Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:szimulacio

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

oktatas:szamitastechnika:szimulacio [2019/08/22 17:33] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +[[oktatas:​számítástechnika|<​ Számítástechnika]]
  
 +====== Szimuláció ======
 +
 +  * **Szerző:​** Sallai András
 +  * Copyright (c) Sallai András, 2014
 +  * Licenc: GNU Free Documentation License 1.3
 +  * Web: http://​szit.hu
 +
 +===== Bevezetés =====
 +
 +
 +Szimuláció:​ Egy folyamatot annak fizikai vagy számítógépes modelljén vizsgálunk.
 +
 +Más megfogalmazás:​ Egy valós jelenség utánzása alternatív technológiák segítségével.
 +
 +Emuláció: Adott környezetet,​ működést utánzó technológia.
 +
 +A szimuláció általában nyilván való a felhasználó számára is, az emulációra ez nem jellemző.
 +
 +Célunk a világ jelenségeinek megismerése.
 +
 +Hol használjuk?​
 +  * meteorológiában
 +  * szociológia
 +  * energetikai rendszerek
 +  * csillagászat
 +  * geológia
 +  * élettudományok
 +  * oktatás
 +
 +===== A szimulációról =====
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​ember_vilag_megismeres.png|}}
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​megismeres_eszkoze.png|}}
 +
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​megismeres_szamitogeppel.png|}}
 +===== Miért készítünk szimulációt =====
 +
 +A valódi tesztelés
 +  * veszélyes
 +  * túl lassú
 +  * túl gyors
 +  * túl bonyolult ​
 +  * túl drága
 +  * csak az eredmény látható
 +  * az eredmény sem látható
 +  * etikai akadályok
 +  * csak egy példány létezik
 +  * a feltételek nem állíthatók be pontosan
 +  * sokszor kellene ismételni
 +
 +===== A modell és a szimuláció =====
 +
 +==== A modellalkotás ====
 +
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​modellalkotas_szakaszai.png|}}
 +
 +
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​modell_fogalma.png|}}
 +
 +
 +Természeti,​ gazdasági vagy társadalmi rendszer **viselkedését leíró matematikai összefüggések.**
 +==== Szimuláció ====
 +
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​szimulacio_fogalma.png|}}
 +
 +A modellalkotás valódi célja, hogy olyan információkat szerezzünk az adott rendszerről,​
 +amit eddig nem ismertünk.
 +
 +==== Megismerés ====
 +
 +Kísérleti körülmények között **megfigyeljük a változásokat**.
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​megismeresi_folyamat.png|}}
 +===== A modell mint rendszer =====
 +
 +==== A rendszer változói ====
 +
 +A rendszerváltozók leírják a következőket:​
 +  * rendszerállapot
 +  * környezetre gyakorolt hatása
 +
 +==== Zárt rendszer ====
 +
 +Csak állapotváltozói vannak. Nincs bemeneti vagy kimeneti adata.
 +==== Nyílt rendszer ====
 +Ha vannak be és kimeneti változók.
 +
 +==== Autonóm rendszer ====
 +Nincsenek bemeneti változói, a külvilág nincs rá hatással.
 +Akkor szokás ilyen modellt készíteni,​ ha elhanyagolhatók a külső hatások.
 +
 +==== Emlékezet nélküli rendszer ====
 +
 +Nincs állapotváltozója.
 +
 +
 +==== A kimenet szerint ====
 +  * determinisztikus modell - a bemenet meghatározza a kimenetet
 +  * sztochasztikus modell - csak a bemenet csak a kimenet lehetséges halmazát adja meg
 +===== A modellek csoportosítása =====
 +
 +==== A modellezés tárgya ====
 +
 +A modellezett rendszer jellege szerint:
 +  * kémiai
 +  * fizikai
 +  * biológia
 +  * társadalmi
 +  * gazdasági
 +  * stb.
 +
 +==== Megvalósult modell ====
 +
 +  * ha elkészült a modell: anyagi modell
 +  * ha nem ölt testet: gondolati modell
 +
 +==== A változók értékkészlete alapján ====
 +  * diszkrét
 +  * folytonos
 +  * kevert állapotú
 +
 +
 +==== Időfüggőség alapján ====
 +
 +  * időfüggő
 +    * diszkrét
 +    * folytonos idejű
 +  * időfüggetlen
 +
 +
 +===== Determinisztikus modellek matematikai leírása =====
 +
 +  * differenciálegyenletek
 +  * egyenletrendszerek közelítő megoldása
 +===== Sztochasztikus modellek matematikai eszközei =====
 +
 +  * valószínűség-számítás
 +  * matematikai statisztika
 +
 +
 +
 +===== A véletlenszám generálás =====
 +
 +Az átlagos számítógéppel,​ amelyek időosztásos rendszerként működnek, véletlenszámot valójában nem tudunk generálni, mert minden a számítógépben végbement folyamat kiszámított,​ előre jól meghatározott. Egy látszólagos,​ úgynevezett pszeudo véletlenszámot mégis elő tudunk állítani.
 +
 +A véletlenszám előállítása régen pénzérmével,​ dobókockával és hasonló eszközökkel volt lehetséges. Véletlenszám előállítható a zener diódák termális zajából. Előállítható rádióaktív bomlás alapján, vagy  atmoszférikus rádiózaj alapján. Utóbbi kettő alapján véletlenszám generátor weboldal is létezik:
 +  * http://​www.fourmilab.ch/​hotbits/​
 +  * http://​random.org
 +
 +De előállítható CNN számítógéppel is. 
 +
 +===== Tantárgyi szimuláció =====
 +
 +==== Szimulációs programok ====
 +
 +  * http://​phet.colorado.edu/​
 +  * http://​phet.colorado.edu/​hu/​simulations/​category/​new
 +
 +===== Linkek =====
 +
 +  * http://​pcforum.hu/​szotar/?​term=szimul%E1ci%F3
oktatas/szamitastechnika/szimulacio.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 17:33 szerkesztette: admin