Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:karakterek

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

oktatas:szamitastechnika:karakterek [2019/08/22 16:26] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +[[oktatas:​számítástechnika|<​ Számítástechnika]]
 +
 +====== Karakterek ======
 +
 +  * **Szerző:​** Sallai András
 +  * Copyright (c) Sallai András, 2012, 2014, 2015
 +  * Licenc: GNU Free Documentation License 1.3
 +  * Web: http://​szit.hu
 +===== Bevezetés =====
 +
 +A számítástechnikában használatos karakterek. Karakter alatt betűk, számok, írásjelek,​ vezérlőjelek értendők.
 +
 +
 +===== Karakterek =====
 +
 +|  &  | ampersand [æmpəsænd] "​és"​ jel, esetleg [et] jel |
 +|  @  | at sign [æt saɪn] at jel (kukac; az angol \\ at szócskát jelképező írásjel)|
 +|  ’ ' ​ | aposztróf |
 +|  \   | backslash [ˈbækslæʃ] visszaperjel |
 +|  <​nowiki>​^</​nowiki> ​  | Unicode karakter: caret [ˈkærət] ​ |
 +|  <​nowiki>​^</​nowiki> ​ | ékezetként:​ circumflex [ˈsɜːkəmfleks] |
 +|  ~   | tilde [tɪld]|
 +|  <​nowiki>​|</​nowiki> ​ | pipe  [paɪp] - álló vonal (virgula) |
 +|  /  | slash/​stroke [slæʃ/​stroʊk] perjel |
 +|  ⁄  | solidus |
 +|  #  | number (hesmárk jel) hashmark[hesmárk] kettős kereszt |
 +|  ÷  | obelus |
 +|  ¶  | pilcrow (paragrafus jel)|
 +|  ˇ  | caron (Cseh nyelvben: hacsek) |
 +|  ˘  | breve [briːv] |
 +|  <​nowiki>​|</​nowiki> ​ | pipe[pájp] |
 +|  <  | kisebb-mint jel (nyitó csúcsos zárójel)|
 +|  >  | nagyobb-mint jel (záró csúcsos zárójel) |
 +|  [ ]  | szögletes |
 +|  { }  | kapcsos zárójel |
 +|  $  | dollárjel |
 +|  " ​ | idézőjel |
 +|  ' ​ | aposztróf |
 +|  _  | alulvonás, esetleg aláhúzás jel |
 +|  §  | paragrafus |
 +|  ~  | tilde |
 +|  `´˝  | Ferde aposztróf és idézőjel |
 +| „ ” » « (" ") | idézőjelek |
 +
 +===== Az & és az @ ejtése =====
 +
 +
 +Az & ejtése [ənd] ha belátjuk, hogy az angol "​and"​ szót helyettesíti. ​
 +Ha magában nézzük "&"​ karaktert magyarul azt mondjuk "​et"​ jel. 
 +Ezért ha azt mondjuk [æt], nem tudni @ vagy az & karakterre gondolunk. ​
 +A & esetén használhatjuk az ampersand nevet, aminek az ejtése [æmpəsænd].
 +
 +A @ ejtése [æt]. Ha jelezni akarjuk, hogy ez a karakter és nem helyettesítő,​
 +esetleg után tehetjük a "​sign"​ szót. Így: at sign [æt saɪn]. Magyarban persze
 +meghonosodott ma már a "​kukac"​ szó, bár nem szép.
 +
 +===== Aposztróf =====
 +
 +Aposztróf. Felső-vesszőnek,​ vagy hiányjelnek is nevezzük. A szlengben egyszeres ​
 +idézőjelnek is nevezik, de ez helytelen. ​
 +===== Backslash =====
 +
 +A backslash [ˈbækslæʃ],​ azt jelenti vissza-per-jel.
 +
 +  \
 +
 +
 +
 +
 +===== Whitespace karakterek =====
 +
 +A Whitespace, magyarul fehér helyként fordítható. Olyan karakterekre szokás használni, amelyeket a szövegszerkesztők alapértelmezésben nem jelenítenek meg. Három ilyen legfontosabb karakter:
 +  * szóköz
 +  * tabulátor
 +  * sortörés
 +
 +Meg kell jegyezzük, a Windows alatt a sortörés két byte, azaz két karakter, míg Mac OS X és Linux rendszeren csak egy.
 +
 +  * WIN - CRLF - carriage return, line feed
 +  * MAC - CR - carriage return
 +  * UNIX - LF - line feed
 +
 +===== Szóközök =====
 +A szóközök jelzése Unicode szimbólumokkal: ​
 +
 +  * ␠ (U+2420) Space
 +  * ␢ (U+2422) Blank Symbol „üres” jel
 +  * ␣ (U+2423) Open Box - nyitott doboz
 +
 +===== Tabulátor =====
 +
 +Eredetileg 8 karakter. De már az ASCII-7 kódtáblában is van külön bájt a
 +számára. Egyetlen bájt-tal leírhatunk 8 karakterhelyet.
 +
 +  * programozásban:​ \t
 +
 +
 +Az ASCII és a Unicode táblákban kétféle tabulátorjel van:
 +  * vízszintes - U+0009 - karaktertabulátor - HT
 +  * függőleges - U+000B - sortabulátor - VT
 +
 +A billentyűzeten általában:​ ↹
 +===== Források =====
 +
 +Ampersand:
 +  * Kicsi Sándor András, Magyar László András: A @-tól az egyszarvúig
 +    * [[https://​books.google.hu/​books?​id=N7K5CwAAQBAJ&​pg=PT6&​lpg=PT6&​dq=ampersand+ejt%C3%A9se&​source=bl&​ots=sq49lFtZZi&​sig=TI_TfNLn7aR45ylC993xirewwIE&​hl=hu&​sa=X&​ved=2ahUKEwiBlKjPxLbaAhUFU1AKHUo2Au4Q6AEwBnoECAAQZg#​v=onepage&​q=ampersand%20ejt%C3%A9se&​f=false|https://​books.google.hu/​]] (2018)
 +  * [[https://​www.facebook.com/​photo.php?​fbid=468705126503059&​set=a.184429864930588.41017.184426134930961&​type=1&​permPage=1|https://​www.facebook.com/​]] (2018)
 +  * Kiesz Réka: Szemelvények az angolszász könyves szaknyelvből
 +  * http://​mek.oszk.hu/​15000/​15084/​15084.pdf (2018)
 +  * http://​www.hix.com/​arch/?​page=issue&​issueid=50931 (2018)
  
oktatas/szamitastechnika/karakterek.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 16:26 szerkesztette: admin