Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


oktatas:halozat:digitalis_atvitel

< Hálózat

Digitális átvitel

 • Szerző: Sallai András
 • Copyright © Sallai András, 2013, 2014
 • Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Szinkron átvitel

A vevő összhangba kerül az adóval és ezt az összhangot végig fenntartja. Az egyes bitek azonos idő nagyság után követik egymást, szigorú rendben.

Aszinkron átvitel

Az adó és vevő egymástól függetlenül működik. Ha adatot akar az egyik átvinni, akkor egy összehangolási mintát küld a másik számára.

Digitális jelek kódolása

 • NRZ - Non Return to Zero - Nullára vissza nem térő
 • RZ - Return to Zero - Nullára visszatérő
 • NRZI - Non Return to Zero Invertive - Nullára nem visszatérő - megszakadásos
 • AMI - Alternate Mark Inversion
 • HDB3 - High Density Bipolar 3
 • PE - Phase Encode - Manchester kódolás
 • CDP - Conditional Diphase - Feltételes kétfázisú jel
 • 4B/5B
 • 8B/6T

NRZ kódolás

Nullára vissza nem térő kódolás.

 • 0 bit esetén a feszültség 0, vagy alacsonyabb.
 • 1 bit esetén van feszültség, vagy magasabb.

Az ábra alapján láthatjuk, hogy több 1-s bit esetén a feszültség mindig magas, folyamatosan.

Két vagy több 0-s bit esetén a feszültség mindig alacsony, folyamatosan.

A probléma: Honnan tudjuk, hány darab 1-s vagy 0-s bit jött át?

RZ kódolás

Nullára visszatérő kódolás.

 • 1 bit esetén a bitidő első felében a feszültség nagy lesz, de a bit idő közepén visszatér

Ha az adat csupa 1-s, akkor is vannak jelváltások.

Probléma: Ha csupa 0-s bit érkezik, jelváltás ugyanúgy nincs.

Megoldás lehet: Minden 5 egymást követő 0 után beszúrunk egy 1-s bitet, amit a vevő töröl.

NRZI

Nullára vissza nem térő, „megszakadásos”.

 • 0-s bit esetén 0 szint
 • 1-s bit esetén 0 vagy +V felel meg.

Szabály:

 • Ha az előző 1-shez 0 szint tartozott, akkor +V lesz és fordítva.

Sok nulla esetén itt is szúrhatunk be bitet.

AMI kódolás

Alternate Mark Inversion.

Váltakozó 1 invertálás.

Hasonló mint az RZ.

 • Poláris feszültséget használ az 1-s bitek jelölésére.
 • Ha az 1-s bit ismétlődik, akkor poláris az előző 1-hez rendelt ellentettje következik

Sok nulla esetén szintén problémák lehetnek. Bit beszúrás használható.

HDB3 kódolás

High Density Bipolar 3

Nagy sűrűségű bipoláris 3

 • Majdnem az AMI-al azonos, de 0 kezelés beépített
 • Mikor 4 egymás utáni „0” bit következik, az utolsót megváltoztatjuk 000K-ra,
 • ahol K polaritása azonos az előző 1-eshez rendelt polaritással.
 • A két egymás utáni azonos polaritásból a VEVŐ már tudja, hogy a második nem 1-et hanem 0-t jelöl.

Így már mindig van hosszabb nulla sorozatoknál is jelváltás, de a jelnek egyenfeszültségű összetevője keletkezne.

Ezt is meg lehet oldani, ha a következő 0000 sorozat első B bitjét K bitjével azonos polaritásúnak választjuk.

Mikor a VEVŐ egy B bitet vesz, azt hiszi, hogy az 1-hez tartozik, de mikor a K bitet is veszi, a B és a K azonos polaritása miatt tudni fogja, hogy azok nullákat jelöltek.

PE kódolás

Manchester kódolás más néven. A PE a Phase Encoding szavakból van. A PE kódolást használjuk az Ethernet hálózatokon.

A jelátmenet képezi a biteket, de nagyon fontos az ugrás iránya.

Amikor több azonos bit jön, a jelnek vissza kell térnie az eredeti szintre,

hogy a következő irány ugyanolyan legyen

CDP kódolás

Conditional Diphase

Feltételes kétfázisú jel

 • „0” bitet az előző bithez tartozó jelváltás azonos iránya,
 • míg az „1” bitet az előző bithez tartozó jelváltás ellentétes iránya jelzi

4B/5B

Minden bitnégyest átalakítunk egy ötbites kódra.

4 bites rész 5 bites kód
0000 11110
0001 01001
0010 10100
0011 10101
0100 01010
0101 01011
0110 01110
0111 01111
1000 10010
1001 10011
1010 10110
1011 10111
1100 11010
1101 11011
1110 11100
1111 11101

Az előnye, hogy nem fordulhat elő olyan eset, amikor egymás után háromnál több nulla jön.

Egyéb jelzők 5 bites kód Jelentés
Q 00000 Quiet (signal lost)
I 11111 Idle
J 11000 Start #1
K 10001 Start #2
T 01101 End
R 00111 Reset
S 11001 Set
H 00100 Halt

8B/6T

A 8-bites adat hexadecimális alakban. A 6T kód a következőkből állhat: egy „+” plusz karakter, „-” negatív karakter, és 0 (hiányjel) lehet.

A 8 bites adatok 6T kódjai. A 6T kód:

+ pozitív jel
- negatív jel
0 nincs jel
Adat (Hex) Bináris 8B6T kód
00 0000 0000 +-00+-
01 0000 0001 0+-+-0
… …
0E 0000 1110 -+0-0+
… …
FE 1111 1110 -+0+00
FF 1111 1111 +0-+00

Irodalom

 • Deon Reynders, Edwin Wright: TCP/IP és Ethernet hálózatok a gyakorlatban
oktatas/halozat/digitalis_atvitel.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/16 06:22 szerkesztette: admin