Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:php:php_pdf

< PHP

PHP PDF

Szükséges csomagok

apt install tcpdf

A szükséges tcpdf.php program, a következő helyen található telepítés után:

/usr/share/php/tcpdf/tcpdf.php

Beszerezhetjük a legújabb változatot a webhelyéről:

Vagy töltsük le github.com-ról:

cd projekt01/libs
git clone https://github.com/tecnickcom/TCPDF.git

Egyszerű példa

<?php

include_once 'libs/TCPDF/tcpdf.php';

$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT,
    true, 'UTF-8', false);
$pdf->SetFont('freeserif', '', 14);
$pdf->AddPage();
$pdf->Write(30, "árvíztűrő tükörfúrógép ÁRVÍZTŰRŐ");
$pdf->Output('test.pdf', 'I');

Nem minden font tartalmaz „ű” és „ő” betűket. Ezért használjuk, például a freeserif betűtípust. A használható betűtípusok a TCPDF könyvtár fonts alkönyvtárába találhatók.

Dokumentum tulajdonságok

index.php
<?php
 
include_once '/usr/share/php/tcpdf/tcpdf.php';
 
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT,
    true, 'UTF-8', false);
 
// dokumentuminformáció beállítása
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Nagy János');
$pdf->SetTitle('Példa PDF');
$pdf->SetSubject('Példa');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, példa, teszt');
 
$pdf->SetFont('dejavuserif', '', 14);
$pdf->AddPage();
$pdf->Write(30, "árvíztűrő tükörfúrógép ÁRVÍZTŰRŐ");
$pdf->Output('test.pdf', 'I');

Margók beállítása

index.php
<?php
 
include_once '/usr/share/php/tcpdf/tcpdf.php';
 
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT,
    true, 'UTF-8', false);
 
// dokumentuminformáció beállítása
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Nagy János');
$pdf->SetTitle('Példa PDF');
$pdf->SetSubject('Példa');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, példa, teszt');
 
// margók beállítása
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);
 
$pdf->SetFont('dejavuserif', '', 14);
$pdf->AddPage();
$pdf->Write(30, "árvíztűrő tükörfúrógép ÁRVÍZTŰRŐ");
$pdf->Output('test.pdf', 'I');

Forrás

oktatas/programozas/php/php_pdf.txt · Utolsó módosítás: 2020/01/03 20:01 szerkesztette: admin