{ matrix{4}{4} { a_11 a_12 cdots a_{1n}   vdots ddots { } vdots  vdots { } ddots vdots  a_{n1} cdots cdots a_{nn}  } }{]}

Nullmátrix

A nullmátrix minden eleme 0.

delim{[}{ matrix{3}{3} {0 0 0 0 0 0 0 0 0} }{]}

Egységmátrix

A főátlóban 1-es értékek vannak, a többi 0.

delim{[}{ matrix{4}{4} {1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1} }{]}

Felső háromszögmátrix

Az átló alatt 0 értékek.

delim{[}{ matrix{4}{4} {4 2 1 2 0 3 3 2 0 0 1 5 0 0 0 2} }{]}

Alsó háromszögmátrix

Az átló fölött nulla értékek.

delim{[}{ matrix{4}{4} {2 0 0 0  3 4 0 0 2 1 3 0 4 2 1 3} }{]}

Diagonális mátrix

A főátlón kívül minden elem 0;

delim{[}{ matrix{4}{4} {2 0 0 0  0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3} }{]}

Mátrix transzponáltja

Transzponálás

A transzponálás a sorok és oszlopok felcserélése.

(matrix {2}{3}{
1 2 3
4 5 6
})
=
(matrix {3}{2}{
1 4
2 5
3 6
})^T

a mátrix (kiindulási táblázat)
5 2 3 4
0 1 4 5
3 2 0 6

A transzponáltja:

b mátrix (a transzponált)
5 0 3
2 1 2
3 4 0
4 5 6

Java megvalósítás

Program01.java
class Program01 {
	static int[][] a = { 
		{5, 2, 3, 4},
		{0, 1, 4, 5},
		{3, 2, 0, 6}};
	static int[][] b = new int[4][3];
 
	public static void transzponal() {
		for(int i=0; i<3; i++) {
			for(int j=0; j<4; j++) {
				b[j][i] = a[i][j];
			}
		}	
	}
	public static void kiir(int sor, int oszlop, int[][] matrix) {
		for(int i=0; i<sor; i++) {
			for(int j=0; j<oszlop; j++) {
				System.out.print(matrix[i][j] + " ");
			}
			System.out.println();			
		}
	}
	public static void main(String[] args) {
		kiir(3, 4, a);
		System.out.println("------------");
		transzponal();
		kiir(4, 3, b);
	}
}

Eredmény:

5 2 3 4 
0 1 4 5 
3 2 0 6 
------------
5 0 3 
2 1 2 
3 4 0 
4 5 6 

Mátrix szorzata

Szorzás

Meg kell vizsgálnunk a szorzás elvégezhető-e.

A következő nagyságú mátrixok szorozhatók:

n * k és k * m

Ahol n*k az első mátrix méretei, és k*m a másik mátrix méretei. A két mátrix akkor szorozható, ha k méreteik megegyeznek. Az összeszorzott mátrix mérete: n * m lesz.

n * k és k * m eredmény: n * m

Mátrix műveletek

 • Nem kommutatív a szorzásra nézve→ A * B != B * A
 • Asszociatív → (A * B) * C = A * (B * C)

Mátrixok szorzása

a mátrix
1 2
3 4
b mátrix
10 20 30
40 50 60
a * b eredménye
90 120 150
190 260 330

Megvalósítás Java nyelven

Program01.java
class Program01 {
	static int[][] a = { 
		{1, 2},
		{3, 4}
		};
	static int[][] b = { 
		{10, 20, 30},
		{40, 50, 60}		
		};
	static int[][] c = new int[2][3];
 
	public static void szoroz() {
		int m = 2, n = 2, k = 3; //m-oszlop, n-sor (k-oszlop)
		int sum=0;
 
		for (int i = 0 ; i < n ; i++ ) {
			for (int j = 0 ; j < k ; j++ ) {
				for (int p = 0 ; p < m ; p++ ) {
					sum = sum + a[i][p] * b[p][j];
				}
				c[i][j] = sum;
				sum = 0;
			}
		}	
	}
	public static void kiir(int sor, int oszlop, int[][] matrix) {
		for(int i=0; i<sor; i++) {
			for(int j=0; j<oszlop; j++) {
				System.out.print(matrix[i][j] + " ");
			}
			System.out.println();			
		}
	}
	public static void main(String[] args) {
		kiir(2, 2, a);		System.out.println("------------");
		kiir(2, 3, b);		System.out.println("------------");
		szoroz();
		kiir(2, 3, c);
	}
}

Eredmény:

1 2 
3 4 
------------
10 20 30 
40 50 60 
------------
90 120 150 
190 260 330

Mátrix inverze

Az invertálásról

Keressük azt a mátrixot, amelyet megszorozva az eredeti mátrixot, az egységmátrixot kapjuk.

Az eredmények közönséges törtként:

Az eredmények tizedestörtként:

Invertálás Gauss–Jordan-eliminációval

Legyen A mátrix. Keressük az inverzét, amit így jelölünk: A-1

A = (matrix{2}{2} { 2 1 3 4 })

Egy mátrix nem invertálható ha a determinánsa 0.

Ezért számítsuk ki a determinánst:

det A = 2 * 4 - 3 * 1 = 5 ≠ 0

Nem nulla, így a mátrix invertálható.

Leírjuk az A mátrixot és mellé az E egységmátrixot:

[A|E]

( matrix{2}{4} { 2 1 1 0 3 4 0 1 } )

Osztjuk az első sort 2-vel:

(matrix{2}{4} {
1 		{1/2} 		{1/2} 		0
3 		4			0 			1 
})

Hozzáadjuk a második sorhoz az első -3 szorosát:

(matrix{2}{4} {
1		{1/2}		{1/2}		0  
0		{5/2}		{-3/2}		 1
})

Osztjuk a második sort 5/2-vel:

(matrix{2}{4} {
1		{1/2}		{1/2}		0  
0		1			{-3/5}		{2/5} 
})

Hozzáadjuk az első sorhoz, második sor -1/2 szeresét:

(matrix{2}{4} {
1		0			{4/5}		{-1/5}
0		1 			{-3/5}		{2/5} 
})

Az eredmény:

A-1 = (matrix{2}{2} {
{4/5}		{-1/5}
{-3/5}		{2/5} 
})

Java Megvalósítás

Program01.java
import java.util.Scanner; 
 
class Program01 {
 
	public static void main(String[] args) {
		Scanner in = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Mátrix invertálása");
 
		System.out.print("Mátrix mérete: ");
		int size = in.nextInt();
 
		double[][] a = new double[size][size+size];
 
 
		//Az egységmátrix elkészítése
		for (int i = 0; i < size; i++) {
			for (int j = 0; j < size+size; j++) {
				if (j == i + size) {
					a[i][j] = 1;
				} else {
					a[i][j] = 0;
				}
			}
		}
 
		//Mátrix bekérése
		System.out.printf("\nÍrd be a %d X %d mátrixot:\n", size, size);
		for (int i = 0; i < size; i++) {
			for (int j = 0; j < size; j++) {				
				a[i][j] = in.nextDouble();
			}
		}
 
 
		if(det(a, size)==0) {
			System.out.println("Nem invertálható, mert a determinánsa 0");
		}else {		
			inverz(a, size);
			kiir(a, size);
		}
	}
 
	//Determináns számítása:
	static double det(double[][] a, int n) {
		double d = 1;
		for(int k=0; k<n; k++){
			for(int i=k+1; i<n; i++) {
				double g = a[i][k] / a[k][k];
				for(int j=k+1; j<n; j++) {
					a[i][j] = a[i][j] - g * a[k][j];
				}
			}
			d = d * a[k][k];
		}
		return d;
	}
 
	static void inverz(double[][] a, int size) {
		//Oszloponként változtatok
		for (int i = 0; i < size; i++) {
			reduction(a, size, i, i);
		}		
	}
 
 
	static void kiir(double[][] a, int size) {
		System.out.println("\nInverz mátrix");
		for (int i = 0; i < size; i++) {			
			for (int j = 0; j < size; j++) {
				System.out.printf("%8.2f", a[i][j + size]);
			}
			System.out.println();
		}
 
	}
 
	static void reduction(double a[][], int size, int pivot, int col) {
		double factor = a[pivot][col];
 
		for (int i = 0; i < 2 * size; i++) {
			a[pivot][i] /= factor;
		}
 
		for (int i = 0; i < size; i++) {
			if (i != pivot) {
				factor = a[i][col];
				for (int j = 0; j < 2 * size; j++) {
					a[i][j] = a[i][j] - a[pivot][j] * factor;
				}
			}
		}
	}
}

Függelék

Mátrix invertálás példa

mátrix
7 1 1
1 3 2
6 4 1

Gauss-Jordan elimináció

Hozzáadjuk az egységmátrixot
7 1 1 1 0 0
1 3 2 0 1 0
6 4 1 0 0 1

Az első sort osztom 7-tel:

1sor = 1sor/7
1 1/7 1/7 1/7 0 0
1 3 2 0 1 0
6 4 1 0 0 1

Hozzáadjuk a kettes sorhoz az első sor -1 szeresét:

2sor = 1sor * -1 + 2sor
1 1/7 1/7 1/7 0 0
0 20/7 13/7 -1/7 1 0
6 4 1 0 0 1
3sor = 1sor * -6 + 3sor
1 1/7 1/7 1/7 0 0
0 20/7 13/7 -1/7 1 0
0 22/7 1/7 -6/7 0 1
2sor = 2sor : 20/7
1 1/7 1/7 1/7 0 0
0 1 13/20 -1/20 7/20 0
0 22/7 1/7 -6/7 0 1
3sor = 2sor * -22/7 + 3sor
1 1/7 1/7 1/7 0 0
0 1 13/20 -1/20 7/20 0
0 0 -19/10 -7/10 -11/10 1
3sor = 3sor : -19/10
1 1/7 1/7 1/7 0 0
0 1 13/20 -1/20 7/20 0
0 0 1 7/19 11/19 -10/19
2sor = 3sor * -13/20 + 2sor
1 1/7 1/7 1/7 0 0
0 1 0 -11/38 -1/38 13/38
0 0 1 7/19 11/19 -10/19
1sor = 3sor * -1/7 + 1sor
1 1/7 0 12/133 -11/133 10/133
0 1 0 -11/38 -1/38 13/38
0 0 1 7/19 11/19 -10/19
1sor = 2sor * -1/7 + 1sor
1 0 0 5/38 -3/38 1/38
0 1 0 -11/38 -1/38 13/38
0 0 1 7/19 11/19 -10/19

A mátrix inverze:

Eredmény
5/38 -3/38 1/38
-11/38 -1/38 13/38
7/19 11/19 -10/19

Mátrix invertálás példa 2

mátrix
1 2
3 4

Gauss-Jordan elimináció

Hozzáadjuk az egységmátrixot
1 2 1 0
3 4 0 1
2sor = (1sor * -3) + 2sor
1 2 1 0
0 -2 -3 1

A második sort osztom -2-vel:

2sor = 2sor : -2
1 2 1 0
0 1 3/2 -1/2
1sor = (2sor * -2) + 1
1 0 -2 1
0 1 3/2 -1/2
Eredmény
-2 1
3/2 -1/2

Mátrix invertálás példa 3

mátrix
5 2
3 6

Gauss-Jordan elimináció

Hozzáadjuk az egységmátrixot
5 2 1 0
3 6 0 1
1sor = 1sor : 5
1 2/5 1/5 0
3 6 0 1
2sor = (1sor * -3) + 2sor
1 2/5 1/5 0
0 24/5 -3/5 1
2sor = 2sor : 24/5
1 2/5 1/5 0
0 1 -1/8 5/24
1sor = (2sor * -2/5) + 1sor
1 0 1/4 -1/12
0 1 -1/8 5/24
Eredmény
1/4 -1/12
-1/8 5/24
oktatas/programozas/algoritmusok/muveletek_matrixokkal.txt · Utolsó módosítás: 2020/06/07 23:51 szerkesztette: admin