Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:koenyvtarismeret:koenyvtarak

< Könyvtárismeret

Könyvtárak

Fogalom

OPAC

Az OPAC a Online public access catalog rövidítése. Könyvtárak online adatbázisa.

A könyvtárról

A könyvtár intézményes formában, információs eszközök gyűjtőhelye. A könyvtár az állományait folyamatosan bővíti. Gondoskodik az adathordozók rendszerezéséről, katalogizálásáról.

A könyvtár segíti a kulturális rekreációt, az oktatást, a tájékoztatást.

Könyvtárat természetesen bárki létrehozhat, ezt a törvény nem korlátozza.

Osztályozás

Fentartó szerint:

 • állami
 • önkormányzati
 • egyházi

Minősítés szerint

 • nemzeti - egy nemzet dokumentumai, más könyvtárak állománya
 • tudományos - intézmények, kutatási helyek
 • szakkönyvtár -
 • közkönyvtár - önkormányzat feladata; helyismereti információk
 • nyilvános - '97 CXL tv. előírja a mindenki által használható könyvtér létét

Ma már sok iskola rendelkezik saját könyvtárral. Kisebb településeken az iskola könyvtára a közművelődési könyvtár. Az első iskolai könyvtárak a felsőoktatásban jöttek létre. Az iskolai könyvtárak segítik az oktatást, de az iskolában tanítják is a könyvtárhasználatot.

Kialakítás szerint:

 • zárt raktári rendszer (rendszerezett marad)
  • olvasás
  • katalógus böngészés
 • szabadpolcos
  • közvetlen hozzáférés a polcon
  • sérülhet az adathordozó
  • sérülhet a rendszerezettség
 • vegyes
  • fokozott értékű kiadványok zártan
  • népszerűbb kiadványok szabadpolcos

A könyvtár hatásai

 • szórakozás
 • oktatás
 • kutatás
 • fejlesztés
 • tanulás élethosszig

A könyvtár feladatai

 • gyűjtés
 • feldolgozás
 • rendszerzés
 • tárolás
 • visszakeresés

Magyar nemzeti könyvtár

Létrejött 1802 november 25-én. Gróf Széchenyi Ferenc saját könyvtárát adta. 15000 könyv, nyomtatvány, kézirat, térkép, rézmetszet, érme.

1846-tól a Nemzeti Múzeumban.

1985-től a Budavári Palota F épület.

A cenki könyvtár kiegészíti.

Könyvtár szolgáltatásai

A következőket biztosíthatja egy könyvtár:

 • helyben használat
 • kölcsönzés
 • másolás
 • információ szolgáltatás
oktatas/koenyvtarismeret/koenyvtarak.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 18:07 szerkesztette: admin