Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:web:html:html_4.01

< HTML

HTML 4.01

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Bevezetés

A HTML nyelvet Tem Berners Lee alkotta meg 1990-ben. 1991-ben közzétette az első weblapot. Az ARPANET, amely tulajdonképpen az Internet alapja már 1969-ben elkészült. Ezek szerint az Internet a korai időszakban kb. 20 évig weboldalak nélkül létezett. Meg kell jegyezzük, az Internet ma sem egyenlő a Webbel (mint ahogy azt sokan gondolják). Az Interneten sok más szolgáltatás is van, de kétségtelen, hogy legnépszerűbb a web.

A HTML a HyperText Makeup Language szavakból alkotott betűszó. Jelentése Hiperszöveget leíró nyelv.

HTML verziók
első 1991
2.0 1995
3.2 1997
4.0 1997
4.01 1999
XHTML verziók
1.0 2000
1.1 2001
2.0 2009
HTML5
első 2008

A HTML5-öt nem a W3C konzorcium hozza létre. A WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) csoport. A csoportot az alternatív böngésző gyártók (nem IE) hozzák létre. A szabványhoz igazodik a W3C szövetség és az MS is.

Nyelvek szerkezete

Mivel nyelvről beszélünk, ezért nézzük meg hogyan épül fel egy nyelv. Egy bármilyen nyelv szerkezetileg három részből áll: ábécé, szintaktika, szemantika.

Nyelvek osztályozása

A nyelveket feloszthatjuk természetes és mesterséges nyelvekre.

Természetes Mesterséges
Kommunikációra szánt Formális
magyar Eszperantó C
angol Eurolatin C++
német Egyszerű angol Basic
francia Gestuno Perl
olasz Volapük Python
spanyol Intal HTML
görög Ido XHTML

A formális nyelvek osztályozása

Formális nyelvek
lekérdező dokumentumleíró programozási matematikai logikai
SQL HTML C
xBase XHTML C++
HPCC SGML Pascal
XML Java

Eredet (SGML)

A HTML az SGML nyelv alapján alkották meg, amely egy általános célú dokumentumleíró nyelv.

Az SGML a Standard Generalized Markup Language szavakból alkotott betűszó. Magyarul Általános Szabványos Kijelölőnyelv néven fordítható.

Az SGML nyelven egy dokumentumot több részre tagolunk általunk meghatározott elemekkel. Ezen elemek neveit a „<” és „>” jelek között helyezzük el, hogy elkülönüljön a dokumentum tartalmától. Az elemek neveit mi magunk találhatjuk ki. Például tárolni szeretnénk egy gépjármű adatait akkor az egész dokumentum tartalmát közrefoghatjuk egy gépjármű nevű elemmel:

<gepjarmu>
 
</gepjarmu>

Egy gépárműről szeretnénk tárolni a rendszámát, űrtartalmát és színét.

<gepjarmu>
  <rendszam>ASG-843</rendszam>
  <urtartalom>1800</urtartalom>
  <szin>piros</szin> 
</gepjarmu>

A dokumentumot a gépjármű elem kezdi és zárja, ezért ezeket gyökér elemeknek nevezzük. Vegyük észre, hogy a záró elem nevét mindig „/” karakter előzi meg.

XML

Amikor már a HTML nyelvet elterjedten használták, kiderültek az SGML hiányosságai, hátrányai. A Tim Bray az SGML nyelvet egyszerűsítette, néhány helyen szigorításokat vezetett be, és létrehozta az SGML utódját az XML nyelvet. Az XML annyira jól sikerült, hogy ma már a legnagyobb szoftvergyártók is XML tárolják a dokumentumokat. Az MSO, a LibreOffice mind XML-ben tárolja a dokumentumait. Az XML 1.0-t 1998-ban definiálták.

A W3C konzorcium látta, hogy az XML nagyszerű és sokan használják. Ezért a HTML nyelvet is áttervezték XML alapokra. Ezeknek a HTML verzióknak a neve az XHTML.

<?xml version="1.0"?>
<note>
  <to>Tibi</to>
  <from>János</from>
  <heading>Emlékeztető</heading>
  <body>Ne felejtsd el a héten!</body>
</note>

Mi az XML?

 • XML az EXtensible Markup Language szavak rövidítése.
 • XML egy jelölőnyelv, mint az SGML vagy a HTML.
 • XML adatok szerkezetének megadására tervezték, nem megjelenítésére.
 • XML tagek nemelőre definiáltak. Neked kell saját tagjeidet definiálnod.
 • XML önleíró nyelvnek tervezték.
 • XML egy W3C ajánlás
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<note>
  <to>Tibi</to>
  <from>János</from>
  <heading>Emlékeztető</heading>
  <body>Ne felejtsd el a héten!</body>
</note>

Az XML minta első sora megadja a használt XML verziót és a karakterkódolást.

A következő a note a gyökér elem. Ebből kötelezően van egy a dokumentum végén is. A gyökérelemből egy dokumentumban csak egy lehet.

A következő négy sor a gyermekelemek:

  <to>Tibi</to>
  <from>János</from>
  <heading>Emlékeztető</heading>
  <body>Ne felejtsd el a héten!</body>

Az XML dokumentumok ezt a tagoltságot követik. Általánosan:

<gyökér>
 <gyermek>
  <algyermek>.....</algyermek>
 </gyermek>
</gyökér>

Nagyobb XML példa:

<könyvesbolt>
 <könyv kategória="Főzés">
  <cím nyelv="hu">Olasz ételek</cím>
  <szerző>Pók Géza</szerző>
  <év>2004</év>
  <ár>30.00</ár>
 </könyv>
 <könyv kategória="Gyerek">
  <cím nyelv="hu">Harry Potter</cím>
  <szerző>J K. Rowling</szerző>
  <év>2001</év>
  <ár>3500</ár>
 </könyv>
 <könyv kategória="Nyelv">
  <cím nyelv="hu">Tanuljunk latint</cím>
  <szerző>Véső Endre</szerző>
  <év>1947</év>
  <ár>4900</ár>
 </könyv>
</könyvesbolt>

DTD

Ún. DTD-ékben definiáljuk az SGML (vagy később XML) alapján az alkalmazni kívánt szintaxist

Document Type Definition

Dokumentum Típus Definíció

Egy DTD tartalma

<!DOCTYPE root-elem [elem-deklarációk]> 

DTD példák

Járművekről általános szöveges leírást szeretnék tárolni. Az eltárolandó szöveg például:

A járművek a közlekedés eszközei.

A DTD így nézhet ki:

jarmu.dtd:

<!DOCTYPE jarmu [
<!ELEMENT jarmu (#PCDATA)>
]>

A példában egyetlen elemet deklaráltunk. Ez a gyökérelem, ami bármilyen szöveget tartalmazhat.

A dokumentum ekkor így nézhet ki:

 <!DOCTYPE jarmu SYSTEM "jarmu.dtd">
 <jarmu>
  A járművek a közlekedés eszközei.
 </jarmu>

Járművekről szeretnék információt tárolni egy dokumentumban.

A PCDATA a „parsed charachter data” szavakból alkotott betűszó. Az SGML vagy XML parszer átvizsgálja az ilyen adatot, és markup-okat és entity-ket keres benne. Ha ilyet talál, azokat visszakódolja (kifejti). Ilyen kód lehet az &lt; vagy &gt;

A CDATA a „character data” szavakból alkotott betűszó. Ilyen tartalomban az XML parszer nem végez entitáskeresést, ha van benne egy &lt; akkor azt négy önálló karakterként értelmezi. A CDATA tartalmazt a <![CDATA[ nyitó és ]]> bezáró jelek közzé tesszük.

Gyakorlat

 • Milyen nyelvből ered a HTML nyelv?
 • Mi az SGML?
 • Mi a HTML?
 • Mi a DTD?
 • Ki találta ki a HTML nyelvet?
 • Ki készítette el az XML nyelvet?
 • Szerkezetileg hogyan épül fel egy nyelv?
 • Sorolja fel a HTML fontosabb verzióit.
 • A HTML5 verziót kik találták ki?
 • Mi a W3C konzorcium?
 • Mondjon egy magyar intézményt, amely tagja a W3C konzorciumnak.
 • Mi az ARPANET?
 • Mikortól létezik az ARPANET?
 • Mikor alkották meg az első weboldalt?
 • Az XHTML-nek melyik az utolsó verziója?
 • Mikor definiálták az XML 1.0 verziót?

Helló Világ

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Strict//EN">
 <html>
 <head>
  <title></title>
 <meta http-equiv="Content-type" Content="text/html; charset=utf-8">
 </head>
 <body>
 
 <h1>Weblap címe</h1>
 <p>Maga a weboldal.</p>
 
 </body>
 </html>

Fejezetcímek meghatározása

Fejezet címeket h1, h2, h3, h4, h5 és h6-os elemekkel határozunk meg.

A példa kedvéért a tigrisről szeretnénk weblapot csinálni és szeretnénk írni az elterjedéséről, az alfajairól, a megjelenéséről, az életmódjáról és a szaporodásáról. Ekkor a következő módon határozzuk meg fejezetcímeknek:

<h2>Elterjedése</h2>
 
<h2>Alfajok</h2>
 
<h2>Megjelenése</h2>
 
<h2>Életmód</h2>

A különböző méretek

<h1>H1 fejezetcím</h1>
<h2>H2 fejezetcím</h2>
<h3>H3 fejezetcím</h3>
<h4>H4 fejezetcím</h4>
<h5>H5 fejezetcím</h5>
<h6>H6 fejezetcím</h6>

Bekezdések

A bekezdéseket a p elemek közzé tesszük.

<p>
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum. Vinum regum rex vinorum. 
Vinum regum rex vinorum.
</p>

Formázás

HTML formázó tagek

Tag Leírás
<b> félkövér szöveg
<big> nagy szöveg (A HTML5 nem támogatja)
<em> kiemelt szöveg
<i> dőlt szöveg
<small> kis szöveg
<strong> erős szöveg
<sub> alsó index
<sup> felső index
<ins> beszúrt szöveg
<del> törölt szöveg

félkövér szöveg
nagy szöveg
kiemelt szöveg
dőlt szöveg
kis szöveg
erős szöveg

alsó index és felső index

beszúrt szöveg

törölt szöveg

HTML Számítógép kimeneti tagek

Tag Leírás
<code> számítógépes kód
<kbd> billentyűzet
<samp> mintakód
<tt> teletype
<var> változó
<pre> előreformázott szöveg

Kódszöveg: printf("alma\n");

Billentyűkombinációs: Ctrl + D

Minta: ^a.*

Parancs: ls -1 -F a*

Változó: $PATH

Előreformázott szöveg:

  printf("Behúzással\n");

HTML idézet és definíciós tagek

Tag Leírás
<abbr> egy rövidítés
<acronym> mozaikszó (A HTML5 nem támogatja)
<address> egy dokumentum tulajdonosának elérhetősége
<bdo> szöveg iránya
<blockquote> hosszú idézet
<q> rövid idézet
<cite> cím idézése
<dfn> egy kifejezés meghatározása

stb. u. dec. feb.

HTML MÁV ELTE BKV

Nagy József
06(30) 123-4567
nagy.jozsef@valahol.tld

A szöveg irányának megváltoztatása:

Normál szöveg

<bdo dir="ltr">Valami szöveg</bdo>

Fordított irány:

<bdo dir="rtl">Valami szöveg</bdo>

Normál szöveg:

Valami szöveg

A fordított szöveg megjelenítve:

Valami szöveg

Gyakorlat

 • Milyen elemmel határozunk meg fejezetcímeket?
 • Hány fejezetcímet szintet tudunk meghatározni?
 • Milyen elemmel adunk meg címeket?

Lista

Számozatlan lista

<ul>
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ul>

Számozott lista

<ol>
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ol>
<ol start="50">
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ol>
<ol reversed="reversed">
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea</li>
 <li>Tej</li>
</ol>

Egymásbaágyazás:

<ol>
 <li>Kávé</li>
 <li>Tea
  <ol>
   <li>víz</li>
   <li></li>
   <li>édesítő</li>
  </ol>
 </li>
 <li>Tej</li>
</ol>

 1. Kávé
 2. Tea
  1. víz
  2. édesítő
 3. Tej

Böngésző támogatottság

A legtöbb jelentős böngésző támogatja az <ol> taget.

Definíció és használat

Az <ol> tag egy számozott listát definiál.

Használd az <li> taget a lista elemeinek meghatározásához.

Különbség a HTML 4.01 és a HTML5 között

A „start” attribútum elavult a HTML 4.01-ben de újra támogatott a HTML5-ben.

A „reversed” új a HTML5-ben.

A „compact” és a „type” attribútum elavult a HTML 4.01-ben és nincs támogatva a HTML5-ben.

Tippek és megyjegyzések

Tipp: Számozatlan listához használd az <ul> taget.

Tipp: Használj CSS a stílus meghatározásához.

Attribútumok

(Új) : Új a HTML5-ben.

Attribútum Érték Leírás
reversed (Új) reversed Csökkenő sorrend meghatározása (9,8,7…)
start szám Kiindulási érték maghatározása a listában
type 1
A
a
I
i
Listajelző megadása

Global Attributes

Az <ol> tag támogatja az globális attribútumokat a HTML5-ben.

Eseményattribútum

Az <ol> tag támogatja az esemény attribútumokat a HTML5-ben.

Definíciós lista

<dl>
 <dt>Kávé</dt>
  <dd>feket forró ital</dd>
 <dt>Tej</dt>
  <dd>Fehér hideg ital</dd>
</dl>

HTML elemek:

<dl> Egy definíciós lista definiálása
<dt> Egy definíciós lista egy elemét definiálja
<dd> Egy definíciós lista egy elemének leírása

Képek beillesztése

Képek beillesztésénél ügyeljünk arra, hogy megmutassuk a szöveg és a beillesztett kép közötti kapcsolatot.

A weblapra illeszthető képtípusok:

 • .jpg (Fényképek beillesztése)
 • .gif (Rajzok beillesztése)
 • .png (Vegyes felhasználásra)
<img src="fajlneve.jpg" alt="A Kép leírása">

A képnek és a html állománynak egy könyvtárban kell lenniük.

<img src="fajlneve.jpg" alt="A Kép leírása" width="800" height="600">

Táblázat

<table border="1">
 <tr>
  <th>Hónap</th>
  <th>Spórolás</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Január</td>
  <td>1000 Ft</td>
 </tr>
</table>

Hónap Spórolás
Január 1000 Ft

Hypertext

A hypertext a tulajdonképpeni link. Linket az „a” elemmel hozunk létre:

<a>A link tartalma</a>

Hova linkeljünk? Linkelhetünk egy másik weblapra, vagy az aktuális lap egy pontjára, vagy a másik lap egy adott pontjára.

Beépített weblap

Egy weblap beépítve

<iframe src="https://szit.hu/download/doboz.html" width="300" height="200"></iframe>

Szegély:

frameborder="0"
<iframe src="https://szit.hu/download/doboz.html" name="iframe_a" width="500" height="200"></iframe>
<p><a href="https://szit.hu/oktatas" target="iframe_a">szit.hu/oktatas</a></p>

szit.hu/doku.php?id=oktatas

Űrlap

Az űrlapokkal valósítjuk meg az interaktív weblapokat. Egy weblap nem attól interaktív, hogy különböző dolgok mozognak rajta. Attól lesz interaktív, hogy a felhasználó adatokat küld a szerver felé. Ezt pedig űrlapok segítségével lehet megtenni. Az űrlap mindig adatokat kér tőlünk, amit egy „Elküldés” gombbal el kell küldenünk a szervernek.

Űrlap létrehozása

Űrlapot a form elemmel tudunk beszúrni. Van két kötelező tulajdonsága, az action és a method. Az action értékeként adjuk meg, hogy milyen szerveroldali script fogja feldolgozni az űrlapot. A method értékeként adjuk meg, hogy milyen metódussal küldjük az űrlapelemet:

urlap.html
<form action="akcio.php" method="POST">
 Vezetéknév: <input type="text" name="vnev" value="" /><br />
 Keresztnév:<input type="text" name="knev" value="" /><br />
<input type="submit" value="Elküld" />
</form>

Vezetéknév:
Keresztnév:

Kétféle metódussal küldhetjük el űrlapjainkat:

 • GET
 • POST

A GET metódus

Az adatokat a meghívó URL paramétereként adjuk át.

A POST metódus

Az adatok egy adatként kerülnek átadásra a szerver számára.

Űrlap elemek

Beviteli mező

<input type="text">

Az input tag-el többféle űrlapelem is meghatározható. Hogy melyik jelenik meg az mindig a type tulajdonságtól függ. A text értékkel egy beviteli mezőt jeleníthetünk meg. Kötelező tulajdonság még a name. Ezzel adjuk meg, milyen néven hivatkozhat a beviteli mező tartalmára a feldolgozó program.

Nem kötelező tulajdonság a value. Ezzel kezdőértéket írhatunk a bevitelimezőbe.

<input type="text" name="nev" value="Névtelen">

Elküldés gomb

<input type="submit">

Törlés gomb

<input type="reset">

Még egy gomb

<button type="button">Klikkelj ide!</button>

Rádiógombok

<form action="feldolgoz.php" method="POST"> 
 <input type="radio" name="nem" value="ferfi" /> Férfi<br />
 <input type="radio" name="nem" value="no" /><br />
 <input type="submit" value="Mehet" />
</form>

Férfi

A rádiógomboknál nagyon fontos, hogy name tulajdonság azonos értékkel legyen kitöltve az egy csoportba tartozó radiógomboknál. A böngésző ebből tudja, hogy mely rádiógombok tartoznak egy csoportba. Ha kattintunk egyik rádiógombra, az előzőleg aktív rádiógomb jelöltségének meg kell szűnnie, ha az egy csoportban van az újonnan kattintottal.

Jelölőnégyzet

<form>
<input type="checkbox" name="jarmu" value="kerekpar" /> Van kerékpárom<br />
<input type="checkbox" name="jarmu" value="kocsi" /> Van kocsim<br />
<input type="submit" value="Mehet" />
</form>

Van kerékpárom
Van kocsim

Szöveghely

<textarea rows="3" cols="20">
Lorem ipsum dolor sit amet.
</textarea>

Legördülő listadoboz

Egyszerű kombóbox

<select>
 <option>Opel</option>
 <option>Ford</option>
 <option>Volvo</option>
 <option>Saab</option>
 <option>Mercedes</option>
 <option>Audi</option>
</select>

Alcsoportok

<select>
 <optgroup label="Svéd kocsik">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Német kocsik">
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
 </optgroup>
</select>

Attribútumok

<select name="tipus">
 <option value="opel">Opel</option>
 <option value="ford">Ford</option>
 <option value="volvo" selected="selected">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="mercedes">Mercedes</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

Listadoboz

<select name="tipus" miltiple size="3">
 <option value="opel">Opel</option>
 <option value="ford">Ford</option>
 <option value="volvo" selected="selected">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="mercedes">Mercedes</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

Vizuális elemek

<form>
<fieldset>
<legend>Személyes:</legend>
Név: <input type="text" size="30" /><br />
Email: <input type="text" size="30" /><br />
Születés dátuma: <input type="text" size="10" />
</fieldset>
</form>

Személyes: Név:
Email:
Születés dátuma:

Fájlfeltöltés

Űrlap

<form method="post" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
 <input type="file" name="kep" />
 <input type="submit" value="Feltöltés" />
</form>

Formázáshoz használt elemek

div

A div elemmel blokk szintű dobozokat hozhatunk létre.

span

A span elemmel inline szintű elemet hozunk létre.

Például egy szövegrészletet külön szeretnék formázni.

Lorem ipsum <span>dolores</span> sit amet.
span {
  text-decoration: undrline;
}

Vagy

Lorem ipsum <span class="dol">dolores</span> sit amet.
span.dol {
  text-decoration: undrline;
}

A meta tag

Újratöltés

<head>
<meta http-equiv="refresh" content="30">
</head>

Átirányítás

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://masikdomain.valahol">

Esetleg 10 másodpercre állítjuk, így 10 másodperc múlva átirányítunk:

index.html
<html>
<head>
<!-- Send users to the new location. -->
<title>redirect</title>
<meta http-equiv="refresh" content="10;URL=http://www.masikdomain.valahol">
</head>
<body>
This page has moved. You will be 
automatically redirected 
to its new location in 10 seconds. 
If you aren't forwarded 
to the new page, 
<a href="http://www.masikdomain.valahol">
click here</a>. 
</body>
</html>

Használható színek

Szín Hex RGB
AliceBlue F0F8FF 240,248,255
AntiqueWhite FAEBD7 250,235,215
Aqua 00FFFF 0,255,255
Aquamarine 7FFFD4 127,255,212
Azure F0FFFF 240,255,255
Beige F5F5DC 245,245,220
Bisque FFE4C4 255,228,196
Black 000000 0,0,0
BlanchedAlmond FFEBCD 255,235,205
Blue 0000FF 0,0,255
BlueViolet 8A2BE2 138,43,226
Brown A52A2A 165,42,42
BurlyWood DEB887 222,184,135
CadetBlue 5F9EA0 95,158,160
Chartreuse 7FFF00 127,255,0
Chocolate D2691E 210,105,30
Coral FF7F50 255,127,80
CornflowerBlue 6495ED 100,149,237
Cornsilk FFF8DC 255,248,220
Crimson DC143C 220,20,60
Cyan 00FFFF 0,255,255
DarkBlue 00008B 0,0,139
DarkCyan 008B8B 0,139,139
DarkGoldenRod B8860B 184,134,11
DarkGray A9A9A9 169,169,169
DarkGrey A9A9A9 169,169,169
DarkGreen 006400 0,100,0
DarkKhaki BDB76B 189,183,107
DarkMagenta 8B008B 139,0,139
DarkOliveGreen 556B2F 85,107,47
Darkorange FF8C00 255,140,0
DarkOrchid 9932CC 153,50,204
DarkRed 8B0000 139,0,0
DarkSalmon E9967A 233,150,122
DarkSeaGreen 8FBC8F 143,188,143
DarkSlateBlue 483D8B 72,61,139
DarkSlateGray 2F4F4F 47,79,79
DarkSlateGrey 2F4F4F 47,79,79
DarkTurquoise 00CED1 0,206,209
DarkViolet 9400D3 148,0,211
DeepPink FF1493 255,20,147
DeepSkyBlue 00BFFF 0,191,255
DimGray 696969 105,105,105
DimGrey 696969 105,105,105
DodgerBlue 1E90FF 30,144,255
FireBrick B22222 178,34,34
FloralWhite FFFAF0 255,250,240
ForestGreen 228B22 34,139,34
Fuchsia FF00FF 255,0,255
Gainsboro DCDCDC 220,220,220
GhostWhite F8F8FF 248,248,255
Gold FFD700 255,215,0
GoldenRod DAA520 218,165,32
Gray 808080 128,128,128
Grey 808080 128,128,128
Green 008000 0,128,0
GreenYellow ADFF2F 173,255,47
HoneyDew F0FFF0 240,255,240
HotPink FF69B4 255,105,180
IndianRed CD5C5C 205,92,92
Indigo 4B0082 75,0,130
Ivory FFFFF0 255,255,240
Khaki F0E68C 240,230,140
Lavender E6E6FA 230,230,250
LavenderBlush FFF0F5 255,240,245
LawnGreen 7CFC00 124,252,0
LemonChiffon FFFACD 255,250,205
LightBlue ADD8E6 173,216,230
LightCoral F08080 240,128,128
LightCyan E0FFFF 224,255,255
LightGoldenRodYellow FAFAD2 250,250,210
LightGray D3D3D3 211,211,211
LightGrey D3D3D3 211,211,211
LightGreen 90EE90 144,238,144
LightPink FFB6C1 255,182,193
LightSalmon FFA07A 255,160,122
LightSeaGreen 20B2AA 32,178,170
LightSkyBlue 87CEFA 135,206,250
LightSlateGray 778899 119,136,153
LightSlateGrey 778899 119,136,153
LightSteelBlue B0C4DE 176,196,222
LightYellow FFFFE0 255,255,224
Lime 00FF00 0,255,0
LimeGreen 32CD32 50,205,50
Linen FAF0E6 250,240,230
Magenta FF00FF 255,0,255
Maroon 800000 128,0,0
MediumAquaMarine 66CDAA 102,205,170
MediumBlue 0000CD 0,0,205
MediumOrchid BA55D3 186,85,211
MediumPurple 9370D8 147,112,219
MediumSeaGreen 3CB371 60,179,113
MediumSlateBlue 7B68EE 123,104,238
MediumSpringGreen 00FA9A 0,250,154
MediumTurquoise 48D1CC 72,209,204
MediumVioletRed C71585 199,21,133
MidnightBlue 191970 25,25,112
MintCream F5FFFA 245,255,250
MistyRose FFE4E1 255,228,225
Moccasin FFE4B5 255,228,181
NavajoWhite FFDEAD 255,222,173
Navy 000080 0,0,128
OldLace FDF5E6 253,245,230
Olive 808000 128,128,0
OliveDrab 6B8E23 107,142,35
Orange FFA500 255,165,0
OrangeRed FF4500 255,69,0
Orchid DA70D6 218,112,214
PaleGoldenRod EEE8AA 238,232,170
PaleGreen 98FB98 152,251,152
PaleTurquoise AFEEEE 175,238,238
PaleVioletRed D87093 219,112,147
PapayaWhip FFEFD5 255,239,213
PeachPuff FFDAB9 255,218,185
Peru CD853F 205,133,63
Pink FFC0CB 255,192,203
Plum DDA0DD 221,160,221
PowderBlue B0E0E6 176,224,230
Purple 800080 128,0,128
Red FF0000 255,0,0
RosyBrown BC8F8F 188,143,143
RoyalBlue 4169E1 65,105,225
SaddleBrown 8B4513 139,69,19
Salmon FA8072 250,128,114
SandyBrown F4A460 244,164,96
SeaGreen 2E8B57 46,139,87
SeaShell FFF5EE 255,245,238
Sienna A0522D 160,82,45
Silver C0C0C0 192,192,192
SkyBlue 87CEEB 135,206,235
SlateBlue 6A5ACD 106,90,205
SlateGray 708090 112,128,144
SlateGrey 708090 112,128,144
Snow FFFAFA 255,250,250
SpringGreen 00FF7F 0,255,127
SteelBlue 4682B4 70,130,180
Tan D2B48C 210,180,140
Teal 008080 0,128,128
Thistle D8BFD8 216,191,216
Tomato FF6347 255,99,71
Turquoise 40E0D0 64,224,208
Violet EE82EE 238,130,238
Wheat F5DEB3 245,222,179
White FFFFFF 255,255,255
WhiteSmoke F5F5F5 245,245,245
Yellow FFFF00 255,255,0
YellowGreen 9ACD32 154,205,50

Entitások

 • ő = 337
 • Ő = 336
 • ű = 369
 • Ű = 368

Így használjuk

&#336;

Az oldal nyelve

<meta http-equiv="Content-Language" content="hu" />
oktatas/web/html/html_4.01.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 19:07 szerkesztette: admin