Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:web:jquery:jquery_es_php

< jQuery

jQuery és a PHP

Lista átadása PHP scriptnek

Legyen egy kattintás eseményre reagáló script részlet:

$('#savebtn').click(function() {
  var tasks = new Array();
  $('#list li input').each(function(index) {
    var ready = false;
    if($(this).is(":checked")) {
      ready = true;
    }else {
      ready = false;
    }
    var task = $(this).parent().text();
    tasks.push({ task: task, ready: ready });
  });
 
  $.post('save.php', { tasks: tasks })
  .done(function(){
    alert('Mentés megtörtént');
  });
});

Megjegyzés: A $.post() függvény nincs benne a Bootstrap mellé terjesztett slim jQuery verzióra.

PHP script átveszi az adatokat

save.php
<?php
 
$tasks = $_POST['tasks'];
 
$jsonFormTaks = json_encode($tasks, JSON_PRETTY_PRINT);
file_put_contents('tasks.json', $jsonFormTaks);

Adatok átvétele PHP kódból

$('#loadbtn').click(function() {
  $.post('load.php', function( data ){
    $.each(JSON.parse(data), function(index, obj) {
      var ready = '';
      if(obj['ready'] == 'true') {
        ready = 'checked';
      }
      var element = '<input type="checkbox" class="mr-2" '+ ready +'>';
      $('#list').append('<li class="list-group-item">'+element+ obj['task']+'</li>');
    });
  });
});

A példában JSON.parse natív függvényt használjuk a tömb értelmezésre. Szokták még ajánlani a $.parseJSON függvényt, de a jQuery 3.0 óta elavultnak számít.

PHP script átadja az adatokat

load.php
<?php
 
$tasks = file_get_contents("tasks.json");
echo $tasks;
oktatas/web/jquery/jquery_es_php.txt · Utolsó módosítás: 2020/01/25 19:56 szerkesztette: admin