Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:linux:sudo

< Linux

Sudo

A sudo

A sudo lehetővé teszi rendszergazdai parancsok felhasználóhoz vagy csoporthoz kötését. Általában a rendszergazdai jogosultságokat adunk vele más felhasználóknak. Egy komplett rendszergazdai lehetőség is átadható. A parancsok végrehajtásához bekérhető a felhasználó saját jelszava. Hálózatos rendszerben adott gépekhez köthető a parancs végrehajtása.

Az Ubuntu és a LinuxMint rendszerek alapértelmezetten rendszergazdai jogokat csak a sudo-n keresztül biztosítanak, a root felhasználó nem kap jelszót.

Sudo beállítások

A sudo beállításait fájlokból közvetlenül nem szerkesztjük. Helyette a következő parancsot használjuk:

# visudo

A visudo parancs az alapértelmezett szövegszerkesztővel nyitja meg visudo beállításait. Ez alapértelmezetten a vi. Ezt megváltoztathatjuk a következő paranccsal:

# update-alternatives --config editor

Szintaxis:

<username> ALL=NOPASSWD: ALL

Példa:

joska ALL=NOPASSWD: ALL

A NOPASSWD nélkül kéri az adott felhasználó jelszavát.

Adott parancs esetén NOPASSWD:

janos ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/useradd
janos ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/valami.sh

Beállítás parancssorból

A sudo segítségével rendszergazdai jogokat adhatunk a normál felhasználók számára. A rendszergazdai jogok beállíthatók csak egyes parancsokra.

Jóskának rendszergazdai jogok:

echo "joska ALL=(ALL:ALL) ALL" | (EDITOR="tee -a" visudo)

A joska használhatja a mount parancsot:

echo "joska  ALL=(ALL) /bin/mount,/bin/umount" | (EDITOR="tee -a" visudo)

A joska használhatja a mount parancsot jelszó nélkül:

echo "joska  ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount,/bin/umount" | (EDITOR="tee -a" visudo)

A samba csoport használhatja a mount parancsot:

echo "%samba   ALL=(ALL) /bin/mount,/bin/umount" | (EDITOR="tee -a" visudo)

Források

oktatas/linux/sudo.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/16 20:32 szerkesztette: admin