Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:linux:szolgaltatasok

< Linux

Szolgáltatások telepítése

Bevezetés

Ez a leírás, gyors kezdés a szolgáltatások telepítéséhez, telepítés utáni ellenőrzéshez.

Webszerver

Telepítés

Apache webszerver telepítése:

apt install apache2

Telepítettség ellenőrzése:

apt list apache2

Folyamat ellenőrzése

Ellenőrzés a folyamatok között:

ps ax
apt install psmisc && pstree

Szoftveres port ellenőrzése

Szoftveres portok ellenőrzése:

ss -lt

Ha csak IPv6-on figyel ellenőrizzük, hogy az IPv4 össze van-e kötve az IPv6 foglalattal.

apache2ctl -V

A következőt kell látnunk:

...
-D ARP_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
...

Kapcsolat ellenőrzése

telnet 127.0.0.1 80
curl 127.0.0.1
w3m 127.0.0.1

PHP telepítése

apt install php7.0

Webhely

Alapértelmezett webhely:

ls /var/www/html
cat /var/www/html

Írjuk át a weblapot:

nano /var/www/html

Szolgáltatás leállítása:

systemctl stop apache2

Szolgáltatás indítása:

systemctl start apache2

Kezelés

Állapot lekérdezése:

systemctl status apache2

Szolgáltatás újraindítása:

systemctl restart apache2

Szolgáltatás tiltása rendszerinduláskor:

systemctl disable apache2

Szolgáltatás engedélyezése rendszerinduláskor:

systemctl enable apache2

Konfigurálás

Az apache konfigurációs helye:

/etc/apache2

Konfigurációk ellenőrzése:

apachectl configtest

FTP szerver

Telepítés

Szolgáltatás telepítése:

apt install proftpd

Telepítés ellenőrzése:

apt list proftpd

Folyamat ellenőrzése

Ellenőrzés a folyamatok között:

ps ax
ps ax | grep proftpd
pgrep -l proftpd
apt install psmisc
pstree
pstree -c
pstree -n
pstree -g

Szoftveres port ellenőrzése

ss -lt

Kapcsolat ellenőrzése

telnet 127.0.0.1 21
ftp 127.0.0.1 21
ncftp 127.0.0.1 21

Monitorozás

A proftpd-basic csomag része az ftptop:

ftptop

Folyamatok:

atop

Kapcsolatok, kiépítés irányával:

tcpick

Adatbázis-szerver

Telepítés

apt install mariadb-server

Folyamat

ps ax | grep mysql
pgrep mysql -l

Foglalat

ss -lt

Kapcsolat

mariadb
mysql

Monitorozás

mytop
atop

Webes kliens

Telepítés:

apt install phpmyadmin

Kliens

apt install mariadb-client

Használat:

mysql

vagy:

mariadb

Egy ilyen várakozási jelet kapunk:

MariaDB [(none)] >

Kérdezzük le milyen néven léptünk be:

select user;

vagy:

select current_user;

vagy:

select current_user();

Felhasználókról

use mysql
select user, db from db;
select user, password, host from user;

Az első select-ből kiderül milyen adatbázisokhoz van joga a felhasználónak, a másodikból, kiderül, hányszor van felvéve, honnan férhet hozzá.

Néhány SQL parancs

Adatbázisok megjelenítése:

show databases;

Kapcsolódás adatbázishoz:

use adatbázisnév

Táblák megjelenítése:

show tables;

Tábla szerkezetének megjelenítése:

describe táblanév;

vagy:

desc táblanév;

Levelezőszerver

Telepítés

apt install postfix
Please select the mail server configuration type that best meets your
needs.

No configuration:
 Should be chosen to leave the current configuration unchanged.
Internet site:
 Mail is sent and received directly using SMTP.
Internet with smarthost:
 Mail is received directly using SMTP or by running a utility such
 as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.
Satellite system:
 All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for
 delivery.
Local only:
 The only delivered mail is the mail for local users. There is no
network.
              <Ok>
General type of mail configuration:

   No configuration
   Internet with smarthost
   Satellite system
   Local only
   
   
   <Ok>      <Mégsem>
The "mail name" is the domain name used to "qualify" _ALL_ mail
addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>:
please do not make your machine send out mail from root@example.org
unless root@example.org has told you to.

This name will also be used by other programs. It should be the single,
fully qualified domain name (FQDN).

Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the
correct value for this option would be example.org.

System mail name:

iskolazo.zold.and

         <Ok>            <Mégsem>

Folyamatok ellenőrzése

ps ax
pstree
pstree -c

Szoftveres port

ss -lt

Kapcsolat

telnet localhost 25

Levélkiszolgálók

POP3 szerver telepítése:

apt install dovecot-pop3d

IMAPD szerver telepítése:

apt install dovecot-imapd
oktatas/linux/szolgaltatasok.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/16 22:55 szerkesztette: admin