Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:linux:ksh

< Linux

Ksh

Bevezetés

A ksh másként Korn Shell. A ksh csomaggal telepíthető, és a ksh paranccal indítható. A KornShell David Korn munkája a Bell laboratóriumban, amit az 1980 évek elején írt. Az első fejlesztés a Bourne Shell alapján történt.

Kivitel

Kivitelhez használjuk a print utasítást:

print hello
print 35
print "hello"

Escape szekvenciák

print \"
print \\
print \'
print "a\tb"
print "a\nb"
Escape szekvenciák
Escape
szekvencia
Leírás
\\ vissza-perjel megjelenítése
\" idézőjel megjelenítése
\' apósztróf megjelenítése
\t tabulátor írása
\n sortörés írása

Változók

#!/bin/ksh
 
szam=7
echo $szam
#!/bin/ksh
 
szam=7
echo ${szam}

Az alábbi példában idézőjelbe tettük a változót:

szam=7
echo "$szam"

Ebben az esetben a változó értéke behelyettesítődik.

A következő példában a változót idézőjel helyett aposztrófok közé tettük:

szam=7
echo '$szam'

Ebben a formában a változó nem helyettesítődik be, annak neve íródik be „$” karakterrel együtt.

Egy rendszerváltozó megjelenítése:

echo $PWD
echo ${PWD}

Formázott kimenet

print -f '%d\n' 3+4

Bevitel

print -f "Szám: "
read szam

Szelekció

#!/bin/ksh
 
set szam = 2
if [ szam -gt 5 ]
then
	print "nagyobb 5-nél"
else
	print "kisebb mint 5"
fi
#!/bin/ksh
 
print -f "Igen vagy nem vagy kilép (q): "
read valasz
 
case $valasz in
	igen|Igen|i)
		echo Azt mondta igen
		;;
	no)
		echo Nemet mondott
		;;
	q*|Q*|k*|K*)
		exit
		;;
	*)
		echo Ez az alapértelmezett válasz.
		echo Nem értem miért nem sikerült
		echo értelmes választ adni
		;;
esac

Iteráció

#!/bin/ksh
 
szam=1
while [[ $szam -ne 0 ]]
do
	print -f "Szám: "
	read szam
done
#!/bin/ksh
 
for szam in 1 2 3 4 5
do
	echo $szam 
done
#!/bin/ksh
 
szam=-1
until [[ szam -eq 0 ]]
do
	print -f "Szám: "
	read szam	
done

Tömb

#!/bin/ksh
 
set -A SZINEK "piros" "kék" "zöld"
 
print ${SZINEK[0]}
print ${SZINEK[1]}
print ${SZINEK[2]}

Irodalom

oktatas/linux/ksh.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/16 21:19 szerkesztette: admin