Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:linux:sed

< Linux

Sed

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2011, 2012, 2013, 2016
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Bevezetés

A sed egy nem-interaktív szövegszerkesztő. Az alapértelmezett bemenet szerkesztjük, ezért helyesebb így nevezni: áradatszerkesztő. Tulajdonképpen egy állomány sorait szerkesztjük.

A sed az első UNIX rendszeren jelent mint használható parancs.

Egy rövid gyorstalpalót találunk itt mintákkal.

Jellemzők

 • Nem olvassa pufferba a fájlokat, ezrét nagyon nagy fájl esetén is használható.
 • Kimenete standard output.
 • Képes reguláris kifejezések értelmezésére.
 • A parancsok jöhetnek:
  • parancssorból
  • fájlból

Munkaállomány

piroszrt.txt
No.	Név			Lakhely		Fizetés		Telephely
001	Nagy József		Szolnok		380000		Szolnok
002	Sörös Tamás		Miskolc		257000		Mezőkövesd
003	Tas Ferenc		Szolnok		321500		Szolnok
004	Pék Lajos		Szeged		289000		Szeged
005	Ábel Géza		Szeged		349000		Makó
006	Üres Tibor		Miskolc		341000		Miskolc
007	Teli Gábor		Szolnok		289000		Cegléd
008	Erszény Ferenc		Miskolc		372000		Miskolc
009	Fűrész Tibor		Szeged		280000		Szeged
010	Szegi Lajos		Szeged		389000		Szeged
011	Pető Lajos		Szeged		301000		Szeged
012	Fűrész Tibor		Miskolc		500400		Mezőkövesd

Csere

A legáltalánosabb feladat, amikor egy szövegrészt ki kell cserélnünk egy másikra.

Csereszintaxis

[cím]s/minta/helyettesítő/jelzők

Jelzők

 • n – egy szám 1- 512 között, hányadik egyezést cseréljük
 • g jelző - a sorban minden egyezést cserélünk
 • p jelző - az egyező sorokat kiírja
 • w jelző - a wfilenev - A tartalmat fájlba írjuk

Szócsere

Adott a piroszrt.txt állomány amelyben dolgozók adatait tartalmazzák. A fájlban a Tamás nevet Tomra kell cserélnünk, az eredményt pedig a dolgozok01.txt fájlban szeretnénk viszontlátni.

sed s/Tamás/Tom/ piroszrt.txt > dolgozok01.txt

Mondatok cseréje

Ebben a példában már egy teljes nevet cserélünk. Nekünk abból szempontból érdekes a teljes név, hogy tartalmaz egy szóközt is.

sed s/"Sörös Tamás"/"Sörös Tom"/ piroszrt.txt > dolgozok02.txt

Szóközök esetén tegyük a karaktersorozatot idézőjelek közzé.

Megoldást jelent az is ha az egész szerkesztő parancsot teszem idézőjelek közzé.

sed "s/Sörös Tamás/Sörös Tom/" piroszrt.txt > dolgozok02.txt

Illesztés adott sorokra

Előfordulhat, hogy egy Fűrész nevet kell kicserélnünk, de a név több sorban is szerepel, nekünk pedig csak az 012 azonosítójúnál kell cserélni. Ekkor keresnünk kell a cserélendő sorban valami azonosítót, amely a Fűrész vezetéknevű embert egyértelműen azonosítja. A példánkban a 012-es nekünk megfelel. A sed parancsnak ezt is megadhatjuk:

sed /012/s/Fűrész/Feszes/ piroszrt.txt > dolgozok03.txt

Ha a fenti szintaxismintát nézzük akkor a címet adtuk meg, ami nem kötelező elem.

Illesztés a sor elejére

Az előbbi megoldás szépen működik. De nehézségekbe ütközünk például 010 azonosítójú dolgozó (Szegi Lajos) Települését szeretnénk megváltoztatni. A gondot nem az okozza, hogy amit változtatni kell az a Település oszlopban van. A gond a Fizetés oszlopban van. Ha megfigyeljük 011 (Pető Lajos) fizetését szerepel benne a „010” karaktersorozat. Így amikor az előbbi módon akarjuk megváltoztatni a 010 dolgozó települését, a 012 települése is megváltozik.

Jeleznünk kell, hogy csak azt a „010” karaktersorozatot fogadom el illeszkedésnek, amely a sor elején van. Ezt a „^” karakterrel lehetséges:

sed /^010/s/Szeged/Makó/ piroszrt.txt > dolgozok04.txt

Illesztés a sor minden tagjára

Jelen feladatunkban a 010 dolgozónak nem csak a települése, de a telephelye is megváltozott. Az előbb megoldást viszont csak az első előfordulást változtatta meg. Ezen segít a sed parancs végre tett „g” zászló:

sed /^010/s/Szeged/Makó/g piroszrt.txt > dolgozok04.txt

Illesztés a sor második tagjára

Megint problémánk lehet, ha csak a telephelyet kell Makóra változtatni. A fenti megoldásaink ekkor nem működnek. A „g” jelző helyett, azonban megadhatunk egy számot is, amely az adott sorban csak azt a számú illeszkedést változtatja, amelyet megadtunk:

sed /^010/s/Szeged/Makó/2 piroszrt.txt > dolgozok04.txt

Az adott sorban csak a második Szegedet változtatja Makóra.

Beszúrás

Meg kell adnunk milyen sor elé szúrunk be: Például:

sed '/exit 0/i sajatScript.sh' rc.local

Csere sorszám alapján

Második sorban cserélünk:

sed '2 c ez a szöveg fájlnév

Változások fájlba írása

A következő példában az összes Szegedi települést Hatvanra változtatom, majd a csak a megváltoztatott sorokat a hatvan.txt fájlba írjuk:

sed s/Szeged/Hatvan/whatvan.txt dolgozok.txt

Ez a szerkesztő parancs végére írt „w” karakterrel érem el, amely után azonnal whitespace karakterek nélkül a kimeneti fájl nevét is leírtam.

Eredeti szerkesztése

Az eddigi példák nagyrészében az eredmény csak az alapértelmezett kimenetre ment, persze irányíthattuk fájlba is. Lehetőség van azonban az eredeti fájl szerkesztésére -i kapcsoló segítségével:

sed -i /002/s/Sörös/Seres/ piroszrt.txt

Ekkor a piroszrt.txt fájlt szerkesztjük.

Törlés

Ha egy szövegrészt szeretnénk törölni, az megoldható az előző csere segítségével, hiszen annyit kell tennünk, hogy a cserélendő szöveg üres lesz. Most egy olyan lehetőséget nézünk meg, amely kifejezetten egy sor törlésére ad lehetőséget.

sed /009/d piroszrt.txt

Szerkesztés

-e kapcsoló

Az (e) az angol edit szóból van, amely szerkesztést jelent.

Azt jelezzük, hogy a szerkesztőparancsok a sed parancssorában találhatók

Egyetlen parancs esetén elhagyható, mint azt fentebb így is tettük!

Szigorúan véve:

sed -e /065/d piroszrt.txt

Kettős parancs

sed -e /^064/d -e s/Tamás/Tom/ piroszrt.txt > dolgozok.txt

Parancsok állományban

A parancsok állományba tétele

A használandó sed parancsokat állományba is tehetjük. Amikor szeretnénk azokat felhasználni egyszerűen megadjuk a parancsfájl elérését.

Parancsállomány létrehozása

cat > cmds
/^056/s/Sörös/Seres/
/^055/d  ^D

A parancsállomány alkalmazása

sed -f cmds fájl > file2

Adott sorok kiíratása

A grephez hasonló működés

sed -n /Sörös/p piroszrt.txt

Könyvtárkezelés

A célunk, hogy egy könyvtárban lévő összes állományon végrehajtsunk egy parancsot:

ls | sed ”s/^/ parancs /| sh

A tr-hez hasonló működés

sed y/áéí/aei/ dolgozok.txt

Leállás adott sornál

sed 4q dolgozok5.txt

Leállás adott mintánál

sed /Sörös/q dolgozok5.txt

Egy sorban több csere

A sed parancs minden sorban cserél, de csak az első előfordulásnál.

sed s/ : /" "/ dol5 > dol7
sed s/ : /" "/g dol5 > dol7

A g arra utasít, hogy minden előfordulásnál cseréljünk

Tabulátorral tagolás:

sed s/ : /"\t"/g dol5 > dol7

A p jelző használata

sed -n '/xzy/p' filename

Többszörös szóközök eltávolítása

sed 's/ */ /' < adat.txt

Az (*) karakter előtt két szóköz van. A (*/) után egy szóköz van.

DOS2Unix sortörés

A DOS sortörések átalakítása Unix sortöréssé.

sed -i 's/\r//' fajlnev.txt

A -i kapcsoló hatására nem a szabványos kimenetre ír, hanem a fájlban hajtja végre a változtatást.

Esetleg:

sed -i s/"\r"// fajlnev.txt

A sed elválasztó helyettesei

Ha leírok a mintaillesztéshez egy sort, az elválasztónak a „/” karaktert használtuk eddig.

Például:

sed s/Tamás/Tom/ piroszrt.txt > dolgozok01.txt

Ha feldolgozandó szöveg elve tartalmaz „/” karaktereket, akkor escape szekvenciákkal kell megoldanunk a feladatot.

Legyen a következő állomány:

users.txt
Tulajdonos:Könyvtár
janos:/home/fejlesztes/janos
joska:/home/fejlesztes/joska
mari:/home/gazdasag/mari
kati:/home/human/kati
teri:/home/human/teri

Tegyük fel, hogy a kati felhasználó könyvtárát ki kell cserélni human-ról gazdasag szóra. Ekkor a következőt írhatom:

sed 's@kati:/home/human@kati:/home/gazdasagi@' users.txt

A „/” karakterek helyett „@” karaktert használtam.

Szeparátorként a „/” karakter helyett a következők használhatók:

@ % | ; : 

Függelék

fstab szerkesztése

Tegyük fel, hogy az /etc/fstab állományban egyik merevlemez azonosítója /dev/sdb1 néven van megadva. Az sdb1 eszköz van csatolva a /home csatolási pontra. Szeretnénk lecserélni UUID azonosítóra. Az UUID azonosítót megmutatja a lsblk -f parancs. Ennek kimenetét a grep és a colrm paranccsal szűrjük, így megkapjuk az UUID azonosítót. Ez az értéket beírnunk a /dev/sdb1 helyére. Megoldás:

sed -ire 's/\/dev\/sr0/`lsblk -f | grep \/home | colrm 1 22 | colrm 37`/g;s/.*/echo &/;e' /etc/fstab

Használat előtt ellenőrizzük, hogy az lsblk a szűrésekkel együtt a megfelelő UUID értéket adja.

lsblk -f | grep \/home | colrm 1 22 | colrm 37

Irodalom

oktatas/linux/sed.txt · Utolsó módosítás: 2019/11/09 23:41 szerkesztette: admin