Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:programozas:php:php_gd

< PHP

PHP GD

GD info

index.php
$egy = gd_info();	
var_dump( $egy);

Kép mérete

index.php
$picture = "lion.jpg";
$img = imagecreatefromjpeg($picture);
print imagesx($img) . "\n";	
print imagesy($img) . "\n";

Információk a képről

$info = getimagesize($picture);	
var_dump($info);

Vagy így:

list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("lion.jpg");
print $width . "\n";

Kép átméretezése

index.php
$picture = "lion.jpg";
$img = imagecreatefromjpeg($picture);	
 
$tmp=imagecreatetruecolor(400, 300);
imagecopyresampled($tmp, $img , 0, 0, 0, 0, 400, 300, 688, 600);
imagejpeg($tmp, "vmi.jpg",100);
 
imagedestroy($img);
imagedestroy($tmp);

Az imagecopyresampled szintaxisa:

bool imagecopyresampled ( resource $dst_image , resource $src_image , int $dst_x , int $dst_y ,
    int $src_x , int $src_y , int $dst_w , int $dst_h , int $src_w , int $src_h )
Paraméter Leírás
dst_image Hivatkozás a célkép erőforrásra
src_image Hivatkozás a forráskép erőforrásra
dst_x A cél x koordinátája
dst_y A cél y koordinátája
src_x A forrás x koordinátája
src_y A forrás y koordinátája
dst_w A cél szélessége
dst_h A cél magassága
src_w A forrás szélessége
src_h A forrás magassága

Az imagejpeg szintaxisa:

bool imagejpeg ( resource $image [, string $filename [, int $quality ]] )
Paraméter Leírás
image Képerőforrás; Egy függvény által készített kép, amelyet például a imagecreatetruecolor()
filename A fájlnév amibe mentünk; Ha nincs beállítva vagy NULL, akkor raw formában kapjuk az eredményt
Ha ez NULL akkor a színvonal is legyen null
quality A színvonal opcionális; Értéke 0 és 100 közötti szám. Az alacsonyabb színvonal kisebb fájlt eredményez.
Az alapértelmezés 75 körül van

Kép megjelenítése

index.php
<?php
 
$img = imagecreatefromjpeg("lion.jpg");
 
header('Content-Type: image/jpeg');
 
imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
 
?>

Kép létrehozása

Szöveg:

index.php
<?php
// Üres kép létrehozása
$img = imagecreatetruecolor(800, 600);
//Szín létrehozása
$text_color = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255);
 
//Szöveg kiírása
imagestring($img, 5, 100, 100, 'Valamifele szoveg', $text_color);
 
//Tartalom fejléce
header('Content-Type: image/jpeg');
 
// Kimeneti fájl
imagejpeg($img);
 
// A memória felszabadítása
imagedestroy($img);
?>

Ékezetek:

index.php
<?php
// Üres kép létrehozása
$im = imagecreatetruecolor(800, 600);
//Szín létrehozása
$text_color = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
 
 
$content = "árvíztűrő tükörfúrógép";
 
$content = iconv("UTF-8", "ISO-8859-2", $content);
 
//Szöveg kiírása
imagestring($im, 5, 100, 100, $content, $text_color);
 
//Tartalom fejléce
header('Content-Type: image/jpeg');
 
// Kimeneti fájl
imagejpeg($im);
 
// A memória felszabadítása
imagedestroy($im);
?>

Rajzolás

Sokszög

<?php
// Kép elkészítése
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);
 
// szín készítése
$feher = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
 
// sokszög rajzolása
imagepolygon($image, array(
    50,  50,
    100, 100,
    50, 200
  ),
  3,
  $feher);
 
// Böngészőnek küldött MIME típus
header('Content-type: image/png');
 
imagepng($image);
imagedestroy($image);
 
?>

Linkek

oktatas/programozas/php/php_gd.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/22 10:30 szerkesztette: admin