Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:web:html:html5_referencia

< HTML

HTML 5 Referencia

Ábécé sorrendben

<!-- ... --> Megjegyzés létrehozása
<!DOCTYPE> A dokumentum típusának meghatározása
<a> Hiperszöveg meghatározása
<abbr> Rövidítés meghatározása
<acronym> A HTML5 nem támogatja
<address> Cím elem megadása
<applet> A HTML5 nem támogatja
<area> Képtérképen hely megadása
<article> Új Egy cikk meghatározása
<aside> Új Egy tartalom mellé egy oldalrész megadása
<audio> Új Hang megadása
<b> Dőlt szöveg
<base> Az alap URL megadása minden link számára
<basefont> A HTML5 nem támogatja
<bdo> A szöveg irányának megadása
<big> A HTML5 nem támogatja
<blockquote> Hosszú idézet meghatározása
<body> A body elemet adja
<br> Sortörés
<button> Nyomógomb meghatározása
<canvas> Új Grafika meghatározása
<caption> Táblafelirat megadása
<center> A HTML5 nem támogatja
<cite> Idézet megadása
<code> Számítógépes kód
<col> Tábla mezőtulajdonságainak meghatározása
<colgroup> Táblázat oszlopainak csoportosítása
<command> Új Parancsgomb meghatározása
<datalist> Új Legördíthető lista meghatározása
<dd> Egy definíció leírása
<del> Törölt szöveg megadása
<details>Új Egy elem részletezése
<dfn> Egy definíció
<dir> A HTML5 nem támogatja
<div> A dokumentumban egy részének meghatározása
<dl> Definíciós lista meghatározása
<dt> Definíció megadása
<em> Kiemelt szöveg
<embed> Új Külső interaktív tartalom vagy plugin megadása
<fieldset> Mezőkészlet meghatározása
<figcaption> Új Egy ábra feliratának megadása
<figure> Új Egy média tartalom csoport és annak feliratának meghatározása
<font> A HTML5 nem támogatja
<footer> Új Egy rész vagy az oldal lábrészének meghatározása
<form> Űrlap
<frame> A HTML5 nem támogatja
<frameset> A HTML5 nem támogatja
<h1> - <h6> Fejezetcímek megadása 1-től – 6-ig
<head> Információk a dokumentumról
<header> Új Az oldal vagy egy rész fejrészének meghatározása
<hgroup> Új A dokumentum egy részéhez tartozó információk meghatározása
<hr> Vízszintes vonal meghatározása
<html> Egy html dokumentum
<i> Dőlt szöveg
<iframe> Egy inline alablak (frame) meghatározása
<img> Kép megadása
<input> Beviteli mező meghatározása
<ins> Beszúrt szöveg
<keygen> Új Generált kulcs egy űrlapban
<kbd> Billentyűzetszöveg
<label> Egy űrlapkontroll címkéje
<legend> Egy mezőkészlet (fieldset) címe
<li> Egy listaelem meghatározása
<link> Hivatkozás egy erőforrásra
<map> Képtérkép meghatározása
<mark> Új Megjelölt szöveg
<menu> Egy menülista meghatározása
<meta> Metainformációk meghatározása
<meter> Új Egy méréstartomány megadása
<nav> Új Navigációs linkek
<noframes> A HTML5 nem támogatja
<noscript> Egy noscript (script nélküli rész) meghatározása
<object> Beépített objektum
<ol> Felsorolt lista
<optgroup> Opciócsoport meghatározása
<option> Lenyíló listadoboz
<output> Új A kiment típusának meghatározása
<p> Bekezdés meghatározása
<param> Egy objektum paramétereinek meghatározása
<pre> Újraformázott szöveg
<progress> Új Folyamatjelző meghatározása
<q> Rövid idézet
<rp> Új Ruby magyarázó megjegyzés a használható ruby elemekről
<rt> Új Ruby magyarázó megjegyzések
<ruby> Új Ruby megjegyzések
<s> Igazított hosszabb szöveg
<samp> Számítógépes kódminta
<script> Egy script megadása
<section> Új Szekció meghatározása
<select> Választólista megadása
<small> kicsi szöveg
<source> Új Média erőforrás megadása
<span> A dokumentumban egy szekció meghatározása
<strike> A HTML5 nem támogatja
<strong> Hangsúlyos szöveg
<style> Stílusdefiníció
<sub> Alsóindex
<summary> Új Egy fejléc elem részletei
<sup> Felsőindex
<table> Táblázat
<tbody> Táblázat törzse
<td> Táblázat cella
<textarea> Több soros szövegdoboz
<tfoot> Táblázat lábrésze
<th> Táblázat címcella
<thead> Táblázat fejrésze
<time> Új Dátum és idő megadása
<title> A dokumentum címe
<tr> Egy tábla egy sora
<tt> A HTML5 nem támogatja
<u> A HTML5 nem támogatja
<ul> Számozatlan lista meghatározása
<var> Egy változó megadása
<video> Új Egy videó megadása
<wbr> Új Lehetséges sortörés meghatározása
<xmp> A HTML5 nem támogatja

Linkek

oktatas/web/html/html5_referencia.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 19:15 szerkesztette: admin