Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:gyakorlas

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

oktatas:szamitastechnika:gyakorlas [2019/08/22 17:43] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +[[oktatas:​számítástechnika|<​ Számítástechnika]]
 +
 +====== Gyakorlás ======
 +
 +===== Hardver - alapok =====
 +
 +  * Hogyan csoportosítjuk a hardvert?
 +  * Hogyan csoportosítjuk a perifériákat?​
 +  * Soroljon fel legalább négy beviteli eszközt.
 +  * Mit tartalmaz a központi egység?
 +  * Rajzolja le sematikusan,​ hogyan épül fel egy számítógép.
 +  * Hogyan épül fel egy processzor?
 +===== Történet =====
 +  * Mi a kipu?
 +  * Mi a Soroban?
 +  * Milyen generációi vannak a számítógépeknek?​
 +
 +
 +===== Logika =====
 +  * Írja fel a negálás igazságtábláját.
 +  * Írja fel a konjunkció igazságtábláját.
 +  * Írja fel a diszjunkció igazságtábláját.
 +  * Írja fel az antivalencia igazságtábláját.
 +  * Írja fel a következő egyenlet igazságtábláját:​ A ∧ ¬(B ∨ ¬C) = D
 +
 +===== Számrendszerek =====
 +
 +  * Mit jelent az 518, ha ez egy decimális szám?
 +  * Mit jelent az 512, ha ez egy oktális szám?
 +  * Mit jelent az 512, ha ez egy hexadecimális szám?
 +  * Mit jelent az 1011, ha ez egy decimális szám?
 +  * Mit jelent az 1011, ha ez egy bináris szám?
 +  * Mit jelent az 1011, ha ez egy oktális szám?
 +  * Mit jelent az 1011, ha ez egy hexadecimális szám?
 +  * Mit jelent az 5f, ha ez egy hexadecimális szám?
 +  * Melyik számrendszerben van a következő szám: 111b
 +  * Melyik számrendszerben van a következő szám: 111d
 +  * Melyik számrendszerben van a következő szám: 111o
 +  * Melyik számrendszerben van a következő szám: 111h
 +  * Mennyi 518h decimálisan?​
 +  * Mennyi 101011b decimálisan?​
 +  * Mennyi 100101b decimálisan?​
 +  * Mennyi 5eh decimálisan?​
 +  * Mennyi 58d binárisan?
 +  * Mennyi 152 binárisan?
 +
 +===== Számábrázolás =====
 +
 +  * Írja fel 58,82432 számot lebegőpontos alakban.
 +  * Írja fel 58,82432 számot tudományos alakban.
 +  * Írja fel 58,82432 számot normál alakban.
 +  * Írja fel a 58 számot fixpontosan.
 +  * Írja fel a 5E-2 számot fixpontosan.
 +  * Írja fel a 23,7E+8 számot fixpontosan
 +  * Mi a googol?
 +  * Egyszeres pontosság esetén hány biten ábrázolom a számot?
 +  * Dupla pontosság esetén hány biten ábrázolom a számot?
 +  * Hogyan képezzük komplemenst?​
 +
 +
 +===== Műveletvégzés =====
 +
 +  * Melyik az az aritmetikai művelet, amelyre visszavezethető a többi?
 +
 +
 +
 +===== Mértékegységek =====
 +  * Mik azok a bináris prefixumok?
 +  * Hány bájt 1 Ti?
 +  * Hány bájt 2 Ti?
 +  * Hogyan mondom ki "​Ti"​ mértékegységet?​
 +  * Mit jelent a kilo?
 +  * Mik azok a SI prefixumok?
 +  * Mondjon 2 mértékegységet a SI mértékrendszerből.
 +  * Mi a "​pica"?​
 +  * Hány Farad töltés 1 μF?
 +
 +===== Karakterkódolás =====
 +
 +  * Milyen jelek tárolására alkalmas a BDC kódolás? Írjon min. 4 példát.
 +  * Milyen jelek tárolására alkalmas a EBCDIC kódolás? Írjon min. 4 példát.
 +  * Mi az ASCII?
 +  * Mi a különbség az ASCII-7 és az ASCII-8 között?
 +  * Mi az Unicode?
 +  * Mi az UTF-8?
 +  * Mi az UTF-16?
 +  * Mi az UTF-32?
 +  * Hány byte-on tárolódik egy "​a"​ karakter UTF-8 kódolás esetén?
 +  * Hány byte-on tárolódik egy "​a"​ karakter UTF-16 kódolás esetén?
 +  * Hány byte-on tárolódik egy "​a"​ karakter UTF-32 kódolás esetén?
 +  * Hány byte-on tárolódik egy "​á"​ karakter UTF-8 kódolás esetén?
 +  * Hány byte-on tárolódik egy "​á"​ karakter UTF-16 kódolás esetén?
 +  * Hány byte-on tárolódik egy "​á"​ karakter UTF-32 kódolás esetén?
 +  * Mi az előnye a Unicode rendszernek?​
 +
 +===== Karakterek =====
 +
 +  * Mi a neve a következő karakternek:​ |
 +  * Mi a neve a következő karakternek:​ ~
 +  * Mi a neve a következő karakternek:​ #
 +  * Mi a neve a következő karakternek:​ \
 +  * Mik azok a Whitespace karakterek?
 +===== Neumann-elvek =====
 +  * Sorolja fel a Neumann-elveket.
 +  * Ki volt Neumann János?
 +===== Hardver =====
 +  * Soroljon fel kiviteli eszközöket.
 +  * Mi a cilinder?
 +  * Mi a sáv?
 +  * Mi a sávozás?
 +  * Mi az SSD?
 +  * Mi a HDD?
 +  * Soroljon fel optikai tárolókat.
 +  * Milyen fényt használ a Blu-ray technológia?​
 +  * Mire használható egy IDE buszos merevlemezen a Jumper?
 +  * Mire használható egy SATA buszos merevlemezen a Jumper?
 +  * ...
 +
 +===== Partíciók =====
 +  * Mi a partíció?
 +  * Milyen partíciókat tartalmazhat egy msdos partíciós tábla?
 +  * Mi az Inode?
 +  * Mi a FAT?
 +  * Mi az NTFS?
 +  * Mi az Ext4?
 +  * Mi a Btrfs
 +  * Mit jelent az, hogy egy fájlrendszer naplózó?
 +  * Mi a grub?
 +  * Milyen előnye van több partíció létrehozásának?​
 +===== Fájlrendszerek =====
 +
 +  * Mi az exFAT?
 +  * Mi a HFS?
 +  * Hol használják az ext4 fájlrendszert?​
 +  * Mi a fájlrendszer?​
 +  * Milyen fájlrendszereket használhatunk Windowsin? Minimum 3.
 +  * Milyen fájlrendszereket használhatunk Linuxon. Minimum 3.
 +  * Használható-e Linuxos rendszeren a NTFS fájlrendszer?​
 +
 +===== Fájlok =====
 +
 +  * Minek a kiterjesztése a .pdf?
 +  * NTFS fájlrendszeren milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy fájl?
 +  * Milyen jogok értelmezhetők egy ext fájlrendszer állományán?​
 +  * Milyen hosszú lehet egy fájlnév Windowson?
 +  * Egy állomány a következő karaktert tartalmazza:​ ☿ Lehet ez szöveges állomány?
 +
 +===== INI fájlok =====
 +
 +  * Hol használják az INI fájlokat?
 +  * Miket tartalmaz egy INI fájl?
 +  * Hogyan lehet INI fájlban megjegyzést készíteni?​
 +
 +===== XML =====
 +
 +  * Milyen nyelvből fejlesztették az XML-t?
 +  * Mi a tag?
 +  * Milyen karakterekkel adunk meg egy taget?
 +  * Mi a gyökérelem?​
 +  * Mi az SGML?
 +  * Hol használják az SGML-t?
 +  * Mi az XML?
 +  * Hol használják az XML-?
 +  * Készítsen egy egyszerű XML állományt,​ amely csavarok adatait tárolja
 +    * eltárolandó:​ menetszám, menethossz, csavarhossz,​ kulcsméret
 +  * Készítsen SGML fájlt, amely recepteket tárol
 +    * eltárolandó:​ étel neve, hozzávalók,​ elkészítés: ​
 +  * Mi a DTD? Készítse el az előző két feladathoz tartozó DTD-t.
 +===== CSV =====
 +  * Mi a CSV?
 +  * Egy dolgozó nevét, életkorát és fizetését szeretnénk eltárolni. ​
 +    * Készítsen egy állományt,​ amelyben 3 dolgozó adatait tárolja CSV állományban.
 +  * Milyen kiterjesztése lehet egy CSV állománynak?​
 +
 +===== JSON =====
 +  * Mi a JSON?
 +  * Mire használjuk a JSON?
 +
 +===== Operációs rendszer =====
 +
 +  * Sorolja fel az operációs rendszer feladatait.
 +  * Írjon fel minimum 3 nem Windows operációs rendszert.
 +  * Milyen felületei lehetnek egy operációs rendszernek?​
 +  * Mi a UNIX?
 +  * Mondjon két Unix alapú operációs rendszert.
 +  * Mi a POSIX?
 +  * Milyen operációs rendszerből származik az MS-DOS?
 +===== Szellemi tulajdon védelme =====
 +  * Mit véd a szabadalmi jog?
 +  * Mit jelent a lajstromozás?​
 +  * Szükséges-e a szabadalmit oltalom esetén lajstromozni?​
 +  * Meddig érvényes a szabadalmi jog?
 +  * Kell-e díjat fizetni a szabadalmi oltalomért?​
 +  * Mikor, milyen esetekben szűnik meg egy szabadalom?
 +  * Hol kell bejelenteni a szabadalmat?​
 +  * Mi az önkéntes műnyilvánatartás?​
 +  * Ismertesse a szerzői jogot.
 +  * Mikor keletkezik szerzői jog?
 +  * Kiterjed-e a szerzői jog ötletre?
 +  * Mikor jár le a szerzői jogi védelem?
 +  * Mit jelent, a szerzői jog esetén a személyhez fűződő jog?
 +  * Hogyan jelezzük, hogy szeretnénk jogainkat fenntartani?​
 +  * Hogyan jelezzük, hogy az adott mű a sajátunk?
 +  * Mi az EULA?
 +  * Mit jelent a public domain engedély?
 +  * Mit jelent a freeware?
 +  * Mit jelenet a shareware?
 +  * Mit jelent az, hogy egy szoftver fél szabad?
 +  * Mi az szoftver az OEM szoftver?
 +  * Mi Open Source Software?
 +  * Írjon példát Open Source Software-re.
 +  * Mi az adware?
 +  * Mi az abandonware?​
 +  * Mi a patchware?
 +  * Hogyan, milyen módokon valósulhat meg az illegális szoftverhasználat?​
  
oktatas/szamitastechnika/gyakorlas.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 17:43 szerkesztette: admin