Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:szamitastechnika:elektronika_alapjai

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

oktatas:szamitastechnika:elektronika_alapjai [2019/08/22 16:27] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +[[oktatas:​számítástechnika|<​ Számítástechnika]]
 +
 +====== Az elektronika alapjai ======
 +
 +Erősen fejlesztés alatt
 +
 +===== Fogalmak =====
 +
 +  * feszültség
 +    * jele: U
 +    * mértékegysége:​ V - volt
 +    * <m 14>U = I * R</m>
 +  * áram 
 +    * jele: I
 +    * mértékegysége:​ A - amper
 +    * <m 14>I = U / R</m>
 +  * töltés
 +    * jele: Q
 +    * mértékegysége a As  /​amperszekundum/​ és Ah /​amperóra/ ​
 +  * teljesítmény
 +    * jele: P
 +    * mértékegysége a W - watt
 +  * ellenállás (rezisztencia)
 +    * Jele: R
 +    * mértékegysége a <​m>​Omega</​m>​ - omega
 +  * vezetőképesség
 +    * Jele: G
 +    * mértékegysége a S -- siemens) /​konduktancia/​
 +  * impedancia
 +    * Jele: Z
 +    * Ω(ohm)
 +  * kapacitás
 +    * Jele: C
 +    * mértékegysége a F (farrad)
 +  * induktivitás
 +    * Jele: L
 +    * mértékegysége:​ H (henri)
 +
 +
 +
 +
 +Átszámítások mértékegységekkel a prefixumok szerint:
 +  (μV, mV, μA, mA, Kω, μS, mS)
 +===== Kapacitás =====
 +
 +Kapacitásnak nevezzük a testeknek azt a tulajdonságát,​ hogy képesek töltések befogadására és tárolására.
 +
 +A kapacitás jele: C
 +
 +A kapacitás mértékegysége:​ F (farrad)
 +
 +Egy rendszer kapacitása annál nagyobb, minél több töltés vihető rá, minél kisebb feszültség mellett: ​
 +
 +<m 14>C = Q / U</m>
 +
 +===== Térerősség =====
 +
 +Ha a térbe egy töltést (próbatöltés) helyezünk, akkor erre az elemi töltéshordozóra az elektromos tér erıhatást fejt ki. 
 +Amennyiben a létrejövı erıhatást 1 As töltésmennyiségre vonatkoztatjuk,​ akkor a térerısséget kapjuk. ​
 +
 +<m 14>​F=Q*E</​m>​
 +
 +<m 14>​E=F/​Q= {2,4 * 10^-4} / {6 * 10^-8} = 4000 * {V / m}</​m>​
 +
 +===== Egy amper =====
 +
 +Egy amper (A) annak az állandó elektromos áramnak erıssége, amely két párhuzamos,​ egyenes, végtelen hosszúságú, ​
 +elhanyagolhatóan kis kör keresztmetszető,​ vákuumban egymástól 1 m távolságban elhelyezett vezetıben folyva, a két 
 +vezetı között méterenként <​m>​2·10^−7 N</​m> ​ erőt hoz létre. ​
 +
 +
 +===== Ellenállás =====
 +
 +
 +Fajlagos ellenállás (ρ) számítása:​
 +
 +<m 14>ρ = E / J</m>
 +
 +Ellenállást számítása:​
 +
 +<m 14>R = ρ*{l/​A}</​m>​
 +
 +
 +Használt jelzések
 +
 +  * E = elektromos térerősség
 +  * J = elektromos áramsűrűség
 +  * ρ (rho) = fajlagos ellenállás
 +  * l = vezető hossza
 +  * A = a vezető keresztmetszete
 +
 +Ohm törvénye:
 +
 +<m 14>​R=U/​I</​m>​
 +
 +===== Logikai kapuk =====
 +
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​or_kapu.png?​100|}}
 +
 +
 +
 +{{:​oktatas:​számítástechnika:​not_kapu.png?​100|}}
 +===== Linkek =====
 +
 +Oktatás:
 +  * http://​www.oh.gov.hu/​letolt/​okev/​doc/​erettsegi_40_2002_201201/​informatikai_alapismeretek_vk.pdf (Követelmény)
 +  * http://​www.vbjnet.hu/​szakmacs/​szakmacsoportok_2009/​informatika.htm (Egy helyi tanterv)
 +
 +
 +Anyag:
 +  * http://​gyakorlat.pataky.hu/​edu/​erettsegi/​ (Komplett anyag)
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Kateg%C3%B3ria:​Elektronika
 +  * http://​www.elektronikatanar.hu/​elektrotechnika.html (Nagyon jó összefoglaló mit kell tudni)
 +  * http://​www.szechenyi-zala.sulinet.hu/​dokumentumok/​Tananyag/​elektronika/​Elektrotechnika.pdf
 +  * http://​www.muszeroldal.hu/​measurenotes/​torda1.pdf (Egyenáram)
 +  * http://​www.muszeroldal.hu/​measurenotes/​torda2.pdf (Váltakozóáram)
 +  * http://​www.muszeroldal.hu/​measurenotes/​ (Egyéb)
 +  * http://​www.sze.hu/​~kurtosi/​Elektrotechnika_jegyzet_1-2.pdf
 +  * http://​www.vgt.bme.hu/​okt/​bsc_ele/​aramkor.pdf
 +  * http://​siva.banki.hu/​jegyzetek/​Elektronika_alapjai/​eltech_pldTar.pdf (Példatár)
 +  * http://​siva.banki.hu/​jegyzetek/​Elektronika_alapjai/​Beuth_Elektr_al2_felv.pdf
 +  * http://​siva.banki.hu/​jegyzetek/​ (Egyéb)
 +  * http://​www.uni-miskolc.hu/​~elkrad/​nappali.htm
 +  * http://​gyakorlat.pataky.hu/​edu/​erettsegi/​tetelsor.pdf (Tételsor, tanúságos)
 +  * http://​www.sze.hu/​~hodossy/​Elektrotechnika/​Elektrotechnika-eloadas_teljes.pdf
 +  * http://​www.sze.hu/​~hodossy/​Elektrotechnika/​Elektrotechnika%20jegyzet%201-2.pdf
 +  * http://​www.vgt.bme.hu/​okt/​bsc_ele/​magnes.pdf (Mágneses tér)
 +  * http://​www.vargazoltan.net/​13.H.html
 +  * http://​www.vargazoltan.net/​egyenaram%20hal6_0917_006_101030.pdf (Egyenáramú hálózatok)
 +  * http://​www.vargazoltan.net/​felvezetoeszk1.pdf
 +  * http://​www.kepzesevolucioja.hu/​dmdocuments/​4ap/​6_0917_038_101115.pdf (Elektronikai áramkörök)
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Elektromos_vezet%C3%A9s (Elektromos vezetés)
 +  * http://​vili.pmmf.hu/​jegyzet/​villtan/​
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Farad
 +  * 
 +
 +
 +Digitális áramkörök:​
 +  * http://​www.chem.elte.hu/​foundations/​magkem/​hun/​oktatas/​merestechnika/​leirasok_pdf/​logika-1.pdf
 +  * http://​www.chem.elte.hu/​foundations/​magkem/​hun/​oktatas/​merestechnika/​leirasok_pdf/​logika-2.pdf
 +
 +
 +Kirchhoff-törvények
 +  * http://​www.vilaglex.hu/​Fizika/​Html/​KircTorv.htm
 +  * http://​elektroman.uw.hu/​cikkek/​kirchhoff.htm
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Kirchhoff-t%C3%B6rv%C3%A9nyek
 +
 +
 +Könyv:
 +  * http://​www.tankonyvmester.hu/​termek.php?​mezoossz=1&​tid=6
 +
 +
 +Mindenféle:​
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Georg_Simon_Ohm
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Ohm-t%C3%B6rv%C3%A9ny (Ohm törvény)
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Kateg%C3%B3ria:​Villamoss%C3%A1gtan
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Piezoelektromoss%C3%A1g
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​H%C5%91elektromoss%C3%A1g
 +  * http://​phet.colorado.edu/​hu/​simulation/​ohms-law
 +  * http://​phet.colorado.edu/​sims/​ohms-law/​ohms-law_hu.html
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Gustav_Kirchhoff
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Elektromos_ellen%C3%A1ll%C3%A1s
 +  * http://​wiki.ham.hu/​index.php/​Reaktancia
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Tranzisztor
 +  * http://​www.hobbielektronika.hu
 +
 +Rezgő körök:
 +  * http://​meip.x5.hu/​files/​1661
 +  * http://​mikeelektronika.freeweb.hu/​OE/​Soros%20RLC-korok/​a_soros_rlckr_alapjai_1.html
 +  * http://​www.tankonyvtar.hu/​hu/​tartalom/​tamop425/​0033_SCORM_GEFIT6102/​sco_07_01.htm
 +  * http://​vili.pmmf.hu/​jegyzet/​tranz/​19.html
 +  * http://​wiki.ham.hu/​index.php/​Rezg%C5%91k%C3%B6r
 +  * http://​fizipedia.phy.bme.hu/​index.php/​Egyszer%C5%B1_RL,​_RC,​_RLC_k%C3%B6r%C3%B6k_megold%C3%A1sai
 +  * http://​sagv.gyakg.u-szeged.hu/​tantargy/​Fizika/​letolt/​rlc.pdf
 +  * http://​sagv.gyakg.u-szeged.hu/​tantargy/​Fizika/​letolt/​rezgokorok.pdf
 +  * http://​gyakorlat.pataky.hu/​edu/​erettsegi/​A/​25.A2.pdf
 +
 +Beszerzés:
 +  * http://​www.soselectronic.hu
 +
 +Kalkulátorok:​
 +  * http://​www.csgnetwork.com/​electronicsconverters.html
 +
 +
 +Digitális áramkörök újra:
 +  * http://​www.ni.com/​multisim/​try/​ (szimulátor;​ trial)
 +  * http://​home.cogeco.ca/​~rpaisley4/​LM555.html (Időzítő)
 +  * http://​www.kpsec.freeuk.com/​555timer.htm (Időzítő)
 +  * http://​www.bowdenshobbycircuits.info/​555.htm (Időzítő részletesen)
 +  * http://​www.seekic.com/​circuit_diagram/​Measuring_and_Test_Circuit/​555_ASTABLE_FREQUENCY_METER.html (Tesztelő)
 +  * http://​en.wikipedia.org/​wiki/​List_of_4000_series_integrated_circuits (4000-es sorozat lista)
 +  * http://​en.wikipedia.org/​wiki/​4000_series (A 4000-es sorozatról)
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Adder_(electronics)]] (Összeadó)
 +  * http://​elektro.zolee.hu/​rajz_lista.php?​listaz=kategoria&​kat=9 (Néhány rajz)
 +  * http://​kapcsolasok.hu/​pic-iskola/​86-pic-programozas-alapok
 +  * http://​kapcsolasok.hu/​pic-iskola
 +  * http://​kapcsolasirajz.lap.hu
 +  * http://​elektro.atw.hu
 +  * http://​www.ibiblio.org/​kuphaldt/​electricCircuits/​
 +  * http://​www.bowdenshobbycircuits.info (Ajánlott)
 +  * http://​hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/​hbase/​electronic/​trangate.html
 +  * http://​people.seas.harvard.edu/​~jones/​es154/​lectures/​lecture_7/​lecture_7.html
 +  * http://​faculty.purchase.edu/​joseph.mckay/​hacking_everyday_2012/​week3.php
 +  * http://​www.chem.elte.hu/​foundations/​magkem/​hun/​oktatas/​merestechnika/​index.html
 +  * http://​www.dummies.com/​how-to/​content/​electronics-projects-how-to-create-a-transistor-na.html
 +  * http://​www.allaboutcircuits.com/​vol_6/​chpt_7/​6.html
 +  * http://​www.doctronics.co.uk/​4017.htm
 +  * http://​nayyar-electrogenesis.blogspot.hu/​2012/​06/​zener-diode-tester-circuit.html
 +  * http://​openbookproject.net/​electricCircuits/​Digital/​DIGI_12.html
 +  * http://​elektro.zolee.hu/​upload/​12199221801065.jpg
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Multiplexer
 +
 +
 +Wikipedia:
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​SI_m%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9grendszer
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Teljes%C3%ADtm%C3%A9ny
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Elektromos_t%C3%B6lt%C3%A9s
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Elektromos_%C3%A1ram
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Elektromos_vezet%C3%A9s
 +  * http://​hu.wikipedia.org/​wiki/​Elektromos_fesz%C3%BClts%C3%A9g
 +
 +Szimulátorok:​
 +  * http://​opensourcegis.org
 +
  
oktatas/szamitastechnika/elektronika_alapjai.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 16:27 szerkesztette: admin