Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:programok

< Programozás

Programok

Programok a programozáshoz

Szerkesztők

Geany

NetBeans

Java fejlesztői környezet, vizuális tervezőeszközzel.

CodeBlcoks

http://codeblocks.org

Figyelem! A CodeBlocks fejlesztői környezetnek 2 változata tölthető le! Az egyik tartalmazza magát a fordítót is (MinGW). Ha nem a MinGW-és változatot töltjük le, akkor a MinGW fordítót külön be kell szerezni: http://mingw.org

A letöltendő csomag nevében ha szerepel a „mingw” akkor lesz benne ez a fordító. Például: „codeblocks-8.02mingw-setup.exe”.

Az alábbi linkről közvetlenül letölthető a CodeBlocks. Ha van újabb verzió akkor ne ezt használjuk:

Közvetlen link

SciTE

C, C++, Java, C#, FreePascal és más fordítok számára fejlesztői környezet:

SWSciTE

C, C++, Java, C#, FreePascal és más fordítok számára konfigurált, scriptelt fejlesztői környezet:

Ajánlott!

ContextEditor

Például FreePascalhoz:

JEdit, drJava

Java fejlesztői környezet:

Notepad2

Programozói Notepad

IDLE

Eclipse

Sublime Text

Telepítő készítő

Nsis

Inno Setup

Verziókövető rendszer

Hexeditor

Fordítók, értelmezők

TCC

Egy kis C fordító Linux és Windows rendszerekre.

Debian GNU/Linux alatt:

apt-get install tcc

Dokumentáció:

Weblap:

Perl

Cygwin

Egy minimális GNU környezet fordítóval, make paranccsal

Tervező eszközök

Folyamatábra

Dia

UMLet

Online

Kódformálók

aStyle

C, C++, C#, Java forráskód formázó:

A Code::Blocksban alapból be van építve.

Jedi

ptop

Pascal kódformáló:

A FreePascallal együtt települ. Parancssoros kódformáló.

Segédeszközök

Nmake

Ez egy önkicsomagoló zip fájl, amely a következő állományokat tartalmazza:

 • NMAKE.ERR
 • NMAKE.EXE
 • README.TXT

A Visual Studio-ban hozzáférhető make eszköz.

Egyszerű példa:

„makefile”

 foo.exe:foo.cs
    csc foo.cs

Futtatjuk az nmake programot.

nmake foo.exe

Másik példa:

„makefile”

 TARGET = foo.exe


 SOURCES = \ 
     foo.cs \ 
     bar.cs


 all: $(TARGET)


 $(TARGET):$(SOURCES)
    csc /out:$@ $**

Angol nyelvű leírás:

Linkek

mingw32-make

A forráskód lefordítását egyszerűsíti. Készítenünk kell egy Makefile nevű állományt, amelyben leírjuk a fordítást mikéntjét. A Mekefile állomány szintaktikája:

Makró

név=adat

Például:

CC=gcc
SRC=main.c
CFLAGS=-g

Vagy:

CC=C:\MinGW\bin\gcc
SRC=main.c
CFLAGS=-g

Ezek után lejjebb írhatom a következőt:

$(CC) $(CFLAGS) $(SRC)

amely a következőt adja:

gcc -g main.c

Megjegyzések

Megjegyzéseket a # karakterrel lehet tenni.

Közvetlen (explicit) szabályok

main: main.c main.h
    gcc -o main main.c main.h

Közvetett (implicit) szabályok

Konkrét példa:

main.o: main.c main.h

De lehet ez is:

.forrásfájl_kiterjesztése .targetfájl_kiterjesztése:
  [prefix] parancs 
.c.o:
 gcc -c $<

Az összes forrás fordítása tárgykóddá.

Példa

# Makrók

CC = gcc
CFLAGS = -g
LIBS = -lm
SRC=main.c file1.c file2.c file3.c
OBJ=main.o file1.o file2.o file3.o


# Közvetlen szabályok

all: $(OBJ)
    $(CC) $(CFLAGS) -o main $(OBJ) $(LIBS)


# Közvetett szabályok

file3.o: file3.h file3.c
file1.o: file1.h file1.c
file2.o: file2.h file2.c
main.o: main.c

Egyéb

Az összes forrás fordítása tárgykóddá.

install:
    cp file /usr/local/file

Telepíti, illetve az /usr/local könyvtárba másolja az adott fájlt.

clean:
–rm *.o

Tárgykódok törlése. De beállítható bármi.A „-” az rm előtt, azt mondja, ha nem volt sikeres a törlés a fordítás ne álljon le.

Prefixek

- Hiba mellőzése
-num Hiba esetén milyen értékkel térjünk vissza
@ Kiíratás letiltása
$* Teljes forrásfájl neve kiterjesztés nélkül
$< out-of-date forrásfájl teljes neve (kiterjesztéssel)
$. forrásfájl teljes neve útvonal nélkül
$&. forrásfájl neve útvonal nélkül (kiterjesztés nélkül)
$: csak az útvonal
$@ teljes aktuális célnév

Doxygen

Forráskódból készít dokumentációt

Valgrind

Memóriaszivárgás, stb, vizsgálat.

(A Valgrind a skandináv mitológiában a Valhalla főbejáratát jelöli.)

Beszerzés:

apt-get install valgrind

Használat Linux alatt:

valgrind ./main

Bakefile

cbp2make

CodeBlocks projektállományból készít Makefile-t

cmake

Apache JMeter

apt-get install jmeter

Dependency Walker

DLL, és más erőforrások függőségének lekérdezése:

Könyvtárak, keretrendszerek

A programozáshoz több lehetőséget biztosító programozói könyvtárak

wxWidgets

wx-config

A wx-config segít előállítani a wxWidgets könyvtárak fordításához szükséges fordítási paraméterek.

lib3ds

conio

Tao - Mono

A Tao keretrendszer a .NET gyűjteményhez, amely megkönnyíti cross-platform játékok fejlesztését .NET platformra.

FLTK

Többnyelvűség

Poedit

Windows beállítás

Parancssor kódlapjának beállítása

Futtassuk a következő programot:

regedit

852 kódlap helyett 1250 beállítása, parancssorban:

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\
OEMCP=1250

Ha valaki parancssorból szeretné beállítani:

reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\” /v OEMCP /d 1250

Rákérdez meg akarjuk-e változtatni.

Hiba- eseménykövetők

Projekt menedzsment

dotProject

Szoftver projekt menedzser

Maven

Integrációs eszköz

Jenkins

Cruisecontrol

Linuxon elérhető programozási nyelvek

Debian alapú rendszereken

A teljesség igénye nélkül, néhány programozási nyelvhez tartozó fordító linuxos csomagjának a telepítési módját találjuk itt, amelyek Debian alapú rendszereken telepíthetők.

apt-get install gnu-smalltalk
apt-get install gobjc (Objective-C)
apt-get install gobjc++ 
apt-get install gfortran (Fortran)
apt-get install fpc (Pascal)
apt-get install open-cobol
apt-get install python3
apt-get install perl
apt-get install gambas3 (Basic)
apt-get install mono-vbnc (Visual Basic)
apt-get install openjdk-7-jdk (Java)
apt-get install lua5.2 (Lua)
apt-get install gcc
apt-get install g++
apt-get install gdc (D nyelv)
apt-get install tcl8.4 (Tcl)
apt-get install php5
apt-get install ucblogo (Logo)
apt-get install gprolog (Prolog)
apt-get install mono-complete (C#)
apt-get install gnat (Ada)
apt-get install nasm (Assembly)

Kisiskolás programozás oktató

Todo szoftver

Szerveroldali automatizáció és telepítés

oktatas/programozas/programok.txt · Utolsó módosítás: 2020/08/05 22:26 szerkesztette: admin