Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:web:javascript:javascript_nyelv

< JavaScript

A JavaScript nyelv

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2011, 2013, 2014, 2015, 2020
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

A JavaScript története

A JavaScriptet eredetileg Mocha néven hozták létre 1995-ben, de emlegették Netscape Scripting Language néven is. A nyelv a Java programozási nyelven alapszik, de attól jóval szerényebb lehetőségekkel rendelkezik. A HTML 2.0 és 3.0 ajánlások idején a weblapok interaktivitása kimerült a linkekben és elküdhető táblázatokban. Nem volt JavaScript és Java. A Mocha-t később átnevezték LiveScript-re, amelyből lett a JavaScript. A JavaScript név felvétele után lett leginkább hasonló a Java szintaktikájához.

Manapság szokás az ECMA script egy dialektusaként beszélni róla. Az ECMAScript a JavaScript(Netscape) és a JScript(Microsoft) által létrehozott nyelvekből alkotott szabvány. A szabványosítást a Netscape kezdeményezte 1996-ban, az első ECMAScript szabvány 1997-ben jelent meg. A jelenlegi utolsó, hármas számú változat 1999-ben jelent meg.

Elvárások

Az anyagrész feldolgozásához a következők ismerete szükséges:

 • HTML
 • CSS

Helló Világ

index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<script>
alert("Helló Világ");
</script>
 
</head>
<body>
 
</body>
</html>

A JavaScript jellemzői

 • Case-sensitive nyelv. Vagyis a kis és nagybetűk különböznek.
 • Nem típusos nyelv, azaz a változókat nem kell deklarálni használat előtt.

JavaScript beillesztése

A JavaScript beilleszthető a weboldal forrásába, de külön állományban is tarthatjuk, ugyanakkor megvalósítható egy tagen belül is. Ha egy weboldalon az adott tagen belül valósítjuk meg, akkor inline javascriptről beszélünk. A weblapon belül „script” elemek közé helyezett kód esetén internal javascriptről beszélünk. Ha külön állományba tesszük a kódot, akkor external javascriptről beszélünk.

A következőkben ezekre látunk egy-egy példát.

Inline

A JavaScript soron belül az adott objektumnál van megvalósítva.

index.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>SWBin</title>
</head>
<body>
 <button onclick="alert('Helló Világ');">Indul</button>
</body>
</html>

Internal

Internal megvalósítás esetén a JavaScript kódot állományon belül hozzuk létre. Ez lehet a HTML fej vagy törzs része egyaránt.

index.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>SWBin</title>
</head>
<body>
 <button onclick="csinald()">Indul</button>
 <script>
  function csinald() {
    alert('Helló Világ');
  }
 </script>
</body>
</html>

External

A JavaScriptet külön állományban is megvalósíthatjuk. Ezt nevezzük External megvalósításnak. A HTML oldalon csak egy hivatkozást teszünk az adott JavaScript állományra.

index.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>SWBin</title>
<script src="script.js"></script>
</head>
<body>
 <button onclick="csinald()">Indul</button>
</body>
</html>
script.js
function csinald() {
  alert('Helló Világ');
}

Kódolás megadása

Ha JavaScript kódunk olyan karaktereket is tartalmaz, amely majd a weboldalon megjelenhet, akkor szükség lehet a kódolás megadására. Ezt a script elem charset tulajdonságával adhatjuk meg.

<script src="myscripts.js" charset="UTF-8"></script>

Kivitel

A JavaScript kiviteli felülete a böngésző. Három lehetőségünk van.

Írás a konzolra

A konzol nem az a felület, ami alapértelmezésként megjelenik egy böngészőben. A console a fejlesztők felülete, amely általában F12 billentyűvel jeleníthető meg.

console.log("Szöveg a konzolra");

Írás a párbeszédablakba

A párbeszédablak sem az alapértelmezett megjelenési felület. A párbeszéd ablak viszont ehhez a felülethez tartozik, tulajdonképpen egy felugró ablak.

alert("Szöveg párbeszédablakban");

Írás weboldalra

A JavaScript segítségével írhatunk az adott weboldalra, amely azonban törli a többi tartalmat.

document.write("Szöveg weblapra");

Írás megadott helyre

A weboldalra persze több módon is írhatunk. Írhatunk adott elemek közzé, csak valahogy azonosítani kell azt az elemet, amelynek tartalmát szeretnénk megváltoztatni.

Egy HTML elem tartalmának írása azonosító alapján:

document.getElementById("azonosito").innerHTML = "Szöveg HTML elembe";

Az első p elem tartalmának írása:

document.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML="Az első p elem tartalma";

Jó kérdés, hogy a konzolt hol látjuk? Chrome böngészőben, Shift+Ctrl+i vagy csak F12. Firefox böngészőben Shift+Ctrl+k, de ha telepítve van a Firebug plugin akkor ott is használható az F12.

index.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>SWBin</title>
</head>
<body>
 <button onclick="csinald()">Indul</button>
 
 <script>
  function csinald(){
   	console.log("Helló"); 
  }
 </script>
 
</body>
</html>

Escape szekvenciák

Ha egy karaktersorozatot küldök a böngészőbe, akkor azt mindig idézőjelek közzé írom, amelyek megjelennek a weboldalon, vagy egy párbeszédablakban vagy a konzolon. Egyes karaktereknek lehet speciális jelentése is. A speciális jelentést a (\) karakter jelzi. Ha például az (n) betűnek szeretnék speciális jelentést adni, akkor elé írok egy vissza-perjelet:

\n

Az n betű helyett egy sortörés íródik a HTML oldal forrásába.

\n sortörés
\t tabulátor
\' aposztróf
\„ idézőjel
\\ vissza-perjel
\b Backspace
\xXX Latin-1 karakter hexadecimális értékkel megadva.
\uXXXX Unicode karakter hexadecimális értékkel megadva.
 • A A latin-1 kódolással: \x41
 • A π unicode karakterrel: \u03c0

JavaScript változók

JavaScriptben a következő típusok vannak:

 • karaktersorozatok
 • számok
 • logikai értékek

A típusokat a változók használata előtt nem kell megadni.

A változónevek kezdődhetnek betűvel (a-z vagy A-Z) vagy '_' (alulvonás) karakterrel. Ez után számok is előfordulhatnak a változónévben.

Változó két módon hozható létre

 • var változónév = érték
 • változónév = érték

A var kulcsszó használata nem kötelező.

Karaktersorozatok

"alma"
'körte'

Mind a kettő helyes

Ha számokat karaktersorozatként tárolunk, műveleteket akkor is végezhetünk velük.

Állandók

Az állandókat a const kulcsszóval vezetjük be és szokás szerint nagybetűvel írjuk őket.

const MAX = 500;
const USER_ID = 10;
const EGYIK_ALLANDO = 0, MASIK_ALLANDO=1;

Foglalt szavak

Miért foglaltak? Mert nem használhatjuk őket azonosítóként, mivel a JavaScript már használja ezeket.

abstract boolean break byte case catch char class const continue debugger
default delete do double else enum export extends false final finally float
for function goto if implements import in instanceof int interface long
native new null package private protected public return short static super
switch synchronized this throw throws transient true try typeof var
volatile void while with

Operátorok

Aritmetikai operátorok

+ Összeadás
- Kivonás
* Szorzás
/ Osztás
% Maradékképzés
++ Emelés
-- Csökkentés

Összerendelő operátorok

Operátor Példa Egyezik ezzel
= x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x /= y x = x % y

Összeadás

var osszeg = 3 + 2;

Vagy

var a = 3;
var b = 2;
var osszeg = a + b;

Az eredmény: 5

De nézzük, azt az esetet amikor bekérjük a számokat.

var a = window.prompt("Szám1: ");
var b = window.prompt("Szám2: ");
var osszeg = (a + b);
alert(osszeg);

Ha bemenőparaméternek megadunk 3 és 2-őt, a fenti esetben az „osszeg” változó értéke 32 és nem 5, mivel karaktersorozatként értelmezi a JavaScript. Ezért konvertálnunk kell számmá. Erre a parseInt és parseFloat függvények használhatók:

var a = window.prompt("Szám1: ");
var b = window.prompt("Szám2: ");
var osszeg = (parseInt(a) + parseInt(b));
alert(osszeg);

Logikai operátorok

var egy = 1;
var zero = 0;
 
console.info(egy || zero);
console.info(egy && zero);

Az első info() 1-gyel tér vissza, a második 0-val.

console.info(egy && ot);

Visszatér 5-tel.

Típusok

 • számok
 • karaktersorozatok
 • objektumok

Egy típusos nyelv esetén hibát ad a következő:

var a = 14 + "alma";

A JavaScript nyelvben a 14 karaktersorozatként hozzáadódik az alma szóhoz.

És mi történik ebben az esetben:

var a = 14 + 5 + "alma";

A JavaScript balról jobbra értékeli ki a kifejezést. Először két számmal találkozik, ezért számként összeadja azokat; megkapjuk a 19-t. A 19 már karaktersorozatként adódik az „alma” szóhoz.

Az eredmény:

19alma

A következő példában a számok a karaktersorozat után találhatók:

var a = "alma" + 14 + 5;

Mivel elsőként egy karaktersorozattal találkozik az értelmező, ezért a 14 és az 5-s értéket is karaktersorozatként értelmezi. Az eredmény:

alma145

Dinamikus típusok

Ha létrehozunk egy változót, később többféle típust elhelyezhetünk benne.

var a;
a = 145;
a = "alma";

A példánkban, létrehoztunk egy a változót, majd egy számot helyezünk el benne, a 145-t. Az utolsó sorban karaktersorozatot helyezünk el benne.

Karaktersorozat

A karaktersorozat állandót két módon is megadhatom.

var gyumolcs = "alma";
var gyumolcs = 'alma';

Beágyazás:

var mondat1 = "alma a 'teremtésben'";
var mondat2 = 'alma a "teremtésben"';

Számok

var szam = 38.00; //tizedesjegyek (decimals)
var szam = 38; //tizedesjegyek nélkül

Nagy számok:

var szam1 = 25e4;   // 250000
var szam2 = 25e-4;   // 0.0025

Logikai típus

var a = 5;
var b = 5;
var c = 8;
 
(a == b) // az eredmény true
(a == c) // az eredmény false

Tömb

var gyumolcsok = ['alma', 'körte', 'barack'];

Objektum

var dolgozo = { nev:'Nagy János', telepules:'Szolnok', fizetes:8500000' };

A typeof operátor

Nézzük meg mit ad vissza a typeof operátor az egyes esetekben.

typeof "";     //string
typeof "alma"   //string
typeof 0     //szám -- number
typeof 95     //szám -- number
typeof 9.5    //szám -- number
typeof (3)    //szám -- number
typeof (5 + 6)  //szám -- number

Undefined

var szam;     //értéke undefined

Bármely változó értéke kiüríthető az undefined értékkel:

szam = undefined;

Üres érték

Az üres érték egy karaktersorozat karakter nélkül, de nincs köze a az undefined értékhez.

var str = "";

null

A JavaScriptben a null érték a következőt jelenti: semmi. Nem szerencsés, de a JavaScriptben a null típusa objektum.

var dolgozo = {nev:"Nagy János", telepules:"Szolnok", fizetes:8500000};
dolgozo = null;

A dolgozó értéke végül null, de még mindig objektum.

Az undefined és a null

Ha megvizsgáljuk az typeof operátorral:

typeof undefined       // undefined
typeof null         // object

Hasonlítsuk össze egymással:

null === undefined      // false
null == undefined      // true

Adatértékek

Primitív adatértékek:

 • number
 • string
 • boolean
 • undefined

Komplex adatértékek:

 • object
 • function
typeof [1,2,3,4]         // visszatér: "object"-el; nincs array visszatérési típus
typeof {nev:'János', fiz:340000} // visszatér: "object"
typeof null            // visszatér: "object"
typeof function csinald(){}    // visszatér: "function"

Formázott kimenet

var a=2489.8237;
console.log(a.toFixed(3)); // 2489.824 (kerekítés felfelé)
console.log(a.toFixed(2)); // 2489.82
console.log(a.toFixed(7)); // 2489.8237000 (helykitöltés)
var a = 123.45;
console.log(a.toPrecision(6)); // 123.450 (helykitöltés)
console.log(a.toPrecision(4)); // 123.5 (kerekítés felfelé)
console.log(a.toPrecision(2)); // 1.2e+2 (a formátum túlcsordult)

Matematikai függvények

A JavaScriptben elérhető egy Math nevű objektum, több állandóval és függvénnyel.

document.write(Math.PI)
document.write(Math.sin(1))

A Math objektum mezői:

Tulajdonság Leírás
E Visszatér az Euler féle számállandóval (kb. 2.718)
LN2 Visszatér 2 természetes logaritmusával (kb. 0.693)
LN10 Visszatér 10 természetes logaritmusával (kb. 2.302
LOG2E Visszatér E kettes alapú logaritmusával (kb. 1.442
LOG10E Visszatér E tízes alapú logratimusával (kb. 0.434
PI Visszatér PI érétkével (kb. 3.14)
SQRT1_2 Vissztér 1/2 négyzetgyökével (kb. 0.707
SQRT2 Visszatér kettő négyzetgyökével (kb. 1.414)

A Math objektum metódusai:

Metódus Leírás
abs(x) Visszatér x abszolútértékével
acos(x) Visszatér x arkusz koszinuszával (x-et radiánban várja)
asin(x) Visszatér x arkusz szinuszával (x-et radiánban várja)
atan(x) Visszatér x arksuz tangensével; a szám -PI/2 – és PI/2 közötti szám radiánban
atan2(y,x) Visszatér az argumentum hányadosának arkusz tangensével
ceil(x) Visszatér x felkerekített értékével
cos(x) Visszatér x koszinuszával (x-et radiánban várja)
exp(x) Vissztér x exponenciális alakjával
floor(x) Visszatér x lefelekerekített egész alakjával
log(x) Visszatér x E alapú természetese logaritmussal
max(a,b,c,…,n) Visszatér a legnagyobb értékkel
min(a,b,c,…,n) Visszatér a legkisebb értékkel
pow(x,y) Visszatér x y hatványával
random() Visszatér egy 0 és 1 közötti számmal
round(x) Visszatér x legközelebbi egészre kerekített értékével
sin(x) Visszatér x szinuszával (x-et radiánban várja)
sqrt(x) Visszatér x négyzetgyökével
tan(x) Visszatér x szög tangensével

1 és 5 közötti véletlenszám:

var szam = Math.floor((Math.random() * 5)+1);
alert(szam);

Tízes alapú logaritmus:

function log10(val) {
 return Math.log(val) / Math.LN10;
}

Ügyeljünk arra, hogy amikor valaki azt mondja logaritmus, általában a tízes alapú logaritmusra gondol.

Bevitel

Beviteli mező párbeszédablakban

var nev = window.prompt("Neved: ");

Bevitel természetesen lehetséges űrlapok segítségével is.

Megerősítés

<div id="megerosites"></div>
<button onclick="megerosit()">Megerősítés</button>
 
<script>
function megerosit()
{
  var res = confirm('Megerősíted?');
  if(res == true)
    document.getElementById("megerosites").innerHTML = "Megerősítve";
  else 
    document.getElementById("megerosites").innerHTML = "Elvetve";  
}
</script>

Szelekció

if

if (feltétel)
{
 //törzs
}
if (feltétel)
{
 //törzs
}
else
{
 //törzs
}
if (feltétel1)
{
 //utasítások
}
else if (feltétel2)
{
 //utasítások
}
else
{
 //utasítások
}
var a = 35
var b = 20
if(a>b)
  document.write("Az a nagyobb")
else
  document.write("A b nagyobb")
if(1)
 console.info("Ez a szöveg megjelenik");
var a = "";
if(!a)
 console.info("Ez a szöveg is megjelenik");
var a = "szilva";
if(a)
 console.info("Ez a szöveg is megjelenik");

switch

switch(n) {
  case 1 :
   utasítás1;
   break;
  case 2 :
   utasítás2;
   break;
  case 3 :
   utasítás3;
   break;
  default:
   alapértelmezett_utasítás;
}

Iteráció

for

for (kezdőérték; feltétel; növekmény)
{
 //ciklustörzs
}
for(i=0; i<10;i++)
   document.write("Ez az<br>")

while

while (állítás)
{
 //ciklus törzse
}

do-while

do
{
 //ciklustörzs
}
while (állítás);

for..in

<div id="e"></div>
 
<script>
var t = [3, 5, 6, 4, 8];
 
for(i in t){
  var e = document.getElementById("e");
  e.innerHTML = e.innerHTML + " " + t[i];
}
</script>

Konverzió

document.write(parseFloat('1.45kg')); //Eredmény: 1.45
document.write(parseFloat('0.1e6')); //Eredmény: 100000
document.write(parseFloat('123.45')); //Eredmény: 123.45
document.write(parseFloat('0123.45')); //Eredmény: 123.45
document.write(parseFloat('0x123.45')); //Eredmény: 0
document.write(parseFloat('.45')); //Eredmény: 0.45
 
document.write(parseInt('1.45kg')); //Eredmény: 1
document.write(parseInt('123.45')); //Eredmény: 123
document.write(parseInt('123')); //Eredmény: 123
document.write(parseInt('0123', 10)); //Eredmény: 123
document.write(parseInt('123.45')); //Eredmény: 123
document.write(parseInt('12', 8)); //Eredmény: 10 (= 2 + 1*8)
document.write(parseInt('012')); //Eredmény: 10 (= 2 + 1*8)
document.write(parseInt('0xff')); //Eredmény: 255 (= 15 + 15*16)
document.write(parseInt('ff', 16));//Eredmény: 255 (= 15 + 15*16)
document.write(parseInt('ff', 10)); //Eredmény: NaN
document.write(parseInt('0.1e6')); //Eredmény: 0
document.write(parseInt('ZZ', 36)); //Eredmény: 1295 (= 35 + 35*36)

Szám logikai típussá

var a = 3.5;
var logikai = Boolean(a);
Számértékek
-1.7 -0 +0 1 1.6 8 16 16.8 123e-2 Infinity +Infinity NaN
true false false true true true true true true true true false
Karaktersorozat
”„
üres string
”-1.6„ „0” „1” „1.6” „8” „16” „16.8” „123e-2” „010”
Oktális
„0x10”
(Hex)
„0xFF”
(Hex)
”-010„ ”-0x10„ „xx”
false true true true true true true true true true true true true true true
Más érték
undefined null true false new Object() function(){
return;
}
false false true false true true

String kezelés

String Objektum

A String objektumban egy szövegdarabot tudunk tárolni és manipulálni.

String objektumot a new String() segítségével készíthetek.

Szintaxis:

var txt = new String("szöveg");

Vagy egyszerűen csak így:

var txt = "szöveg";

String objektumok tulajdonságai:

Tulajdonság Leírás
constructor Hivatkozás egy konstruktorra.
length Egy string hosszát tartalmazza.
prototype Lehetővé teszi tulajdonság vagy metódus hozzáadását egy objektumhoz.

String objektumok metódusai

Metódus Leírás
charAt() Egy karakter az adott pozícióról
charCodeAt() A karakter unicode-ja adott pozícióról
concat() Kettő vagy több string összefűzése
fromCharCode() Unicode érték karakterré konvertálása
indexOf() Az adott paraméter első előfordulását adja vissza
lastIndexOf() Az adott paraméter utolsó előfordulását adja vissza
match() Szöveg illeszkedésének vizsgálata
replace() Szöveg helyettesítése. Amit helyettesítünk regexel adjuk meg
search() A szabályos kifejezés által jelölt szöveg első előfordulását adja vissza.
slice() Veszi egy karaktersorozat részét, majd visszatér egy karaktersorozattal.
split() Stringet alrészekre bont, és tömbben helyezi el.
substr() Visszaadja egy karaktersorozat részét, adott pozíciótól, adott számú karaktert.
substring() Visszaadja egy karaktersorozat részét, adott két pozíció között.
toLowerCase() Minden betűt kisbetűssé alakít
toUpperCase() Minden betűt nagybetűssé alakít
valueOf() A String objektum primitív értékével tér vissza

Mi a különbség a slice(), substring és a substr() között?

String.slice( kezdet [, vég ] )
String.substring( innen [, eddig ] )
String.substr( kezdet [, hossz ] )
 • A slice() esetén a kezdet nem lehet nagyobb mint a vég.
 • A substring() lehet a második paraméter kisebb.
 • A substr() esetén pedig a második paraméter a hossz.

String HTML burkoló metódusok

A HTML burkoló metódusok visszatérnek a HTML elemmel

Metódus Leírás
anchor() Egy horgony létrehozása
big() A szöveget big típusú fontként jeleníti meg
blink() Vilogtatja a stringet
bold() Félkövér szöveg
fixed() Fix méretű fontok megjelenítése
fontcolor() A megadott színnel jeleníti meg a szöveget
fontsize() A font mérete
italics() Dőlt típus
link() Hiperlinket csinál a szövegből
small() A szöveg small típusú
strike() Áthúzott szöveg
sub() Alsóindexben a szöveg
sup() Felsőindexben a szöveg
var a = document.getElementById("egy");
a.innerHTML = "tinta".bold();

Egy új metódust adunk a String objektumhoz:

String.prototype.replaceAt=function(index, char) {
  return this.substring(0, index) + char + 
  this.substring(index+1);  
} 

A replaceAt() metódus adott helyen kicseréli egy karaktert.

Másik változat:

String.prototype.replaceAt=function(index, swap) {
 return 
  this.substr(0, index) + 
  swap + 
  this.substr(index + swap.length);
}

Harmadik megvalósítás:

String.prototype.replaceAt=function(index, char) {
  str = this.split('');
  str[index]=char;
  str = str.join('');
  return str;
}

includes() függvény

Tartalmazás az includes() függvénnyel:

Böngésző támogatottság
Böngésző Chrome Firefox Safari Opera Edge
Verzió: 41 40 9 28 12.0

Az am szót tartalmazza az adott karaktersorozat?

var s = "valami";
alert(s.includes("am"));

A 4 indextől kezdve az „am” szöveget tartalmazz az adott karaktersorozat:

var s = "valami";
alert(s.includes("am", 4));

Tömbök

var tomb = new Array()
tomb[0] = 3
tomb[1] = 5
tomb[2] = 8

A tömbök indexelése 0-val kezdődik.

Kezdőérték több módon is adható:

var tomb = new Array(3, 5, 8)
var tomb = [3, 5, 8]
var tomb = ["barack", "körte"];
tomb.push("szilva");
tomb.push("alma");
alert(tomb);

Tömbök mérete

A tömbök mérete a length mezővel kérdezhetők le:

var tomb = new Array(3, 8, 5);
alert(tomb.length);

Tömbelem kezelése veremként:

 • tomb.pop() - törli az utolsó elemet, majd visszaadja annak értékét
 • tomb.push(új_elem) - a tömb vége beszúr egy elemet
 • tomb.shift() - visszaadja az első elemet és törli is (minden elem eggyel előrébb kerül)
 • tomb.unshift(új_elem) - a tömb elejére beszúr egy elemet (minden elem hátrébb kerül)
var gyumolcs = new Array();
tomb.push("körte");
tomb.push("szilva");

Törlés

delete tomb[2];

Töröltük a második elemet. Az elemek indexe nem változik.

tomb.splice(2, 1);

A második indextől töröltünk egy elemet, az indexek, újragenerálódtak.

Tömbök objektumként

A tömbök objektumként is létrehozhatók. Így azonban a fenti függvények és tulajdonságok nem használhatók.

var gyumolcsok = {
 0: 'Alma',
 1: 'Körte',
 2: 'Barack',
 3: 'Szilva',
 4: 'Málna'
}
console.log(gyumolcsok[3]);

Függvény használata

Egyszerű, paraméterek nélküli függvény

function kiir()
{
  document.write("A függvény")
}
 
kiir()

A függvény meghívható annak deklarálása előtt is:

kiir()
function kiir()
{
  document.write("A függvény")
}

De meghívható így is:

function kiir()
{
  console.log("Működik")
}
(kiir)()

Esetleg így:

(function kiir()
{
  console.log("Működik")
})();

Függvény visszatérési értékkel

function getNev()
{
  return "A te neved"
}
 
document.write(getNev())

Bemenő paraméterek

function osszead(szam1, szam2)
{
  return szam1 + szam2
}
document.write(osszead(3,5))

Névtelen függvény

Függvényeket létrehozhatunk névtelenül is:

function(){
 console.log("működik"); 
}

Ezt magában viszont nem szokták használni. Vagy beépítjük egy másik függvény paraméterébe, vagy meghívjuk így:

(function(){
 console.log("működik"); 
})();

Ha van paramétere:

(function(uzenet){
 console.log(uzenet); 
})("Működik");

Függvény paramétereként:

function kiir(nev, uzenet)
{
 console.log(uzenet + " " + (nev)());
}
 
kiir(function(){
 var nev = "Nagy Béla";
 return nev;
}, "Üdv");

A fenti példában a kiir függvény első paraméterként egy függvényt vár.

Esetleg átadhatjuk egy mutatónak:

var f = function(){
 console.log("Működik"); 
}
 
f();

Függvények gyűjteménye

console.log()

A konzolra ír naplóbejegyzést.

document.write()

document.write("Működik");

setTimeout()

Végrehajtás egyszer. Öt másodperc múlva:

setTimeout(function(){
 console.log("Működik"); 
}, 5000);

setInterval()

Végrehajtás periodikusan. Öt másodpercenként:

setInterval(function(){
 console.log("Működik"); 
}, 5000);

Általánosan így írhatjuk le a szintaxist:

setInterval(callback, kesleltetes_millisecben)

noscript

Lehetőség van a HTML oldalba egy noscript nevű elemet ágyazni, amelynek tartalma, akkor jelenik meg, ha nem támogatja a böngésző a JavaScripteket, vagy ki van kapcsolva.

oktatas/web/javascript/javascript_nyelv.txt · Utolsó módosítás: 2020/02/29 20:52 szerkesztette: admin