Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:rust:rust_nyelv

< Rust

Rust nyelv

Helló Világ

hello.rs
fn main() {
  println!("Helló Világ!");
}

Fordítás:

rustc hello.rs

Futtatás:

./hello

A ! azt jelenti, hogy a println nem függvény, hanem makró. A makrók újabb kódokat hoznak létre, fordításkor.

Megjegyzések

megjegyzes.rs
// egy soros megjegyzés
 
/*
több
soros 
megjegyzés
*/

Kivitel

Kiíratás sortörés nélkül:

print!("alma");

A rust nyelven nem íratható ki önmagában egy szám literálist.

println!(35)

Csak így:

println!("{}", 35);

Tájékoztató szöveget is megadhatunk a kiírt értékről:

println!("Szám: {}", 35);

Több literális kiíratása:

println!("{1} és {0}", 25, 47);

Kifejezés kiértékelése:

fn main() {
	println!("{}", 3*4)
}

Új sor kiíratása:

println!();

Hibaüzenet kiírása:

eprintln!("Hiba! ...");

Hibaüzenet sortörés nélkül:

eprint!("Hiba! ...");

Primitív típusok

Egészek:

Hossz Előjeles Előjel
nélkül
8 bites i8 u8
16 bites i16 u16
32 bites i32 u32
64 bites i64 u64
128 bites i128 u128

Egész literális:

decimális 23_123
hexadecimális 0xfe
oktális 0o75
bináris 0b1111_0000
bájt (csak u8) b'A'

Valós számok:

 • f32
 • f64
let szam1 = 3.0;    //f64
let szam2: f32 = 3.0  // f32

Logikai típus:

 • bool
let van = true;
let nincs = true;

Karakter:

 • char
let c = 'a';

Összetett típusok:

 • Tuple
 • Array

Tuple:

let tup: (f32, u8, i32) = (5.48, 3, 600)

Tömb:

let tomb: [5, 8, 2, 4, 1];

A Rust statikusan tipizált nyelv, ami azt jelenti, hogy fordítási időben ismernie kell a változók típusát, azonban a fordító általában érték és a használat alapján dönti el, milyen típust akarunk használni.

Készítsünk egy „a” nevű változót:

let a = 35;

Az „a” változó értéke alapértelmezetten i32.

Valós szám esetén:

let a = 35.5;

Alapértelmezett f64.

A típus explicit megadása:

let a: i64 = 834983434;

A maximálisan tárolható legnagyobb szám kiíratása:

println!("Max i32: {}", std::i32::MAX);

Logikai típus megadása:

let aktiv: bool = true;

A logika típus kifejezéssel is kaphat értéket:

let nagyobb: bool = a > 30; 

Karakterek:

let karakter1 = 'a' 
let karakter2 = '\u{7a7a}';

Változóhasználat

A változók tartalmazhatnak primitív és referencia típusokat. A változók alapértelmezetten nem megváltoztathatók (immutable).

fn main() {
  let kor = 35;
  println!("{}", kor);
}

Mivel alapértelmezetten nem változtatható meg egy változó értéke, ha beírjuk kor = 36, akkor hibát ad a fordító:

fn main() {
  let kor = 35;
  //A következő utasítás hibát ad:
  //kor = 36;
  println!("{}", kor);
}

Megváltoztathatóvá tehetjük a mut kulcsszóval:

fn main() {
  let mut kor = 35;
  println!("{}", kor);
  kor = 36;
  println!("{}", kor);
}

Viszont hibát kapunk, ha az első println!() utasítás hiányzik, mivel fel sem használtuk a kor változó értékét, és máris megváltoztatjuk.

Többes értékadás:

let (nev, kor) = ("Nagy János", 38);
println!("Név: {}", nev);
println!("Kor: {}", kor);

Nevesített állandók

Állandók a const kulcsszóval hozhatók létre, és kötelezően nagybetűsek.

const ID: i32 = 001;
println!("azonosító: {}", ID);

Formázott kivitel

Szöveg kiírása:

fn main() {
	println!("{} származik {}", "Szolnokról", "Laci")
}

Pozicionális argumentum:

fn main() {
	println!("{0} {1}ról származik és {0} szereti {2}t", 
    "Laci", "Szolnok", "Mari")
}

Elnevezett argumentumok:

fn main() {
	println!(
      "{nev} szeret {jatek}t játszani", 
      nev = "Laci", 
      jatek = "Póker"
    );
}

Írassuk ki a 10 számot bináris, hexadecimális és oktális alakban:

println!("bináris: {:b} Hex: {:x} Oktális: {:o}", 10, 10, 10);

Bármit kiírathatunk, például hibakövetés céljából:

println!("{:?}", ("alma", 35, true));

A kiíratás eredménye:

("alma", 35, true)

Másik példa:

fn main() {  
  let a = true;
  let b = 35;
  let c = 35.6;
  println!("{:?}", (a, b, c))
}

Kimenet:

(true, 35, 35.6)

Matematikai modul

Véletlen szám

Operátorok

Konvertálás

Bevitel

Szelekció

fn main() {
  let kor = 35;
  if kor > 21 {
    println!("Felnőtt");
  }
}
fn main() {
  let kor = 35;
  if kor > 21 {
    println!("Felnőtt");
  } else {
    println!("Gyerek")
  }
}

Logikai típus használata:

fn main() {
  let felnott: bool = true;
  if felnott {
    println!("Felnőtt");
  } else {
    println!("Gyerek")
  }
}

Két állítás:

fn main() {
  let van_diplomaja: bool = true;
  let van_jogositvanya: bool = true;
  if van_diplomaja && van_jogositvanya {
    println!("Felvéve");
  } else {
    println!("Sajnos, nem nyert")
  }
}

Két állítás vagy kapcsolattal:

fn main() {
  let van_haza = true;
  let van_kocsija = false;
  if van_haza || van_kocsija {
    println!("Nyerő");
  } else {
    println!("Nem nyerő");
  }
}

Több elágazás:

fn main() {
  let kor = 25;
  if kor < 1 {
    println!("Csecsemő");
  } else if kor > 1 && kor <= 6 {
    println!("Kisgyermek");
  } else if kor > 6 && kor <= 12 {
    println!("Gyermek");
  } else if kor > 12 && kor <= 16 {
    println!("Serdülő");
  } else if kor > 16 && kor <= 20 {
    println!("Ifjú");
  } else if kor > 20 && kor <= 30 {
    println!("Fiatal");
  } else {
    println!("Öregedés...");
  }
}

Rövidített if

fn main() {
  let fizetes = 2800000;
  let megfelel = if fizetes > 1000000 { true } else { false };
  println!("{}", megfelel);
}

Iteráció

Loop

fn main() {
  let mut szamlalo = 0;
 
  loop {
    println!("{}", szamlalo);
    szamlalo += 1;
    if szamlalo == 10 {
      break;
    }
  }
}

While

fn main() {
  let mut szamlalo = 0;
 
  while szamlalo < 10 {
    println!("{}", szamlalo);
    szamlalo += 1;
  }
}

for range

fn main() {
 
  for i in 0..9 {
    println!("{}", i)
  }
}

Tömb

A tömb azonos típusú értékeket tartalmazó adatszerkezet.

fn main() {
  let szamok: [i32; 6] = [ 3, 4, 2, 8, 1, 5];
  println!("{:?}", szamok);
  println!("Első érték: {}", szamok[0]);
}

Egy elem új értékadásához szükség van a „mut” módosítóra.

fn main() {
  let mut szamok: [i32; 6] = [ 3, 4, 2, 8, 1, 5];
  szamok[0] = 25;
  println!("{:?}", szamok);  
}

Hossz:

println!("{:?}", szamok.len());

A veremben elfoglalt hely:

println!("{:?}", std::mem::size_of_val(&szamok));

Darab

fn main() {
  let szamok: [i32; 6] = [ 3, 4, 2, 8, 1, 5];
  let darab: &[i32] = &szamok[0..3];
  println!("{:?}", darab);  
}

Tömb másik tömbből

fn main() {
  let tomb1 = [8, 2, 5];
  let tomb2 = tomb1;
  println!("{:?}", (tomb1, tomb2));
}

Tuple

fn main() {
  let dolgozo: (&str, &str, i32) = ("Nagy János", "Miskolc", 3280000);
 
  println!("Név: {}\nTelepülés: {}\nFizetés: {}", 
    dolgozo.0, dolgozo.1, dolgozo.2);
}

Vektor

vektor.rs
fn main() {
  let mut szamok: Vec<i32> = vec![ 3, 4, 2, 8, 1, 5];
 
  //Összes elem kiírása
  println!("{:?}", szamok);
 
  //Egy elemre hivatkozás
  println!("{}", szamok[0]);
 
  //Hozzáadunk egy elemet:
  szamok.push(37);
  szamok.push(25);
 
  println!("{:?}", szamok);
 
  szamok.pop();
  println!("{:?}", szamok);
}

Vektor bejárása:

fn main() {
  let szamok: Vec<i32> = vec![ 3, 4, 2, 8, 1, 5];
 
  for elem in szamok.iter() {
    println!("{}", elem);
  } 
}

Bejárás és értékek változtatása:

fn main() {
  let mut szamok: Vec<i32> = vec![ 3, 4, 2, 8, 1, 5];
 
  for elem in szamok.iter_mut() {    
    *elem += 4;
  }
  println!("{:?}", szamok)
}

Hivatkozás átadása:

fn main() {
  let vektor1 = vec![8, 3, 7];
  let vektor2 = &vektor1;
  println!("{:?}", (&vektor1, vektor2));
}

Struktúra

struktura.rs
struct Dolgozo<'a> {
  //Az 'a egy lifetime 
  nev: &'a str,
  kor: u8,
  fizetes: f64,
}
 
fn main() {
  let janos = Dolgozo {
    nev: "Nagy János",
    kor: 35,
    fizetes: 3850000.0,
  };
 
  println!("Név: {}\nKor: {}\nFizetés: {}", 
    janos.nev, janos.kor, janos.fizetes);
}

Mutable:

valto.rs
struct Dolgozo<'a> {
  //Az 'a egy lifetime 
  nev: &'a str,
  kor: u8,
  fizetes: f64,
}
 
fn main() {
  let mut janos = Dolgozo {
    nev: "Nagy János",
    kor: 35,
    fizetes: 3850000.0,
  };
 
  janos.kor = 36;
 
  println!("Név: {}\nKor: {}\nFizetés: {}", 
    janos.nev, janos.kor, janos.fizetes);
}

Tuple struktúra

tuplestrukt.rs
struct Dolgozo<'a>(&'a str, u8, f64);
fn main() {
  let mut janos = Dolgozo("Nagy János", 36, 3850000.0);
  janos.1 = 37;
  println!("Név: {}\nKor: {}\nFizetés: {}", janos.0, janos.1, janos.2);
}

A sturktúra

a.rs
struct Dolgozo {
  nev: String,
  telepules: String
}
 
impl Dolgozo {
  fn new(atvett_nev: &str, atvett_telepules: &str) -> Dolgozo {
    Dolgozo {
      nev: atvett_nev.to_string(),
      telepules: atvett_telepules.to_string()
    }
  }
}
 
fn main() {
  let janos = Dolgozo::new("Nagy János", "Szolnok");
  println!("Név: {}\nTelepülés: {}", janos.nev, janos.telepules);
}

Beállítható név:

a.rs
struct Dolgozo {
  nev: String,
  telepules: String
}
 
impl Dolgozo {
  fn new(atvett_nev: &str, atvett_telepules: &str) -> Dolgozo {
    Dolgozo {
      nev: atvett_nev.to_string(),
      telepules: atvett_telepules.to_string()
    }
  }
 
  fn set_nev(&mut self, atvett_nev: &str) {
    self.nev = atvett_nev.to_string();
  }
}
 
fn main() {
  let mut janos = Dolgozo::new("Nagy János", "Szolnok");
  janos.set_nev("Kiss Béla");
  println!("Név: {}\nTelepülés: {}", janos.nev, janos.telepules);
}

Átalakítás tuple formára:

totuple.rs
struct Dolgozo {
  nev: String,
  telepules: String
}
 
impl Dolgozo {
  fn new(atvett_nev: &str, atvett_telepules: &str) -> Dolgozo {
    Dolgozo {
      nev: atvett_nev.to_string(),
      telepules: atvett_telepules.to_string()
    }
  }
 
  fn set_nev(&mut self, atvett_nev: &str) {
    self.nev = atvett_nev.to_string();
  }
 
  fn to_tuple(self) -> (String, String) {
    (self.nev, self.telepules)
  }
}
 
fn main() {
  let mut janos = Dolgozo::new("Nagy János", "Szolnok");
  janos.set_nev("Kiss Béla");
  println!("Név: {}\nTelepülés: {}", janos.nev, janos.telepules);
  println!("{:?}", janos.to_tuple());
 
}

Enum

enum.rs
enum Mozgas {
  Fel,
  Le,
  Balra,
  Jobbra
}
 
fn avatar_mozgatas(m: Mozgas) {
  match m {
    Mozgas::Fel => println!("Mozgás fel"),
    Mozgas::Le => println!("Mozgás le"),
    Mozgas::Balra => println!("Mozgás balra"),
    Mozgas::Jobbra => println!("Mozgás jobbra"),
  }
}
 
fn main() {
  let avatar1 = Mozgas::Balra;
  let avatar2 = Mozgas::Jobbra;
  let avatar3 = Mozgas::Fel;
  let avatar4 = Mozgas::Le;
 
  avatar_mozgatas(avatar1);
  avatar_mozgatas(avatar2);
  avatar_mozgatas(avatar3);
  avatar_mozgatas(avatar4);  
}

String kezelés

Primitív str egy fix hosszúságú string valahol a memóriában, ami nem változtatható (immutable).

fn main() {
  let nev = "Nagy János";
  println!("{}", nev);
}

A String növelhető, halomterületen (heap-ben) tárolt adatstruktúra.

fn main() {
  let nev = String::from("Nagy János");
  println!("{}", nev);
}

Hossz

fn main() {
  let nev = String::from("Nagy János");
  let hossz = nev.len();
  println!("{}", hossz);
}

Hozzáfűzés

A szoveg változó elé tesszük a mut módosítót, majd hozzáfűzünk egy karaktersorozatot, és egy betűt.

fn main() {
  let mut szoveg = String::from("Nagy János");
  szoveg.push_str(" neve");
  szoveg.push('t');
  println!("{}", szoveg);
}

Kapacitás bájtban

fn main() {
  let szoveg = String::from("Nagy János");
  println!("{}", szoveg.capacity());
}

Üres

println!("{}", szoveg.is_empty());

Tartalmazás

fn main() {
  let szoveg = String::from("Nagy János");
  println!("{}", szoveg.contains("János")); 
}

Az eredmény egy logikai típus.

Csere

fn main() {
  let szoveg = String::from("Nagy János");
  println!("{}", szoveg.replace("Nagy", "Kiss")); 
}

Darabolás

Darabolás whitespace karakterek mentén:

fn main() {
  let szoveg = String::from("Nagy János");
  for szo in szoveg.split_whitespace() {
    println!("{}", szo); 
  }
}

Létrehozás kapacitással

fn main() {
  let mut szoveg = String::with_capacity(10);
  szoveg.push('a');
  szoveg.push('b');
  println!("{}", szoveg)
}

Assert teszt

fn main() {
  let mut szoveg = String::with_capacity(10);
  szoveg.push('a');
  szoveg.push('b');
  println!("{}", szoveg);
  assert_eq!(2, szoveg.len());
  assert_eq!(10, szoveg.capacity());
}

Függvény

Egyszerű függvény:

nevjegy.rs
fn main() {
  nevjegy();
}
 
fn nevjegy() {
  println!("-----------------------");  
  println!("   Nagy János");  
  println!("    Szolnok");  
  println!("-----------------------");
}

Egy paraméter:

dupla.rs
fn main() {
  println!("{}", dupla(35));
}
 
fn dupla(szam: i32) -> i32 {
  return szam * 2;
}

Két paraméter:

osszead.rs
fn main() {
  println!("{}", osszead(35, 40));
}
 
fn osszead(szam1: i32, szam2: i32) -> i32 {
  return szam1 + szam2;
}

Szöveges paraméterek:

fn main() {
  nevjegy("Nagy János", "Szolnok");
}
 
fn nevjegy(nev: &str, telepules: &str) {
  println!("----------------------");
  println!("  {}", nev);  
  println!("  {}", telepules);  
  println!("----------------------");
}

Closure:

osszead.rs
fn main() {
  let osszead = |szam1: i32, szam2: i32| szam1 + szam2;
  println!("{}", osszead(25, 30));
}

A cargo

A rust csomaghoz ajánlott a cargo, ami automatikusan feltelepszik.

Használata:

cargo init

Létrejön egy Cargo fájl:

[package]
name = "hello"
version = "0.1.0"
authors = ["Nagy János <janos@zold.land>"]
edition "2018"
 
[dependencies]
.gitignore
/target
**/*.rs.bk
src/main.rs
fn main() {
  println!("Hello, world");
}

Futtatás:

cargo run

Fordítás:

cargo build

Release:

cargo build --release

Modul

egyeb.rs
pub fn nevjegy() {
	println!("Valaki")
}
main.rs
mod egyeb;
 
fn main() {
	egyeb::nevjegy();
}

CLI

Parancssori argumentumok feldolgozása:

args.rs
use std::env;
 
fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  println!("{:?}", args);
}

Ha cargo-val futtatjuk:

cargu run valami

Egyik paraméter:

parameter.rs
use std::env;
 
fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let parameter = args[1].clone();
  println!("Paraméter: {}", parameter);
}

Paraméter ellenőrzése:

ellenorzes.rs
use std::env;
 
fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  let parameter = args[1].clone();
 
  if parameter == "valami" {
    println!("Igen, valami");
  } else if parameter == "mas" {
    println!("Más");
  } else {
    println!("Ismeretlen paraméter!")
  }
}

Forrás

oktatas/programozas/rust/rust_nyelv.txt · Utolsó módosítás: 2020/09/20 22:43 szerkesztette: admin