Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:linux:particionalas

< Linux

Particionálás

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2017, 2019
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

fdisk

Az fdisk parancs alapvető, általában minden Linuxon megtalálható.

Partíciós tábla megjelenítése:

# fdisk -l

Ha az fdisk számára paraméterként megadok egy háttértárat, akkor egy parancsértelmező indul, a partíciók szerkeszthetővé válnak. A használható parancsokat az „m” betű begépelésével írathatjuk ki.

Welcome to fdsik (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help):

Ha új merevlemezünk van, vagyis még sosem volt partíció a lemezen, a partíciós tábla típusát kell elsőként megadni. A programok általában ezt „label” néven említik.

A következő partíciós tábla típusok használhatók:

 • GPT
 • SGI
 • DOS
 • Sun

Ha változtatunk a partíciós táblákon, a változásokat ki kell írni a „w” paranccsal.

További parancsokért a „Command (m for help):” várakozási jelnél gépeljünk egy „m”, majd egy Enter billentyűt.

cfdisk

A cfdisk az util-linux csomag része.

A cfdisk egy menüvel rendelkező felület. Indítása:

cfdisk
                 Disk: /dev/sda                 
       Size: 74,5 GiB, 80026361856 bytes, 156301488 sectors
            Label: dos, identifier: 0x00000001

  Device   Boot   Start    End Sectors Size Id Type        
>> /dev/sda1        63 61432559 61432497 29,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT   
  /dev/sda2     154347520 156301311 1953792 954M 82 Linux swap / Solaris
  /dev/sda3  *   61433856 154347519 92913664 44,3G 83 Linux   [ Bootable ] [ Delete ] [  Quit  ] [  Type  ] [  Help  ]
   [  Sort  ] [  Write ]


         Toggle bootable flag of the current partition

Alul egy menüt találunk, amiben a „jobbra” és „balra” billentyűkkel mozoghatunk. A kilépés is itt választható. Minden partíciónak van egy alaptípusa, ezt lehet a [ Type ] menüben beállítani.

Ha elkészültek a partíciók, a végén ki kell a változásokat írni a háttértárra. Ezt a [ Write ] paranccsal tehetjük meg. Ügyeljünk arra, hogy rákérdez, biztosan szeretnénk-e végrehajtani a kiírást. Itt a „yes” szót kell begépelni, nem elég a „y” önmagában.

Ha két merevlemez van egy számítógépben és azok SATA csatlakozóval rendelkeznek, akkor az első merevlemez neve sda, a második merevlemez neve sdb

 • /dev/sda
 • /dev/sdb

Ha elindítjuk a cfdisk particionáló programot paraméter nélkül, akkor az első merevlemezt tudjuk szerkeszteni. Ha másodikat szeretnénk, akkor meg kell adni paraméterként, például így:

cfdisk /dev/sdb

Ha kiléptünk a cfdisk programból, érdemes az eredményt a fidsk -l paranccsal is megtekinteni.

Amennyiben még sosem volt particionálva a merevlemez a cfdisk felkínálja, hogy válasszunk partíciós címként. A következő lehetőségek vannak.

 • gpt
 • dos
 • sgi
 • sun

Általában a dos vagy gpt használatos.

A cfdisk programmal, ha törlünk egy partíciót, akkor törlése nem tökéletes. Ha korábban volt egy ext4 fájlrendszer a törölt partíción, az ext4 fájlrendszer a törlés után is megmarad. Persze ettől használható, újraformázható. A fdisk programmal nincs ilyen probléma.

partx

A partx parancs a következő négy kapcsoló egyikét kötelezően megkívánja:

 • -a --add
 • -d --delete
 • -u --update
 • -s --show

Partíciók listázása egy tárolón:

partx -s /dev/sda

Lehetséges kimenet:

NR   START    END SECTORS  SIZE NAME UUID
 1    2048  1050623 1048576  512M    8d4bd4c0-da36-479b-9ce6-918e8050d9fc
 2  1050624 14682111 13631488 6,5G    82613e2a-bedb-48ee-9366-075d2731d621
 3  14682112 16775167 2093056 1022M    3feddb13-43f3-4122-8a5d-9af124cde14f

UEFI

A rendszer használja-e az UEFI-t

ls /sys/firmware/
acpi dmi memmap

Az EFI változókkal tart nyilván bizonyos adatokat. Az EFI változók megtekintéséhez telepítsük az efivar csomagot:

apt install efivar

A változók megtekintése:

efivar -l

Több információért nézzük meg a parancs kézikönyvét:

man efivar

ESP partíció

Az ESP partíció az EFI rendszer tartozéka. EFI esetén szükség van egy ilyen partícióra is. Az fdisk -l kimenetében csak „EFI System” néven látjuk. Az EFI a rendszerindításhoz itt tárolja a rendszerindító kódjait. Ha GRUB rendszertöltőt használunk, azt ide kell telepíteni.

Az ESP a FAT fájlrendszeren alapszik, de specifikációja független a FAT fájlrendszertől.

A GUID azonosítóra példa: C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B

GPT

A GPT az UEFI-specifikáció része. Ha UEFI módban telepítettük a Linuxot, akkor dos helyett, gpt partíciós tábla jön létre. A Debian GNU/Linux telepítő, ha felismeri az UEFI jelenlétét, akkor UEFI módban indul, a partíciós tábla pedig gpt lesz.

Az fdisk -l, a kimenetében a Disklabel type sor, megmutatja melyik partíciós tábla került alkalmazásra. A gpt esetén:

Disklabel type: gpt

A korábbi dos partíciós tábla esetén:

Disklabel type: dos

A GPT partíciós tábla esetén nincs többé elsődleges és másodlagos partíció. A partíciók számának, pedig a tároló mérete szab határt, habár alapértelmezetten csak 128 partíció hozható létre.

A GPT a lemezek azonosításra egy GUID nevű azonosítót használ, amely 36 karakterből áll. Linux alatt ez UUID néven használjuk.

A GPT 64 bites LBA-t használ a lemezek címzésére. A legnagyobb címezhető méret 2 ZiB.

A lemezek végén is találunk egy fejlécet, ha megsérülne a lemez elején található fejléc.

Ha a partíció mérete nagyobb mint 2 TB, akkor GTP a jó választás, dos típus esetén nem címezhető meg az egész merevlemez.

Btrfs

Ha btrfs-re szeretnénk formázni egy partíciót telepítenünk kell a következő csomagot:

 • btrfs-tools
apt install btrfs-tools
mkfs.btrfs /dev/sdb1

fstab példa pendrive számára:

/dev/sda1 /mnt/d btrfs commit=0,x-systemd.device-timeout=0,autodefrag, noatime,ssd_spread, compress=lzo 0 0

Bővebb információ: http://wiki.debian.org/Btrfs

Reiserfs

A reiserfsnek két verziója használható:

 • reiserfs
 • reiser4

A reiserfs használatához szükséges csomag:

# apt install reiserfsprogs

Így kapunk egy mkfs.reiserfs parancsot, amit például így használhatunk:

# mkfs.reiserfs /dev/sdb1

A reiser4 számára a következő csomag szükséges:

# apt install reiser4progs

Kapunk egy mkfs.reiser4 nevű parancsot, amit például így használhatunk:

# mkfs.reiser4 /dev/sdb1

JFS

A JFS az IBM 64 bites naplózó fájlrendszere. A következő verziók vannak: AIX, eComStation, OS/2, és Linux.

A JFS fájlrendszerhez a jfsutils csomagra van szükség:

# apt install jfsutils

A telepítés után kapunk egy mkfs.jfs nevű parancsot. A használatára példa:

# mkfs.jfs /dev/sdb1

exFAT

Mozgatható médiák számára, elsősorban pendrive; merevlemezekhez jelenleg nem ajánlják.

Az exFAT használatához szükség van az exfat-utils csomagra. Telepítése:

# apt install exfat-utils

Az sdb1 partíció formázása exFAT-ra:

# mkfs.exfat /dev/sdb1

Csatolási pont létrehozása:

mkdir /mnt/a

Csatolás:

mount -t exfat /dev/sdb1 /mnt/a

NTFS

cfdisk és fdisk használata esetén válasszuk a típusnak a következőt:

 • Microsoft basic data

Telepítsük az ntfs-3g csomagot:

apt install ntfs-3g

Használat:

mkfs.ntfs /dev/sdb1

Gyorsformázás

mkfs.ntfs -Q -L lemezFelirat /dev/sdb1
mkfs.ntfs --quick --label lemezfelirat /dev/sdb1
mkfs.ntfs -f /dev/sdb1
mkfs.ntfs --fast /dev/sdb1

A következő parancsokat kapjuk még:

 • lowntfs-3g
 • ntfs-3g
 • ntfs-3g-probe
 • ntfscat
 • ntfscluster
 • ntfscmp
 • ntfsfallocate
 • ntfsfix
 • ntfsinfo
 • ntfsls
 • ntfsmove
 • ntfsrecover
 • ntfssecaudit
 • ntfstruncate
 • ntfsusermap
 • ntfswipe
 • mkfs.ntfs
 • mkntfs
 • mount.lowntfs-3g
 • mount.ntfs
 • mount.ntfs-3g
 • ntfsclone
 • ntfscp
 • ntfslabel
 • ntfsresize
 • ntfsundelete
 • ntfsdecrypt

XFS

Szükség van a xfsprogs csomagra:

# apt install xfsprogs

Használatra példa:

# mkfs.xfs /dev/sdb1

dos fájlrendszerek

# apt install dosfstools
# mkfs.fat /dev/sdb1
# mkfs.vfat /dev/sdb1
# mkfs.msdos /dev/sdb1

A FAT partíció elnevezése:

# fatlabel /dev/sdb1 JOSKAPEN

parted

Ha 2 TB-nál nagyobb partíciókat szeretnénk létrehozni, használjuk a parted programot.

A parted egy interaktív partíció kezelő program. Telepítése:

apt install parted

Indítás után egy várakozási jelet kapunk:

GNU Parted 3.2
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)

Paraméterezhetjük:

parted /dev/sdb

A print utasításra, kiírja a partíciókat.

(parted) print                              
Model: ATA SAMSUNG HD083GJ (scsi)
Disk /dev/sda: 80,0GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
 1   32,3kB 31,5GB 31,5GB primary ntfs
 3   31,5GB 79,0GB 47,6GB primary ext4      boot
 2   79,0GB 80,0GB 1000MB primary linux-swap(v1)

(parted)

A select paranccsal kiválaszthatjuk a kívánt merevlemezt:

(parted) select /dev/sdb 

A print free kiírja a szabad helyet:

(parted) print free

Partíció címke beállítása:

(parted) mklabel gpt

A következő típusok adhatók meg:

 • aix, amiga, bsd, dvh, gpt, loop, mac, msdos, pc98, sun

Ellenőrzés:

(parted) print

Partíciók készítése

Partíció készítése:

(parted) mkpart primary 1 4000

20 GiB / a maradék /home partíció:

(parted) mkpart primary ext4 1MiB 20GiB
(parted) set 1 boot on
(parted) mkpart primary ext4 20GiB 100%
 • /boot 100 MiB
 • / 20 GiB
 • swap 1 GiB
 • /home maradék
(parted) mkpart primary ext2 1MiB 100MiB
(parted) set 1 boot on
(parted) mkpart primary ext4 100MiB 20GiB
(parted) mkpart primary linux-swap 20GiB 21GiB
(parted) mkpart primary ext4 21GiB 100%

Partíció UEFI számára

(parted) mkpart primary fat32 2048s 537MiB
(parted) set 1 esp on

Átméretezés

A 3-s partíciónak új véget adok meg:

resizepart 3 5000MiB

Meg kell különböztetni a partíció és fájlrendszer átméretezését. A parted programmal a partíciót méretezzük át.

A fájlrendszer átméretezéséhez használjuk a resize2fs parancsot. Például:

# resize2fs /dev/sdaX [size]

Ha nem adunk meg paramétert, akkor a partíció méretére állítja a fájlrendszert.

A fájlrendszert sosem lehet nagyobbra méretezni mint a partíció. Elsőként növeljük meg a partíciót, majd ezt követően a fájlrendszert. A resize2fs a ext2, ext3 és ext4 fájlrendszerek átméretezésére képes.

Btrfs fájlrendszer esetén:

# btrfs filesystem resize /dev/sdaX [size]

Ha méretcsökkentést végzünk, előbb a fájlrendszer méretét csökkentsük.

Beavatkozás nélküli mód

parted -s /dev/sdb mkpart primary 0% 100%

Forrás

disktype

A partíció típusának meghatározása:

Telepítés:

apt install disktype

Használatra példa:

disktype /dev/sda

A partíciók blokkjai

A blockdev parancs az util-linux csomag része.

Az egyes partíciók blokkméretének lekérdezése:

# blockdev --getbsz /dev/sdb1

A használható kapcsolók listáját nézzük meg helpben:

# blockdev --help

lsblk

Az lsblk egy nagyon hatékony partíció lekérdező eszköz. Az util-linux csomag része. A használathoz csak írjuk be:

lsblk

A kimenet ehhez hasonló lehet:

NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 931,5G 0 disk 
├─sda1  8:1  0 93,1G 0 part 
├─sda2  8:2  0  2,8G 0 part [SWAP]
├─sda3  8:3  0 93,1G 0 part 
├─sda4  8:4  0   1K 0 part 
├─sda5  8:5  0 93,1G 0 part 
├─sda6  8:6  0 90,5G 0 part /
└─sda7  8:7  0 558,8G 0 part /home
sdb   8:16  0 931,5G 0 disk 
├─sdb1  8:17  0  500G 0 part /media/janos/DATA01
└─sdb2  8:18  0 431,5G 0 part /media/janos/DATA02
sr0   11:0  1 1024M 0 rom 

Megadható eszköz is, például:

lsblk /dev/sdb

A -f kapcsolóval kiírja a fájlrendszer típusát és azonosítóját is:

lsblk -f

Lehetséges kimenet részlet:

NAME  FSTYPE LABEL  UUID                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda                                    
├─sda1 ext4      ea41fa71-8bec-4c33-96d4-360eb42608aa        
├─sda2 swap      bc5ad776-b647-402a-98b8-ede054a742b0        [SWAP]
├─sda3 ext4      2e5c830f-ca87-4334-89a3-a4685a14660f
...

Csatolt fájlrendszerek

A csatolt fájlrendszerek keresése:

findmnt

Egy csatolásról információ:

findmnt /dev/sda1

Vagy mi van a gyökérként csatolva:

findmnt /

gdisk

A gdik GPT partíciós tábla kezelő. Teleíptése:

apt install gdisk

Használat, például:

gdisk /dev/sdb

Segítségével, átkonvertálhatók dos partíciós táblák gpt partíciós táblává.

Partíció olvasása

Mentsük ki a partíció egy részét egy fájlba:

# dd if=/dev/sdb1 of=disk01.img count=2048

A fájlt ezek után megvizsgálhatjuk egy szerkesztővel. Vizsgálhatnánk közvetlenül a partíciót is, de így biztonságosabb.

$ hexedit disk01.img

A hexaszerkesztőt a következő paranccsal telepíthetjük:

# apt install hexedit

Hexa szerkesztő csomagok még:

 • wxhexeditor
  • GUI
   • apt install wxhexeditor
 • Bless
  • GUI
  • apt install bless
 • hexedit
  • CLI
  • telepítés: apt install hexedit
  • indítás: hexeditor
 • hexcurse
  • CLI
  • telepítés: apt install hexcurse
  • indítás: hexcurse
 • ht
  • CLI
  • telepítés: apt install ht
  • indítás: hte
 • dhex
  • CLI
  • apt install dhex
  • indítás: dhex

Elfoglalt méret

df

$ df -h

du

$ du -sch *.txt

ls

$ ls -l -h

ncdu

# apt install ncdu
# ncdu

Címke

A fájlrendszert felcímkézhetjük néhány paranccsal. Ext fájlrendszer esetén:

e2label /dev/sdb1 ADAT

vagy:

tune2fs -L ADAT /dev/sdb1

Ellenőrzés:

e2label /dev/sdb1

vagy:

lsblk -f

Csak a címke kiíratása:

lsblk -o LABEL /dev/sdb1

Ebben a formában kiíratható csak a UUID is:

lsblk -o UUID /dev/sdb1

NTFS esetén:

ntfslabel /dev/sdb1 NTFSPART

Az ntfslabel a ntfs-3g csomagban található.

Az ReiserFS címkézése:

reiserfstune -l PART_A /dev/sdb1

Exfat címkézése:

exfatlabel /dev/sda1 PARTEX

Lásd még

 • gpart: /usr/sbin/gpart
 • exfat-utils: /sbin/exfatlabel
 • util-linux: /bin/lsblk
 • pydf: /usr/bin/pydf
 • hwinfo: /usr/bin/hwinfo
  • # hwinfo –block –short
 • fstransform: /usr/sbin/fstransform
 • partimage: /usr/sbin/partimage
  • partíciók mentése, visszaállítása

Az lsblk nagyon szép kimenetet generál a létező partíciókról.

oktatas/linux/particionalas.txt · Utolsó módosítás: 2019/10/12 20:58 szerkesztette: admin