Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:linux:systemd

< Linux

Systemd

A systemd-ről

A systemd egy rendszer-előkészítő és rendszermenedzselő szoftver, amely egy új (2018) szabvány a Linuxos rendszerek számára. Bár jelentős vita van arról, hogy jó vagy nem jó, a a legtöbb Linux terjesztés készítő elkezdte lecserélni a SysV rendszerelőkészítőt systemd-re.

A Debian GNU/Linux 8 verzióval vezzette be ez az új démonkezelési rendszert.

A systemd gyorsabb rendszerindítást tesz lehetővé. Minden démon egy egyszerű konfigurációs scripttel indul. Ha leáll egy démon, automatikusan újraindításra kerül. Minden processz saját cgroupban fut, alapértelmezetten, így azok egymástól jól elszeparálva futnak. A systemdnek saját naplózó rendszere van. Lehetővé teszi konkténerek kezelését.

Áttekintjük, a systemctl parancs használatát, amellyel kezelhetjük a szolgáltatásokat, megtekinthetjük vagy megváltoztathatjuk állapotukat, dolgozhatunk a konfigurációs fájlokkal.

Ne felejtsük el, hogy a systemd-t sok Linux terjesztés beépíti saját rendszerébe, de nem mind.

Szolgáltatás menedzsment

Az rendszerelőkészítő feladata, hogy a Linux kernel indulása után előkészítse az induló szolgáltatásokat. A rendszerelőkészítővel kezeljük is szolgáltatásokat, démonokat a rendszer futása közben.

A systemd rendszerben a legtöbb művelet az egységekhez (Unit) kapcsolódik. Az egységek kategorizálva vannak az általuk képviselt erőforrás típusa szerint. Az egység típusát a fájl kiterjesztése mutatja számunkra.

A szolgáltatások számára egy .service kiterjesztésű fájlt használunk. A szolgáltatások kezelése során, a .service kiterjesztés megadása általában elhagyható.

Szolgáltatások indítása, leállítása

Indítás:

systemctl start alkalmazas.service

Indítás a .service kiterjesztés elhagyásával:

systemctl start alkalmazas

Szolgáltatás leállítása:

systemctl stop alkalmazás.

Újraindítás, újratöltés

systemctl restart alkalmazas.service

Konfiguráció újratöltése:

systemctl reload alkalmazas.service

Ha nem vagyunk benne biztosak, hogy a konfiguráció újratölthető-e az adott alkalmazás esetén, akkor használjuk a reload-or-restart parancsot:

systemctl reload-or-restart alkalmazas.service

Szolgáltatás engedélyezése, tiltása

A start és stop parancsok a rendszer újraindítása után érvénytelenek, csak az adott munkamenetre érvényesek. Ha a rendszer indulásával együtt szeretnénk egy szolgáltatást elindítani, akkor azt a következő paranccsal tehetjük meg:

systemctl enable alkalmazas.service

Ez a parancs egy szimbolikus linket hoz létre, rendszerint a következő könyvtárból

/lib/systemd/system/

A szimbolikus link a következő helyen jön létre:

/etc/systemd/system

A szolgáltatás tiltása, a rendszer indulásával együtt:

systemctl disable alkalmazas.service

Ez a parancs törli az „enable” paranccsal létrehozott szimbolikus linket.

Ezek a parancsok az aktuális munkamenetben nem indítják el, vagy nem állítják le az adott szolgáltatást.

A szolgáltatás ellenőrzése

A szolgáltatás állapotának ellenőrzéséhez használjuk a következő parancsot:

systemctl status alkalmazas.service

Legyen például egy apache2 webhely, amelynek az állapota ehhez hasonló lehet:

● apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
  Active: active (running) since Wed 2018-07-18 08:04:12 CEST; 6h ago
 Process: 4875 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/
 Process: 931 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCE
 Main PID: 1171 (apache2)
  Tasks: 6 (limit: 4915)
  Memory: 37.9M
   CPU: 1.060s
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ├─1171 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─4881 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─4882 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─4883 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─4884 /usr/sbin/apache2 -k start
      └─4885 /usr/sbin/apache2 -k start

júl 18 08:04:05 tatami systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
júl 18 08:04:12 tatami systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
júl 18 10:13:18 tatami systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.

Ha csak szeretnénk ellenőrizni, hogy a szolgáltatás aktív-e, futtassuk a következő parancsot:

systemctl is-active alkalmazas.service

A parancs a képernyőre írja az active vagy a inactive szót. A parancs visszatérési értéke 0, ha a szolgáltatás aktív. Ha nem aktív nullától eltérő szám.

Azt is lekérdezhetjük, hogy rendszerindításkor engedélyezve, vagy tiltva van:

systemctl is-enabled alkalmazas.service

A válasz enabled vagy disabled. A parancs visszatérési értéke 0 vagy 1.

Ellenőrizhetjük, hogy nem hibás-e a szolgáltatásunk:

systemctl is-failed alkalmazas.service

Ez a parancs active vagy failed szavakkal tér vissza, attól függően, hogy fut-e a szolgáltatás. A szolgáltatás le van állítva, akkor unknown vagy inactive szavakkal is visszatérhet. Ha hiba történt, akkor a parans 0-val tér vissza, minden más esetben 1-gyel.

A rendszer állapotának áttekintése

A systemd egységei

Az egységek (unit) a systemd erőforrásai. A következő kategóriák használatosak:

 • .automount
 • .device
 • .mount
 • .path
 • .scope
 • .service
 • .slice
 • .socket
 • .snapshot
 • .swap
 • .target
 • .timer

Általában a .service egységgel dolgozunk, mivel ezzel lehet az egyes szolgáltatásokat indítani, leállítani, engedélyezni, tiltani, stb.

Egységek (Unit) áttekintése

systemctl list-units

A kimenetben a következő oszlopokat látjuk:

 • UNIT – az egység (Unit) neve
 • LOAD – az egyég a memóriában van-e
 • ACTIVE – az egység aktív-e
 • SUB – alacsonyabb szintű állapot
 • DESCRIPTION – rövid leírás

Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha csak simán kiadjuk a systemctl parancsot:

systemctl

Plusz kapcsolóval még több információ nyerhető:

systemctl list-units --all

A --all kapcsoló azokat az egységeket is megmutatja, amelyek nem aktívak.

Esetleg konkrétan megadhatunk egy állapotot:

systemctl list-units --all --state=inactive

Szűrhetünk típusra:

systemctl list-units --all --type=service

Az összes egységfájl listázása

A list-units parancs csak azokat az egységeket mutatja meg számunkra, amelyeket a systemd megpróbál értelmezni és memóriába tölteni. A systemd csak a szükséges egységeket tölti be, de nem az összest. Az összes egység listázása:

systemctl list-unit-files

Csak azok az erőforrások jelennek meg, amelyeket a systemd egységfájlokból ismer. A kimenetben két oszlop jelenik meg:

 • UNIT FILE
 • STATE
UNIT FILE                    STATE
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount        static
-,mount                     generated

Az állapotok rendszerint „enabled”, „disabled”, „static”, „masked”. Ebben a környezetben a static állapot azt jelenti az egységfájl nem tartalmaz „install” szekciót, amelyet az engedélyezéshez használunk. Ezek szerint ez az egység nem engedélyezhető. Ez lehet azért mert egy egyszeri művelet végrehajtásáról van szó, vagy azért mert egy másik egység függőségeként használjuk, vagyis nem fut önmagától.

Szolgáltatások

Milyen ismert szolgáltatások vannak?:

systemctl

Milyen szolgáltatások futnak?

systemctl -t service

A lehetséges kimenetet itt látjuk:

 UNIT            LOAD  ACTIVE SUB   DESCRIPTION
 acpid.service        loaded active running ACPI event daemon
 apache2.service       loaded active running LSB: Apache2 web server
 atd.service         loaded active running Deferred execution scheduler
 console-setup.service    loaded active exited LSB: Set console font and ke
 cron.service        loaded active running Regular background program p
 dbus.service        loaded active running D-Bus System Message Bus
 exim4.service        loaded active exited LSB: exim Mail Transport Age
 getty@tty1.service     loaded active running Getty on tty1
 ifup@eth0.service      loaded active exited ifup for eth0
● isc-dhcp-server.service   loaded failed failed LSB: DHCP server
 kbd.service         loaded active exited LSB: Prepare console
 keyboard-setup.service   loaded active exited LSB: Set preliminary keymap
 kmod-static-nodes.service  loaded active exited Create list of required stat
 mysql.service        loaded active running LSB: Start and stop the mysq
 networking.service     loaded active exited LSB: Raise network interface
 nfs-common.service     loaded active running LSB: NFS support files commo
 nmbd.service        loaded active running LSB: start Samba NetBIOS nam
 ntp.service         loaded active running LSB: Start NTP daemon
 postfix.service       loaded active running LSB: Postfix Mail Transport 
 rc-local.service      loaded active exited /etc/rc.local Compatibility
 rpcbind.service       loaded active running LSB: RPC portmapper replacem
 rsyslog.service       loaded active running System Logging Service
 samba-ad-dc.service     loaded active exited LSB: start Samba daemons for
 smbd.service        loaded active running LSB: start Samba SMB/CIFS da
 ssh.service         loaded active running OpenBSD Secure Shell server
 systemd-journald.service  loaded active running Journal Service
 systemd-logind.service   loaded active running Login Service
 systemd-modules-load.service loaded active exited Load Kernel Modules
 systemd-random-seed.service loaded active exited Load/Save Random Seed
 systemd-remount-fs.service loaded active exited Remount Root and Kernel File
 systemd-setup-dgram-qlen.service loaded active exited Increase datagram queue
 systemd-sysctl.service   loaded active exited Apply Kernel Variables
 systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device 
 systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create Volatile Files and
 systemd-udev-trigger.service loaded active exited udev Coldplug all Devices
 systemd-udevd.service    loaded active running udev Kernel Device Manager
 systemd-update-utmp.service loaded active exited Update UTMP about System Boo
 systemd-user-sessions.service loaded active exited Permit User Sessions
 udev-finish.service     loaded active exited Copy rules generated while t

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

39 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Egy szolgáltatás állapota

$ systemctl status apache2

A lehetséges kimenet:

 systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: 
  Active: active (running) since Sun 2017-09-17 07:33:37 CEST; 2h 56min ago
 Process: 3054 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/S
 Process: 867 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCES
 Main PID: 1076 (apache2)
  Tasks: 6 (limit: 4915)
  Memory: 35.6M
   CPU: 579ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ├─1076 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─3060 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─3061 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─3062 /usr/sbin/apache2 -k start
      ├─3063 /usr/sbin/apache2 -k start
      └─3064 /usr/sbin/apache2 -k start

Egységmenedzsment

Eddig dolgoztunk szolgáltatásokkal és azok megjelenítésével foglalkoztunk. Most néhány plusz lehetőséget nézünk meg.

Egységfájlok megjelenítése

A systemd által betöltött egységek megjeleníthetők a cat paranccsal.

systemctl cat ssh.service
# /lib/systemd/system/ssh.service
[Unit]
Description=OpenBSD Secure Shell server
After=network.target auditd.service
ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
ExecReload=/usr/sbin/sshd -t
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartPreventExitStatus=255
Type=notify

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=sshd.service

A függőségek megjelenítése

A függőségeket a list-dependecies paranccsal lehetséges.

systemctl list-dependecies sshd.service
sshd.service
● ├─system.slice
● └─sysinit.target
●  ├─dev-hugepages.mount
●  ├─dev-mqueue.mount
●  ├─keyboard-setup.service
●  ├─kmod-static-nodes.service
●  ├─lvm2-lvmetad.socket
...

A rekurzív függőségek csak a .target egységek számára jelennek meg. Ha az összes rekurzív függőséget szeretnénk megjeleníteni, akkor használjuk a --all kapcsolóval.

A fordított függőségek megjelenítéséhez használjuk a --reverse kapcsolót.

Használhatjuk még a --before és a --after kapcsolókat, amelyek a megmutatják mitől függ és mi függ az aktuális egységtől.

Egység tulajdonságok ellenőrzése

systemctl show sshd.service

Lehetséges kimenet:

Type=notify
Restart=on-failure
NotifyAccess=main
RestartUSec=100ms
TimeoutStartUSec=1min 30s
TimeoutStopUSec=1min 30s
RuntimeMaxUSec=infinity
...

Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk megjeleníteni a -p kapcsolóval tehetjük meg:

systemctl show sshd.service -p Restart
Restart=on-failure

Egységek maszkolása

Az egységeket láttuk, hogy indíthatók automatikusan vagy kézzel. Az indítás azonban teljesen letiltható maszkolással:

systemctl mask alkalmazas.service

Az eredmény a list-unit-files kimenetében látható:

systemctl list-unit-files
systemctl mask apache2
Created symlink /etc/systemd/system/apache2.service → /dev/null.
systemctl list-unit-files
...
apache2.service                 masked 
...

A maszkolás megszüntetése:

systemctl unmask apache2

Egységfájlok szerkesztése

Szerkesztés:

systemctl edit alkalmazas.service

Az alkalmazás számára ezzel egy kiegészítő egységfájl beállító állományt hozunk létre.

Például:

systemctl edit apache2.service

Egy üres állomány fog megnyílni. Ez lehetőséget ad plusz direktívákat adjunk az egységfájlhoz. Egy könyvtár fog létrejönni a /etc/systemd/system könyvtárban, amely tartalmazza az egység nevét és „.d” utótagot. Az apache esetén apache.service.d jön létre.

A fenti könyvtárban egy override.conf állomány jön létre. Az egység betöltésekor az eredeti beállítások is betöltődnek, majd az override.conf fájlban megadott részletek felülírják a megadott részeket. Az eredeti egységfájlt kiegészítettük.

Ha az egész egységfájlt felül szeretnénk írni, használjuk a --full kapcsolót.

systemctl edit --full apache2.service

Ez betölti az eredeti teljes egységfájlt. Ha elkészültünk a szerkesztéssel, a fájl a /etc/systemd/system könyvtárba íródik ki. Ez fájl elsőbbséget fog élvezni a rendszer egységállományával szemben, amely a /lib/systemd/system könyvtárban található.

A kiegészítés törlése a /etc/systemd/system könyvtárban létrejött könyvtár törlésével oldható meg:

rm -r /etc/systemd/system/apache2.service.d

A teljes változtatás is így törölhető:

rm /etc/systemd/system/apache2.service

A fájl vagy a könyvtár törlése után újra kell tölteni a systemd démont:

systemctl daemon-reload

Szabályozás célokkal

A futási szintek a systemd esetén nem léteznek, de ezeket helyettesíti a systemd esetén a cél (target). A célok speciális egységfájlok, amelyek a rendszer állapotát és a szinkronizációs pontokat írják le. A célfájlok .target kiterjesztést kapnak, hasonlóan a normál egységfájlokhoz. A célok valójában nem tesznek semmit, helyette más egységeket csoportosítanak.

Ez a rendszer arra használható, hogy bizonyos állapotokat vegyen fel egy rendszer, más előkészítő (init) rendszerek futási szintjeihez hasonlóan. Ezeket arra használjuk, hogy bizonyos funkciók elérhetők legyenek, ahelyett, hogy az egyes egységeket külön-külön állítanám be.

Például van egy network.target. Ha ez be van töltve, azt jelzi, hogy a hálózat készen áll a működésre. Ez a cél függőségként használható más célok beállításaiban. Megadható milyen viszonyban van az egyik cél a másikkal. Olyan beállításokra gondolunk mint:

 • WantedBy=
 • RequiredBy=

A fenti direktívák után több cél is megadható szóközzel tagolva.

Ha egy beállításban a WantedBy= beállítás után írjuk például a network.target célt, akkor a konfigurált cél a network.target céllal fog együtt indulni. Ha network.target cél még sem indul el, ez nem érinti az éppen konfigurált célt működését.

WantedBy=network.target

Ha a RequiredBy= után írjuk a network.target célt, a és a network nem indul el, akkor a konfigurált cél is kikapcsolásra kerül.

RequiredBy=network.target

Az alapértelmezett cél

A systemd rendelkezik egy alapértelmezett céllal, amelyet akkor használ, amikor a rendszer indul (boot).

Az alapértelmezett cél lekérdezése:

systemctl get-default

Lehetséges kimenet például:

graphical.target

vagy:

multi-user.target

Az új alapértelmezett cél beállítása set-default paranccsal lehetséges:

systemctl set-default multi-user.target

Az elérhető célok

systemctl list-unit-files --type=target

A futási szintekkel ellentétben több cél is lehet egyszerre aktív.

Az összes aktív cél megjelenítése:

systemctl list-units --type=target

Célok elkülönítése

Lehetőség van a egy egység (unit) minden függőségének elindítására, és minden más leállítására. Erre használható a isolate parancs. Ez hasonlít a futási szintváltáshoz.

Ha például a graphical.target aktív, de közben szeretnénk minden grafikus rendszert leállítani, a multi-user.target elkülöníthető. A graphical.target függ a multi-user.target-től, de fordítva nem igaz.

Az elkülönítés előtt nézzük meg, milyen függőségei vannak a multi-user.target-nek:

systemctl list-dependecies multi-user.target

Az elkülönítés:

systemctl isolate multi-user.target

Fontos események parancsai

A systemctl meghatároz néhány speciális parancsot.

Ha a rendszer rescue, azaz egyfelhasználós módba szertnénk léptetni, a következőt tesszük:

systemctl isolate rescue.target

Ez rövidíthető így:

systemctl rescue

Az eseményről történő figyelmeztetés is lehetővé válik:

systemctl halt

Teljes kikapcsolás:

systemctl poweroff

Újraindítás:

systemctl reboot

A legtöbb gépen azért használható a rövid változat:

poweroff
reboot

Ha megnézzük ezeket a parancsokat az „ls -l” paranccsal, láthatjuk, hogy azok a /bin/systemctl parancsra mutatnak.

Naplózás

Ha a systemctl paranccsal újraindítunk egy szolgáltatást, az alapértelmezett kimenetre nem ír semmit. A kimenetet a naplózásra kerül (journal), de nem a syslogba.

Az állapot lekérdezésével a naplóeredményeket lekérdezhetjük, a következő módon:

systemctl status apache2

Ebben a formában olyan szolgáltatások státuszát is lekérdezhetjük, amelyet a systemd-vel nem is kezelünk. Ilyen a cron:

systemctl status cron

Ezek az adatok azonban nem tartósak. A rendszer újraindítása után elvesznek. Ennek következménye is, hogy csak rendszergazdaként olvashatjuk.

A systemd, tulajdonképpen fel van készítve, hogy könyvtárba is maradandóan naplózzon. Csak létre kell hozni a könyvtárat számára.

Könyvtár létrehozása:

mkdir /var/log/journal 

A könyvtár csoportja legyen a systemd-journal:

chgrp systemd-journal /var/log/journal

Jogosultságok beállítása:

chmod g+rwx /var/log/journal

Ha azt szeretnénk, hogy a „janos” nevű felhasználó képes legyen megnézni a naplót:

usermod -a -G systemd-journal janos

Indítsuk újra a rendszert:

systemctl reboot

Ezek után az apache2 eseményeit így nézhetjük meg:

journalctl -u apache2

A Ctrl + Alt + Del

A Ctrl + Alt + Del billentyűkombináció alapértelmezetten újraindítja a rendszert. Ezt megváltoztathatjuk a következő módon:

Létre kell hozni egy ctrl-alt-del.target-et. Előbb nézzük meg a link jelenleg célját:

# ls -ls /lib/systemd/system/ctrl-alt-del.target

A cél jelenleg:

 • reboot.target

Változtassuk meg a célt:

# ln -s /lib/systemd/system/poweroff.target \
/etc/systemd/system/ctrl-alt-del.target

Indítsuk újra a systemd menedzser konfigurálót:

# systemctl daemon-reload

Szolgáltatás beüzemelése

Készítsük el magát a szolgáltatást:

nano /usr/local/bin/pelda.sh

A pelda.sh tartalma legyen:

#!/bin/bash
while true
do
  echo Az aktuális idő $(date)
  sleep 1
done

A systemd-ben felveszem a szolgáltatást:

cd /etc/systemd/system
nano pelda.service

A fájl tartalma legyen:

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/pelda.sh

Indítsuk el a szolgáltatást:

systemctl start pelda

Ellenőrizzük:

systemctl status pelda
 pelda.service
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pelda.service; static; vendor preset:
  Active: active (running) since Wed 2018-07-04 17:20:56 CEST; 12min ago
 Main PID: 556 (pelda.sh)
  Tasks: 2 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/pelda.service
...

Ellenőrizzük a naplóban a syslog futását:

tail /var/log/syslog

Ellenőrizzük a systemd naplót:

journalctl -u pelda
journalctl -u pelda -f

Nézzük meg a futó folyamatok között:

ps axf

További beállítások:

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/pelda.sh
Restart=always

A „Restart” opció újraindítja a szolgáltatás, ha az valamiért leáll. Az összes lehetséges opció: no, always, on-success, on-failure, on-abnormal, on-abort, on-wathcdog.

További hasznos beállítások:

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/pelda.sh
Restart=always
WorkingDirectory=/usr/local/bin
User=pelda
Group=pelda
Environment=SAVEDIR=/usr/local/pelda

Unit szekció készítése:

[Unit]
Description=A pelda szervizem
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/pelda.sh
Restart=always
WorkingDirectory=/usr/local/bin
User=pelda
Group=pelda
Environment=SAVEDIR=/usr/local/pelda

Készíthetünk egy leírást. Megadhatjuk milyen szolgáltatás után induljon a mi szolgáltatásunk.

Ha azt szeretnénk, hogy a szolgáltatásunk a rendszer újraindulása után is engedélyezve legyen, akkor szükségünk lesz egy „Install” szekcióra is.

[Unit]
Description=A pelda szervizem
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/pelda.sh
Restart=always
WorkingDirectory=/usr/local/bin
User=pelda
Group=pelda
Environment=SAVEDIR=/usr/local/pelda

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Így már engedélyezhető a szolgáltatásunk tartósan:

systemctl enable pelda

Ha utólag szerkesztjük a szervizállományt, akkor a változtatás után szükséges:

systemctl daemon-reload

Persze lehet így is:

systemctl restart pelda

A szolgáltatásfájl szerkeszthető a systemctl paranccsal is:

systemctl edit pelda --full

Ellenőrzések

systemd-analyze

A systemd-analyze parancs segítségével értékelhetjük az utolsó rendszerindulási időket.

systemd-analyze

Paramétere nélkül, lehetséges kimenet:

Startup finished in 1.968s (kernel) + 23.141s (userspace) = 25.110s

blame

systemd-analyze blame

Lehetséges kimenet:

     9.311s apt-daily.service
     6.900s NetworkManager-wait-online.service
     5.066s nmbd.service
     4.281s systemd-udev-settle.service
     1.883s mariadb.service
     1.780s apt-daily-upgrade.service
      710ms wicd.service
      680ms vboxdrv.service
      496ms apache2.service
      445ms loadcpufreq.service
      427ms ModemManager.service
      339ms accounts-daemon.service
      328ms dev-sda1.device
      282ms systemd-logind.service
      272ms speech-dispatcher.service
      270ms lm-sensors.service
      265ms rsyslog.service
      259ms zfs-share.service
      253ms pppd-dns.service
      252ms alsa-restore.service

critical-chain

systemd-analyze critical-chain

Az egység indulásának, aktiválásának kezdetének ideje a @ karakter után van kiírva. Az egység elinduláshoz szükséges idő a + karakter után jelenik meg.

graphical.target @17.107s
└─multi-user.target @17.107s
 └─nmbd.service @12.040s +5.066s
  └─network-online.target @12.038s
   └─NetworkManager-wait-online.service @5.137s +6.900s
    └─NetworkManager.service @4.969s +153ms
     └─dbus.service @4.738s
      └─basic.target @4.707s
       └─sockets.target @4.707s
        └─avahi-daemon.socket @4.707s
         └─sysinit.target @4.702s
          └─sys-fs-fuse-connections.mount @6.804s +1ms
           └─systemd-modules-load.service @141ms +46ms
            └─systemd-journald.socket @139ms
             └─-.mount @117ms
              └─system.slice @139ms
               └─-.slice @117ms

Függelék

A Debian GNU/Linux démonkezelése

A Debian GNU/Linux rendszereken továbbra is használhatók a invoke-rc.d és a service parancsok is:

invoke-rc.d apache2 stop
invoke-rc.d apache2 start
invoke-rc.d apache2 restart
service apache2 stop
service apache2 start
service apache2 restart

Démon készítés

A „Szolgáltatás beüzemelése” fejezetben egy egyszerű Bash script a szolgáltatás. C nyelven a következő helyen találunk egy egyszerű linuxos démon forráskódot:

GUI

Telepítés:

apt install systemd-ui

Indítás:

systemadm

Forrás

oktatas/linux/systemd.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/16 20:11 szerkesztette: admin