Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:aruterito:tetelek

< Áruterítő

Ismeretanyag felmérés

Az OKJ vizsgán való részvétel feltétel a modulonkénti vizsga megléte.

Tételek

001

Az Európai Unió és Magyarország összehangolják közlekedéspolitikájukat. Mutassa be az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikájának fő elemeit! Melyek a Magyarországon átvezető „Helsinki folyosók” és TEN-T hálózati elemek? Milyen kapcsolat van a közlekedés és a többi gazdasági ág között?

002

Egy külföldi nagyvállalat szeretne hazánkban is üzlethálózatot nyitni. A legfontosabb értékesítési pontokat országos hálózatban szeretné kiépíteni, úgy, hogy a főbb központokba települne be először. Segítsen az ide érkező vezetőknek, és mutassa be hazánk természetföldrajzi és közlekedésföldrajzi adottságait, hierarchikus terület-beosztási rendszerét!

003

Mutassa be, hogy milyen útvonalon juttatná el a mellékelt feladatban megjelölt helyre a megnevezett árut közúton, illetve, ha vasúti szállítást is igénybe szeretne venni! Jellemezze térkép felhasználásával a – feladatban kiválasztott – terület fontosabb domborzati és gazdaságföldrajzi jellemzőit is!

004

Hogyan segítik a korszerű elosztásirányítási módszerek, a számítógéppel segített útvonaltervezés, járattervezés a disztribúciót? Említsen a gyakorlatban alkalmazott módszereket!

005

A mellékelt térkép felhasználásával ismertesse a főbb európai közlekedési és szállítási hálózatokat és csomópontokat! Térjen ki a logisztikai központok szerepének ismertetésére is!

006

A mellékelt térképek felhasználásával ismertesse a magyarországi közúti, vasúti, vízi, légi szállítás fő vonalait! Mutassa be a tranzitútvonalakat és a legfontosabb határátkelőket!

007

Milyen kapcsolat van a logisztika és az infrastruktúra között? Milyen módon juthat el nagy mennyiségű kőolaj és földgáz külföldről Magyarországra? Ismertesse a magyarországi vezetékes szállítás fő vonalait! Mondjon konkrét példákat arra, hogy milyen iparágak használják ezt a szállítási formát! Hol kapcsolódik Magyarország villamosenergia-hálózata az európai hálózathoz? Hol vannak csatlakozási pontok? Melyek a magyar távvezeték hálózat legfontosabb elemei?

008

Megbízták Önt azzal, hogy készítsen összeállítást arról, mikor melyik közlekedési alágazathoz tartozó fuvarozási szolgáltatást érdemes igénybe venni. Melyek az egyes fuvarozási módok árképzésének jellemzői? Milyen szempontok alapján készíti el az összehasonlítást? Térjen ki a szállítmánybiztosítás kérdéskörére is!

009

Vállalatánál nemrég komoly probléma merült fel egy nagyméretű rakomány vevőhöz történő eljuttatásával, ezért megbízták Önt, hogy készítsen ismertető anyagot a közlekedési alágazatok infrastruktúrájáról és a fuvareszközökről. Foglalja össze az ismertető anyag főbb tartalmi elemeit!

010

Felettese megbízta azzal, hogy készítsen egy összeállítást az egyes fuvarozási módok előnyeiről és hátrányairól. Milyen szempontokat vesz figyelembe az összehasonlításnál? Hasonlítsa össze az egyes áruszállítási módokat!

011

Felettese elégedetlen az elosztáshoz kapcsolódó mutatókkal és a fuvarszervezéssel, ezért megbízta Önt azzal, hogy dolgozza ki az elosztás továbbfejlesztésének lehetséges módját. Ismertesse a korszerű elosztási, szállításirányítási rendszer célkitűzéseit, és a tervek készítésénél figyelembe veendő szempontokat!

012

Az utóbbi időben vállalatánál sok kár keletkezett azért, mert fuvarozás során megsérült az áru. Az Ön feladata az árusérülés elleni védekezés kidolgozása. Ismertesse az árukat érő igénybevételeket és az igénybevétel elleni védekezés eszközeit, módszereit!

013

Az okmányminták közül válassza ki a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó okmányokat! Ismertesse a közúti fuvarozási okmányok tartalmi és formai követelményeit, kezelésük módját!

014

Az okmányminták közül válassza ki a vasúti fuvarozáshoz kapcsolódó okmányokat! Ismertesse a vasúti fuvarozási okmányok tartalmi és formai követelményeit, kezelésük módját!

015

Az okmányminták közül válassza ki a vízi (belvízi és tengeri) fuvarozáshoz kapcsolódó okmányokat! Ismertesse a vízi fuvarozási okmányok tartalmi és formai követelményeit, kezelésük módját! 16. Az okmányminták közül válassza ki a légi fuvarozáshoz kapcsolódó okmányt! Ismertesse a légi fuvarozás sajátosságait és a fuvarozási okmány tartalmi és formai követelményeit, kezelésének módját!

017

Vállalatánál azzal bízták meg, hogy korszerűsítse a logisztikai célokat szolgáló csomagolást, és ismertesse az egységrakomány-képzés lehetséges eszközeit és módszereit. Mutassa be a csomagolás logisztikai szerepét, megjelenési formáit, funkcióit, a csomagolás szabályozását! Ismertesse az egységrakomány-képzés eszközeit és módszereit!

018

A mellékelt példa alapján ismertesse a DRP (elosztási erőforrás tervezés) elkészítéséhez szükséges információkat, a tervezés menetét, és a DRP kapcsolódását az MRP-hez (anyagszükséglet tervezés)!

019

Munkahelyén vita alakult ki arról, hogy egy bizonyos szállítmányozási szerződés megkötésekor milyen paritást célszerű választani. A bizonytalanság megszüntetésére felettese megbízta azzal, hogy dolgozza ki az Incoterms klauzulákról szóló ismertetőt. Mutassa be az Incoterms-ben szabályozott kérdéseket! Csoportosítsa a klauzulákat!

020

Önök szállítmányozóval állnak kapcsolatban külkereskedelmi ügyleteik során. Milyen adatokat kell megadniuk ahhoz, hogy a szállítmányozó megfelelően köthesse meg a fuvarozási és egyéb szerződéseket? Ki bízza meg a szállítmányozót (exportőr vagy importőr) a nemzetközi fuvarozási szerződés megkötésével, és ki viseli a költségeket és kockázatokat, ha a külkereskedelmi ügylet paritása a. EXW feladó telephelye b. FCA feladási repülőtér c. CFR rendeltetési kikötő d. DAF tranzitország határa e. DDU címzett telephelye?

oktatas/aruterito/tetelek.txt · Utolsó módosítás: 2021/05/14 18:26 szerkesztette: admin